Ukraine flag  Russia Flag

  

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ІНСТИТУТ ФІНАНСІВ ТА ПРАВА»

вул. Шевченка 27, оф. 36, м. Полтава 36011, тел.: (067) 401-93-74, факс: (0532) 67-73-38, www.institutefl.org, ел. пошта: institute_fl@institutefl.org

 

 

Наказ Міністерства економіки України від 26.07.2010 р. № 922 затвердив форми документів у сфері державних закупівель (зокрема, форму річного плану закупівель, форму реєстру отриманих пропозицій, форму протоколу розкриття пропозицій, форму протоколу оцінки пропозицій, форму звіту про результати проведення процедури закупівлі, тощо).

Додатково: визначення замовника (розпорядника коштів),
                    визначення постачальника (одержувача коштів).
                    форми документів з питань формування державного замовлення

Також: 

ФОРМА РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ, ЩО ЗДІЙСНЮЮТЬСЯ БЕЗ ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕДУР ЗАКУПІВЕЛЬ на ______ рік.

ФОРМА ЗВІТУ про результати закупівель без проведення процедури закупівлі за __ квартал ____ року.

 Додатково:    Наказ МФУ від 02.03.2012 № 309 "Про затвердження Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов’язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України".

                         Додаток 1 - реєстр бюджетних зобов'язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів.

                         Додаток 2 - реєстр бюджетних фінансових зобов'язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів.

                         Додаток 3 - РЕЄСТР-РОЗПОРЯДЖЕННЯ №___ на виділення коштів з рахунку ________________ на погашення бюджетних фінансових зобов'язань розпорядників бюджетних коштів.

                        Довідка про включення розпорядника (одержувача) (філії, іншого відокремленого підрозділу розпорядника бюджетних коштів) до Єдиного реєстру розпорядників та одержувачів бюджетних коштів.

                        Реєстраційна картка розпорядника (одержувача) бюджетних коштів.

***********************

Якщо процедура закупівель -  відкриті торги – розділ IV Закону України від 1 червня 2010 року N 2289-VI “Про здійснення державних закупівель”.

Наказ Міністерства економіки України вiд 26.07.2010 р. № 922 затвердив такі форми документів у сфері державних закупівель:

- форму річного плану закупівель (пункт 19 частини першої статті 8),

- інструкцію щодо заповнення форми річного плану закупівель,

- форму оголошення про проведення відкритих торгів (стаття 10. Оприлюднення інформації про закупівлю),

- інструкцію щодо заповнення форми оголошення про проведення відкритих торгів (стаття 10. Оприлюднення інформації про закупівлю),

- форму реєстру отриманих пропозицій,

- форму протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій) (ч. 4 статті 27),

- форму протоколу оцінки пропозицій конкурсних торгів (цінових пропозицій), (ч. 8 статті 28),

- форму повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, або цінової пропозиції, або пропозиції за результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника (абзац 1 частини 2 статті 31),

- інструкцію щодо заповнення форми повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, або цінової пропозиції, або пропозиції за результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника (абзац 1 частини 2 статті 31),

- форму оголошення про результати проведення торгів (ч. 1 статті 32),

- форму звіту про результати проведення процедури відкритих і двоступеневих торгів та попередньої кваліфікації (стаття 19. Звіт про результати проведення процедури закупівлі),

- інструкцію щодо заповнення форми звіту про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих торгів та попередньої кваліфікації,

- форму повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, тощо.

********

Якщо процедура закупівель  - двоступеневі торги – розділ V Закону України від 1 червня 2010 року N 2289-VI “Про здійснення державних закупівель”,

 - наказ МЕ вiд 26.07.2010 р. № 919 затвердив стандартну документацію конкурсних торгів для процедури закупівлідвоступеневих торгів.

 

Наказ Міністерства економіки України вiд 26.07.2010 р. № 922 затвердив форми документів у сфері державних закупівель:

- форму річного плану закупівель (пункт 19 частини першої статті 8),

-  інструкцію щодо заповнення форми річного плану закупівель,

- форму оголошення про проведення процедури двоступеневих торгів (стаття 10. Оприлюднення інформації про закупівлю),

- інструкцію щодо заповнення форми оголошення про проведення процедури двоступеневих торгів (стаття 10. Оприлюднення інформації про закупівлю),

- форму реєстру отриманих пропозицій,

- форму протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій),

- форму протоколу оцінки пропозицій конкурсних торгів (цінових пропозицій),

- форму звіту про результати проведення процедури відкритих і двоступеневих торгів та попередньої кваліфікації (стаття 19. Звіт про результати проведення процедури закупівлі),

- інструкцію щодо заповнення форми звіту про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих торгів та попередньої кваліфікації,

- форму повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, тощо.

********

Якщо процедура закупівель – закупівля в одного учасника – розділ VIII Закону України від 1 червня 2010 року N 2289-VI Про здійснення державних закупівель.

Наказ Міністерства економіки України вiд 26.07.2010 р. № 922 затвердив такі форми документів у сфері державних закупівель:

- форму річного плану закупівель - пункт 19 частини першої статті 8, формування (складання) та затвердження замовником річного плану закупівель (внесення змін до нього) здійснюється відповідно до статті 4 і частини четвертої статті 11 Закону України № 2289.  Річний план закупівель затверджується рішенням комітету з конкурсних торгів (далі - комітет), яке оформлюється протоколом засідання комітету з конкурсних торгів (далі - комітет)).  У річному плані вказується очікувана вартість закупівлі відповідно до потреб замовника. У подальшому очікувана вартість може бути скоригована шляхом унесення відповідних змін.  Річний план та додаток до нього не підлягають оприлюдненню в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель (далі - Вісник державних закупівель) та на веб-порталі Уповноваженого органу за адресою www.tender.me.gov.ua (далі - веб-портал).  Річний план закупівель та зміни до нього підлягають оприлюдненню шляхом розміщення на власному веб-сайті замовника або за його відсутності на веб-сайті головного розпорядника бюджетних коштів протягом п’яти робочих днів з дня їх затвердження.  Річний план і зміни до нього надсилаються Казначейству України та Уповноваженому органу протягом 5 робочих днів з дня затвердження.

Рішення про застосування процедури закупівлі в одного учасника приймається за наявності документально підтвердженої підстави або декількох підстав одночасно для застосування, виключний перелік яких визначений частиною другою статті 39 Закону, що підтверджують винятковість ситуації щодо неможливості застосувати іншу, конкурентну процедуру закупівлі.  У протоколі засідання комітету зазначається найменування предмета закупівлі, підстава застосування процедури закупівлі відповідно до частини другої статті 39 Закону, очікувана вартість, найменування учасника, а також посилання на проведення попередніх переговорів з учасником (якщо переговори проведені в цей же день). Якщо попередні переговори проведені після прийняття рішення про застосування процедури в одного учасника (до публікації інформації про застосування процедури закупівлі в одного учасника), результати попередніх переговорів оформлюються окремим протоколом засідання комітету.  Ураховуючи викладене, початком проведення процедури закупівлі в одного учасника є публікація інформації про застосування процедури закупівлі в одного учасника в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель.

- інструкцію щодо заповнення форми річного плану закупівель,

 

- форму обґрунтування застосування процедури закупівлі в одного учасника,

 

-  інструкцію щодо заповнення форми обґрунтування застосування процедури закупівлі в одного учасника (Зараз є дев’ять підстав для застосування процедури закупівлі в одного учасника.   Див. лист-роз'яснення Мінекономрозвитку від 31.10.2012 N 3301-04/40987-06 «Щодо надання методологічної допомоги з питань застосування процедури закупівлі в одного учасника товарів, робіт і послуг».  Зокрема, зразок протоколу переговорів щодо застосування процедури закупівлі в одного учасника).

-  форму інформації про застосування процедури закупівлі в одного учасника (протягом трьох робочих днів з моменту прийняття рішення про застосування процедури закупівлі в одного учасника замовник забезпечує публікацію інформації про застосування процедури закупівлі в одного учасника у Віснику державних закупівель та оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу зазначеної інформації, а також одночасне оприлюднення обґрунтування про застосування вказаної процедури на веб-порталі Уповноваженого органу.  Відповідно до частини першої статті 39 Закону замовник забезпечує публікацію у Віснику державних закупівель і розміщення на веб-порталі Уповноваженого органу необхідної інформації про застосування процедури закупівлі в одного учасника та розміщення на веб-порталі Уповноваженого органу обґрунтування застосування процедури закупівлі в одного учасника.  Забезпеченням опублікування/оприлюднення є надсилання та реєстрація інформації й обґрунтування в Державному підприємстві “Зовнішторгвидав України”, яке забезпечує видання Вісника державних закупівель, протягом трьох робочих днів з дати засідання комітету з конкурсних торгів (наприклад, комітет прийняв рішення 1-го числа, забезпечити опублікування необхідно до 4-го числа включно).  

-  інструкцію щодо заповнення форми інформації про застосування процедури закупівлі в одного учасника (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 39 Закону Замовник не пізніше п’яти днів з моменту опублікування інформації про застосування процедури закупівлі в одного учасника приймає рішення про визначення переможця процедури закупівлі та акцептує його пропозицію),

-  форму обґрунтування застосування процедури закупівлі в одного учасника,

- форму повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, або цінової пропозиції, або пропозиції за результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника  (підставою для подальшого здійснення акцепту пропозиції учасника є протокол переговорів).    Відповідно до абзацу першого частини третьої статті 39 Закону Замовник не пізніше п’яти днів з моменту опублікування інформації про застосування процедури закупівлі в одного учасника приймає рішення про визначення переможця процедури закупівлі та акцептує його пропозицію.  Протокол переговорів є підставою для подальшого здійснення акцепту пропозиції учасника.  Рішення приймається комітетом з конкурсних торгів Замовника, яке оформлюється протоколом у довільній формі. Термін прийняття рішення - не пізніше п’яти днів, саме з моменту публікації інформації про застосування процедури закупівлі в одного учасника у Віснику державних закупівель.  Відповідно до листа Мінекономрозвитку від 29.02.2012 N 3302-04/7500-06 (розміщено на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку за адресою: www.me.gov.ua у рубриціДержавні закупівлі”, підрубриціРоз’яснення стосовно застосування законодавства у сфері державних закупівель”), по-перше, у разі, якщо до визначення переможця відбулася зміна цін (тарифів), то кінцева ціна погоджується при проведенні остаточних переговорів з урахуванням затверджених (уведених у дію) цін (тарифів) та зазначається у відповідному протоколі та повідомленні про акцепт, по-друге, якщо після визначення переможця процедури закупівлі в одного учасника тарифи змінилися вбік збільшення, замовник може укласти договір про закупівлю за обсягом, указаним у повідомленні про акцепт, зазначивши у такому договорі відповідний тариф та після укладання зазначеного договору вчинити дії, передбачені пунктом 1 частини п’ятої статті 40 Закону.

- інструкцію щодо заповнення форми повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, або цінової пропозиції, або пропозиції за результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника (відповідно до частини першої статті 10 та абзацу першого частини третьої статті 39 Закону замовник протягом трьох робочих днів з дня прийняття рішення про визначення переможця безоплатно публікує/оприлюднює у Віснику державних закупівель/на веб-порталі повідомлення про акцепт пропозиції за результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника).  Замовник не раніше ніж через 14 днів з дня опублікування повідомлення про акцепт укладає договір про закупівлю (абзац другий частини третьої статті 39 Закону).  

- форму звіту про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника (стаття 19. Звіт про результати проведення процедури закупівлі),

- інструкцію щодо заповнення форми звіту про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника (стаття 19. Звіт про результати проведення процедури закупівлі.  Відповідно до статті 10 Закону протягом трьох робочих днів з дня затвердження звіту про результати процедури закупівлі замовник безоплатно оприлюднює звіт про результати проведення процедури закупівлі на веб-порталі),

 

- інструкцію щодо заповнення форми інформації про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника  (замовник протягом семи днів з дня укладення договору про закупівлю публікує/оприлюднює інформацію про результати проведення процедури закупівлі відповідно до статей 10 і 32 Закону).

- форму повідомлення про відміну процедури закупівлі в одного учасника (відповідно до частини п’ятої статті 39 Закону процедура закупівлі в одного учасника відміняється у разі, якщо замовником допущено порушення порядку оприлюднення інформації про застосування процедури закупівлі в одного учасника, визначеного цим Законом, та/або порушення, які вплинули на об’єктивність визначення переможця процедури закупівлі; відмови переможця процедури закупівлі в одного учасника від підписання договору про закупівлю та/або у разі недосягнення між замовником та учасником (учасниками)  процедури закупівлі згоди щодо істотних умов договору; відсутності подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт і послуг; скорочення видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг).

- інструкцію щодо заповнення форми повідомлення про відміну процедури закупівлі в одного учасника, тощо.

 

Абзац п’ятнадцятий частини першої статті 39 Закону чітко зазначає, що “оприлюднення інформації про застосування процедури закупівлі в одного учасника не вважається запрошенням до участі у процедурі закупівлі для невизначеного кола осіб”.  Після оприлюднення інформації про застосування і до акцепту пропозиції одного учасника замовник у разі потреби (за власною ініціативою чи ініціативою учасника) може провести додаткові переговори з учасником для узгодження параметрів та/або умов договору про закупівлю, у тому числі щодо перегляду ціни пропозиції, насамперед щодо її зменшення (знижки тощо).  Протоколи переговорів оформлюються в довільній загальноприйнятій у діловодстві формі. Зразок-приклад протоколу переговорів, який може використовуватися, наведено в додатку 1.  

 

Замовник укладає договір про закупівлю за результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника у строк не раніше ніж через 14 днів (п’ять робочих днів у разі застосування процедури закупівлі з підстав, визначених пунктом 3 частини другої цієї статті, а також у разі закупівлі нафти, нафтопродуктів сирих, електричної енергії, послуг з її передачі та розподілу, централізованого постачання теплової енергії, послуг поштового зв’язку, поштових марок та маркованих конвертів, телекомунікаційних послуг, у тому числі з трансляції радіо- та телесигналів, послуг з централізованого водопостачання та водовідведення і послуг з перевезення залізничним транспортом загального користування) з дня опублікування у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції за результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника.   

********

Якщо процедура закупівель  - попередня кваліфікація, що регулюється розділом VII Закону України від 1 червня 2010 року N 2289-VI “Про здійснення державних закупівель”.

 

Наказ Міністерства економіки України вiд 26.07.2010 р. № 922 затвердив форми документів у сфері державних закупівель:

- форму річного плану закупівель,

- інструкцію щодо заповнення форми річного плану закупівель,

- форму оголошення про проведення попередньої кваліфікації (стаття 10. Оприлюднення інформації про закупівлю).  Відповідно до частини третьої статті 10 Закону процедура закупівлі, попередня кваліфікація учасників не можуть проводитися до/без публікації оголошення про проведення процедури закупівлі в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель згідно з абзацом першим частини другої цієї статті.

- інструкцію щодо заповнення форми оголошення про проведення попередньої кваліфікації (стаття 10. Оприлюднення інформації про закупівлю),

- форму реєстру отриманих пропозицій,

- форму протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій),

- форму протоколу оцінки пропозицій конкурсних торгів (цінових пропозицій),

- форму повідомлення про результати проведення попередньої кваліфікації,

- інструкцію щодо заповнення форми повідомлення про результати проведення попередньої кваліфікації,

- форму звіту про результати проведення процедури відкритих і двоступеневих торгів та попередньої кваліфікації (стаття 19. Звіт про результати проведення процедури закупівлі),

- інструкцію щодо заповнення форми звіту про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих торгів та попередньої кваліфікації,

- форму повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, тощо.

********

Якщо процедура закупівель - запит цінових пропозицій, що врегульовується розділом VI Закону України від 1 червня 2010 року N 2289-VI “Про здійснення державних закупівель ”.  

 

Наказ Міністерства економіки України вiд 26.07.2010 р. № 922 затвердив форми документів у сфері державних закупівель:

- форму річного плану закупівель,

- інструкцію щодо заповнення форми річного плану закупівель,

-  форму запиту цінових пропозицій,

- інструкцію щодо заповнення форми запиту цінових пропозицій,

- форму реєстру отриманих пропозицій,

- форму протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій),

- форму протоколу оцінки пропозицій конкурсних торгів (цінових пропозицій),

- форму повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, або цінової пропозиції, або пропозиції за результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника,

- інструкцію щодо заповнення форми повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, або цінової пропозиції, або пропозиції за результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника,

- форму звіту про результати процедури запиту цінових пропозицій (стаття 19. Звіт про результати проведення процедури закупівлі),

-  форму інформації про результати процедури запиту цінових пропозицій,

-  інструкцію щодо заповнення форми звіту про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій,

 

-  інструкцію щодо заповнення форми інформації про результати процедури запиту цінових пропозицій,

- форму повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, тощо.

********

Якщо процедура закупівель – електронний реверсивний аукціон, що врегульовується розділом VI Закону України від 1 червня 2010 року N 2289-VI “Про здійснення державних закупівель ”.  

********

Якщо процедура закупівель - закупівля без застосування процедур, що врегульовується абзацом 1 частини 1 статті 2 Закону України від 1 червня 2010 року N 2289-VI “Про здійснення державних закупівель ”.  

********

 

 

© ГО “Інститут фінансів та права”                 ПІДТРИМАТИ, ЗРОБИТИ ВНЕСОК.

  Oncnd` b Onkr`be Oncnd` sqr`mnbhr| hmtnplep Oncnd` b Jhebe Opncmng oncnd{ hmtnplep