UK  Ukraine flag  Russia Flag

IFP 3  

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ІНСТИТУТ ФІНАНСІВ ТА ПРАВА»

вул. Шевченка 27, оф. 36, м. Полтава 36011, тел.: (067) 401-93-74, факс: (0532) 67-73-38, www.institutefl.org, ел. пошта: institute_fl@institutefl.org                                                             

Нерухоме майно, у т.ч. земля

 

ЗЕМЕЛЬНІ ПРАВОВІДНОСИНИ В УКРАЇНІ

 

Відповідно до частини третьої статті 2 Закону № 2289-VI, дія цього Закону не поширюється на випадки, якщо предметом закупівлі є, зокрема придбання, оренда землі, будівель, іншого нерухомого майна або майнових прав на землю, будівлі, інше нерухоме майно.

 Лист-роз'яснення Мінекономрозвитку від 27.08.2012 N 3302-04/32327-08 "Щодо здійснення закупівель на придбання, оренди землі, будівель, іншого нерухомого майна або майнових прав на землю, будівель, іншого нерухомого майна".

ZemlyaПостанова Кабінету Міністрів України від 02.09.2010 N 805 "Про затвердження Порядку продажу в 2010 році земельних ділянок несільськогосподарського призначення на земельних торгах" діяла лише протягом 2010 року.  Прийняття законів України "Про аукціони" та "Про ринок земель" повинне врегулювати проведення земельних торгів усіх форм власності.

Відповідно до Національного стандарту 2 “Оцінка нерухомого майна”, затвердженого Постановою КМУ 1442 від 28.10.2004 р., нерухомим майном називають земельну ділянку та земельні поліпшення, у т.ч. будівлі, споруди, передавальні пристрої.  Фонд державного майна України наказами та інструктивними листами надав декілька роз'яснень щодо застосування Національного стандарту № 2. Тож, відповідно до п. 2 Національного стандарту № 2 “Оцінка нерухомого майна”, затвердженому Постановою Кабінету Міністрів України № 1442 від 28 жовтня 2004 року, “    … земельна ділянка - частина земної  поверхні  з  установленими межами,  певним місцем розташування, визначеними щодо неї правами. Під  час  проведення  оцінки  земельна  ділянка  розглядається  як частина  земної  поверхні і (або) простір над та під нею висотою і глибиною, що необхідні для здійснення земельних поліпшень; 

     земельне поліпшення  -  результати  будь-яких   заходів,   що призводять  до зміни якісних характеристик земельної ділянки та її вартості.  До земельних поліпшень  належать  матеріальні  об'єкти, розташовані   у   межах  земельної  ділянки,  переміщення  яких  є неможливим  без  їх  знецінення  та  зміни  призначення,  а  також результати  господарської  діяльності  або проведення певного виду робіт (зміна  рельєфу,  поліпшення  ґрунтів,  розміщення  посівів, багаторічних насаджень, інженерної інфраструктури тощо);

Визначення нерухомого майна також надане статтею 181 “Нерухомі та рухомі речі” Цивільного кодексу України: “1. До нерухомих речей (нерухоме майно, нерухомість) належать земельні ділянки, а також об'єкти, розташовані на земельній ділянці, переміщення яких є неможливим без їх знецінення та зміни їх призначення".

Нормативно-правова база є досить складна, починаючи від Земельного кодексу України, Закону України №1378-IV “Про оцінку земель” від 11.12.03 р., П(С)БО 32 “Інвестиційна нерухомість”, затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 779 від 02.07.2007 року, тощо. 

Згідно ст. 23  Закону України “Про плату за землю”, проводиться грошова оцінка землі, що поділяється на:

1) нормативну оцінку (використовується для розрахунку земельного податку (п. 3 статті 201 Земельного кодексу України) та розрахунку орендних ставок, згідно Постанови КМУ № 213 від 23 березня 1995 року "Про Методику нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів”, Постанови КМУ № 525 від 30 травня 1997 року "Про методику нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (крім населених пунктів)” та Порядку, затвердженого спільним Наказом Держкомзему, Міністерства аграрної політики України та Міністерства будівництва та Української академії аграрних наук № 18/15/21/11 від 27 січня 2006 року),

2) експертну оцінку (передбачає визначення ринкової (імовірної ціни продажу на ринку) або іншого виду вартості об'єкта оцінки (заставна,  страхова,  для бухгалтерського обліку тощо), за яку він може бути проданий (придбаний) або іншим чином відчужений на дату оцінки відповідно до умов угоди, згідно Постанови КМУ № 1531 від 11.10.2002 р. “Про експертну грошову оцінку земельних ділянок”, статтей 13 та 19 Закону України № 1378-IV "Про оцінку земель" від 11.12.03 р.),

і у минулому підлягала індексації, порядок проведення якої було затверджено скасованою тепер Постановою КМУ №783 від 12 травня 2000 року  "Про проведення індексації грошової оцінки земель". 

Відповідно до п. 1 статті 19 Земельного кодексу України, землі України за основним цільовим призначенням поділяються на такі категорії:

а) землі сільськогосподарського призначення (ст. 22-37 ЗКУ);

б) землі житлової та громадської забудови (ст. 38-39):

  - земельні ділянки для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і гаражного будівництва (ст. 40),

  - земельні ділянки житлово-будівельних (житлових) і гаражно-будівельних кооперативів (ст. 41),

  - земельні ділянки багатоквартирних жилих будинків (ст. 42).

в) землі природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення (ст. 43-46 ЗКУ);

г) землі оздоровчого призначення (ст. 47-49 ЗКУ);

ґ) землі рекреаційного призначення (ст. 50-52 Земельного кодексу України визначають визначення, склад і використання земель рекреаційного призначення);

д) землі історико-культурного призначення (ст. 53-54 ЗКУ);

е) землі лісогосподарського призначення (ст. 55-57 ЗКУ);

є) землі водного фонду (ст. 58-64 ЗКУ);

ж) землі промисловості (ст. 66 Земельного кодексу України), транспорту (ст. 67-74 Земельного кодексу України), зв'язку (ст. 75), енергетики (ст. 76), оборони (ст. 77) та іншого призначення.

Крім нерухомого майна, що знаходиться у приватній власності (код КФВ 10, 20, 50), орендується (наймається) майно, що знаходиться у державній власності (код КФВ 30), державній корпоративній власності (код КФВ 31), комунальній власності (код КФВ 32) та комунальній корпоративній власності (код КФВ 32), що регулюється Законом України № 2269-XII “Про оренду державного та комунального майна” від 10 квітня 1992 року та законом України від 16.07.1999 № 997-XIV "Про концесії".

Своєчасна сплата земельного податку є обов'язком власників земельних ділянок, згідно п. 1 (в) статті 91 Земельного кодексу України.  Своєчасна сплата земельного податку або орендної плати є обов'язком землекористувачів, згідно п. 1 (в) статті 96 Земельного кодексу України, а систематична несплата земельного податку або орендної плати є підставою припинення права користування земельною ділянкою, згідно статті 141 Земельного кодексу України.     

Перехідні положення Земельного кодексу України, прийнятого Законом України від 25 жовтня 2001 року N 2768-III, передбачають прийняття Закону України “Про ринок земель” та  Закону України “Про Державний земельний кадастр”.   Останній було прийнято 2011-го року і він є Законом України від 07.07.2011 № 3613-VI.  На його підставі проводиться земельно-кадастрова інвентаризація земель. Актуальною є постанова Кабінету Міністрів України №118 від 22.02.2012 р. "Про інформаційну взаємодію органу, що здійснює ведення Державного земельного кадастру, та органу державної реєстрації прав".

Обмін інформацією між містобудівним та державним земельним кадастрами здійснюється відповідно до Порядку, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України Постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 N 556.    Додаткове регулювання здійснюється відповідно до Закону України від 17.02.2011 № 3038-VI «Про регулювання містобудівної діяльності»,  постанови Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 N 559 «Про містобудівний кадастр» та наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01.09.2011 р. N 170 «Про затвердження Порядку проведення містобудівного моніторингу».

Оскільки містобудівна діяльність і діяльність з об'єктами архітектури є комплексною діяльністю, Верховною Радою України 30 червня 2010 року було прийнято за основу законопроект Містобудівного кодексу України № 6400, який, у випадку прийняття, почне діяти замість декількох чинних законів, зокрема: 

 - Закону України № 687-XIV від 20 травня 1999 року “Про архітектурну діяльніасть”, 

 - Закону України № 1699-III вiд 20 квітня 2000 року “Про планування і забудову територій” (скасовано) та Постанови Кабінету Міністрів України від 22.02.2008 р. №79 «Про затвердження Порядку складення плану земельно-господарського устрою території населеного пункту»,

 - Закону України № 2780-XII від 16 листопада 1992 року “Про основи містобудування”

 - Закону України № 1704-VI вiд 05 листопада 2009 року “Про будівельні норми” (див. Правила визначення вартості будівництва ДБН Д.1.1-1-2000, затверджений Наказом Міністерства економіки України № 921 від 26.07.2010 р. "Про затвердження порядку визначення предмету закупівлі", та лист щодо поширення Правил на підрядний, господарський та змішаний способи здійснення будівництва)), 

 - Закону України № 208/94-ВР від 14 жовтня 1994 року “Про відповідальність підприємств, їх об'єднань, установ та організацій за правопорушення у сфері містобудування” (визначена відповідальність як проектних, так і експертних організацій).

 - Закону України № 525-V від 22 грудня 2006 року "Про комплексну реконструкцію кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду" та Постанови Кабінету Міністрів України №79 від 22.02.2008 р. «Про затвердження Порядку складення плану земельно-господарського устрою території населеного пункту».

У випадку прийняття запропонованої редакції Містобудівного кодексу, відносини у сфері планування і забудови територій також регулюватимуться: 

Конституцією України, 

Цивільним кодексом України, 

Господарським кодексом України, 

законом України № 3059-14 від 07.02.2002 р. “Про Генеральну схему планування території України” та Постановою КМУ від 29 серпня 2002 р. N 1291,  

Законом України № 525-V від 22.12.2006 р. “Про комплексну реконструкцію кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду”, 

Законом України № 962-IV від 19 червня 2003 року “Про охорону земель” та

Законом України № 963-IVвід 19 червня 2003 року “Про державний контроль за використанням та охороною земель".

Однією з нагальних проблем залишається спрощення процедури отримання паспорта на забудову (будівельного паспорта), що видається управліннями з питань містобудування та архітектури виконавчих комітетів органів місцевого самоврядування. 

Станом на 2010-й рік, проекти землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлових будинків, господарських будівель та споруд, виконувалися суб'єктами господарювання, проектними організаціями - ліцензіатами Державного комітету України із земельних ресурсів, на підставі рішень виконавчих комітетів органів місцевого самоврядування.  

Юридичною підставою для проектів землеустрою щодо землевідведення є Земельний кодекс України та Закон України від 22 травня 2003 року № 858-IV “Про землеустрій”. Однією з нагальних проблем залишається спрощення процедури отримання паспорта на забудову (будівельного паспорта), що видається управліннями з питань містобудування та архітектури виконавчих комітетів органів місцевого самоврядування.  Для оформлення Актів проведення в натурі виносу меж земельних ділянок органами місцевого самоврядування у минулому користувалися послугами землевпорядників - організацій різних форм власності.  Порядок складання плану земельногосподарського устрою території населеного пункту затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2008 N 79.

Державна експертиза здійснюється на підставі Закону України від 17 червня 2004 року № 1808-IV "Про державну експертизу землевпорядної документації". 

Юридичною базою для розробки проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, згідно кодів цільового використання землі (УКЦВЗ) та кодів форми власності на землю (УКФВЗ), є: 

 - Земельний кодекс України, 

 - Закон України від 22 травня 2003 року № 858-IV “Про землеустрій”, 

 - Закон України від 23 грудня 1998 року № 353-XIV “Про топографо-геодезичну та картографічну діяльність”,

 - Постанова Кабінету Міністрів України від 4 березня 2004 року № 266 “Про затвердження типового договору про розроблення проекту землеустрою, щодо відведення земельних ділянок”, 

 - Постанова Кабінету Міністрів України від 26 травня 2003 року № 677 “Про затвердження Порядку розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок”.

Процесуально проекти землеустрою щодо відведення земельної ділянки погоджуються з:

  - головним управлінням містобудування та архітектури виконавчого комітету органу місцевого самоврядування, 

  - управлінням земельних ресурсів та земельного кадастру, 

  - санітарно-епідеміологічними станціями Міністерства охорони здоров'я України, 

  - екологічною інспекцією Міністерства охорони навколишнього природного середовища України та

  - управлінням Державного агентства із земельних ресурсів України, щодо дотримання статей 20 та 124 Земельного Кодексу України, ст. 50 Закону України “Про землеустрій” та еталону проекту відведення земельної ділянки юридичним та фізичним особам для будь-яких потреб, затвердженого Держкомземом від 18.06.1997 р.

  - управлінням культури, згідно статті 36 Закону України “Про охорону культурної спадщини” та статті 19 Закону України “Про охорону археологічної спадщини”.  

 Державний реєстр речових прав на нерухоме майно ведеться на підставі:

 - Закону України вiд 01.07.2004 № 1952-IV “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень” (постанова Кабінету Міністрів України № 118 від 22.02.2012 р. "Про інформаційну взаємодію органу що здійснює ведення Державного земельного кадастру та органу державної реєстрації прав").

Постанови КМУ від 8 грудня 2010 р. № 1117 "Про ідентифікацію об'єктів нерухомого майна для державної реєстрації прав на них".

  - Постанови Кабінету Міністрів України від 22 червня 2011 року "Про затвердження Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень і Порядку надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно", затвердженої відповідно до статті 15 Закону України від 1 липня 2004 року N 1952-IV "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень".

 - Постанови КМУ від 26 жовтня 2011 р. № 1141 “Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно”.

  - наказу Міністерства юстиції України від наказу Міністерства юстиції України від 14.12.2012  № 1844/5 "Про затвердження Порядку використання даних Реєстру прав власності на нерухоме майно, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна, Державного реєстру іпотек та Державного реєстру обтяжень рухомого майна".

Державне агентство з земельних ресурсів України та Державна реєстрація служба України взаємодіють, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №118 від 22.02.2012 р. "Про інформаційну взаємодію органу, що здійснює ведення Державного земельного кадастру, та органу державної реєстрації прав".

 Корисні посилання:

http://www.dazru.gov.ua - сайт Державного агентства з земельних ресурсів України, яке є центральним органом виконавчої влади, що діє на підставі Указу Президента України від 8 квітня 2011 року N 445.  Відповідно до схеми організації та взаємодії центральних органів виконавчої влади, затвердженої Указом Президента України від 9 грудня 2010 року № 1085/2010 (в редакції від 19.12.2011 р.), діяльність агентства спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра аграрної політики та продовольства України.  Веде державну реєстрацію земельних ділянок, у зв'язку з набранням чинності Законом України від 07.07.2011 № 3613-VI “Про Державний земельний кадастр” та Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. № 1051

НАДАЄ ВИТЯГИ З ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ.

Публічна кад карта УкраїниПУБЛІЧНА КАДАСТРОВА КАРТА УКРАЇНИ:

http://map.dazru.gov.ua/kadastrova-karta.

Співпрацює з землевпорядними організаціями різних форм власності, що надають послуги відповідно до законодавства України про землеустрій, однією з яких є Державне підприємство "Центр державного земельного кадастру" (http://www.dzk.gov.ua).  

 http://www.drsu.gov.ua/ - сайт Державної реєстраційної служби України, яка є центральним органом виконавчої влади, що діє на підставі Указу Президента України від 6 квітня 2011 року N 401/2011.  Відповідно до схеми організації та взаємодії центральних органів виконавчої влади, затвердженої Указом Президента України від 9 грудня 2010 року № 1085/2010 (в редакції від 19.12.2011 р.), діяльність служби спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра юстиції України.

ВЕДЕ ДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТР РЕЧОВИХ ПРАВ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО.

http://www.informjust.ua/section/registers_2 - сайт Державного підприємства "Інформаційний центр" Міністерства юстиції України.

Див.: підприємства -  казенні (некомерційні) підприємства, комунальні та державні госпрозрахункові (комерційні) підприємства, корпоративні господарські товариства комунальної, державної та приватної форм власності. 

 

ПРИКЛАДИ ОКРЕМИХ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОДИНИЦЬ УКРАЇНИ

Розмежування земель державної та комунальної форм власності здійснюється на підставі Закону України від 5 лютого 2004 року N 1457-IV “Про розмежування земель державної та комунальної власності” (розділом IV "Прикінцевих положень" Закону України передбачено наявність державного акта на право комунальної власності на землю, але форму державного акта Кабінетом Міністрів України досі не затверджено), та відповідно до Методичних рекомендацій з розробки проекту землеустрою щодо розмежування земель державної та комунальної власності, затверджених наказом Державного комітету України із земельних ресурсів від 18 листопада 2008 N 177.  Рішенням КМР від 28 вересня 2006 року N 39/96 "Про питання розроблення проекту розмежування земель державної та комунальної власності у м. Києві" було проведено роботи по розмежуванню земель державної та комунальної власності у м. Києві.

 Рішенням VII сесії VI скликання Київської міської ради від 17 лютого 2011 року N 32/5419 було затверджено Програму використання та охорони земель міста Києва на 2011 - 2015 роки, розробленою на виконання статті 178 Земельного кодексу України та відповідно до Концепції стратегічного розвитку м. Києва, схваленої сесією Київської міської ради 16 вересня 2010 року.  Контроль за виконанням цього рішення було покладено на постійну комісію Київської міської ради з питань земельних відносин, містобудування та архітектури.

Рішення КМР від 25.09.2003 р. №16/890 «Про Порядок здійснення самоврядного контролю за використанням і охороною земель у місті Києві».

Щодо обліку земельних поліпшень (будівель, споруд та передавальних пристроїв) у місті Києві,

то найважливішими органами є:

1) http://bti.com.ua/Default.aspx?tabid=91 - Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права на об'єкти нерухомого майна (інвентаризація об'єктів нерухомості, незалежно від форми власності передбачена Законом України від 05.07.2012 № 10286 “Про технічну інвентаризацію об’єктів нерухомого майна”, який 31.07.2012 року направлено на підпис Президенту України, але було ветовано.

2) http://www.g-servis.kiev.ua/page6.php - комунальне підприємство з експлуатації і ремонту житлового фонду "Житло-сервіс", що видавало свідоцтва про право власності.  Найважливішим документом було Розпорядження № 1227 від 27 жовтня 2009 року "Про затвердження Положення про порядок оформлення права власності на об’єкти нерухомого майна в м. Києві".

З 1 січня 2013 року - див. наказ МЮУ від 10 серпня 2012 року № 41/5 «Про оформлення свідоцтв про право власності на нерухоме майно, витягів, інформаційних довідок та виписок з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на спеціальних бланках».

3) http://kievgenplan.grad.gov.ua/ua/ - КО "Центр містобудування та архітектури" провело аналіз реалізації Генерального плану міста Києва до 2020 року, який свідчить про те, що протягом 2002 - 2010 років значна частина прогнозних показників розвитку міста на 2020 рік на даний час досягнута та перевиконана. 

4) http://kga.gov.ua - Головне управління містобудування та архітектури КМДА.

5) Головне управління земельних ресурсів КМДА - відповідно до рішення Київської міської ради від 19.12.2002 N 182/342, є структурним підрозділом виконавчого органу Київради (Київської міської держадміністрації) і йому підзвітне.  Головне управління є головним розпорядником коштів Програми використання та охорони земель міста Києва на 2011-2015 роки.  Форми звітності за міськими цільовими програмами встановлені Рішенням КМР від 29 жовтня 2009 року N 520/2589 "Про Порядок розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм у місті Києві".

Якщо аналізувати ретроспективно регулювання земельного питання у місті Києві, то продаж земельних ділянок комунальної форми власності (КФВ 32) під забудову торговельно-розважальними, готельними та офісними центрами здійснювався у 2004-2008 роках, згідно Глави 21 ЗКУ "Продаж земельних ділянок або прав на них на конкурентних засадах", статті 128 Земельного кодексу України та рішення Київської міської ради від 14.03.2002 N 304/1738 "Про визначення тимчасового порядку продажу земельних ділянок в м. Києві".   Постанова Кабінету Міністрів України від 02.09.2010 N 805 "Про затвердження Порядку продажу в 2010 році земельних ділянок несільськогосподарського призначення на земельних торгах" діяла лише протягом 2010 року.  

Надання в оренду земельних ділянок комунальної форми власності (КФВ 32) здійснювалося на підставі Рішення III сесії V скликання Київської міської ради №34/91 від 28 вересня 2006 року “Про затвердження Порядку передачі майна територіальної громади міста Києва в оренду, Методики розрахунку орендної плати за користування майном територіальної громади міста Києва, типового договору про оренду майна територіальної громади міста Києва".  Розміри орендної плати за земельні ділянки (у відсотках від нормативної грошової оцінки) встановлювалися у додатках до рішення Київської міської ради про бюджет міста Києва на наступний рік окремо для кожного з видів економічної діяльності.

А нормативна грошова оцінка земель м. Києва встановлювалася на підставі Додатку 2 до рішення Київської міської ради від 26 липня 2007 р. N 43/1877, що встановлювала вартість 1 кв. м території в залежності від одного з семи коефіцієнтів функціонального використання Кф та однієї з 741 економіко-планувальних зон, та інших формульних розрахунків.

У Києві створено містобудівну раду, відповідно до статті 20 Закону України від 17 лютого 2011 року N 3038-VI "Про регулювання містобудівної діяльності".

Див. сторінки 27-29 аналітичного звіту Бюджет Києва-2011: проблеми та ризики щодо плати за землю та земельного податку у Бюджеті Києва 2011-го року.

Див. рішення Київської міської ради від 29 грудня 2011 року № 1100/7336  "Про бюджет міста Києва на 2012 рік"в редакції, затвердженій рішенням Київської міської ради  від  12.07.2012 № 655/7992  щодо плати за землю та  земельного податку на 2012 рік у місті Києві.

 Частина 2 статті 2 Земельного кодексу України стверджує, що суб'єктами земельних відносин є громадяни, юридичні особи, органи місцевого самоврядування та органи державної влади. Повноваження міських рад у галузі земельних відносин визначено статтею 12 ЗКУ:

    "а) розпорядження землями територіальних громад;

     б) передача  земельних  ділянок   комунальної   власності   у власність громадян та юридичних осіб відповідно до цього Кодексу;

     в) надання   земельних   ділянок  у  користування  із  земель комунальної власності відповідно до цього Кодексу;

     г) вилучення  земельних   ділянок   із   земель   комунальної власності відповідно до цього Кодексу;

     ґ) викуп  земельних ділянок для суспільних потреб відповідних територіальних громад сіл, селищ, міст;

     д) організація землеустрою;

     е) координація   діяльності   місцевих   органів    земельних ресурсів;

     є) здійснення  контролю  за  використанням та охороною земель комунальної  власності,  додержанням  земельного  та  екологічного законодавства;

     ж) обмеження,  тимчасова  заборона  (зупинення)  використання земель громадянами і юридичними  особами  у  разі  порушення  ними вимог земельного законодавства;

     з) підготовка  висновків  щодо  вилучення (викупу) та надання земельних ділянок відповідно до цього Кодексу;

     и) встановлення та зміна меж  районів  у  містах  з  районним поділом;

     і) інформування  населення  щодо вилучення (викупу),  надання земельних ділянок;

     ї) внесення пропозицій до районної ради щодо  встановлення  і зміни меж сіл, селищ, міст;

     й) вирішення земельних спорів;

     к) вирішення   інших   питань  у  галузі  земельних  відносин відповідно до закону".

 Згідно статті 11 ЗКУ, повноваження районних у містах рад у галузі земельних відносин визначаються міськими радами.

 Стаття 20 ЗКУ врегульовує встановлення та зміну цільового призначення земель органами місцевого  самоврядування.

 Згідно статті 40 ЗКУ, громадянам України за рішенням органів виконавчої  влади  або органів  місцевого самоврядування можуть передаватися безоплатно у власність або надаватися в оренду земельні ділянки для будівництва та   обслуговування   жилого  будинку,  господарських  будівель  і гаражного будівництва в межах норм, визначених цим Кодексом.  Понад норму  безоплатної  передачі громадяни можуть набувати у власність земельні  ділянки  для  зазначених  потреб  за  цивільно-правовими угодами.

 Відповідно до частини 1 статті 41 ЗКУ, житлово-будівельним  (житловим)  та  гаражно-будівельним кооперативам  за  рішенням  органів  виконавчої  влади або органів місцевого  самоврядування  земельні  ділянки   для   житлового і гаражного  будівництва  передаються  безоплатно  у  власність  або надаються в оренду у розмірі,  який встановлюється  відповідно  до затвердженої містобудівної документації, порядок розроблення якої затверджено Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 16.11.2011 р. N 290.

 Відповідно до ч. 2 статті 59 ЗКУ, громадянам та юридичним особам за рішенням органів виконавчої  влади  або  органів  місцевого  самоврядування  можуть безоплатно  передаватись  у  власність  замкнені  природні водойми (загальною площею до 3  гектарів).  Власники  на  своїх  земельних ділянках     можуть    у    встановленому    порядку  створювати рибогосподарські, протиерозійні та інші штучні водойми.

 Відповідно до ч. 11 статті 128 ЗКУ, кошти,  отримані від продажу земельних ділянок державної або  комунальної власності, зараховуються органами державної влади або  органами  місцевого  самоврядування  відповідно до державного та/або місцевих бюджетів у порядку, визначеному законом.

 Суб'єкти права власності на землю, згідно статті 80 ЗКУ, є територіальні громади, які реалізують це право безпосередньо або через  органи  місцевого  самоврядування.

Завантажити:    Містобудівний кадастр Києва.

                         державну статистичну звітність з кількісного обліку земель (форми NN 6-зем, 6а-зем,6б-зем, 2-зем).

                         Державний класифікатор ДК 018:2000 “Державний класифікатор будівель та споруд”, затверджений Наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 17.08.2000 N 507.

                          Міська цільова програма створення та впровадження Містобудівного кадастру міста Києва на 2013-2015.

Попередній запис на прийом до державного реєстратора можливий на сайті регіонального управління юстиції: www.just.gov.ua/rs/

Інформація про стан розгляду заяви: http://rrp.informjust.ua.

 

© ГО “Інститут фінансів та права”   image020  image021 image022 image075 image023  image024       ПІДТРИМАТИ, ЗРОБИТИ ВНЕСОК.

http://stat24.meta.ua/img/counter/9.gif MyCounter - qw8rwhj h qr`rhqrhj` Oncnd` b Onkr`be Oncnd` sqr`mnbhr| hmtnplep Oncnd` b Jhebe Opncmng oncnd{ hmtnplep