Ukraine flag  Russia Flag

  

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ІНСТИТУТ ФІНАНСІВ ТА ПРАВА»

вул. Шевченка 27, оф. 36, м. Полтава 36011, тел.: (067) 401-93-74, факс: (0532) 67-73-38, www.institutefl.org, ел. пошта: institute_fl@institutefl.org

Акти Кабінету Міністрів України

ПІДЗАКОННІ НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ - АКТИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

dep arts 1338386244 1 s

Постанова Кабінету Міністрів України № 666 від 28 липня 2010 р. про визнання нечинними попередніх актів КМУ.   Див.: історія регулювання.

ВІДКРИТЕ ЗВЕРНЕННЯ КОАЛІЦІЇ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ТА ГРОМАДЯН  ГРОМАДСЬКЕ ПАРТНЕРСТВО “ЗА ДОБРОЧЕСНІ ДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ”.

 Постанова КМУ від 9 жовтня 2006 р. № 1404 “Питання попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти.

Постанова Кабінету Міністрів України від 04.07.2012 р. N 602 "Про затвердження Порядку визначення генеральних замовників та взаємодії замовників з генеральним замовником за рамковими угодами"(Закон України від 1 червня 2010 року N 2289-VI містить визначення, що “рамкова  угода  -  правочин, який укладається одним чи кількома  замовниками (генеральним замовником) у письмовій формі в порядку, встановленому цим Законом, з одним чи кількома учасниками процедури  закупівлі  з  метою  визначення основних умов закупівлі окремих товарів і послуг для укладення відповідних  договорів  про закупівлю протягом строку дії рамкової угоди;” {  частина перша статті 1 доповнено пунктом 26-1 згідно із Законом N 3681-VI ( 3681-17 ) від 08.07.2011 }. Відомості про  рамкову угоду, за якою укладено договір про закупівлю (у разі проведення   закупівлі   за  рамковими  угодами) перевіряються до здійснення оплати за договорами  про  закупівлю   Державною казначейською службою України (абзац  другий  частини четвертої статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3681-VI ( 3681-17 ) від 08.07.2011).

KMU 2007Кабінет Міністрів України забезпечує своєчасне визначення і затвердження переліку державних замовників, обсягів та склад державного замовлення.  Постанова Кабінету Міністрів України від 22.06.2011  № 673 “Про державне замовлення на закупівлю товарів,  виконання робіт,  надання послуг для державних потреб у 2011  році”  набрала чинності з 01.07.2011 року.

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 N 228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ".

 

КМУ ПРО МІСЦЕВІ БЮДЖЕТИ ТА БЮДЖЕТ АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

Постанова Кабінету Міністрів України від 21.07.2006 №1001 «Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2015 року»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 03.12.1997 №1349 „Про фінансове забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування”;

Постанова Кабінету Міністрів України від 08.12.2010 №1149 «Деякі питання розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 15.12.2010 №1132 «Про затвердження Порядку перерахування міжбюджетних трансфертів»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 06.02.2012 №106 «Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 15.02.2012 № 91 «Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2011 №165 «Про затвердження Порядку та умов надання у 2012 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування програм - переможців Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 16.11.2011 №1172 «Про затвердження критеріїв розподілу додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на компенсацію втрат доходів внаслідок розміщення Чорноморського флоту Російської Федерації на території м. Севастополя та Автономної Республіки Крим»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 11.01.2005 №20 «Про затвердження Порядку перерахування деяких субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг, субсидій та компенсацій»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 04.03.2002 №256 «Про затвердження Порядку фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенцій з державного бюджету»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 10.08.2011 №860 «Про затвердження Порядку перерахування до загального фонду місцевих бюджетів 50 відсотків надходжень податку на прибуток підприємств та акцизного податку понад річні розрахункові обсяги»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 12.01.2011 №6 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках» (із змінами);

Постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.1999 №339 „Про затвердження Порядку контролю за здійсненням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 21.03.2012 №312 «Про затвердження Порядку використання у 2012 році коштів державного фонду регіонального розвитку»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 04.07.2012 №656 «Питання державного фонду регіонального розвитку»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 29.12.2010 №1203 «Про затвердження Порядку надання Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевим державним адміністраціям і виконавчим органам відповідних місцевих рад середньострокових позик та їх погашення»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 29.12.2010 №1204 «Про затвердження Порядку покриття тимчасових касових розривів місцевих бюджетів»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 №70 «Про затвердження Порядку та умов надання у 2012 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на часткове відшкодування відсоткових ставок за кредитами, залученими для оновлення парку автобусів та тролейбусів у містах проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 16.02.2011 №110 «Про затвердження Порядку здійснення місцевих запозичень»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 14.05.2012 №541 «Про затвердження Порядку надання місцевих гарантій»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 26.03.2003 №386 «Про Порядок безспірного вилучення коштів з місцевих бюджетів, витрачених на здійснення видатків, кредитування місцевого бюджету, які мають проводитися з іншого бюджету»;

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 №308-р «Про схвалення Концепції реформування місцевих бюджетів».

 

 

© ГО “Інститут фінансів та права”                 ПІДТРИМАТИ, ЗРОБИТИ ВНЕСОК.

  Oncnd` b Onkr`be Oncnd` sqr`mnbhr| hmtnplep Oncnd` b Jhebe Opncmng oncnd{ hmtnplep