Ukraine flag  Russia Flag

  

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ІНСТИТУТ ФІНАНСІВ ТА ПРАВА»

вул. Гожулівська 6г, м. Полтава 36007, тел.: (067) 401-93-74, факс: (0532) 67-73-38, www.institutefl.org, ел. пошта: institute_fl@institutefl.orgrg                                                                                   

 

ЩОДО ВИКОНАННЯ ПЛАНУ-ГРАФІКА ПЕРШОГО ЕТАПУ РЕФОРМИ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ, ПЕРЕДБАЧЕНОГО У РОЗДІЛІМОДЕРНІЗАЦІЯ ІНФРАСТРУКТУРИ І БАЗОВИХ СЕКТОРІВПРОГРАМИ ЕКОНОМІЧНИХ РЕФОРМ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ (ДО КІНЦЯ 2010 РОКУ) 

 

Останні нормативно-правові акти:  Закон України від 24 жовтня 2013 року № 663-VII «Про засади функціонування ринку електричної енергії України».

 

  Відповідно до частини четвертої статті 2 Закону України від  1червня 2010 року    окремими законами визначаються  особливості  здійснення закупівлі  таких товарів, робіт і послуг:

 

4.  Окремими  законами  визначаються  особливості  здійснення  закупівлі: 

 

     1)  юридичними  особами,  які  провадять  діяльність  у таких  сферах:

 

     забезпечення   виробництва,   транспортування  та постачання  теплової енергії;

 

     забезпечення  виробництва, передачі та постачання електричної енергії;...".

 

  {  Пункт  1 частини четвертої статті 2 в редакції Закону N 4851-VI  ( 4851-17 ) від 24.05.2012 } 

 

 2) таких товарів, робіт і послуг: 

 

     неопромінені паливні елементи (твели) для ядерних реакторів; 

 

     нафта або нафтопродукти сирі; 

 

     електрична енергія,  послуги з  її  постачання,  передачі  та  розподілу; 

 

     централізоване постачання теплової енергії;   { Частина  четверта  статті  2  із  змінами,  внесеними згідно із  Законами   N  2462-VI  (  2462-17  )  від  08.07.2010,  N  2900-VI  (  2900-17 ) від 11.01.2011, N 2995-VI ( 2995-17 ) від 03.02.2011; в редакції Закону N 3681-VI ( 3681-17 ) від 08.07.2011 }

 

 Як бачимо, як сировинні матеріали для АЕС, так і кінцева продукція на оптовому та роздрібному ринках були виведені з під застосування норм Закону України № 2289.

 

Витяг із Закону України № 4851-VI від 24.05.2012 "Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності":

 

"...Стаття 5. Сфери діяльності суб'єктів природних монополій ...

 

передачі та розподілу електричної енергії;..."

 

транспортування  теплової  енергії;  {Абзац  частини першої статті 5 в редакції Закону N 2479-VI ( 2479-17 ) від 09.07.2010 } ...

 

      2. Перелік  суб'єктів природних  монополій  складається та ведеться  Антимонопольним  комітетом України  відповідно  до його повноважень".

 

Витяг із Закону України № 4851-VI від 24.05.2012 "Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності":

 

 Стаття 2. Сфера застосування цього Закону

 

1. Дія цього Закону поширюється на суб’єктів, які є замовниками відповідно до статті 1 цього Закону та провадять діяльність у сферах, визначених статтею 5 Закону України "Про природні монополії", та/або у таких сферах:

 

забезпечення виробництва, транспортування та постачання теплової енергії;

 

забезпечення виробництва, передачі та постачання електричної енергії;...

 

ЗАВАНТАЖИТИ АНАЛІТИЧНИЙ МАТЕРІАЛ:

 

ЩОДО ВИКОНАННЯ ПЛАНУ-ГРАФІКА ПЕРШОГО ЕТАПУ РЕФОРМИ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ, ПЕРЕДБАЧЕНОГО У РОЗДІЛІ  "МОДЕРНІЗАЦІЯ ІНФРАСТРУКТУРИ І БАЗОВИХ СЕКТОРІВПРОГРАМИ ЕКОНОМІЧНИХ РЕФОРМ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ (ДО КІНЦЯ 2010 РОКУ).

 

В абзаці першому пункту 1 Постанови КМУ від 9 жовтня 2006 р. № 1404  "Питання попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти"  Кабінет Міністрів України постановив "погодитися з пропозицією Міністерства фінансів стосовно того, що у договорах про закупівлю товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти замовники можуть передбачати відповідно до належним чином оформленого рішення головного розпорядника бюджетних коштів попередню оплату лише у разі закупівлі:

 

... послуг з енергопостачання (на строк не більше одного місяця - абзац шостий підпункту 2 пункту 1);

 

... обладнання та матеріалів для будівництва атомних, гідроакумулюючих, вітрових електростанцій та магістральних електричних мереж, а також технологічного та гірничо-шахтного обладнання для будівництва підприємств уранодобувної промисловості (на строк не більш як вісім місяців - підпункт 7 пункту 1);...

 

Класифікація галузей народного господарства передбачена статтею 260 Господарського кодексу України від 16 січня 2003 року N 436-IV.  Оскільки КВЕД 2005 (ДК 009:2005), затверджений наказом Держспоживстандарту від 26.12.2005 р. № 375, існував до кінця 2012-го року, на цей період для визначень галузей пропонувалося використовувати таблицю відповідності кодів КВЕД кодам ЗКГНГ.

 

 

Додатково: ДБН В.2.5-23-2010 (на украинском) Проектування електрообладнання обєктів цивільного призначення.

 

© ГО “Інститут фінансів та права”                 ПІДТРИМАТИ, ЗРОБИТИ ВНЕСОК.

  Oncnd` b Onkr`be Oncnd` sqr`mnbhr| hmtnplep Oncnd` b Jhebe Opncmng oncnd{ hmtnplep