UK  Ukraine flag  Russia Flag

IFP 3  

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ІНСТИТУТ ФІНАНСІВ ТА ПРАВА»

вул. Шевченка 27, оф. 36, м. Полтава 36011, тел.: (067) 401-93-74, факс: (0532) 67-73-38, www.institutefl.org, ел. пошта: institute_fl@institutefl.org                                                             

 

ЩО СПРИЧИНЯЄ БАГАТОРІЧНУ АКУМУЛЯЦІЮ ЗБИТКОВОСТІ У ПОКАЗНИКАХ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ОПТОВОГО ЗЕРНОТОРГОВЦЯ: НЕПРОРАХОВАНІ ФІНАНСОВІ ТА ТОРГІВЕЛЬНІ РИЗИКИ ЧИ КОРУПЦІЯ В МІЖНАРОДНІЙ ТОРГІВЛІ СИРОВИННИМИ ТОВАРАМИ? (НА ШЛЯХУ ДО ОЦІНКИ ПАТ “ДЕРЖАВНА ПРОДОВОЛЬЧО-ЗЕРНОВА КОРПОРАЦІЯ” ЯК ЦІЛІСНОГО МАЙНОВОГО КОМПЛЕКСУ).

 

committee_uaЩОДО ВИКОНАННЯ ПЛАНУ-ГРАФІКА ПЕРШОГО ЕТАПУ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА Й ЗЕМЕЛЬНОЇ РЕФОРМИ, ПЕРЕДБАЧЕНОГО У РОЗДІЛІ “МОДЕРНІЗАЦІЯ ІНФРАСТРУКТУРИ І БАЗОВИХ СЕКТОРІВ” ПРОГРАМИ ЕКОНОМІЧНИХ РЕФОРМ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ (ДО КІНЦЯ 2010 РОКУ)

Кошти Аграрного фонду України  віднесено до визначення державних коштів пунктом 4 частини першої  статті 1 Закону України від 1 червня 2010-го року № 2289-VI "Про здійснення державних закупівель".

В абзаці першому пункту 1 Постанови КМУ від 9 жовтня 2006 р. № 1404  "Питання попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти"  Кабінет Міністрів України постановив "погодитися з пропозицією Міністерства фінансів стосовно того, що у договорах про закупівлю товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти замовники можуть передбачати відповідно до належним чином оформленого рішення головного розпорядника бюджетних коштів попередню оплату лише у разі закупівлі: 

... Аграрним фондом об'єктів державного цінового регулювання до державного інтервенційного фонду; (на строк не більше трьох місяців - підпункт 1 пункту 1); 

...Аграрним фондом об'єктів державного цінового регулювання майбутнього врожаю до державного інтервенційного фонду; (на строк не більше одного року - підпункт 3 пункту 1)..."

Класифікація галузей народного господарства передбачена статтею 260 Господарського кодексу України від 16 січня 2003 року N 436-IV.  Оскільки КВЕД 2005 (ДК 009:2005), затверджений наказом Держспоживстандарту від 26.12.2005 р. № 375, існує до кінця 2012-го року, на цей період для визначень галузей пропонуємо використовувати таблицю відповідності кодів КВЕД кодам ЗКГНГ

Див.: позиція депутатської фракції Комуністичної партії України щодо створення на базі державного Аграрного фонду національної аграрної компанії.

Укази Президента України

 

 

 


    Указ Президента України вiд 28.12.2005 № 1867/2005 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 9 грудня 2005 року "Про стан агропромислового комплексу та заходи щодо забезпечення продовольчої безпеки України".

     Указ Президента України вiд 30.08.2004 № 1021/2004 "Про заходи щодо розвитку аграрного ринку".
 
     Указ Президента України вiд 07.02.2004 № 171/2004 "Про додаткові заходи щодо розвитку лісового господарства".
  
     Указ Президента України вiд 19.05.2003 № 415/2003 "Про додаткові заходи щодо стабілізації ринку зерна".
  
     Указ Президента України вiд 08.08.2002 № 694/2002 "Про заходи щодо прискорення розвитку аграрного ринку".
  
     Указ Президента України вiд 27.12.2001 № 1265/2001 "Про Державну службу експортного контролю України".
  
     Указ Президента України вiд 07.08.2001 № 601/2001 "Про заходи щодо розвитку продовольчого ринку та сприяння експорту сільськогосподарської продукції та продовольчих товарів".
 
      Указ Президента України вiд 29.06.2000 № 832/2000 "Про невідкладні заходи щодо стимулювання виробництва та розвитку ринку зерна".
 
      Указ Президента України вiд 06.06.2000 № 767/2000 "Про заходи щодо забезпечення формування та функціонування аграрного ринку".
 
      Указ Президента України вiд 03.12.1999 № 1529/99 "Про невідкладні заходи щодо прискорення реформування аграрного сектора економіки". 

         Постанова КМУ від 13.08.2012  № 857Питання надання у 2012 році державних гарантій для фінансування проектів у сфері сільського господарства”.

         Постанова Кабінету Міністрів України від 04.10.2010 № 938 " Про встановлення обсягів квот на окремі види сільськогосподарської продукції, експорт якої підлягає ліцензуванню до 30 червня 2011 р., і затвердження Порядку видачі ліцензії на експорт окремих видів сільськогосподарської продукції та розподілу квот".

        Постанова Кабінету Міністрів України вiд 18.02.2009 № 96 "Про закупівлю зерна до державного продовольчого резерву".

       Постанова Кабінету Міністрів України вiд 18.02.2009 № 121 "Про внесення змін до Порядку проведення державних форвардних закупівель зерна та Порядку надання бюджетних позик із застосуванням режиму державних заставних закупівель зерна".

       Постанова Кабінету Міністрів України вiд 18.02.2009 № 152 "Питання закупівлі та реалізації Аграрним фондом дизельного палива і мінеральних добрив для проведення весняно-польових робіт у 2009 році".

      Постанова Кабінету Міністрів України вiд 04.02.2009 № 86 "Про затвердження Порядку придбання у 2009 році суб'єктами господарювання (експортерами зерна) зерна з державного продовольчого резерву".

     Постанова Кабінету Міністрів України вiд 27.12.2008 № 1128 "Деякі питання використання зерна державного продовольчого резерву".

     Постанова Кабінету Міністрів України вiд 27.12.2008 № 1125 "Про використання цукру, виробленого з цукру-сирцю з тростини, що ввезений в Україну в межах встановленої тарифної квоти".

    Постанова Кабінету Міністрів України вiд 12.11.2008 № 1002 "Про затвердження Порядку розподілу тарифної квоти на ввезення в Україну цукру-сирцю з тростини".

    Постанова Кабінету Міністрів України вiд 10.09.2008 № 826 "Про закупівлю зерна до державного продовольчого резерву".

   Постанова Кабінету Міністрів України вiд 10.09.2008 № 825 "Про доповнення переліку об'єктів державного цінового регулювання на 2008/09 маркетинговий рік".

   Постанова Кабінету Міністрів України вiд 06.08.2008 № 703 "Про внесення зміни до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 18 червня 2008 р. № 583".

   Постанова Кабінету Міністрів України вiд 06.08.2008 № 705 "Про запровадження режиму державних заставних закупівель зерна".

   Постанова Кабінету Міністрів України вiд 25.06.2008 № 588 "Про закупівлю зерна до державного матеріального резерву".

   Постанова Кабінету Міністрів України вiд 26.12.2005 № 1285 "Про створення Аграрної біржі".

   Постанова Кабінету Міністрів України вiд 21.07.2005 № 624 "Про внесення змін до Порядку організації митних аукціонів, реалізації товарів і транспортних засобів на митних аукціонах, товарних біржах або через підприємства торгівлі, а також розпорядження окремими видами товарів, що не підлягають реалізації".

   Постанова Кабінету Міністрів України вiд 06.07.2005 № 543 "Про Аграрний фонд".

   Постанова Кабінету Міністрів України вiд 06.05.2005 № 325 "Питання використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки підприємств агропромислового комплексу".

   Постанова Кабінету Міністрів України вiд 28.04.2004 № 532 "Про закупівлю продовольчого зерна врожаю 2004 року".

   Постанова Кабінету Міністрів України вiд 04.02.2004 № 117 "Деякі питання державного регулювання виробництва і реалізації цукру".

   Постанова Кабінету Міністрів України вiд 06.08.2003 № 1211 "Деякі питання реекспорту товарів".

   Постанова Кабінету Міністрів України вiд 24.07.2003 № 1150 "Про недоліки у роботі окремих органів виконавчої влади із забезпечення продовольчої безпеки та заходи щодо стабілізації ринку основних продовольчих товарів".

   Постанова Кабінету Міністрів України вiд 01.07.2003 № 1020 "Про порядок реалізації квот на ввезення цукру-сирцю з тростини в 2003 році".

   Постанова Кабінету Міністрів України вiд 27.06.2003 № 975 "Про додаткові заходи із здійснення заставних та інтервенційних операцій з зерном".

   Постанова Кабінету Міністрів України вiд 26.04.2003 № 607 "Про затвердження Порядку організації митних аукціонів, реалізації товарів і транспортних засобів на митних аукціонах, товарних біржах або через підприємства торгівлі, а також розпорядження окремими видами товарів, що не підлягають реалізації".

   Постанова Кабінету Міністрів України вiд 29.11.2001 № 1605 "Про утворення Координаційної ради з питань аграрної політики".

   Постанова Кабінету Міністрів України вiд 20.07.2000 № 1148 "Про заходи щодо вдосконалення регулювання ринку зерна".

   Постанова Кабінету Міністрів України вiд 04.04.2000 № 599 "Про запровадження аукціонів з продажу нафти, газового конденсату, скрапленого газу та вугілля".

   Постанова Кабінету Міністрів України вiд 19.10.1999 № 1928 "Про активізацію діяльності біржового ринку продукції агропромислового комплексу та необхідних для його потреб матеріально-технічних ресурсів".

   Постанова Кабінету Міністрів України вiд 18.06.2008 № 583 "Про формування державного продовольчого резерву та регіональних ресурсів продовольчого зерна у 2008 році".

Розпорядження КМУ

 

   Розпорядження Кабінету Міністрів України вiд 06.08.2008 № 1082-p "Про заходи щодо прискорення відшкодування податку на додану вартість експортерам зерна".

   Розпорядження Кабінету Міністрів України вiд 21.12.2005 № 536-р "Про схвалення Концепції Комплексної програми підтримки розвитку українського села на 2006-2010 роки".

   Розпорядження Кабінету Міністрів України вiд 15.12.2005 № 517-р "Про закупівлю продовольчого зерна до державного продовольчого резерву".

   Розпорядження Кабінету Міністрів України вiд 29.07.2005 № 295-р "Про заходи щодо стабілізації цін на ринку зерна та забезпечення його беззбиткового виробництва".

   Розпорядження Кабінету Міністрів України вiд 10.08.2004 № 557-р "Про схвалення Концепції Державної програми створення сприятливих умов для стабілізації та розвитку тваринництва на 2005-2010 роки".

   Розпорядження Кабінету Міністрів України вiд 10.07.2003 № 400-р "Про визначення Державного агента з проведення інтервенційних операцій із зерном".

   Розпорядження Кабінету Міністрів України вiд 16.09.2002 № 540-р "Про Міжвідомчу координаційну раду з питань організації ф'ючерсної торгівлі".

Щодо митного оформлення цукру-сирцю з тростини (ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ ЛИСТ від 09.07.2003 р. N 11/5-10-10384-ЕП).

 Про затвердження Порядку надання товарній біржі висновку про її відповідність вимогам (Наказ Міністерства аграрної політики України від 1 серпня 2003 року N 259 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20 серпня 2003 р. за N 729/8050).

 Про затвердження Примірної форми договору про заставну закупівлю зерна в сільськогосподарських товаровиробників (МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ НАКАЗ від 11 червня 2002 року N 156).

 Про формування та використання регіональних ресурсів зерна (МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ НАКАЗ від 27 червня 2003 року N 197).

 Про затвердження Переліку товарних бірж (МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ НАКАЗ від 16 березня 2004 року N 82).

 Про затвердження Порядку здійснення заставних закупівель зерна (Наказ Міністерства аграрної політики України, Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 27 травня 2002 року N 145/148 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 5 червня 2002 р. за N 479/6767).

 НАКАЗ Щодо вдосконалення механізмів продажу необробленої деревини  (ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ Н А К А З 19.02.2007 N 42).

 НАКАЗ Про внесення змiн до Складу Координацiйної ради з питань бiржового товарного ринку (МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ НАКАЗ від 23 травня 2008 року N 329 ).

 НАКАЗ Про склад постійної рабочої групи з питань сільського господарства Ради інвесторів при Кабінеті Міністрів України (МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ НАКАЗ від 29.02.2008 року N 105).

 НАКАЗ Про внесення змін до наказу Мінагрополітики від 29.03.2008 N 105 (МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ НАКАЗ від 21 липня 2008 року N 446).

 Про внесення змін до наказу Мінагрополітики від 27 лютого 2008 року N 96 (МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ НАКАЗ від 19 вересня 2008 року N 598).

 Про внесення змін в додаток до наказу Мінагрополітики від 27 лютого 2008 року N 96  (МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ НАКАЗ від 08.10.2008 N 644).

 Питання діяльності Аграрного фонду на організованому аграрному ринку у 2009/2010 маркетинговому році (Зареєстровано: Мін'юст України вiд 28.01.2009 № 83/16099).

 Інструкція щодо заповнення заявки на одержання ліцензії на імпорт в Україну цукру-сирцю з тростини в межах тарифної квоти (Зареєстровано: Мін'юст України вiд 09.02.2009 № 118/16134).  

 

 

© ГО “Інститут фінансів та права”   image020  image021 image022 image075 image023  image024       ПІДТРИМАТИ, ЗРОБИТИ ВНЕСОК.

http://stat24.meta.ua/img/counter/9.gif MyCounter - qw8rwhj h qr`rhqrhj` Oncnd` b Onkr`be Oncnd` sqr`mnbhr| hmtnplep Oncnd` b Jhebe Opncmng oncnd{ hmtnplep