Ukraine flag  Russia Flag

  

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ІНСТИТУТ ФІНАНСІВ ТА ПРАВА»

вул. Шевченка 27, оф. 36, м. Полтава 36011, тел.: (067) 401-93-74, факс: (0532) 67-73-38, www.institutefl.org, ел. пошта: institute_fl@institutefl.org

  Процедури закупівель -  відкриті торги – розділ IV Закону України від 1 червня 2010 року N 2289-VI “Про здійснення державних закупівель”.

 

Розділ IV  ПРОЦЕДУРА ВІДКРИТИХ ТОРГІВ

 

     Стаття 20. Умови застосування процедури відкритих торгів

      1. Відкриті торги є основною процедурою закупівлі.

      2. Під час проведення процедури відкритих  торгів  пропозиції  конкурсних торгів мають право подавати всі зацікавлені особи.

 

     Стаття 21. Інформування про проведення процедури відкритих торгів

      1. Оголошення  про  проведення  процедури  відкритих   торгів  безоплатно   публікується   в  державному  офіційному  друкованому  виданні з питань державних закупівель та  безоплатно  розміщується  на веб-порталі Уповноваженого органу відповідно до статті 10 цього  Закону.

      2. В оголошенні про  проведення  процедури  відкритих  торгів  обов'язково зазначаються:

      найменування і місцезнаходження замовника;

      адреса веб-порталу Уповноваженого органу,    на   якому  розміщується інформація про закупівлю,  відповідно  до  статті  10  цього Закону;

      адреса веб-сайту,  на якому замовником додатково розміщується  інформація про закупівлю (у разі наявності);

      найменування предмета закупівлі;

      кількість та  місце  поставки  товарів  або  обсяг  і   місце  виконання робіт чи надання послуг;

      строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг;

      місце отримання документації конкурсних торгів;

      місце та строк подання пропозицій конкурсних торгів;

      місце, дата і час розкриття пропозицій конкурсних торгів;

      розмір, вид   та   умови   надання   забезпечення  пропозицій  конкурсних торгів (якщо замовник вимагає його надати);

      прізвище, ім'я та по батькові,  посада та  адреса  однієї  чи  кількох   посадових   осіб  замовника,  уповноважених  здійснювати  зв'язок з учасниками;

      реєстраційний рахунок замовника,   відкритий   в    органах  Державної   казначейської   служби  України    разі  здійснення  закупівлі за рахунок бюджетних коштів). 

     В оголошенні може зазначатися додаткова інформація, визначена  замовником. 

     3. Строк  для  подання  пропозицій  конкурсних торгів не може  бути меншим,  ніж 30  днів  з  дня  опублікування  оголошення  про  проведення  процедури  відкритих  торгів  у  державному офіційному  друкованому виданні з питань державних закупівель.

 

     У разі обґрунтованої нагальної потреби у закупівлі  … лікарських  засобів  і  виробів медичного призначення строк для подання пропозицій конкурсних торгів може бути скорочено  до  15  днів  (далі  -  скорочена  процедура).  Причиною скорочення строку  не  може  бути  бездіяльність  замовника  щодо  проведення відповідних  процедур  закупівель.  Обґрунтування нагальної потреби зазначаються у звіті про результати проведення процедури закупівлі та  не повинні свідчити про наміри замовника послабити конкуренцію між  учасниками.  {  Абзац  другий  частини  третьої  статті 21 із змінами,  внесеними  згідно  із  Законом N 5044-VI ( 5044-17 ) від 04.07.2012 }

 

     Стаття 22. Документація конкурсних торгів 

     1. Після оприлюднення  оголошення  про  проведення  процедури  закупівлі   кожна  фізична/юридична  особа  має  право  безоплатно  отримати документацію конкурсних торгів. 

     Документація конкурсних торгів  безоплатно  надсилається  або  надається  замовником  протягом трьох робочих днів з дня отримання  від фізичної/юридичної особи відповідного запиту.

      Документація  конкурсних  торгів  безоплатно  розміщується на  веб-порталі  Уповноваженого  органу  для загального доступу і може  бути безоплатно отримана кожною фізичною/юридичною особою. { Абзац  третій  частини  першої  статті  22  в  редакції  Закону N 3681-VI  ( 3681-17 ) від 08.07.2011 }

      2. Документація конкурсних торгів повинна містити:

      1) інструкцію з підготовки пропозицій конкурсних торгів; 

     2) кваліфікаційні критерії до учасників відповідно до  статті  16, вимоги, встановлені статтею 17 цього Закону, та інформацію про  спосіб  документального  підтвердження   відповідності   учасників  встановленим критеріям та вимогам згідно із законодавством; 

     3) інформацію  про  необхідні  технічні,  якісні та кількісні  характеристики  предмета  закупівлі,  в  тому   числі   відповідну  технічну специфікацію (у разі потреби - плани,  креслення, малюнки  чи опис  предмета  закупівлі).  При  цьому  технічна  специфікація  повинна   містити:  детальний  опис  товарів,  робіт,  послуг,  що  закуповуються,  в тому числі їх технічні та якісні характеристики;  вимоги  щодо  технічних  і  функціональних  характеристик предмета  закупівлі,  у разі якщо опис скласти неможливо або якщо доцільніше  зазначити такі показники;  посилання на стандартні характеристики,  вимоги,  умовні позначення та термінологію,  пов'язану з товарами,  роботами  чи  послугами,  що закуповуються,  передбачені існуючими  міжнародними або національними стандартами,  нормами та правилами.

Технічна  специфікація  не  повинна містити посилання на конкретні  торговельну марку чи фірму,  патент,  конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника. У разі якщо таке  посилання є необхідним,  специфікація повинна містити  вираз  "або  еквівалент".  Технічні,  якісні  характеристики предмета закупівлі  повинні передбачати необхідність застосування заходів  із  захисту  довкілля;

      4) кількість товару та місце його поставки;

      5) місце,  де повинні бути виконані роботи чи надані послуги,  їх обсяги;

      6) строки поставки товарів, виконання робіт, надання послуг;

      7) проект договору або основні умови,  які обов'язково будуть  включені до договору про закупівлю;

      8) опис окремої частини або частин предмета закупівлі (лота),  щодо яких можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів,  у разі  якщо  учасникам  дозволяється  подати пропозиції конкурсних торгів  стосовно частини предмета закупівлі (лота);

      9) перелік критеріїв та методику оцінки пропозицій конкурсних  торгів із зазначенням питомої ваги критеріїв; 

     10) строк,   протягом   якого  пропозиції  конкурсних  торгів  вважаються дійсними,  але не менше ніж 90 днів  з  дати  розкриття  пропозицій конкурсних торгів; 

     11) інформацію про валюту,  в якій повинна бути розрахована і  зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів; 

     12) інформацію про мову (мови),  якою  (якими)  повинні  бути  складені пропозиції конкурсних торгів; 

     13) зазначення  способу,  місця  та  кінцевого строку подання  пропозицій конкурсних торгів; 

     14) порядок надання роз'яснень щодо  документації  конкурсних  торгів; 

     15) розмір,  вид  та  умови  надання  забезпечення пропозицій  конкурсних торгів (якщо замовник вимагає його надати); 

     16) розмір,  вид,  умови   надання,   умови   повернення   та  неповернення  забезпечення  виконання договору про закупівлю (якщо  замовник вимагає його надати); 

     17) місце, дату і час розкриття пропозицій конкурсних торгів; 

     18) прізвище, ім'я та по батькові, посаду та адресу однієї чи  кількох   посадових   осіб  замовника,  уповноважених  здійснювати  зв'язок з учасниками. 

     Документація конкурсних  торгів  може  містити   також   іншу  інформацію,  відповідно  до законодавства,  яку замовник вважає за  необхідне до неї включити. 

     3. Документація конкурсних торгів не повинна  містити  вимог,  що обмежують конкуренцію та призводять до дискримінації учасників.

 

     Стаття 23. Надання роз'яснень щодо документації конкурсних торгів та внесення змін до неї

1. Учасник,   який   отримав   від   замовника   документацію  конкурсних  торгів,  має  право  не  пізніше  ніж  за  10  днів до  закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів  звернутися  до замовника за роз'ясненнями щодо документації конкурсних торгів.

Замовник повинен надати роз'яснення на запит протягом трьох днів з  дня  його  отримання  всім  особам,  яким було надано документацію  конкурсних торгів.

      У разі  проведення  зборів  з  метою  роз'яснення   будь-яких  запитів  щодо  документації  конкурсних  торгів  замовник  повинен  забезпечити ведення протоколу таких зборів з викладенням  у  ньому  всіх  роз'яснень  щодо запитів і надіслати його всім особам,  яким  було подано  документацію  конкурсних  торгів,  незалежно  від  їх  присутності на зборах. 

     Зазначені у цій частині роз'яснення оприлюднюються замовником  відповідно до статті 10 цього Закону. 

     2. Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами  запитів   внести   зміни   до   документації   конкурсних  торгів,  продовживши  строк  подання  та  розкриття  пропозицій  конкурсних  торгів  не менше ніж на сім днів,  та повідомити письмово протягом  одного  робочого  дня  з  дня  прийняття  рішення   про   внесення  зазначених   змін   усіх   осіб,  яким  було  видано  документацію  конкурсних торгів.

      У разі здійснення закупівлі за скороченою процедурою замовник  не  має  права  з  власної  ініціативи  чи за результатами запитів  вносити зміни до документації конкурсних  торгів,  крім  випадків,  коли  внесення таких змін необхідне для приведення у відповідність  документації конкурсних торгів із вимогами  чинного  законодавства  або  такі  зміни вимагає рішення органу оскарження.  У такому разі  замовник зобов'язаний  внести  відповідні  зміни  до  документації  конкурсних   торгів   та   продовжити   строк  подання  пропозицій  конкурсних торгів. 

     У разі  несвоєчасного  подання  замовником  роз'яснень   щодо  змісту  документації  конкурсних торгів або несвоєчасного внесення  до неї змін замовник повинен продовжити строк подання та розкриття  пропозицій  конкурсних торгів не менш як на сім днів та повідомити  про це всіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів. 

     Зазначена у цій частині інформація оприлюднюється  замовником  відповідно до статті 10 цього Закону.

 

     Стаття 24. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів 

     1. Замовник  має  право зазначити в оголошенні про проведення  процедури закупівлі та в  документації  конкурсних  торгів  вимоги  щодо надання забезпечення пропозиції конкурсних торгів. 

     У разі якщо надання забезпечення пропозиції конкурсних торгів  вимагається замовником,  у документації конкурсних торгів  повинні  бути зазначені умови його надання, зокрема, вид, розмір, строк дії  та  застереження  щодо  випадків,  коли  забезпечення   пропозиції  конкурсних торгів не повертається учаснику.  У такому разі учасник  під час  подання  пропозиції  конкурсних  торгів  одночасно  надає  забезпечення пропозиції конкурсних торгів. 

     Розмір забезпечення  пропозиції конкурсних торгів у грошовому  виразі  не  може  перевищувати  1  відсотка  очікуваної   вартості  закупівлі  у  разі  проведення  торгів  на  закупівлю  робіт  та 5  відсотків - у разі  проведення  торгів  на  закупівлю  товарів  чи  послуг на умовах, визначених документацією конкурсних торгів. 

     2. У   разі   якщо  пропозиції  конкурсних  торгів  подаються  стосовно частини предмета закупівлі  (лота),  розмір  забезпечення  пропозиції  конкурсних торгів встановлюється замовникомч виходячи з  очікуваної вартості предмета закупівлі щодо  кожної  його  частини  (лота). 

     3. Забезпечення  пропозиції конкурсних торгів не повертається  замовником у разі: 

     відкликання пропозиції  конкурсних  торгів  учасником   після  закінчення строку її подання; 

     непідписання учасником,  що став переможцем процедури торгів,  договору про закупівлю; 

     ненадання переможцем процедури торгів забезпечення  виконання  договору  про  закупівлю  після акцепту його пропозиції конкурсних  торгів, якщо надання такого забезпечення передбачено документацією  конкурсних торгів. 

     4. Замовник   повинен   повернути   забезпечення   пропозиції  конкурсних торгів учаснику протягом трьох банківських днів  з  дня  настання   підстави   для   повернення   забезпечення   пропозиції  конкурсних торгів у разі: 

     закінчення строку  дії  забезпечення  пропозиції   конкурсних  торгів, зазначеного у документації конкурсних торгів; 

     укладення договору про закупівлю з  учасником,  що  став  переможцем конкурсних торгів; 

     відкликання пропозиції конкурсних торгів до закінчення строку  її подання; 

     закінчення процедури  закупівлі  у  разі неукладення договору  про  закупівлю  з  жодним  з  учасників,  що   подали   пропозиції  конкурсних торгів. 

     5. Кошти,  що  надійшли як забезпечення пропозиції конкурсних  торгів (у разі якщо вони  не  повертаються  учаснику),  підлягають  перерахуванню   до  відповідного  бюджету,  а  в  разі  здійснення  закупівлі підприємствами,  об'єднаннями підприємств не за бюджетні  кошти   -  перераховуються  на  рахунок  підприємства,  об'єднання  підприємств.

 

     Стаття 25. Порядок подання пропозицій конкурсних торгів 

     1. Пропозиція конкурсних торгів подається у  письмовій  формі  за  підписом  уповноваженої  посадової  особи  учасника,  прошита,  пронумерована та скріплена печаткою у  запечатаному  конверті.  На  запит  учасника  замовник  протягом  одного  робочого  дня  з  дня  надходження запиту підтверджує надходження  пропозиції  конкурсних  торгів із зазначенням дати та часу. Відмова або ухилення замовника  від негайного отримання пропозицій конкурсних торгів, що подаються  особисто, є підставою для оскарження. 

     Кожен учасник   має   право  подати  тільки  одну  пропозицію  конкурсних торгів (у  тому  числі  до  визначеної  у  документації  конкурсних  торгів  частини  предмета закупівлі (лота)).  Отримана  пропозиція конкурсних  торгів  вноситься  замовником  до  реєстру,  форма якого визначається Уповноваженим органом. 

     2. Пропозиція   конкурсних  торгів  повинна  супроводжуватися  документом,  що   підтверджує   надання   учасником   забезпечення  пропозиції  конкурсних торгів,  якщо таке забезпечення передбачено  оголошенням про проведення процедури закупівлі. 

     3. Пропозиції конкурсних торгів,  отримані  замовником  після  закінчення  строку  їх  подання,  не  розкриваються і повертаються  учасникам, що їх подали. 

     4. Пропозиції конкурсних торгів залишаються дійсними протягом  зазначеного у документації конкурсних торгів строку. До закінчення  цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження  строку дії пропозицій конкурсних торгів. 

     Учасник має право: 

     відхилити таку  вимогу,  не  втрачаючи при цьому наданого ним  забезпечення пропозиції конкурсних торгів; 

     погодитися з вимогою та  продовжити  строк  дії  поданої  ним  пропозиції  конкурсних  торгів та наданого забезпечення пропозиції  конкурсних торгів. 

     5. Учасник  має  право  внести  зміни  або  відкликати   свою  пропозицію  конкурсних  торгів до закінчення строку її подання без  втрати свого забезпечення пропозиції конкурсних торгів. Такі зміни  чи    заява   про   відкликання   пропозиції   конкурсних   торгів  враховуються,  у разі якщо вони отримані замовником до  закінчення  строку подання пропозицій конкурсних торгів.

 

     Стаття 26. Забезпечення виконання договору про закупівлю 

     1. Замовник   має   право   вимагати  від  учасника-переможця  внесення ним не пізніше  дати  укладення  договору  про  закупівлю  забезпечення  виконання  такого  договору,  якщо  внесення  такого  забезпечення передбачене документацією конкурсних торгів.  Замовник  повертає  забезпечення  виконання  договору  про  закупівлю  після  виконання учасником-переможцем договору,  а також у разі  визнання  судом  результатів  процедури закупівлі або договору про закупівлю  недійсними,  у випадках,  передбачених частинами першою та  другою  статті 30, частиною третьою статті 31 цього Закону, а також згідно  з умовами,  зазначеними у договорі,  але не пізніше  ніж  протягом  трьох банківських днів з дня настання зазначених обставин. 

     2. Розмір  забезпечення  виконання  договору про закупівлю не  може перевищувати 5 відсотків вартості договору. 

     3. Кошти,  що надійшли як забезпечення виконання договору    разі  якщо  вони  не  повертаються),  підлягають  перерахуванню до  відповідного   бюджету,   а   в    разі    здійснення    закупівлі  підприємствами,  об'єднаннями  підприємств  не  за  бюджетні кошти  перераховуються на рахунок підприємства, об'єднання підприємств.

 

     Стаття 27. Розкриття пропозицій конкурсних торгів 

     1. Розкриття пропозицій конкурсних торгів здійснюється в день  закінчення  строку  їх  подання  у час та в місці,  що зазначені в  оголошенні про проведення процедури закупівлі. 

     2. До участі  у  процедурі  розкриття  пропозицій  конкурсних  торгів  замовником  допускаються  всі учасники або їх уповноважені  представники.  Відсутність  учасника   або   його   уповноваженого  представника  під  час  процедури  розкриття пропозицій конкурсних  торгів не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді або  для  відхилення його пропозиції конкурсних торгів. 

     3. Під    час    розкриття   пропозицій   конкурсних   торгів  перевіряється наявність чи відсутність усіх необхідних документів,  передбачених документацією конкурсних торгів, а також оголошуються  найменування та місцезнаходження  кожного  учасника,  ціна  кожної  пропозиції   конкурсних  торгів  або  частини  предмета  закупівлі  (лота).  Зазначена інформація  вноситься  до  протоколу  розкриття  пропозицій конкурсних торгів. 

     4. Протокол    розкриття    пропозицій    конкурсних   торгів  складається у  день  розкриття  пропозицій  конкурсних  торгів  за  формою, встановленою Уповноваженим органом. 

     Протокол розкриття  пропозицій конкурсних торгів підписується  членами комітету з конкурсних торгів  та  учасниками,  які  беруть  участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів. 

     Завірена підписом  голови  комітету  з  конкурсних  торгів та  печаткою замовника копія протоколу розкриття пропозицій конкурсних  торгів надається будь-якому учаснику на його запит протягом одного  робочого дня з дня отримання такого запиту. 

     Протокол розкриття     пропозицій      конкурсних      торгів  оприлюднюється відповідно до статті 10 цього Закону.

 

     Стаття 28. Розгляд та оцінка пропозицій конкурсних торгів 

     1. Замовник    має   право   звернутися   до   учасників   за  роз'ясненнями змісту  їх  пропозицій  конкурсних  торгів  з  метою  спрощення розгляду та оцінки пропозицій. 

     2. Замовник   та   учасники  не  можуть  ініціювати  будь-які  переговори з питань внесення  змін  до  змісту  або  ціни  поданої  пропозиції конкурсних торгів. 

     3. Замовник  має  право  на виправлення арифметичних помилок,  допущених в  результаті  арифметичних  дій,  виявлених  у  поданій  пропозиції  конкурсних  торгів  під  час  проведення її оцінки,  у  порядку,  визначеному документацією конкурсних  торгів,  за  умови  отримання  письмової  згоди на це учасника,  який подав пропозицію  конкурсних торгів.

      4. Замовник проводить оцінку  пропозицій  конкурсних  торгів,  які не було відхилено згідно з цим Законом.

      5. Замовник  визначає  переможця  торгів  з  числа учасників,  пропозиції конкурсних торгів яких не було відхилено згідно  з  цим  Законом    кількості  не  менше  двох),  на  основі  критеріїв і  методики оцінки, зазначених у документації конкурсних торгів.

      Критеріями оцінки є: 

     у разі здійснення  закупівлі  товарів,  робіт  і  послуг,  що  виробляються,  виконуються  чи  надаються не за окремо розробленою  специфікацією (технічним проектом), для яких існує постійно діючий  ринок - ціна; 

     у разі   здійснення   закупівлі,   яка   має   складний   або  спеціалізований характер (у  тому  числі  консультаційних  послуг, наукових      досліджень,      експериментів     або     розробок,  дослідно-конструкторських робіт), - ціна разом з іншими критеріями  оцінки, зокрема такими, як:

      якість виконання робіт, послуг;

      умови оплати;

      строк виконання; 

     гарантійне обслуговування; 

     експлуатаційні витрати; 

     передача технології  та підготовка управлінських,  наукових і  виробничих кадрів,  включаючи використання  місцевих  ресурсів,  у  тому  числі  засобів  виробництва,  робочої  сили і матеріалів для  виготовлення  товарів,  виконання  робіт,   надання   послуг,   що  пропонуються учасником. 

     6. Якщо   для   визначення   найбільш   економічно   вигідної  пропозиції конкурсних  торгів  крім  ціни  застосовуються  й  інші  критерії оцінки,  у документації конкурсних торгів визначається їх  вартісний еквівалент або питома вага  цих  критеріїв  у  загальній  оцінці пропозицій конкурсних торгів.  Питома вага цінового критерію  не може бути нижчою 50 відсотків. 

     7. Замовник   має   право   звернутися   за    підтвердженням  інформації,   наданої   учасником,  до  органів  державної  влади,  підприємств,  установ, організацій відповідно до їх компетенції. У  разі  отримання  достовірної  інформації  про його невідповідність  вимогам кваліфікаційних критеріїв, наявність підстав, зазначених у  частині  першій  статті  17  цього Закону,  або факту зазначення у  пропозиції конкурсних торгів будь-якої  недостовірної  інформації,  що  є  суттєвою  при  визначенні  результатів процедури закупівлі,  замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів такого учасника. 

     8. За результатом розгляду та  оцінки  пропозицій  конкурсних  торгів складається протокол оцінки пропозицій конкурсних торгів за  формою, встановленою Уповноваженим органом. 

     9. Загальний строк розгляду,  оцінки та визначення  переможця  процедури  закупівлі не повинен перевищувати 20 робочих днів з дня  розкриття пропозицій конкурсних торгів. 

     Під час  здійснення  закупівель  за   скороченою   процедурою  загальний строк розгляду, оцінки та визначення переможця процедури  закупівлі не повинен перевищувати 10 робочих днів з дня  розкриття  пропозицій конкурсних торгів.

 

     Стаття 29. Відхилення пропозицій конкурсних торгів 

     1. Замовник  відхиляє  пропозицію  конкурсних торгів,  у разі  якщо: 

     1) учасник: 

     не відповідає   кваліфікаційним    критеріям,    встановленим  статтею 16 цього Закону; 

     не погоджується    з    виправленням   виявленої   замовником  арифметичної помилки; 

     не надав забезпечення пропозиції конкурсних торгів, якщо таке  забезпечення вимагалося замовником; 

     2) наявні  підстави,  зазначені у статті 17 та частині сьомій  статті 28 цього Закону; 

     3) пропозиція  конкурсних   торгів   не   відповідає   умовам  документації конкурсних торгів. 

     2.  Учасник,  пропозиція  конкурсних  торгів якого відхилена,  повідомляється   про  це  із  зазначенням  аргументованих  підстав  протягом  трьох  робочих  днів  з  дати  прийняття такого рішення.  Інформація  про відхилення пропозиції оприлюднюється відповідно до  статті 10 цього Закону. {  Частина друга статті 29 в редакції Закону N 3681-VI ( 3681-17 )  від 08.07.2011 }

      Стаття 30. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими,  що не відбулися

      1. Замовник відміняє торги у разі: 

     відсутності подальшої потреби у закупівлі товарів, робіт; 

     неможливості усунення  порушень,  які  виникли через виявлені  порушення законодавства з питань державних закупівель; 

     виявлення факту змови учасників; 

     порушення порядку  публікації   оголошення   про   проведення  процедури закупівлі,  акцепту, оголошення про результати процедури  закупівлі, передбаченого цим Законом; 

     подання для участі у них  менше  двох  пропозицій  конкурсних  торгів,  а  у  разі  здійснення  закупівлі  за рамковими угодами з  кількома  учасниками  -  менше  трьох  пропозицій;  { Абзац шостий  частини  першої  статті 30 із змінами, внесеними згідно із Законом  N 3681-VI ( 3681-17 ) від 08.07.2011 } 

     відхилення всіх  пропозицій  конкурсних  торгів  згідно з цим  Законом; 

     якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох учасників.    Про відміну процедури закупівлі за такими підставами має бути  чітко визначено у документації конкурсних торгів.

      Торги можуть бути відмінені частково (за лотом).

      2. Замовник має право визнати торги такими,  що не відбулися,  у разі якщо:

      ціна найбільш вигідної пропозиції конкурсних торгів перевищує  суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі;

      здійснення закупівлі  стало неможливим внаслідок непереборної  сили. 

     3. Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що  не  відбулися,  надсилається  замовником  Уповноваженому органу та  усім  учасникам  протягом  трьох  робочих  днів  з  дня  прийняття  замовником  відповідного  рішення  та оприлюднюється відповідно до  статті 10 цього Закону.

 

     Стаття 31. Акцепт пропозиції конкурсних торгів та укладення договору про закупівлю 

     1. У  день  визначення переможця замовник акцептує пропозицію  конкурсних торгів,  що визнана  найбільш  економічно  вигідною  за  результатами оцінки. 

     2. Замовник  зобов'язаний  протягом одного робочого дня з дня  прийняття рішення про  визначення  переможця  надіслати  переможцю  торгів  повідомлення  про  акцепт пропозиції конкурсних торгів,  а  всім учасникам - письмове повідомлення про  результати  торгів  із  зазначенням найменування та місцезнаходження учасника - переможця,  пропозицію конкурсних торгів  якого  визнано  найбільш  економічно  вигідною за результатами оцінки. 

     Повідомлення про  акцепт  пропозиції  конкурсних  торгів  або  цінової   пропозиції   обов'язково   безоплатно   публікується   у  державному  офіційному  друкованому  виданні  з  питань  державних  закупівель. 

     Замовник укладає   договір про закупівлю з учасником,  пропозицію  конкурсних  торгів якого було акцептовано,  не пізніше  ніж через 30 днів з дня акцепту  пропозиції  відповідно  до  вимог  документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції. З метою  забезпечення права на  оскарження  рішень  замовника  договір про закупівлю  не  може бути укладеним раніше ніж через 14 днів з дати  публікації у державному офіційному друкованому  виданні  з  питань  державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних  торгів. 

     Під час здійснення  закупівель  за  скороченою  процедурою  з  учасником,  пропозицію  конкурсних  торгів якого було акцептовано,  замовник  укладає  договір  про  закупівлю  відповідно  до   вимог  документації  конкурсних торгів та акцептованої пропозиції у строк  не раніше ніж через п'ять  днів  з  дня  публікації  у  державному  офіційному  друкованому  виданні  з  питань  державних  закупівель  повідомлення про  акцепт  пропозиції  конкурсних  торгів,  але  не  пізніше ніж через 14 днів з дня акцепту. 

     Договір про  закупівлю,   укладений  з  порушенням  строків,  передбачених абзацами третім, четвертим цієї частини, є нікчемним. 

     3. У  разі  письмової  відмови  переможця  торгів   підписати  договір  про закупівлю відповідно до вимог документації конкурсних  торгів або неукладення договору про закупівлю з  вини  учасника  у  строк, визначений цим Законом, замовник повторно визначає найбільш  економічно вигідну пропозицію конкурсних торгів з тих,  строк  дії  яких ще не минув.

 

     Стаття 32. Інформування учасників про результати проведення процедури закупівлі 

     1. Оголошення про результати проведення  процедури  закупівлі  безоплатно   публікується   в  державному  офіційному  друкованому  виданні  з  питань  закупівель  та  безоплатно   розміщується   на  веб-порталі Уповноваженого  органу  відповідно  до статті 10 цього  Закону протягом семи днів з дня укладення договору  про  закупівлю  або прийняття рішення про відміну торгів чи визнання їх такими, що  не відбулися.        

   2. В оголошенні про результати проведення торгів  обов'язково  зазначаються:

      найменування та місцезнаходження замовника;

      адреса веб-порталу Уповноваженого органу,    на   якому  розміщувалася інформація про закупівлю  відповідно  до  статті  10  цього Закону;

      адреса веб-сайту, на якому додатково розміщувалася інформація  замовника про закупівлю (у разі такого розміщення);

      найменування предмета закупівлі;

      кількість та  місце  поставки  товарів  або   вид   і   місце  проведення робіт чи надання послуг;

      дата оприлюднення   та   номер   оголошення   про  проведення  процедури  закупівлі,  опублікованого  в   державному   офіційному  друкованому  виданні  з  питань державних закупівель,  відповідних  міжнародних виданнях (у випадках, передбачених цим Законом);

      дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції  конкурсних   торгів   або   цінової   пропозиції,   пропозиції  за  результатами  застосування  процедури закупівлі в одного учасника,  опублікованого  в  державному  офіційному  друкованому  виданні  з  питань державних закупівель; { Абзац восьмий частини другої статті  32  із  змінами, внесеними згідно із Законом N 3681-VI ( 3681-17 )  від 08.07.2011 }

      дата  оприлюднення  та  номер  оголошення  з  відомостями про  рамкову  угоду,  за  якою  укладено  договір про закупівлю (у разі  проведення   закупівлі   за  рамковою  угодою),  опублікованого  у  державному  офіційному  друкованому  виданні  з  питань  державних  закупівель  та  розміщених  на  веб-порталі Уповноваженого органу  відповідно  до  статті  10  цього Закону; { Абзац дев'ятий частини  другої  статті  32  в  редакції  Закону  N 3681-VI ( 3681-17 ) від  08.07.2011 }

      дата укладення договору про закупівлю;

      дата прийняття  рішення  про  відміну  торгів  чи визнання їх  такими,  що  не  відбулися  (якщо  таке  рішення   було   прийнято  замовником), та його причина;

      сума, визначена у договорі про закупівлю; { Абзац дванадцятий  частини  другої  статті 32 із змінами, внесеними згідно із Законом  N 3681-VI ( 3681-17 ) від 08.07.2011 }

      повне найменування переможця процедури закупівлі.

 

**************

Наказ Міністерства економіки України № 916 від 26.07.2010 р. Про затвердження Типового положення про комітет з конкурсних торгів.

Наказ Міністерства економіки України   вiд 26.07.2010 р. № 919 затвердив стандартну документацію конкурсних торгів.

Наказ Міністерства економіки України   вiд 26.07.2010 р. № 922 затвердив форми документів у сфері державних закупівель:

- форму річного плану закупівель,

- інструкцію щодо заповнення форми річного плану закупівель,

- форму оголошення про проведення відкритих торгів,

- інструкцію щодо заповнення форми оголошення про проведення відкритих торгів,

- форму реєстру отриманих пропозицій,

- форму протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій),

- форму протоколу оцінки пропозицій конкурсних торгів (цінових пропозицій),

- форму повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, або цінової пропозиції, або пропозиції за результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника,

 - інструкцію щодо заповнення форми повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, або цінової пропозиції, або пропозиції за результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника,

- форму оголошення про результати проведення торгів,

- форму звіту про результати проведення процедури відкритих і двоступеневих торгів та попередньої кваліфікації,

- інструкцію щодо заповнення форми звіту про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих торгів та попередньої кваліфікації,

- форму повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, тощо.

**************************************************

Дещо про платіжну політику розпорядників коштів – (генеральних) замовників товарів, робіт та послуг та кредитну політику одержувачів коштів – постачальників товарів, робіт та послуг

 

В абзаці першому пункту 1 Постанови КМУ від 9 жовтня 2006 р. № 1404  "Питання попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти"  Кабінет Міністрів України постановив "погодитися з пропозицією Міністерства фінансів стосовно того, що у договорах про закупівлю товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти  замовники можуть передбачати відповідно до належним чином оформленого рішення головного розпорядника  бюджетних коштів попередню оплату лише у разі закупівлі: … інших робіт та послуг, якщо розмір такої оплати не перевищує 30 відсотків їх вартості; { на строк не більше одного місяця - підпункт 2 пункту 1}.

 

учасник

коаліції з громадського моніторингу за державними закупівлями – Громадське партнерство За доброчесні державні закупівлі
tenderua@googlegroups.com

http://groups.google.com/group/tenderua?hl=uk?hl=uk

www.integrity.pp.ua

 

© ГО “Інститут фінансів та права”                 ПІДТРИМАТИ, ЗРОБИТИ ВНЕСОК.

 MyCounter - qw8rwhj h qr`rhqrhj` Oncnd` b Onkr`be Oncnd` sqr`mnbhr| hmtnplep Oncnd` b Jhebe Opncmng oncnd{ hmtnplep