Ukraine flag  Russia Flag

  

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ІНСТИТУТ ФІНАНСІВ ТА ПРАВА»

вул. Гожулівська 6г, м. Полтава 36007, тел.: (067) 401-93-74, факс: (0532) 67-73-38, www.institutefl.org, ел. пошта: institute_fl@institutefl.orgrg                                                                                  

 

 ЩОДО ВИКОНАННЯ ПЛАНУ-ГРАФІКА ПЕРШОГО ЕТАПУ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОГО СЕКТОРА, ПЕРЕДБАЧЕНОГО У РОЗДІЛІСТАЛИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОКПРОГРАМИ ЕКОНОМІЧНИХ РЕФОРМ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ (2010-Й РІК)

Витяги з Закону України № 2289-VI:

     "3. Дія цього Закону не поширюється на випадки, якщо предметом закупівлі є:

"послуги, закупівля  яких  здійснюється  державними банками та банками,  в капіталізації яких взяла участь держава,  виключно для проведення  ними банківських операцій відповідно до Закону України "Про банки і банківську діяльність"" ( 2121-14 );(Абзац третій частини третьої статті 2).

"послуги, необхідні   для   здійснення  державних  запозичень, обслуговування і погашення державного боргу;" (Абзац шостий частини третьої статті 2).

 ..."товари  і послуги, пов'язані з операціями Національного банку України із забезпечення управління золотовалютними  резервами,  їх розміщення, купівлі та продажу на вторинному ринку цінних паперів, здійснення валютних інтервенцій  шляхом  купівлі-продажу  валютних цінностей  на  валютних ринках; { Частину третю статті 2 доповнено абзацом згідно із Законом N 3681-VI ( 3681-17 ) від 08.07.2011 } {Абзац чотирнадцятий частини третьої статті 2)

  "фінансові послуги,  які  надаються  у  зв’язку  з  емісією, купівлею, продажем, передачею цінних паперів або інших фінансових інструментів;" { Частину третю статті 2 доповнено абзацом згідно із Законом N 5044-VI ( 5044-17 ) від 04.07.2012 }

 "цінні  папери,  акції (частки, паї) у статутному (складеному) капіталі  господарського  товариства;"  {  Частину  третю  статті 2 доповнено  абзацом  згідно  із  Законом  N 5044-VI ( 5044-17 ) від 04.07.2012 }

 

© ГО “Інститут фінансів та права”                 ПІДТРИМАТИ, ЗРОБИТИ ВНЕСОК.

  Oncnd` b Onkr`be Oncnd` sqr`mnbhr| hmtnplep Oncnd` b Jhebe Opncmng oncnd{ hmtnplep