Ukraine flag  Russia Flag

 

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ІНСТИТУТ ФІНАНСІВ ТА ПРАВА»

вул. Шевченка 27, оф. 36, м. Полтава 36011, тел.: (067) 401-93-74, факс: (0532) 67-73-38, www.institutefl.org, ел. пошта: institute_fl@institutefl.org

Бюджетний кодекс України:

     “Стаття 10. Класифікація видатків та кредитування бюджету 

     3. Відомча  класифікація  видатків  та  кредитування  бюджету  містить  перелік  головних  розпорядників  бюджетних  коштів   для  систематизації   видатків   та  кредитування  бюджету  за  ознакою  головного розпорядника бюджетних коштів. 

     На основі  відомчої  класифікації  видатків  та  кредитування  бюджету  Державна  казначейська  служба  України  складає  та веде  єдиний   реєстр  розпорядників  бюджетних  коштів  та  одержувачів  бюджетних коштів. 

     Головні розпорядники   бюджетних   коштів  визначають  мережу  розпорядників  бюджетних  коштів  нижчого  рівня  та   одержувачів  бюджетних  коштів  з  урахуванням  вимог  щодо  формування єдиного  реєстру розпорядників бюджетних  коштів  і  одержувачів  бюджетних  коштів та даних такого реєстру.

Державна казначейська служба України у Законі України № 1197

DKSUВитяги з Закону України № 2289-VI:        

1. Закупівля здійснюється відповідно до річного плану.  Річний план,  зміни  до нього надсилаються Державній казначейській службі України, {Частина перша статті 4 )  

     "...4. Державна казначейська служба України:
     до  здійснення  оплати  за договорами про закупівлю перевіряє наявність та відповідність укладеного договору про закупівлю звіту про  результати  проведення  процедури закупівлі та річному плану закупівель, правильність    їх    оформлення відповіднодо законодавства, а також  наявність  оголошення  про  проведення процедури закупівлі, повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів (цінової  пропозиції, пропозиції за результатами застосування  процедури  закупівлі  в одного учасника), відомостей про  рамкову угоду, за якою укладено договір про закупівлю (у разі проведення  закупівлі   за  рамковими  угодами),  оголошення  про результати  процедури закупівлі, що були опубліковані в державному офіційному  друкованому  виданні  з питань державних закупівель та відповідних  міжнародних  виданнях  у  випадках,  передбачених цим Законом.  Перевіркою правильності оформлення документів вважається перевірка  дотримання замовником встановлених законодавством вимог до  форми  документа та правильності його заповнення відповідно до затверджених  інструкцій  стосовно  заповнення  таких  форм (за їх наявності)  або  розміщені на веб-порталі Уповноваженого органу та на   веб-сайті  оператора  електронного  майданчика   (у   разі застосування   процедури   електронного  реверсивного  аукціону); {  Абзац  другий  частини четвертої статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законами N 3681-VI ( 3681-17 ) від 08.07.2011, N 4917-VI ( 4917-17 ) від 07.06.2012, N 5044-VI ( 5044-17 ) від 04.07.2012 }

     вживає заходів  з  недопущення  здійснення платежів з рахунку замовника згідно з узятим фінансовим  зобов'язанням  за  договором про закупівлю у випадках:
     відсутності  необхідних документів, передбачених цим Законом, або  їх  невідповідності  встановленим законодавством вимогам щодо оформлення;  {  Абзац  четвертий  частини  четвертої  статті  7  в редакції Закону N 5044-VI ( 5044-17 ) від 04.07.2012 } відміни процедури закупівлі;
     набрання законної сили рішенням суду про визнання результатів процедури закупівлі недійсними;
     на період призупинення процедури закупівлі;
     наявності відповідного  рішення  органу оскарження відповідно до статті 18 цього Закону;
     у разі  виявлення  порушень  вимог  законодавства у сфері закупівель  повідомляє  про  такі  випадки  Уповноважений орган та орган оскарження.   

   Рішення органу оскарження оформляються у письмовій формі та надсилаються не пізніше наступного робочого дня після їх прийняття ... Державній казначейській службі  України { Абзац п'ятий частини третьої статті 8 в редакції Закону N 3681-VI ( 3681-17  )  від  08.07.2011; із змінами, внесеними згідно із Законом N 4917-VI ( 4917-17  ) від 07.06.2012 }

     Орган  оскарження  має  право за  власною ініціативою або за  заявою  суб'єкта оскарження прийняти  рішення  про  призупинення процедури закупівлі на строк  до  винесення рішення за скаргою.  Впродовж одного робочого  дня  орган  оскарження  повідомляє про призупинення  процедури  закупівлі  Державну казначейську службу України  {  Абзац  п'ятнадцятий  частини четвертої статті 18 із  змінами,  внесеними  згідно  із  Законом N 4917-VI ( 4917-17) від  07.06.2012}

     2. В оголошенні про  проведення  процедури  відкритих  торгів  обов'язково зазначаються: 
     реєстраційний рахунок  замовника,   відкритий  в органах  Державної   казначейської   служби   України  (у  разі  здійснення  закупівлі за рахунок бюджетних коштів).

   Стаття 39-5. Реєстрація замовників, претендентів та інших  суб'єктів закупівель за процедурою електронного реверсивного аукціону 
     1. Замовники,    які    потребують   доступу   до   процедури електронного реверсивного аукціону,  Державна казначейська  служба України,  Антимонопольний  комітет України,  інші органи державної влади,  на які  покладено  здійснення  функцій  контролю  у  сфері державних  закупівель,  для забезпечення доступу до інформації про  процедуру  електронного реверсивного аукціону повинні зареєструватися на веб-порталі Уповноваженого органу.   

... "Рахункова палата, Антимонопольний  комітет  України, Державна  фінансова  інспекція України, Державна служба статистики України  здійснюють  контроль у сфері державних закупівель у межах своїх  повноважень,  визначених  Конституцією  (  254к/96-ВР  ) та законами України".  (частина 5 статті 7 Закону України № 2289-VI).

 *******

Застосовується вимога абз. 2 п. 2.2 вкладеного наказу Державного казначейства України від 09.08.2004 року N 136 "Про затвердження Порядку обліку зобов'язань розпорядників бюджетних коштів в органах Державного казначейства України", щодо відліку семиденного терміну (у робочих днях), відведеного для реєстрації бюджетного зобов'язання за договором на закупівлю у Реєстрі бюджетних зобов'язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів.

Наказ Державного казначейства України від 14.09.2010 N 330 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо переліку підтвердних документів, які надаються розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів на стадії реєстрації зобов'язань та оплати рахунків".

    Наказ Державної казначейської служби України від 29.12.2012 № 394 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо порядку застосування органами Державної казначейської служби України заходів впливу за порушення бюджетного законодавства".

    Додаток 1 до Методичних рекомендацій щодо порядку застосування органами Державної казначейської служби України заходів впливу за порушення бюджетного законодавства - журнал реєстрації попереджень про неналежне виконання бюджетного законодавства.

    Додаток 2 до Методичних рекомендацій щодо порядку застосування органами Державної казначейської служби України заходів впливу за порушення бюджетного законодавства  - журналреєстрації протоколів про порушення бюджетного законодавства.

    Додаток 3 до Методичних рекомендацій щодо порядку застосування органами Державної казначейської служби України заходів впливу за порушення бюджетного законодавства - реєстрації складених в органах Державної казначейської служби розпоряджень про зупинення (відновлення) операцій з бюджетними коштами.

    Додаток 4 до Методичних рекомендацій щодо порядку застосування органами Державної казначейської служби України заходів впливу за порушення бюджетного законодавства - реєстрації отриманих від інших органів центральної влади розпоряджень про зупинення та відновлення операцій з бюджетними коштами.

    Додаток 5 до Методичних рекомендацій щодо порядку застосування органами Державної казначейської служби України заходів впливу за порушення бюджетного законодавства - реєстрації розпоряджень про призупинення (відновлення) дії бюджетних асигнувань.

    Додаток 6 до Методичних рекомендацій щодо порядку застосування органами Державної казначейської служби України заходів впливу за порушення бюджетного законодавства - реєстрації вимог про повернення бюджетних коштів до відповідного бюджету в разі їх нецільового використання.

Додатково:    Наказ МФУ від 02.03.2012 № 309 "Про затвердження Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов’язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України".

                         Додаток 1 - реєстр бюджетних зобов'язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів.

                         Додаток 2 - реєстр бюджетних фінансових зобов'язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів.

                         Додаток 3 - РЕЄСТР-РОЗПОРЯДЖЕННЯ №___ на виділення коштів з рахунку ________________ на погашення бюджетних фінансових зобов'язань розпорядників бюджетних коштів.

                        Довідка про включення розпорядника (одержувача) (філії, іншого відокремленого підрозділу розпорядника бюджетних коштів) до Єдиного реєстру розпорядників та одержувачів бюджетних коштів.

                        Реєстраційна картка розпорядника (одержувача) бюджетних коштів

 

Наказ Мiнiстерства Фiнансiв України, Державного казначейства України від 05.02.2008  N 40 «Про затвердження Порядку формування Єдиного реєстру розпорядників та одержувачів бюджетних коштів».

 

© ГО “Інститут фінансів та права”                 ПІДТРИМАТИ, ЗРОБИТИ ВНЕСОК.

  Oncnd` b Onkr`be Oncnd` sqr`mnbhr| hmtnplep Oncnd` b Jhebe Opncmng oncnd{ hmtnplep