Ukraine flag  Russia Flag

  

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ІНСТИТУТ ФІНАНСІВ ТА ПРАВА»

вул. Шевченка 27, оф. 36, м. Полтава 36011, тел.: (067) 401-93-74, факс: (0532) 67-73-38, www.institutefl.org, ел. пошта: institute_fl@institutefl.org

  Процедури закупівель:  запит цінових пропозицій, що врегульовується розділом VI Закону України від 1 червня 2010 року N 2289-VI “Про здійснення державних закупівель ”. 

 

Наказ МЕ вiд 26.07.2010 р. № 922 затвердив форму документів у сфері державних закупівель, форму протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій), форму звіту про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника, тощо.

 

Закон України від 1 червня 2010 року N 2289-VI “Про здійснення державних закупівель”:

“Розділ VI  ПРОЦЕДУРА ЗАПИТУ ЦІНОВИХ ПРОПОЗИЦІЙ  

     Стаття 35. Умови застосування і проведення процедури запиту цінових пропозицій 

     1. Замовник  здійснює закупівлю шляхом застосування процедури  запиту цінових пропозицій щодо товарів і послуг,  для  яких  існує  постійно діючий ринок,  за умови,  що їх вартість не перевищує 200  тисяч гривень.

 

     Стаття 36. Порядок проведення процедури запиту цінових пропозицій

      1. Для  отримання  цінових пропозицій замовник надсилає запит  не менше ніж трьом учасникам та в день надсилання  запиту  передає  його  для публікації в державному офіційному друкованому виданні з  питань державних закупівель.

      Запит цінових пропозицій безоплатно публікується в державному  офіційному  друкованому  виданні  з питань державних закупівель та  безоплатно  розміщується  на  веб-порталі Уповноваженого органу  відповідно до статті 10 цього Закону.

      Під час проведення процедури запиту цінових пропозицій цінові  пропозиції мають право подавати всі зацікавлені особи.

      2. У запиті обов'язково зазначаються: 

     найменування та місцезнаходження замовника; 

     опис предмета  закупівлі  чи  його  частин   (якщо замовник  передбачає подання цінових пропозицій за частинами),  у тому числі  їх необхідні технічні та інші параметри; 

     адреса веб-порталу Уповноваженого  органу,    на    якому  розміщується  інформація  про  закупівлю,  відповідно до статті 10  цього Закону; 

     адреса веб-сайту,  на якому додатково розміщується інформація  замовника про закупівлю (у разі наявності); 

     строк поставки товарів або надання послуг; 

     місце і строк подання цінових пропозицій; 

     місце, дата і час розкриття цінових пропозицій; 

     строк дії цінових пропозицій, але не менше ніж 120 днів; 

     основні умови договору про закупівлю; 

     прізвище, ім'я  та  по  батькові,  посада та адреса однієї чи  кількох  посадових  осіб  замовника,   уповноважених   здійснювати  зв'язок з учасниками; 

     реєстраційний рахунок  замовника,   відкритий   в   органах  Державної   казначейської   служби   України    разі  здійснення  закупівлі за рахунок бюджетних коштів). 

     Строк подання  учасниками  цінових  пропозицій встановлюється  замовником,  але не може бути меншим,  ніж 10 робочих днів  з  дня  публікації  запиту  цінових  пропозицій  у  державному  офіційному  друкованому виданні з питань державних  закупівель  відповідно  до  статті 10 цього Закону. 

     3. Кожен   учасник   має  право  подати  тільки  одну  цінову  пропозицію,  яка  не  може  бути  в  подальшому  змінена.   Цінова  пропозиція  подається  у  письмовій  формі  за  підписом учасника,  прошита,  пронумерована  та  скріплена  печаткою,  у  запечатаному  конверті. 

     4. Цінові  пропозиції розкриваються у встановлений замовником  час.  До  участі  у   процедурі   розкриття   цінових   пропозицій  запрошуються всі учасники, що подали свої пропозиції. 

     Під час  розкриття цінових пропозицій складається протокол за  формою, встановленою Уповноваженим органом. 

     Копія протоколу  розкриття   цінових   пропозицій   надається  будь-якому  з учасників на його запит протягом одного робочого дня  з дня надходження такого запиту. 

     Загальний строк для розгляду цінових пропозицій та визначення  переможця процедури закупівлі не повинен перевищувати п'яти днів з  дня розкриття цінових пропозицій. 

     5. Переможцем процедури запиту цінових пропозицій  визнається  учасник,  який подав пропозицію,  що відповідає вимогам замовника,  зазначеним у запиті цінових пропозицій, та має найнижчу ціну. 

     Замовник акцептує  цінову  пропозицію   в   день   визначення  переможця.  Протягом  одного  робочого дня з дня прийняття рішення  про визначення переможця замовник зобов'язаний надіслати переможцю  процедури закупівлі повідомлення про акцепт цінової пропозиції,  а  всім учасникам -  повідомлення  про  результати  процедури  запиту  цінових пропозицій із зазначенням найменування та місцезнаходження  учасника-переможця.

      Повідомлення про  акцепт   цінової   пропозиції   обов'язково  безоплатно   публікується   в  державному  офіційному  друкованому  виданні з питань державних закупівель. 

     Замовник укладає   з   переможцем   договір про закупівлю  відповідно до основних умов договору, зазначених у запиті, у строк  не раніше  ніж  через  п'ять  робочих  днів  з  дня  публікації  в  державному  офіційному  друкованому  виданні  з  питань  державних  закупівель повідомлення про  акцепт  цінової  пропозиції,  але  не  пізніше ніж через 14 днів з дня визначення переможця. 

     Договір про закупівлю,  укладений  з  порушенням  строків,  передбачених цією частиною, є нікчемним. 

     6. Замовник відхиляє цінові пропозиції,  у разі якщо вони  не  відповідають   вимогам  замовника,  зазначеним  у  запиті,  або  з  підстав, зазначених у статті 17 цього Закону. 

     7. Замовник відміняє процедуру запиту цінових  пропозицій  та  має   право  визнати  її  такою,  що  не  відбулася,  у  випадках,  визначених статтею 30 цього Закону. 

     8. Інформація  про  результати   процедури   запиту   цінових  пропозицій оприлюднюється відповідно до статті 10 цього Закону”.

 

******************

Наказ Міністерства економіки України вiд 26.07.2010 р. № 922 затвердив форми документів у сфері державних закупівель:

- форму річного плану закупівель,

- інструкцію щодо заповнення форми річного плану закупівель,

-  форму запиту цінових пропозицій,

- інструкцію щодо заповнення форми запиту цінових пропозицій,

- форму реєстру отриманих пропозицій,

- форму протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій),

- форму протоколу оцінки пропозицій конкурсних торгів (цінових пропозицій),

- форму повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, або цінової пропозиції, або пропозиції за результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника,

- інструкцію щодо заповнення форми повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, або цінової пропозиції, або пропозиції за результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника,

- форму звіту про результати процедури запиту цінових пропозицій,

- форму інформації про результати процедури запиту цінових пропозицій,

 - інструкція щодо заповнення форми звіту про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій,

 

-  інструкція щодо заповнення форми інформації про результати процедури запиту цінових пропозицій,

- форму повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, тощо.

 

******************

Додатково:

Закон України від 21 червня 2012 року № 5007-VI «Про ціни і ціноутворення»

Cтаття 192 Господарського кодексу України від 16 січня 2003 року N 436-IV. Законодавство про ціни і ціноутворення.

Статтею 191 Господарського кодексу України передбачено, що державні регульовані ціни запроваджуються Кабінетом Міністрів України, органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування відповідно до їх повноважень у встановленому законодавством порядку (частина перша); державне регулювання цін здійснюється згідно із Законом України "Про ціни і ціноутворення" (частина друга).

 

Також див. щодо Державної інспекції України з контролю за цінами та Антимонопольного комітету України:

Указ Президента України від 30.03.2012 № 236/2012 «Питання реалізації державної політики з контролю за цінами» затвердив Положення про Державну інспекцію України з контролю за цінами.  Інспекція (ЄДРПОУ: 38005487) як ЦОВВ була утворена Указом Президента України від 19 січня 2012 року № 19/2012 «Про державну інспекцію України з контролю за цінами».

 

Оскільки Антимонопольний комітет України названо в пункті 24 частини першої статті 85 та в пункті 15 частини першої статті 106 Конституції України через посади їх керівників, Указ Президента України від 9 грудня 2010 року № 1085/2010 не зміг віднести зазначені ЦОВВ до служб, агентств чи інспекцій, означення яким надане Законом України від 17 березня 2011 року № 3166-VI. 

Антимонопольний комітет України розробив Концепцію загальнодержавної програми розвитку конкуренції на 2013-2023 роки, схвалену розпорядженням Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2012 р. № 690-р.  Стаття 17 Закону України від 18 березня 2004 року N 1621-IV «Про державні цільові програми» встановлює, що Кабінет Міністрів України «за поданням  державних замовників затверджує державні цільові  програми (за винятком загальнодержавних програм)».  Таким чином, загальнодержавна програма розвитку конкуренції, швидше за все, затверджуватиметься Верховною Радою України за поданням Кабінету Міністрів України, відповідно до статті 16 Закону України.

 

******************

Додатково:

 Деякі джерела отримання інформації про середньоринковий рівень (звичайність) цін:

  1.      Державна служба статистики України (центральний орган виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра економічного розвитку і торгівлі України, відповідно до схеми організації та взаємодії центральних органів виконавчої влади, затверджена Указом Президента України від 9 грудня 2010 року № 1085/2010), або Головне управління статистики відповідної адміністративно-територіальної одиниці – надання інформації за письмовим запитом (безкоштовне для державних та комунальних підприємств, оплатне для суб’єктів господарювання приватної форми власності)  щодо середньоринкових цін на найбільш поширені товари та продукцію за даними щомісячних спостережень по вибірковому колу підприємств.

 

Наприклад, місячна звітність:                                 

1-ТІ     Середні ціни та індивідуальні індекси цін на споживчі товари (зі звітності за січень 2012 р.)                                    

1-ПІ    Середні ціни та індивідуальні індекси цін і тарифів на послуги (зі звітності за січень 2012 р.)                                    

1-ціни (пром)            Звіт про ціни виробників промислової продукції (зі звітності за січень 2010 р.)                                    

1-ціни (пром)            Звіт про ціни виробників промислової продукції (зі звітності за січень 2013 р.) НОВИЙ                                 

1-ціни (буд)   Звіт про ціни придбання матеріальних ресурсів у будівництві (зі звітності за січень 2011 р.)                               

1-тариф (зв’язок) Звіт про тарифи на послуги зв’язку для підприємств, установ, організацій (зі звітності за січень 2011 р.)                          

1-тариф (мобіл)  Звіт про тарифи на послуги мобільного зв’язку для підприємств, установ, організацій (зі звітності за січень 2011 р.)

 

Квартальна звітність:

1-ціни (послуги) Звіт про ціни підприємств-виробників послуг (зі звітності за 1 квартал 2011 р.)

1-тариф (зал) Звіт про тарифи на перевезення вантажів залізничним транспортом (зі звітності за 1 квартал 2011 р.)                                

1-тариф (труб) Звіт про тарифи на транспортування вантажів трубопроводами (зі звітності за 1 квартал 2011 р.)

 

  2.         Український державний інформаційно-аналітичний центр моніторингу зовнішніх товарних ринків – ДІАЦ «Держзовнішінформ» – оплатний доступ до ресурсів сайту для отримання інформації щодо середньоринкових цін на найбільш поширені товари та продукцію по регіонам України.

 

******************

Додатково:

 

Змови між замовниками (розпорядниками коштів) та постачальниками (одержувачами коштів), визначення надане пунктом 11 частини першої статті 1 від 1 червня 2010 року N 2289-VI "Про здійснення державних закупівель".

 

ЗВИЧАЙНІ ЦІНИ МІЖ НЕПОВ҆ЯЗАНИМИ ОСОБАМИ

 

Визначення звичайної ціни міститься в п. 1.20 ст. 1 Закону України від 28 грудня 1994 року N 334/94-ВР "Про оподаткування прибутку підприємств" (п. 1.20 ст. 1 втратить чинність 01.01.2013 року, на пiдставi Податкового Кодексу України N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 13-14, N 15-16, N 17, ст.112 }), згідно із яким звичайною вважається ціна продажу товарів (робіт, послуг) продавцем, включаючи суму нарахованих (сплачених) процентів, вартість іноземної валюти, яка може бути отримана у разі їх продажу особам, які не пов'язані з продавцем при звичайних умовах ведення господарської діяльності. 

 

Починаючи з 01.01.2013 року, почне діяти стаття 39. Методи визначення та порядок застосування звичайної ціни Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року N 2755-VI.  Відповідно до статті 39.17 Податкового кодексу України 
від 02 грудня 2010 року:  "Під  час  проведення аукціону (тендера) звичайною вважається ціна, яка склалася за результатами такого аукціону (тендера), незважаючи на те, що станом на дату прийняття ПКУ, закон про державні закупівлі був чинним уже понад  п'ять місяців.

 

Також див.:

 - пункт 22 частини 1 статті 1 Закону України від 1 червня 2010 року N 2289-VI “Про здійснення державних закупівель”,

 - статтю 14.1.159 Податкового кодексу України,

 -  Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 23 “Розкриття інформації щодо пов’язаних сторін”,  затверджено Наказом Міністерства фінансів України № 303 від 18.06.2001 р.

- пункт 16 статті 58 Митного кодексу України від 13.03.2012 р. № 4495-VI,

 -  статтю 15 Угоди про застосування статті VII Генеральної угоди з тарифів і торгівлі від 15.04.1994 року

 

Звичайні (середні, середньо ринкові) ціни визначаються довідково, або на підставі даних статистики, крім зовнішньоекономічних. 

Закон України від 7 квітня 2011 року № 3206-VI "Про засади запобігання і протидії корупції" містить більш вузьке визначення пов’язаності осіб: близькі особи – «подружжя, діти, батьки, рідні брати і сестри, дід, баба, онуки, усиновлювачі, усиновлені, а також інші особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом і мають взаємні права та обов'язки із суб'єктом, зазначеним у частині першій статті 4 цього Закону;…»

 

ТРАНСФЕРНІ ЦІНИ МІЖ ПОВ’ЯЗАНИМИ ОСОБАМИ

 

Антонімом звичайних цін є трансферні ціни, що можуть існувати між пов҆язаними особами.

 

Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), розташована у Парижі, створена 1961 року, що налічує 33 країн-членів, 1995-го року видала документ “Принципи трансфертного ціноутворення для транснаціональних підприємств і податкових адміністрацій”.  Хоча Україна не є членом ОЕСР, принципи ОЕСР знайшли відображення у Податковому кодексі України, але п. 39.16 ПКУ надає право бути сторонами договорів про ціноутворення лише великим платникам податків, дискримінуючи малий та середній бізнес, що також може складатися з пов҆язаних осіб.  Означення великому платнику податків було надане у пп. 14.1.24 ПКУ: “юридична особа,  у якої обсяг  доходу  від  усіх  видів  діяльності  за   останні   чотири послідовні податкові (звітні) квартали перевищує п'ятсот мільйонів гривень або загальна сума сплачених до Державного бюджету  України податків  за  платежами,  що  контролюються  органами  державної податкової служби,  за такий  самий  період  перевищує  дванадцять мільйонів гривень”. 

 

Загалом же визначення трансферних цін, що існують між пов҆язаними особами, та звичайних цін, що існують між непов҆язаними особами, також є дещо дискримінаційним для підприємств – великих платників податків, утворених або придбаних у  встановленому  порядку  органами  державної  влади, органами  влади  Автономної  Республіки Крим чи органами місцевого самоврядування, у тому числі державних, казенних,   комунальних підприємств,  а  також господарських товариств,  у статутному капіталі яких державна або комунальна частка акцій (часток, паїв) перевищує 50 відсотків, їх дочірніх та інших підприємств, що можуть консолідуватися, а  також підприємств, господарських товариств, у статутному капіталі  яких  50 і більше  відсотків  належить  державним, у тому числі казенних, комунальних підприємств та   господарських товариств,  у статутному капіталі яких державна або комунальна частка акцій (часток, паїв) перевищує 50 відсотків,  об'єднань таких підприємств (господарських товариств).  Тобто стосунки між одержувачами коштів (постачальниками товарів, робіт та послуг) та вищезазначеними підприємствами повинні базуватися на звичайних цінах, а усередині груп між пов҆язаними особами можуть існувати трансферні ціни, у тому числі і на підставі договорів про ціноутворення між великим платником податків та центральним органом державної податкової  служби.

 

 

МИТНА ВАРТІСТЬ ТОВАРІВ

 

Митна вартість товарів та методи визначення митної вартості товарів визначені у розділі XI Митного кодексу України від 11 липня 2002 року № 92-IV, що залишається чинним до 01 червня 2012 року.  Згідно статті 259 Митного кодексу України, “митною вартістю  товарів, які  переміщуються через митний кордон України, є їх ціна, що була фактично сплачена або підлягає сплаті за  ці товари, обчислена  відповідно  до  положень  цього Кодексу”. 

 

Згідно статті 266 Митного кодексу України, визначення митної  вартості  товарів,  які   імпортуються  в Україну, здійснюється за такими методами:

     1) за ціною договору щодо товарів, які імпортуються (вартість операції) – основний метод;

     2) за ціною договору щодо ідентичних товарів (ст. 268 - вироблені в тій же країні,  що і товари, які оцінюються, ст. 270 – бажано, товари того самого виробника);

     3) за ціною договору щодо подібних (аналогічних) товарів (ст. 269 - вироблені в тій же країні, що і товари, які оцінюються);

     4) на основі віднімання вартості (ст. 271);

     5) на основі додавання вартості (обчислена вартість) – (ст. 272);

     6) резервного – (ст. 273).

 

Класифікатори  додаткових  складових  до ціни договору, затверджені наказом Держмитслужби від 29.05.2009 № 506, містить наступні складові:

1) комісійні та брокерська винагорода, за винятком комісійних за закупівлю, які є платою покупця своєму агентові за надання послуг, пов'язаних з представництвом його інтересів за кордоном для закупівлі оцінюваних товарів;

2) вартість контейнерів, що для митних цілей вважаються єдиним цілим з відповідними товарами;

3) вартість упаковки або вартість пакувальних матеріалів та робіт, пов'язаних з пакуванням;

4) вартість сировини, матеріалів, деталей, напівфабрикатів, комплектувальних виробів тощо, які увійшли до складу оцінюваних товарів;

5) вартість інструментів, штампів, шаблонів та аналогічних предметів, використаних у процесі виробництва оцінюваних товарів;

6) вартість матеріалів, витрачених у процесі виробництва оцінюваних товарів (мастильні матеріали, паливо тощо);

7) вартість інженерних та дослідно-конструкторських робіт, дизайну, художнього оформлення, ескізів та креслень, виконаних за межами України і безпосередньо необхідних для виробництва оцінюваних товарів;

8) роялті та ліцензійні платежі, які стосуються оцінюваних товарів та які покупець повинен сплачувати прямо чи опосередковано як умову продажу оцінюваних товарів, якщо такі платежі не включаються до ціни, що була фактично сплачена або підлягає сплаті;

9) відповідна частина виручки від будь-якого подальшого перепродажу, передачі чи використання товарів, що оцінюються, на митній території України, яка прямо чи опосередковано йде на користь продавця;

10) витрати на транспортування оцінюваних товарів до аеропорту, порту або іншого місця ввезення на митну територію України;

11) витрати на завантаження, розвантаження та обробку оцінюваних товарів, пов'язані з їх транспортуванням до аеропорту, порту або іншого місця ввезення на митну територію України;

12) витрати на страхування товарів.

 

Форми рішення про визначення митної вартості товарів, Порядку його заповнення та Класифікатора додаткових складових до ціни договору затверджено Наказом Державної митної служби України від 29.05.2009  № 506.  Тож, рішення про визначення митної вартості товарів - закріплення результатів здійснення контролю  за  правильністю  визначення митної вартості товарів під час  та  після  закінчення  операцій  митного  контролю,   митного оформлення   та  пропуску  товарів  через  митний  кордон  України.

 

Що стосується транспортного забезпечення (логістики), то Правила “Інкотермс” (редакція 2000 року, видання МТП № 560, введені в дію 01.01.2000 року) все частіше включаються у договори купівлі-продажу товарів в межах внутрішніх ринків перевезень. Для міжнародної торгівлі також використовується Конвенція ООН 1980 р. про договори міжнародної купівлі-продажу товарів (CISG).  Перевезення вантажів також врегульовується Законом України вiд 10.11.1994 № 232/94-ВР “Про транспорт”. Правила “ІНКОТЕРМС”.

 

01 червня 2012 року введено в дію Митний кодекс України від 13.03.2012 № 4495-VI, в якому митна вартість товарів є Розділом ІІІ, що складається зі статей Глав 8 та 9.  Стаття 57 Глави 9 викладена у наступній редакції:

“Стаття 57. Методи визначення митної вартості товарів, які ввозяться на митну територію України відповідно до митного режиму імпорту

1. Визначення митної вартості товарів, які ввозяться в Україну відповідно до митного режиму імпорту, здійснюється за такими методами:

1) основний - за ціною договору (контракту) щодо товарів, які імпортуються (вартість операції);

2) другорядні:

а) за ціною договору щодо ідентичних товарів;

б) за ціною договору щодо подібних (аналогічних) товарів;

в) на основі віднімання вартості;

г) на основі додавання вартості (обчислена вартість);

ґ) резервний.” 

 

Відповідно до пункту 16 статті 58 Митного кодексу України від 13.03.2012 р. № 4495-VI, для цілей Митного кодексу України особи вважаються пов’язаними між собою у випадках, зазначених у статті 15 Угоди про застосування статті VII Генеральної угоди з тарифів і торгівлі від від 15.04.1994 року:

“Стаття 15

     1. У цій Угоді:

     (a) "митна   вартість  імпортних  товарів"  означає  вартість товарів для цілей стягнення адвалорних мит на імпортні товари;

     (b) "країна ввезення"  означає  країну  або  митну  територію ввезення;

     (c) "вироблений"    включає    вирощений,   виготовлений   та видобутий.

     2. У цій Угоді:

     (a) "ідентичні товари" означає товари,  які  є  однаковими  в усіх  відношеннях,  включаючи  фізичні  характеристики,  якість та репутацію.  Невеликі  розбіжності   в   зовнішньому   вигляді   не заважатимуть  товарам,  які  в  інших  випадках відповідають цьому визначенню, вважатися ідентичними;

     (b) "подібні товари" означає товари, які хоча й не однакові в усіх відношеннях, мають подібні характеристики та подібні складові матеріали,  що дозволяють їм виконувати однакові функції  та  бути взаємозамінними   в   комерційному  плані.  Якість  товарів,  їхня репутація та існування товарного знаку  включаються  до  факторів, які   підлягають   розгляду  при  визначенні  того,  чи  товари  є подібними;

     (c) терміни  "ідентичні  товари"  та  "подібні   товари"   не включають  у залежності від обставин ті товари,  які включають або відображають  технічні,  науково-дослідні,  художні,  дизайнерські роботи,   а  також  плани  та  креслення,  для  яких  не  робиться коригування згідно з параграфом 1(b)(iv) Статті 8,  оскільки  такі елементи були додані в країні ввезення;

     (d) товари  не  повинні  вважатися "ідентичними товарами" або "подібними товарами", якщо вони не вироблені в тій же країні, як і товари, що оцінюються;

     (e) товари,  вироблені  іншою особою,  беруться до уваги лише тоді,  коли не існує,  в залежності від обставин,  ідентичних  або подібних  товарів,  вироблених  тією  ж особою,  що і товари,  які оцінюються.

     3. У цій Угоді "товари одного класу або виду" означає товари, які  підпадають  під  групу  або  спектр товарів,  що виробляються конкретною  галуззю  чи  сектором   промисловості   та   включають ідентичні або подібні товари.

     4. Для  цілей  цієї  Угоди  особи  вважаються пов'язаними між собою тільки тоді, коли:

     (a) вони є посадовими  особами  або  директорами  підприємств один у одного;

     (b) вони юридично визнані партнерами по бізнесу;

     (c) вони є роботодавцем і службовцем;

     (d) будь-яка особа прямо чи опосередковано володіє, контролює або утримує 5 чи більше відсотків випущених акцій,  що дають право голосу, або акцій обох з них;

     (e) один з них прямо або опосередковано контролює іншого;

     (f) обидва  прямо  або  опосередковано  контролюються третьою особою;

     (g) разом вони прямо  або  опосередковано  контролюють  третю особу;

     (h) вони є членами однієї й тієї ж сім'ї.

     5. Особи,  які  пов'язані одна з одною в бізнесі таким чином, що одна з них є одноосібним агентом, одноосібним дистриб'ютором чи одноосібним   концесіонером   іншого,  як  би  це  не  називалося, вважаються пов'язаними для цілей цієї Угоди,  якщо вони підпадають під критерії параграфа 4.

 

**************************************************

Дещо про платіжну політику розпорядників коштів – (генеральних) замовників товарів, робіт та послуг та кредитну політику одержувачів коштів – постачальників товарів, робіт та послуг

 

В абзаці першому пункту 1 Постанови КМУ від 9 жовтня 2006 р. № 1404  "Питання попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти"  Кабінет Міністрів України постановив "погодитися з пропозицією Міністерства фінансів стосовно того, що у договорах про закупівлю товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти  замовники можуть передбачати відповідно до належним чином оформленого рішення головного розпорядника  бюджетних коштів попередню оплату лише у разі закупівлі: … інших робіт та послуг, якщо розмір такої оплати не перевищує 30 відсотків їх вартості; { на строк не більше одного місяця - підпункт 2 пункту 1}.

 

 

учасник

коаліції з громадського моніторингу за державними закупівлями – Громадське партнерство За доброчесні державні закупівлі
tenderua@googlegroups.com

http://groups.google.com/group/tenderua?hl=uk?hl=uk

www.integrity.pp.ua

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

© ГО “Інститут фінансів та права”                 ПІДТРИМАТИ, ЗРОБИТИ ВНЕСОК.

 MyCounter - qw8rwhj h qr`rhqrhj` Oncnd` b Onkr`be Oncnd` sqr`mnbhr| hmtnplep Oncnd` b Jhebe Opncmng oncnd{ hmtnplep