USA flag  Ukraine flag  Russia Flag

  

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ІНСТИТУТ ФІНАНСІВ ТА ПРАВА»

вул. Шевченка 27, оф. 36, м. Полтава 36011, тел.: (067) 401-93-74, факс: (0532) 67-73-38, www.institutefl.org, ел. пошта: institute_fl@institutefl.org

10) замовники - розпорядники державних коштів, які здійснюють закупівлю в порядку, визначеному цим Законом; (пункт 10 частини першої статті 1 Закону України від 1 червня 2010 року N 2289-VI "Про здійснення державних закупівель").

2) генеральний замовник - орган державної влади, державна, комунальна установа чи організація, визначені відповідно Кабінетом Міністрів України, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими державними адміністраціями або виконавчими органами місцевих рад відповідальними за організацію і проведення процедур закупівель в інтересах замовників за рамковими угодами відповідно до цього Закону; (пункт 2 частини першої статті 1 Закону України від 1 червня 2010 року N 2289-VI "Про здійснення державних закупівель").

Див.: форми документів замовника (розпорядника коштів).

          розпорядники коштів - замовники товарів, робіт і послуг.

Визначення предмета закупівлі, надані Законом України № 2289-VI:

23) послуги  -  будь-який  предмет закупівлі (крім товарів і  робіт), включаючи транспортні послуги, освоєння технологій, наукові дослідження, науково-дослідні або дослідно-конструкторські розробки, медичне та побутове обслуговування, лізинг, найм (оренду), а також фінансові та консультаційні послуги, поточний ремонт; {пункт  23  частини  першої статті 1 в редакції Закону N 3681-VI ( 3681-17 ) від 08.07.2011 }

Див.: договір про закупівлю

26) роботи  -  проектування,  будівництво  нових,  розширення, реконструкція, капітальний ремонт та реставрація існуючих об'єктів і споруд  виробничого  і  невиробничого  призначення,  роботи із нормування  у будівництві,  геологорозвідувальні роботи, технічне переоснащення діючих підприємств та супровідні роботам послуги, у тому  числі  геодезичні  роботи,  буріння,  сейсмічні дослідження, аеро- і супутникова фотозйомка та інші послуги, які включаються до кошторисної вартості робіт,  якщо  вартість  таких  послуг  не перевищує вартості самих робіт; (пункт 26 частини першу статті 1).

Див.: договір про закупівлю.

30) товари - продукція, об'єкти будь-якого виду та призначення, у тому числі сировина, вироби, устаткування, технології,  предмети у твердому, рідкому і газоподібному стані, а також послуги,  пов'язані з поставкою товарів, якщо вартість таких послуг не перевищує вартості самих товарів; (пункт 30 частини першу статті 1).

Див.: договір про закупівлю.  Відповідно до ч. 1 ст. 692 ЦКУ, оплата товару за договором купівлі-продажу здійснюється після прийняття товару замовником або прийняття товаророзпорядчих документів на нього, якщо договором чи актами до нього не передбачено інше.  Право вимоги оплати товару врегульовується ч. 3 ст. 692 ЦКУ, а підстави для розірвання договору передбачені ст. 651 ЦКУ.

 Інформація щодо замовників, які регулюються, законом України № 2289-VI, є на безоплатному веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: https://tender.me.gov.ua/EDZFrontOffice   (функціонування забезпечується Уповноваженим органом, відповідно до пункту 12 частини  першої  статті  8 Закону України № 2289).

Визначення замовників також є у суміжних законах.  Наприклад, стаття 1 Закону України від 24 травня 2012 року № 4851-VI "Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності" надає такі визначення:

" замовники:
 розпорядники державних коштів, які провадять діяльність у сферах, визначених статтею 5 Закону України "Про природні монополії", та/або у будь-якій із сфер, визначених статтею 2 цього Закону;
 суб’єкти господарювання, які провадять діяльність у сферах, визначених статтею 5 Закону України "Про природні монополії";
 суб’єкти господарювання, які провадять діяльність у будь-якій із сфер, визначених статтею 2 цього Закону, та відповідають хоча б одній з таких ознак:
   органам державної влади, органам влади Автономної Республіки Крим, органам місцевого самоврядування чи іншим розпорядникам   державних коштів належить частка у статутному капіталі суб’єкта господарювання у розмірі більш як 50 відсотків або такі органи володіють більшістю голосів у вищому органі суб’єкта господарювання чи правом призначати більше половини складу виконавчого органу чи наглядової ради суб’єкта господарювання;
   суб’єкт господарювання займає монопольне (домінуюче) становище на відповідному ринку товарів".

Див.: єдиний реєстр розпорядників бюджетних коштів (замовників) та одержувачів бюджетних коштів (постачальників).

Додатки до порядку формування Єдиного реєстру розпорядників та одержувачів бюджетних коштів:
Довідка про включення розпорядника (одержувача) (філії, іншого відокремленого підрозділу розпорядника бюджетних коштів) до Єдиного реєстру розпорядників та одержувачів бюджетних коштів.

Реєстраційна картка розпорядника (одержувача) бюджетних коштів.

Санкції за порушення законодавства та підзаконних нормативно-правових актів про державні закупівлі:

justice стаття 164-14 Кодексу України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 року N 8073-X

http://www.pozovna.com.ua/pozovni-zayavi.html - позовні заяви до суду (зразки).

http://reyestr.court.gov.ua/ - єдиний державний реєстр судових рішень.

 

ОСКАРЖЕННЯ:

1) ОРГАН ПОЗАСУДОВОГО ОСКАРЖЕННЯ (статті 8 та 18 Закону України від 1 червня 2010 року № 2289).

Постанова Кабінету Міністрів України № 773 від 28 липня 2010 р. "Про встановлення розміру плати за подання скарги відповідно до статті 18 Закону України "Про здійснення державних закупівель".

  2) СУДОВЕ ОСКАРЖЕННЯ РІШЕННЯ ОРГАНУ ОСКАРЖЕННЯ:

Кодекс адміністративного судочинства України від 6 липня 2005 року № 2747-IV є процесуальним кодексом для системи адміністративних судів, що складається з двадцяти семи окружних адміністративних судів, дев’яти апеляційних адміністративних судів і Вищого адміністративного суду України.

Комітетом Верховної Ради України з питань правосуддя було внесено Закон України від 17 березня 2011 року № 3156-VI "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підсудності спорів", прийнятий Верховною Радою України і підписаний Президентом України, відповідно до якого внесено такі зміни до таких законодавчих актів України:
"У Кодексі адміністративного судочинства України (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 35 - 37, ст. 446):
1) абзац другий частини другої статті 5 виключити;
2) частину третю статті 19 після слів «цим Кодексом» доповнити словами «адміністративні справи з приводу оскарження рішень Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері державних закупівель».

2. Абзац восьмий частини третьої статті 8 Закону України «Про здійснення державних закупівель» (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 33, ст. 471) викласти в такій редакції:
«Рішення органу оскарження може бути оскаржено суб'єктом оскарження чи замовником до суду протягом місячного строку з дня, коли особа дізналася про його прийняття». 

 

 

© ГО “Інститут фінансів та права”                 ПІДТРИМАТИ, ЗРОБИТИ ВНЕСОК.

 

  Oncnd` b Onkr`be Oncnd` sqr`mnbhr| hmtnplep Oncnd` b Jhebe Opncmng oncnd{ hmtnplepBqe opn jnpsov3~ b remdep`u m` integrity.pp.ua