USA flag  Ukraine flag  Russia Flag

 

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ІНСТИТУТ ФІНАНСІВ ТА ПРАВА»

вул. Гожулівська 6г, м. Полтава 36007, тел.: (067) 401-93-74, факс: (0532) 67-73-38, www.institutefl.org, ел. пошта: institute_fl@institutefl.org

procurementДокументація конкурсних торгів - документація, що  розробляється  та  затверджується  замовником, оприлюднюється для  вільного  доступу та  безоплатно  подається  замовником  під  час  проведення  торгів  (конкурсних торгів) фізичним/юридичним особам.  Документація  конкурсних торгів не  є об'єктом авторського права  та/або суміжних прав;  (Пункт 6  частини першої статті 1 Закону України від 1 червня 2010 року N 2289-VI "Про здійснення державних закупівель").

Кваліфікаційна документація - документація, що розробляється, затверджується, оприлюднюється для вільного доступу та  безоплатно надається замовником під час проведення попередньої  кваліфікації учасників фізичним/юридичним особам. (Пункт 12  частини першої статті 1 Закону України від 1 червня 2010 року N 2289-VI "Про здійснення державних закупівель").

Громадський  контроль  забезпечується через вільний доступ  до  всієї  інформації  щодо  державних  закупівель,  яка  підлягає  оприлюдненню відповідно до цього Закону. (Пункт 1 статті 9 Закону України від 1 червня 2010 року N 2289-VI "Про здійснення державних закупівель").

 "Стаття 10. Оприлюднення інформації про закупівлю

      1. Замовник  безоплатно оприлюднює на  веб-порталі Уповноваженого органу  в  порядку,  встановленому  цим   Законом,  інформацію про закупівлю, а саме:

      оголошення про  проведення  процедури закупівлі  -  після  публікації в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель, але не пізніш як за 30 днів до дня розкриття  пропозицій конкурсних торгів або кваліфікаційних пропозицій,  якщо  цим  Законом  для  окремих процедур закупівлі не встановлено інший  строк;

      обґрунтування застосування  процедури  закупівлі в одного учасника  -  одночасно  з  оголошенням  про  проведення  процедури закупівлі    {Абзац  четвертий  частини  першої  статті  10 виключено на  підставі Закону N 3681-VI ( 3681-17 ) від 08.07.2011 }   

      документацію конкурсних торгів або кваліфікаційну документацію - після  публікації оголошення про проведення  процедури закупівлі   в  державному офіційному друкованому виданні з питань закупівель,  але не пізніш як за 30 днів до  дня  розкриття  пропозицій конкурсних торгів або кваліфікаційних пропозицій,  якщо  цим Законом для окремих процедур закупівлі  не  встановлено  інший  строк;

      зміни до  документації  конкурсних торгів або кваліфікаційної документації та роз'яснення до неї (у разі наявності)  -  протягом  трьох робочих днів з дня прийняття рішення про їх внесення, але не  пізніш як за сім днів  до  дати  розкриття  пропозицій конкурсних торгів або кваліфікаційних пропозицій;

      протокол розкриття   пропозицій  конкурсних торгів,  цінових пропозицій,  кваліфікаційних пропозицій - протягом  трьох  робочих  днів   з  дня  розкриття  пропозицій  конкурсних торгів,  цінових пропозицій, кваліфікаційних пропозицій;

      інформацію про  відхилення  пропозицій  конкурсних торгівцінових пропозицій,  кваліфікаційних пропозицій та підстави такого  відхилення у вигляді протоколу - протягом трьох робочих днів з дня  прийняття такого рішення;

      повідомлення про  акцепт  пропозиції  конкурсних  торгів  або  цінової   пропозиції   (пропозиції  за  результатами  застосування  процедури  закупівлі  в  одного учасника) - протягом трьох робочих  днів  з  дня  прийняття рішення про визначення переможця процедури  закупівлі;  {  Абзац дев'ятий частини першої статті 10 із змінами,  внесеними згідно із Законом N 3681-VI ( 3681-17 ) від 08.07.2011 }    

     {  Абзац  десятий  частини  першої  статті  10  виключено  на  підставі Закону N 3681-VI ( 3681-17 ) від 08.07.2011 }   

      {  Абзац  одинадцятий  частини  першої статті 10 виключено на  підставі Закону N 3681-VI ( 3681-17 ) від 08.07.2011 }   

      оголошення про  результати  процедури закупівлі  -   після  публікації  в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель,  але не пізніш  як  через  сім  днів  з  дня  укладення договору про закупівлю або прийняття рішення про відміну  торгів чи визнання їх такими, що не відбулися;  

     повідомлення про відміну торгів чи визнання їх такими,  що не  відбулися,  повідомлення  про відміну процедури закупівлі в одного  учасника разі наявності) - протягом трьох робочих днів  з  дати  прийняття такого рішення;

     звіт про результати проведення процедури закупівлі - протягом  трьох робочих днів з дня його затвердження.        {  Абзац  п'ятнадцятий  частини першої статті 10 виключено на  підставі Закону N 3681-VI ( 3681-17 ) від 08.07.2011 }   

   MERT  Веб-портал Уповноваженого органу повинен    відповідати  встановленим законодавством вимогам щодо захисту інформації,  що є  власністю держави,  забезпечувати вільний та безоплатний доступ до  нього.

 

     2. Оголошення  про проведення процедури закупівлі (оголошення  про  проведення  відкритих  торгівоголошення про проведення  процедури двоступеневих торгів,   оголошення   про  проведення попередньої кваліфікації, запит цінових пропозицій, інформація про  застосування процедури закупівлі в одного учасника),  повідомлення  про акцепт пропозиції конкурсних торгів  або  цінової  пропозиції,  пропозиції  за  результатами  застосування  процедури  закупівлі в  одного  учасникавідомості  про  рамкову угоду, за якою укладено  договір  про  закупівлю  (у разі проведення закупівлі за рамковими  угодами),    оголошення   про   результати   процедури   закупівлі  (оголошення  про  результати  проведення  торгів, повідомлення про  результати  проведення  попередньої  кваліфікаціїінформація про  результати  процедури  запиту  цінових  пропозицій, інформація про  результати  проведення  процедури  закупівлі  в  одного  учасника,  повідомлення  про  відміну  торгів  або  визнання їх такими, що не  відбулисяповідомлення  про відміну процедури закупівлі в одного  учасника)   обов'язково   безоплатно   публікуються  в  державному  офіційному  друкованому  виданні  з  питань державних закупівель у  термінивстановлені  цим  Законом  для  оприлюднення відповідної  інформації{  Абзац  перший частини другої статті 10 із змінами,  внесеними згідно із Законом N 3681-VI ( 3681-17 ) від 08.07.2011 }

VisnykDerzhZakupivel Випуск державного офіційного  друкованого  видання  

друкованого видання з питань державних закупівель здійснюється з періодичністю не рідше  одного  разу на тиждень.

    Інформація, розміщена  на веб-порталі Уповноваженого органу,  повинна відповідати  інформації,  яку  опубліковано  в  державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель.  

     У разі    коли    інформація,    розміщена   на   веб-порталі  Уповноваженого органу,  містить відомості,  що  відрізняються  від  тих,  які опубліковано в державному офіційному друкованому виданні  з питань державних закупівель,  автентичною вважається інформація,  опублікована  в державному офіційному друкованому виданні з питань  державних закупівель.

     У разі якщо дата оприлюднення та дата  публікації  інформації  про  державні  закупівлі не співпадають,  дата публікації у такому  випадку вважається визначальною.

     Відповідальність за повноту та достовірність  інформації,  що  публікується  в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та оприлюднюється  на веб-порталі Уповноваженого органу,  несуть  голова  та  секретар  комітету  з  конкурсних торгів замовника.

    Інформація, зазначена в  частині першій цієї статті, може додатково оприлюднюватися на вибір замовника в інших засобах масової інформації, на веб-сайтах замовника (у разі наявності) або веб-сайтах відповідних органів влади, органів місцевого самоврядування.

     Інформація про закупівлю, визначена цим Законом, публікується  в  державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель безоплатно.

    3. Процедура закупівлі,  попередня кваліфікація учасників  не  можуть  проводитися  до/без  публікації  оголошення про проведення  процедури закупівлі  в  державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель згідно з абзацом першим частини другої  цієї статті.  

     4. Оголошення про проведення  процедури  закупівлі  та  про  результати  процедури закупівлі обов'язково додатково розміщуються у міжнародному інформаційному виданні з питань державних  закупівель Уповноваженого органу та на веб-порталі Уповноваженого  органу   англійською  мовою,  якщо  очікувана  вартість  закупівлі  перевищує  суму,  еквівалентну:  {  Абзац перший частини четвертої  статті  10  із  змінами,  внесеними  згідно  із  Законом N 3681-VI  ( 3681-17 ) від 08.07.2011 }

     для товарів - 200 тисячам євро;  MERT

     для послуг - 300 тисячам євро;  

     для робіт - 500 тисячам євро.

    Курс євро  фіксується згідно з офіційним курсом Національного банку України,  встановленим на день відправлення для публікації у  державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель оголошення про проведення процедури закупівлі.

      5. Доступ   користувачів   до   інформації,   розміщеної   на  веб-порталі Уповноваженого органу,  є  безоплатним  та  вільним.  Інформація про закупівлю,  визначена цим Законом,  приймається для  розміщення на веб-порталі Уповноваженого органу безоплатно. 

 Стаття 17. Відмова в участі у процедурі закупівлі       

3. Інформація про відхилення  пропозиції  конкурсних  торгів,  кваліфікаційної  або  цінової  пропозиції  із зазначенням підстави  надсилається  учаснику  або  учаснику  попередньої   кваліфікації,  пропозиція  якого  відхилена,  протягом  трьох  робочих днів з дня  прийняття замовником такого рішення та  оприлюднюється  відповідно  до статті 10 цього Закону. 

Стаття 18. Порядок оскарження процедур закупівлі

     За результатами розгляду скарги орган оскарження має право:AMCU

     прийняти рішення про встановлення або  відсутність  порушення  процедури  закупівлі    тому числі порушення порядку публікації,  оприлюднення або неопублікування,  неоприлюднення  інформації  про  державні  закупівлі,  передбаченої цим Законом.

 Стаття 19. Звіт про результати проведення процедури закупівлі

      1. У  звіті  про  результати  проведення  процедури закупівлі  обов'язково зазначаються: 

      дата  оприлюднення  та  номер  оголошення  з  відомостями про  рамкову  угоду,  за  якою  укладено  договір про закупівлюразі  проведення  закупівлі  за  рамковими  угодами),  опублікованого  у  державному  офіційному  друкованому  виданні  з  питань  державних  закупівель  та  розміщеного  на  веб-порталі Уповноваженого органу  відповідно  до  статті  10  цього  Закону;  { Абзац п'ятий частини  першої  статті  19  в  редакції  Закону  N 3681-VI ( 3681-17 ) від  08.07.2011 }

      дата оприлюднення  і номер повідомлення про акцепт пропозиції  конкурсних торгів   або   цінової пропозиції (пропозиції  за  результатами  застосування процедури закупівлі в одного учасника),  опублікованого  в  державному  офіційному  друкованому  виданні  з  питань   державних   закупівель   та  розміщеного  на  веб-порталі  Уповноваженого  органу  відповідно  до  статті  10  цього  Закону;  {  Абзац  шостий  частини  першої  статті 19 із змінами, внесеними  згідно із Законом N 3681-VI ( 3681-17 ) від 08.07.2011 }

      дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури  закупівлі та дата оприлюднення і номер оголошення  про  результати  процедури   закупівлі,   опублікованих   у  державному  офіційному  друкованому виданні з питань державних закупівель,  у міжнародному  інформаційному    виданні    з    питань    державних   закупівель Уповноваженого органу (у випадках,  передбачених цим  Законом)  та  розміщених  на  веб-порталі Уповноваженого органу  відповідно до  статті 10 цього Закону;

   адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалась  інформація про закупівлю (у разі наявності); ...

ДОДАТКОВО:

internet opryljudnennjaПостанова КМУ від 4 січня 2002 р. N 3 "Про Порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади" визначила, що "відомості про проведення закупівлі товарів (робіт, послуг) за державні кошти" розміщуються на офіційному веб-сайті органу виконавчої влади.

Підпункт  1  пункту  8 поширив дію формулювання "для  міністерства,  іншого центрального органу виконавчої  влади".

Підпункт  2 пункту 8 поширив дію формулювання "для Ради міністрів Автономної Республіки  Крим,  обласної,  Київської та Севастопольської міської держадміністрації".

А пункт 9 визначив, що "Рада   міністрів   Автономної  Республіки  Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські  держадміністрації додатково розміщують інформацію про  районні, районні у містах Києві та Севастополі держадміністрації, а саме "відомості про проведення закупівлі товарів (робіт, послуг) за  державні кошти".

 

 

учасник

коаліції з громадського моніторингу за державними закупівлями – Громадське партнерство За доброчесні державні закупівлі
tenderua@googlegroups.com

http://groups.google.com/group/tenderua?hl=uk?hl=uk

www.integrity.pp.ua

 

© ГО “Інститут фінансів та права”                 ПІДТРИМАТИ, ЗРОБИТИ ВНЕСОК.

 

  Oncnd` b Onkr`be Oncnd` sqr`mnbhr| hmtnplep Oncnd` b Jhebe Opncmng oncnd{ hmtnplep

Bqe opn jnpsov3~ b remdep`u m` integrity.pp.ua