Ukraine flag  Russia Flag

  

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ІНСТИТУТ ФІНАНСІВ ТА ПРАВА»

вул. Шевченка 27, оф. 36, м. Полтава 36011, тел.: (067) 401-93-74, факс: (0532) 67-73-38, www.institutefl.org, ел. пошта: institute_fl@institutefl.org

Процедури закупівель у Законі України № 2289-VI

ЗАКУПІВЛІ БЕЗ ПРОЦЕДУР:

Відповідно до абзацу 1 частини першої статті 2  України від 1 червня 2010 року № 2289-VI,  "закон застосовується до всіх замовників та  закупівель товарів, робіт і послуг, які повністю абочастково здійснюються за рахунок державних коштів, за умови, що вартість предмета закупівлі товару (товарів), послуги послуг) дорівнює або  перевищує 100  тисяч  гривень  будівництві - 300 тисяч гривень), а робіт - 1 мільйон гривень". 

У разі якщо очікувана вартість закупівлі є меншою сум, зазначених у частині першій статті 2 Закону, такий предмет закупівлі відображається в додатку до річного плану, який складається в довільній формі та підписується головою комітету з конкурсних торгів або особою, яка виконує його обов'язки.

 У разі якщо очікувана вартість закупівлі є меншою сум, зазначених у частині першій статті 2 Закону, та замовником не створюється комітет з конкурсних торгів, може складатися реєстр таких закупівель у довільній формі за підписом уповноваженої особи замовника.

(витяг з інструкції щодо заповнення форми річного плану закупівель). 

ПРОЦЕДУРИ ЗАКУПІВЕЛЬ:

1) ПРОЦЕДУРИ ВСТАНОВЛЕНІ РОЗПОРЯДНИКАМИ КОШТІВ, ЯКІ Є ЗАМОВНИКАМИ ТОВАРІВ, РОБІТ ТА ПОСЛУГ:

Відповідно до частини третьої статті 12 Закону України № 2289-VI ,  "відповідальність  за  вибір   та   застосування   процедур  закупівлі  несуть  виключно  службові (посадові) особи замовника -  члени комітету з конкурсних торгів персонально".  

НЕЦІНОВІ ПРОЦЕДУРИ РОЗПОРЯДНИКА КОШТІВ - ЗАМОВНИКА ТОВАРІВ, РОБІТ ТА ПОСЛУГ:

 - закупівля без процедур  -  відповідно до абзацу 1 частини першої статті 2 Закону України від 1 червня 2010 року № 2289-VI, відповідно до якого "закон застосовується до всіх замовників та  закупівель товарів, робіт і послуг, які повністю або частково здійснюються за рахунок державних коштів, за умови, що вартість предмета закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) дорівнює або  перевищує 100  тисяч  гривень (в будівництві - 300 тисяч гривень), а робіт - 1 мільйон гривень, крім закупівель за процедурою електронного  реверсивного  аукціону, умови застосування якої встановлені  розділом  VIII-1 цього Закону".  В абзаці першому пункту 1 Постанови КМУ від 9 жовтня 2006 р. № 1404  "Питання попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти"  Кабінет Міністрів України постановив "погодитися з пропозицією Міністерства фінансів стосовно того, що у договорах про закупівлю товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти  замовники можуть передбачати відповідно до належним чином оформленого рішення головного розпорядника бюджетних коштів попередню оплату лише у разі закупівлі: … інших товарів вартістю не більш як 100 тис. гривень; {на строк не більше одного місяця  - підпункт 2 пункту 1 } … інших робіт та послуг, якщо розмір такої оплати не перевищує 30 відсотків їх вартості; { на строк не більше одного місяця - підпункт 2 пункту 1}.

 - відкриті торги – розділ IV Закону України від 1 червня 2010 року N 2289-VI “Про здійснення державних закупівель”,

 - двоступеневі торги – розділ V Закону України від 1 червня 2010 року N 2289-VI “Про здійснення державних закупівель”,

 - попередня кваліфікація – розділ VII Закону України від 1 червня 2010 року N 2289-VI “Про здійснення державних закупівель”.

 - закупівля в одного учасника – розділ VIII Закону України від 1 червня 2010 року N 2289-VI Про здійснення державних закупівель.  Лист-роз'яснення Уповноваженого органу.

 ЦІНОВІ  ПРОЦЕДУРИ РОЗПОРЯДНИКА КОШТІВ - ЗАМОВНИКА ТОВАРІВ, РОБІТ ТА ПОСЛУГ:

 - запит цінових пропозицій – розділ VI Закону України від 1 червня 2010 року N 2289-VI “Про здійснення державних закупівель ”.  

 - електронний реверсивний аукціон  - розділ VIII-1 Закону України від 1 червня 2010 року N 2289-VI Про здійснення державних закупівель. Відповідно до частини 3 статті 39-1 Закону України, "процедура електронного реверсивного аукціону підлягає  обов'язковому застосуванню замовником, що здійснює закупівлі за державні кошти, щодо товарів, робіт та послуг, включених до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України за поданням Уповноваженого органу, якщо очікувана вартість предмета закупівлі такого товару (товарів), послуги (послуг) дорівнює або перевищує 100 тисяч гривень (у будівництві - 300 тисяч гривень), а робіт - 1 мільйон гривень. Щодо товарів, робіт та послуг, закупівля яких не вимагає застосування процедури електронного реверсивного аукціону відповідно до цієї частини, замовник може самостійно приймати рішення про закупівлю із застосуванням процедури електронного реверсивного аукціону, якщо інше не визначено цим Законом".

Рамкова  угода  (квазіпроцедура) -  правочин, який укладається одним чи  кількома  замовниками (генеральним замовником) у письмовій формі в  порядку, встановленому цим Законом, з одним чи кількома учасниками процедури закупівлі  з  метою  визначення основних умов закупівлі  окремих товарів і послуг для укладення відповідних  договорів  про  закупівлю протягом строку дії рамкової угоди рамкова  угода  -  правочин, який укладається одним чи  кількома замовниками (генеральним замовником) у письмовій формі в  порядку, встановленому цим Законом, з одним чи кількома учасниками  процедури  закупівлі  з  метою  визначення основних умов закупівлі  окремих товарів і послуг для укладення відповідних  договорів  про  закупівлю протягом строку дії рамкової угоди" (пункт 26-1 частини першої статті 1 Закону України № 2289-VI).

 

2) ПРОЦЕДУРИ ВСТАНОВЛЕНІ ОДЕРЖУВАЧАМИ КОШТІВ, ЯКІ Є ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ ТОВАРІВ, РОБІТ ТА ПОСЛУГ:

Згідно частини 2 статті 6 Закону України від 1 червня 2010 року № 2289-VI "Про здійснення державних закупівель", "закупівля  товарів,  робіт  і  послуг  за кошти кредитів, позик,  що  надані  відповідно  до  міжнародних  договорів України ...  міжнародними валютно-кредитними  організаціями, здійснюється згідно з правилами і   процедурами,   встановленими  цими  організаціями,  а  у  разі невстановлення  таких  правил  і  процедур  -  відповідно до цього Закону."

Визначення предмета закупівлі надані Законом України № 2289-VI:

23) послуги  -  будь-який  предмет закупівлі (крім товарів і  робіт), включаючи транспортні послуги, освоєння технологій, наукові дослідження, науково-дослідні або дослідно-конструкторські розробки, медичне та побутове обслуговування, лізинг, найм (оренду), а також фінансові та консультаційні послуги, поточний ремонт; {Пункт  23  частини  першої статті 1 в редакції Закону N 3681-VI ( 3681-17 ) від 08.07.2011 }

26) роботи  -  проектування,  будівництво  нових,  розширення, реконструкція, капітальний ремонт та реставрація існуючих об'єктів і споруд  виробничого  і  невиробничого  призначення,  роботи із нормування  у будівництві,  геологорозвідувальні роботи, технічне переоснащення діючих підприємств та супровідні роботам послуги, у тому  числі  геодезичні  роботи,  буріння,  сейсмічні дослідження, аеро- і супутникова фотозйомка та інші послуги, які включаються до кошторисної вартості робіт,  якщо  вартість  таких  послуг  не перевищує вартості самих робіт; (пункт 26 частини першу статті 1).

30) товари - продукція, об'єкти будь-якого виду та призначення, у тому числі сировина, вироби, устаткування, технології,  предмети у твердому, рідкому і газоподібному стані, а також послуги,  пов'язані з поставкою товарів, якщо вартість таких послуг не перевищує вартості самих товарів; (пункт 30 частини першу статті 1).

 

 

© ГО “Інститут фінансів та права”                 ПІДТРИМАТИ, ЗРОБИТИ ВНЕСОК.

  Oncnd` b Onkr`be Oncnd` sqr`mnbhr| hmtnplep Oncnd` b Jhebe Opncmng oncnd{ hmtnplep