Ukraine flag  Russia Flag

 

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ІНСТИТУТ ФІНАНСІВ ТА ПРАВА»

вул. Шевченка 27, оф. 36, м. Полтава 36011, тел.: (067) 401-93-74, факс: (0532) 67-73-38, www.institutefl.org, ел. пошта: institute_fl@institutefl.org

  Акти Міністерства фінансів України

Наказ Міністерства фінансів України від 14.01.2011 N 11  "Про бюджетну класифікацію" (відповідно до статті 8 Бюджетного кодексу України).

 Наказ Міністерства Фінансів України вiд 12.03.2012 N 333 "Про затвердження Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету та Інструкції щодо застосування класифікації кредитування бюджету".

Див.: єдиний державний реєстр розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, звітність розпорядників бюджетних коштів, фінансова звітність одержувачів бюджетних коштів.

 ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ УКРАЇНИ

Міністерство фінансів України отримує від головних розпорядників бюджетних коштів, які є замовниками товарів, робіт та послуг (за бюджетними призначеннями, визначеними законом про Державний бюджет України на відповідний бюджетний період) бюджетні запити, в яких відображаються державні цільові програми, і, відповідно до статті 19 «приймає рішення про включення відповідних бюджетних запитів до пропозицій проекту Державного бюджету України на відповідний рік».   

Схема організації та взаємодії центральних органів виконавчої влади, затверджена Указом Президента України від 9 грудня 2010 року № 1085/2010, передбачає, що Державна казначейська служба України, з рахунків якої проводять платежі бюджетні установи, які є головними розпорядниками  бюджетних коштів - замовниками товарів, робіт і послуг, є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра фінансів України.  Це також сприяє синхронізації платіжно-кредитних відносин між головними розпорядниками  бюджетних коштів, які є замовниками товарів, робіт та послуг, та одержувачами бюджетних коштів, які є постачальниками товарів, робіт та послуг.

Наказ Міністерства фінансів України від 22.06.2012 № 758 «Про порядок відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України».

Наказ Міністерства фінансів України від 28.01.2002 N 57 "Про затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету".

Наказ Міністерства фінансів України від  30.09.2011 р. N 1223 "Про затвердження Порядку обслуговування державного бюджету за видатками та операціями з надання та повернення кредитів, наданих за рахунок коштів державного бюджету".

Наказ Міністерства фінансів України від 24.12.2012  № 1407 «Про затвердження Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами».

Наказ Міністерства фінансів України від 28.01.2002 № 57 "Про затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету".

Додатково:    Наказ Міністерства фінансів України від 02.03.2012 № 309 "Про затвердження Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов'язань розпорядників  бюджетних коштів та одержувачів  бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України".

                        Наказ МФУ від 02.03.2012 № 309 "Про затвердження Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов’язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України".

                         Додаток 1 - реєстр бюджетних зобов'язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів.

                         Додаток 2 - реєстр бюджетних фінансових зобов'язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів.

                         Додаток 3 - РЕЄСТР-РОЗПОРЯДЖЕННЯ №___ на виділення коштів з рахунку ________________ на погашення бюджетних фінансових зобов'язань розпорядників бюджетних коштів.

                        Довідка про включення розпорядника (одержувача) (філії, іншого відокремленого підрозділу розпорядника бюджетних коштів) до Єдиного реєстру розпорядників та одержувачів бюджетних коштів.

                        Реєстраційна картка розпорядника (одержувача) бюджетних коштів

МІСЦЕВІ БЮДЖЕТИ 

Наказ Міністерства фінансів України від 23.08.2012 № 938 "Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів"

 Наказ Міністерства фінансів України від 27.08.2007 № 973 «Про затвердження Плану заходів з реалізації Концепції реформування місцевих бюджетів»;

Наказ Міністерства фінансів України від 14.01.2011 № 11 „Про бюджетну класифікацію”;

Наказ Міністерства фінансів України від 14.02.2011 № 96 «Про затвердження Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів»;

Наказ Міністерства фінансів України від 12.03.2012 № 333 «Про затвердження Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету та Інструкції щодо застосування класифікації кредитування бюджету» (зареєстровано в Мін’юсті 27 березня 2012 р. за №456/20769);

Наказ Міністерства фінансів України від 28.01.2002 № 57 «Про затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету» (зареєстровано в Мін’юсті 1 лютого 2002 р. за №86/6374);

Наказ Міністерства фінансів України від 23.08.2012 № 938 «Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів» (зареєстровано в Мін’юсті 12 вересня 2012 р. за №1569/21881);

Наказ Міністерства фінансів України від 30.01.2012 № 60 «Про організацію роботи зі складання Державною казначейською службою України звітності про виконання місцевих бюджетів»;

Наказ Міністерства фінансів України від 24.01.2012 № 44 «Про затвердження Порядку складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів» (зареєстровано в Мін’юсті 9 лютого 2012 р. за №196/20509);

Наказ Міністерства фінансів України від 02.03.2012 № 309 «Про затвердження Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов’язань розпорядників та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України» (зареєстровано в Мін’юсті 20 березня 2012 року за №419/20732);

Наказ Міністерства фінансів України від 14.01.2011 № 14 «Про затвердження форм документів для надання середньострокових позик» (зареєстровано в Мін’юсті 31 січня 2011 р. за №129/18867);

Наказ Міністерства фінансів України від 22.06.2012 № 756 «Про затвердження форм документів для надання позик на покриття тимчасових касових розривів місцевих бюджетів» (зареєстровано в Мін’юсті 12 липня 2012 р. за №1179/21491);

Наказ Міністерства фінансів України від 08.06.2012 № 697 «Про деякі питання укладення договорів про здійснення закупівель товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти за бюджетною програмою 3511460 "Державний фонд регіонального розвитку"»;

Наказ Міністерства фінансів України від 17.05.2011 № 608 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм»;

 

     Наказ Міністерства фінансів України № 1488 від 23.11.11 "Про внесення змін до Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів".
   

      Наказ Міністерства фінансів України № 73/404 "Про внесення змін до Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Фізична культура і спорт" за видатками, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів".  
 

      Наказ Міністерства фінансів України № 1149/3438 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Фізична культура і спорт" за видатками, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів".  
 

      Наказ Міністерства фінансів України № 75/39 "Про внесення змін до Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення"".  
 

      Наказ Міністерства фінансів України № 1097/290 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення"".  
 

      Наказ Міністерства фінансів України № 74/403 "Про внесення змін до Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист сім'ї, дітей та молоді" за видатками, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів".  
 

      Наказ Міністерства фінансів України № 1148/3437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист сім'ї, дітей та молоді" за видатками, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів".  
 

      Наказ Міністерства фінансів України № 283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я"".    

 

  Наказ Міністерства фінансів України №258/519 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта" ". 
 

      Наказ Міністерства фінансів України №1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура"". 
 

      Наказ Міністерства фінансів України №1608 "Про внесення змін до Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління"".     

 

  Наказ Міністерства фінансів України №1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління"".
 

      Наказ Міністерства фінансів України №789 "Про внесення змін до Плану заходів з реалізації Концепції реформування місцевих бюджетів".  
 

      Наказ Міністерства фінансів України №97 "Про затвердження Структури коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Кодифікатора нумерації типових переліків бюджетних програм місцевих бюджетів".  
 

      Наказ Міністерства фінансів України №96 "Про затвердження Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів".  
 

      Наказ Міністерства фінансів України №716 "Про затвердження складу Міжвідомчої робочої групи з проведення підготовчої роботи щодо розроблення методологічних засад запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів".  


     Наказ Міністерства фінансів України від 09.07.2010 №679 "Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів". 
   

     Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 №805 "Про затвердження Основних підходів до запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів". 

 

 

© ГО “Інститут фінансів та права”                 ПІДТРИМАТИ, ЗРОБИТИ ВНЕСОК.

  Oncnd` b Onkr`be Oncnd` sqr`mnbhr| hmtnplep Oncnd` b Jhebe Opncmng oncnd{ hmtnplep