UK  Ukraine flag  Russia Flag

IFP 3  

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ІНСТИТУТ ФІНАНСІВ ТА ПРАВА»

вул. Шевченка 27, оф. 36, м. Полтава 36011, тел.: (067) 401-93-74, факс: (0532) 67-73-38, www.institutefl.org, ел. пошта: institute_fl@institutefl.org                                                             

 

Галузь “Медичне обслуговування”: особливості переходу від дотації вирівювання до медичної субвенції у 2015-2017 роках.

 

Наказ Міністерства охорони здоров’я України № 467 від 08.08.2007 р. “Деякі питання організації та проведення МОЗ державних закупівель” втратив чинність згідно з наказом Міністерства охорони здоров'я України від 24 січня 2009 року N 35 "Про затвердження складів Постійних робочих груп МОЗ України з питань профільного супроводу державних закупівель у 2009 році".   На 2012-й рік є чинним Наказ МОЗ України від 29.05.2012 № 400 "Про затвердження складу постійних робочих груп МОЗ України з питань профільного супроводу державних закупівель".

На рівні місцевих органів виконавчої влади також запроваджено законодавче регулювання.  Наприклад, що стосується відділу охорони здоров'я районної державної адміністрації, який також є юридичною особою, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в органах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, то згідно пункту 4.5 Постанови КМУ від 28 листопада 2007 року № 1364 "Про затвердження Типового положення  про відділ охорони здоров'я районної державної адміністрації", відділ відповідно до покладених на нього завдань “формує заявки на закупівлю медичного обладнання, лікарських засобів, спеціальних санітарних транспортних засобів, що централізовано постачаються за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів, організовує відповідно до законодавства проведення таких закупівель”.

Medicare Витяги з Закону України № 2289-VI "Про здійснення державних закупівель": 

     "послуги  -  будь-який  предмет закупівлі (крім товарів і робіт),  включаючи  ...медичне  та  побутове обслуговування...; {  Пункт  23  частини  першої статті 1 в редакції Закону N 3681-VI ( 3681-17 ) від 08.07.2011 }

     3. Дія цього Закону не поширюється на випадки, якщо предметом закупівлі є: ...

"послуги з медичного обслуговування населення, що надаються за договором,  укладеним  відповідно  до  Закону України "Про порядок проведення  реформування  системи  охорони  здоров'я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві" ( 3612-17 );
{  Частину  третю статті 2 доповнено абзацом дванадцятим згідно із  Законом  N  3612-VI  (  3612-17  ) від 07.07.2011 - зміна діє до 31 грудня 2014 року } 
    товари, роботи і  послуги, закупівля  яких  здійснюється відповідно  до  програм  Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом  та малярією в Україні, що виконуються відповідно до закону; { Частину третю статті 2 доповнено новим абзацом згідно із  Законом N 4999-VI ( 4999-17 ) від 21.06.2012 }. 

У разі обґрунтованої нагальної потреби у закупівлі  ...  лікарських  засобів  і  виробів медичного призначення строк для подання пропозицій конкурсних торгів може бути скорочено  до  15  днів  (далі  -  скорочена  процедура). Причиною скорочення строку  не  може  бути  бездіяльність  замовника  щодо  проведення відповідних  процедур  закупівель. Обґрунтування нагальної потреби зазначаються у звіті про результати проведення процедури закупівлі та  не повинні свідчити про наміри замовника послабити конкуренцію між  учасниками.  {  Абзац  другий  частини  третьої  статті 21 Закону України № 2289-VI із змінами,  внесеними  згідно  із  Законом N 5044-VI ( 5044-17 ) від 04.07.2012 }

****************************************************

В абзаці першому пункту 1 Постанови КМУ від 9 жовтня 2006 р. № 1404  "Питання попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти"  Кабінет Міністрів України постановив "погодитися з пропозицією Міністерства фінансів стосовно того, що у договорах про закупівлю товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти замовники можуть передбачати відповідно до належним чином оформленого рішення головного розпорядника бюджетних коштів попередню оплату лише у разі закупівлі:

... медичного обладнання та санітарних автотранспортних засобів для забезпечення закладів охорони здоров'я згідно з державними програмами і заходами програмного характеру, а також національним проектом "Нове життя" - нова якість охорони материнства та дитинства", (на строк не більше трьох місяців - підпункт 1 пункту 1) ...

обладнання для здійснення лабораторного контролю якості лікарських засобів, необхідного під час проведення заходів, спрямованих на забезпечення належної якості лікарських засобів, медичної техніки і виробів медичного призначення; (на строк не більше трьох місяців - підпункт 1 пункту 1)...

путівок до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку для дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, та дітей, які потребують особливих умов для оздоровлення; (на строк не більше трьох місяців - підпункт 1 пункту 1) ...

 послуг, що надаються автомобілями швидкої медичної допомоги; (на строк не більше одного місяця - підпункт 2 пункту 1) ...

протезно-ортопедичних виробів, ортопедичного взуття, технічних засобів реабілітації інвалідів та інших осіб; (на строк не більше одного місяця - підпункт 2 пункту 1) ...

 обладнання для створення центру із застосування ПЕТ-технології з метою раннього виявлення онкологічних захворювань; (на строк не більше шести місяців - абзац третій підпункту 5 пункту 1)...

 обладнання для об'єкта "Будівництво сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит" по вул. Чорновола, 28/1, у Шевченківському районі м. Києва; {на строк не більше шести місяців - підпункт 5 пункту 1}

 санаторно-курортних послуг для інвалідів із захворюванням нервової системи (з наслідками травм і захворюваннями хребта та спинного мозку), які мають право на їх придбання відповідно до законодавства; (на строк не більше двох місяців - підпункт 13 пункту 1).

Замовники здійснюють попередню оплату лише тих товарів, робіт і послуг, що згідно з договорами передбачається поставити, виконати і надати протягом поточного бюджетного року, крім ... "вакцин для профілактичних щеплень людей, медичного обладнання та санітарних автотранспортних засобів для забезпечення закладів охорони здоров'я згідно з державними програмами і заходами програмного характеру, а також національним проектом "Нове життя" - нова якість охорони материнства та дитинства", обладнання для здійснення лабораторного контролю якості лікарських засобів, необхідного під час проведення заходів, спрямованих на забезпечення належної якості лікарських засобів, медичної техніки і виробів медичного призначення, програмних продуктів для забезпечення належної якості лікарських засобів, медичної техніки та виробів медичного призначення, лікарських засобів і виробів медичного призначення, а також ... обладнання для об'єкта "Будівництво сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит" по вул. Чорновола, 28/1, у Шевченківському районі м. Києва, а також послуг, пов’язаних з навчанням, стажуванням студентів, аспірантів, наукових і науково-педагогічних працівників за кордоном). {Пункт 1}

 

Деякі державні цільові програми: 

   Міжгалузева комплексна програма 'Здоров'я нації' на 2002-2011 роки, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 10 січня 2002 р. № 14.

   Державна програма 'Репродуктивне здоров'я нації' на період до 2015 року, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2006 р. № 1849.

  Державна програма запобігання та лікування серцево-судинних і судино-мозкових захворювань на 2006-2010 роки, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 31 травня 2006р. № 761.

Державні заклади охорони здоров'я та вищі медичні заклади освіти не лише є замовниками товарів, робіт та послуг (розпорядниками коштів), але і надавачами платних послуг.  Щодо платних послуг, що можуть надаватися, див. Постанову Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 р. № 1138 “Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних закладах охорони здоров'я та вищих медичних закладах освіти”.

Публікації про галузь:    МОЗ допускає громадськість та пацієнтів до усіх етапів державних закупівель.

                                        Чи можна вірити в обіцянки Уряду? (Інформаційне повідомлення # 10 06.09.2012 проекту «Громадський контроль у сфері державних закупівель лікарських засобів для дітей з онкогематологічними захворюваннями»).

                                        Багрій вивів на тендери МОЗу нову фірму, син Богатирьової випереджає графік (Джерело: Наші гроші

 

Класифікація галузей народного господарства передбачена статтею 260 Господарського кодексу України від 16 січня 2003 року N 436-IV.  Оскільки КВЕД 2005 (ДК 009:2005), затверджений наказом Держспоживстандарту від 26.12.2005 р. № 375, існував до кінця 2012-го року, на цей період для визначень галузей пропонувалося використовувати таблицю відповідності кодів КВЕД кодам ЗКГНГ

 

 

© ГО “Інститут фінансів та права”   image020  image021 image022 image075 image023  image024       ПІДТРИМАТИ, ЗРОБИТИ ВНЕСОК.

http://stat24.meta.ua/img/counter/9.gif MyCounter - qw8rwhj h qr`rhqrhj` Oncnd` b Onkr`be Oncnd` sqr`mnbhr| hmtnplep Oncnd` b Jhebe Opncmng oncnd{ hmtnplep