USA flag  Ukraine flag  Russia Flag

IFP 3 

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ІНСТИТУТ ФІНАНСІВ ТА ПРАВА»

вул. Шевченка 27, оф. 36, м. Полтава 36011, тел.: (067) 401-93-74, факс: (0532) 67-73-38, www.institutefl.org, ел. пошта: institute_fl@institutefl.org

 

Витяг з Програми діяльності Кабінету Міністрів України від 01.03.2014 року, передбаченої статтею 11 Закону України  27 лютого 2014 року № 794-VII  "Про Кабінет Міністрів України": «Забезпечення жорсткого контролю з боку суспільства за використанням бюджетних коштів. Забезпечення прозорості державних закупівель».

КОНТРОЛЬ У СФЕРІ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ.

 

Закупівлі за державні кошти в Україні: нормативно-правове забезпечення діяльності.

Стратегія розвитку системи управління державними фінансами, затверджена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2013 р. № 774-р, фактично замінила проект Стратегії розвитку державних закупівель, наявність якої передбачена пунктом 2 частини першої статті 8 Закону України від 1 червня 2010 року № 2289-VI "Про здійснення державних закупівель", відповідно до якого розроблення  та  затвердження  Стратегії  розвитку системи  державних закупівель є однією з основних функцій Уповноваженого органу, тобто Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.  Розвиток системи державних закупівель став розділом VII Стратегії розвитку системи управління державними фінансами

ВИТЯГ із стратегії  розвитку системи управління державними фінансами щодо державних закупівель (розділ VII та План заходів).

 

 

Оглядові матеріали:  методика проведення оцінки прозорості та відкритості державних закупівель (здійснення бюджетних видатків) на місцевому рівні.

tender_me_title_ua Безоплатний веб-портал Уповноваженого органу з питань закупівельhttps://tender.me.gov.ua/EDZFrontOffice/ (функціонування забезпечується Уповноваженим органом, відповідно до пункту 12 частини  першої  статті  8 Закону України № 2289).

Оприлюднення інформації.

 

VRU                      ДЕРЖАВНІ КОШТИ (ПУБЛІЧНІ КОШТИ)

 

protsedury zakupivel   ПРОЦЕДУРИ ЗАКУПІВЕЛЬ

 

control_procurement       КОМІТЕТИ З КОНКУРСНИХ ТОРГІВ РОЗПОРЯДНИКІВ КОШТІВ - ЗАМОВНИКІВ ТОВАРІВ, РОБІТ ТА ПОСЛУГ

 

 

norm-prav akty                    ЗАКОНИ І НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ

 

 

proekty zakoniv                   ПРОЕКТИ ЗАКОНІВ І НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ

 

 

 VRU tablo         ІСТОРІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАКУПІВЕЛЬ З 22 ЛЮТОГО 2000 РОКУ ПО 23 КВІТНЯ 2012 РОКУ: ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ.

 

ЗМІНИ ДО ЗАКОНУ УКРАЇНИ  № 2289-VI "Про здійснення державних закупівель, що приймаються за умови відсутності СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ, передбаченої пунктом 2 частини першої ст. 8 Закону України № 2289-VI.

 

KMU 2007   Державне замовлення для пріоритетних потреб держави регулюється Законом України від 22 грудня 1995 року № 493/95-ВР  та ст. 13 Господарського кодексу України від 16 січня 2003 року N 436-IV.  Відповідно до ч. 2 статті 12 Господарського кодексу України державне замовлення є одним з основних засобів регулюючого впливу держави на діяльність суб'єктів господарювання.    


ПІДЗАКОННІ НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ

dep arts 1338386244 1 s  АКТИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Постанова Кабінету Міністрів України № 666 від 28 липня 2010 р. про визнання нечинними попередніх актів КМУ.

 MERT АКТИ УПОВНОВАЖЕНОГО ОРГАНУ

Безоплатний веб-портал Уповноваженого органу з питань закупівель: https://tender.me.gov.ua/EDZFrontOffice/ (функціонування забезпечується Уповноваженим органом, відповідно до пункту 12 частини  першої  статті  8 Закону України № 2289).

На виконання положень Закону України від 1 червня 2010 року № 2289-VI “Про здійснення державних закупівель”, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України видало низку нормативно-правових актів.

У тому числі Наказ Міністерства економіки України  вiд 26.07.2010 р. № 921 затвердив порядок визначення предмета закупівлі на основі:

Державного класифікатора продукції та послуг ДК 016-97,

Правил визначення вартості будівництва ДБН Д.1.1-1-2000 (лист щодо поширення Правил на підрядний, господарський та змішаний способи здійснення будівництва) та

Державного класифікатора видів науково-технічної діяльності ДК 015-97.

МФУ  АКТИ МІНІСТЕРСТВА ФІНАНСІВ УКРАЇНИ.

DKSU   ДЕРЖАВНА КАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ У ЗАКОНІ УКРАЇНИ № 2289-VI.

 

Typovyj dohovir pro zakupivlju      ДОГОВІР ПРО ЗАКУПІВЛЮ, РАМКОВА УГОДА, ДЕРЖАВНИЙ КОНТРАКТ                                                                                                                                                         

 

DK  ДЕРЖАВНІ КЛАСИФІКАТОРИ УКРАЇНИ.

ДЕРЖАВНИЙ КЛАСИФІКАТОР УКРАЇНИ ДК 001:2004 "КЛАСИФІКАЦІЯ ФОРМ ВЛАСНОСТІ".

ДЕРЖАВНИЙ КЛАСИФІКАТОР УКРАЇНИ ДК 002:2004 "КЛАСИФІКАЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИХ ФОРМ ГОСПОДАРЮВАННЯ".

Наказ Міністерства економіки України № 325 від 27.12.2011 р. Про внесення змін до Порядку визначення предмету закупівель.

Наказ Міністерства економіки України вiд 26.07.2010 р. № 922 затвердив форми документів у сфері державних закупівель (зокрема, форму річного плану закупівель, форму реєстру отриманих пропозицій, форму протоколу розкриття пропозицій, форму протоколу оцінки пропозицій, форму звіту про результати проведення процедури закупівлі, тощо).

Наказ Міністерства економіки України вiд 27.07.2010 р. № 925 затвердив Інструкцію щодо заповнення Типового договору про закупівлю товарів (робіт або послуг) за державні кошти.

Роз’яснення Міністерства економічного розвитку і торгівлі України  № 3302-04/6012-07 від 20.02.2012 р.

Роз’яснення Міністерства економічного розвитку і торгівлі України № 3302-04/6576-12 від 22.02.2012 р.

Роз’яснення Міністерства економічного розвитку і торгівлі України № 3302-04/7285-07 від 28.02.2012 р.

Наказ Міністерства економіки України № 932 від 28.07.2010 р. Про визначення офіційного друкованого видання з питань державних закупівель.

 

ОФІЦІЙНЕ ДРУКОВАНЕ ВИДАННЯ З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ ТА ВІДПОВІДНІ МІЖНАРОДНІ ВИДАННЯ

VisnykDerzhZakupivel Пункти 10 та 11 частини  першої  статті  8 Закону України № 2289 передбачають, що Уповноважений орган: 

     "10) виступає засновником та забезпечує  видання  безоплатного державного  офіційного  друкованого  видання  з  питань  державних закупівель

     11) виступає засновником та забезпечує  видання  безоплатного міжнародного інформаційного видання з питань державних закупівель".

 

РОЗПОРЯДНИКИ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ – ЗАМОВНИКИ ТОВАРІВ, РОБІТ ТА ПОСЛУГ  & ФОРМИ ДОКУМЕНТІВ ЗАМОВНИКА.

ОДЕРЖУВАЧІ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ      – ПОСТАЧАЛЬНИКИ ТОВАРІВ, РОБІТ ТА ПОСЛУГ.

 

РЕСУРСИ З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ

Міжнародні ресурси.

Ресурси.

 

 СТАТИСТИЧНІ СПОСТЕРЕЖЕННЯ:

 DSSU                                                                                                                                                                   

1-торги. Звіт про проведення закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти.

 Інструкція до 1-торги

 № 1-держзамовлення.  Звіт про виконання державного замовлення.

 

ОСКАРЖЕННЯ:

1) ОРГАН ПОЗАСУДОВОГО ОСКАРЖЕННЯ (статті 8 та 18 Закону України від 1 червня 2010 року № 2289). 

AMCUПостанова Кабінету Міністрів України № 773 від 28 липня 2010 р. "Про встановлення розміру плати за подання скарги відповідно до статті 18 Закону України "Про здійснення державних закупівель".

  2) СУДОВЕ ОСКАРЖЕННЯ РІШЕННЯ ОРГАНУ ОСКАРЖЕННЯ:

Кодекс адміністративного судочинства України від 6 липня 2005 року № 2747-IV є процесуальним кодексом для системи адміністративних судів, що складається з двадцяти семи окружних адміністративних судів, дев’яти апеляційних адміністративних судів і Вищого адміністративного суду України. 

Комітетом Верховної Ради України з питань правосуддя було внесено Закон України від 17 березня 2011 року № 3156-VI "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підсудності спорів", прийнятий Верховною Радою України і підписаний Президентом України, відповідно до якого внесено такі зміни до таких законодавчих актів України:
"У Кодексі адміністративного судочинства України (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № № 35 - 37, ст. 446):
1) абзац другий частини другої статті 5 виключити;
2) частину третю статті 19 після слів «цим Кодексом» доповнити словами «адміністративні справи з приводу оскарження рішень Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері державних закупівель».

2. Абзац восьмий частини третьої статті 8 Закону України «Про здійснення державних закупівель» (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 33, ст. 471) викласти в такій редакції:
«Рішення органу оскарження може бути оскаржено суб'єктом оскарження чи замовником до суду протягом місячного строку з дня, коли особа дізналася про його прийняття».

justice

  Санкції за порушення законодавства та підзаконних нормативно-правових актів про державні закупівлі: 

Стаття 164-14 Кодексу України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 року N 8073-X

http://www.pozovna.com.ua/pozovni-zayavi.html - позовні заяви до суду (зразки).

http://reyestr.court.gov.ua/ - єдиний державний реєстр судових рішень.

 

Класифікація галузей народного господарства передбачена статтею 260 Господарського кодексу України від 16 січня 2003 року N 436-IV.  Оскільки КВЕД 2005, затверджений наказом Держспоживстандарту від 26.12.2005 р. № 375, існував до кінця 2012-го року, на цей період для визначень галузей можна було використовувати таблицю відповідності кодів КВЕД кодам ЗКГНГ.    Надаємо огляд регулювання закупівель товарів, робіт та послуг лише у деяких соціально значущих та базових галузях:

 

Єлькіна А.С., Любич А.В., Федорчук С.В., Чугаєвський М.В. «Результати моніторингу «ЄВРО-2012: дотримання законодавства про державні закупівлі в 2011-му році».

 

учасник

коаліції з громадського моніторингу за державними закупівлями – Громадське партнерство За доброчесні державні закупівлі
tenderua@googlegroups.com

http://groups.google.com/group/tenderua?hl=uk?hl=uk

www.integrity.pp.ua

 

© ГО “Інститут фінансів та права”   image020  image021 image022 image075 image023  image024       ПІДТРИМАТИ, ЗРОБИТИ ВНЕСОК.

 

http://stat24.meta.ua/img/counter/9.gif MyCounter - qw8rwhj h qr`rhqrhj` Oncnd` b Onkr`be Oncnd` sqr`mnbhr| hmtnplep Oncnd` b Jhebe Opncmng oncnd{ hmtnplep

Bqe opn jnpsov3~ b remdep`u m` integrity.pp.ua