Ukraine flag  Russia Flag

  

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ІНСТИТУТ ФІНАНСІВ ТА ПРАВА»

вул. Шевченка 27, оф. 36, м. Полтава 36011, тел.: (067) 401-93-74, факс: (0532) 67-73-38, www.institutefl.org, ел. пошта: institute_fl@institutefl.org

  Процедури закупівель:  двоступеневі торги – розділ V Закону України від 1 червня 2010 року N 2289-VI “Про здійснення державних закупівель”, (наказ МЕ вiд 26.07.2010 р. № 919 затвердив стандартну документацію конкурсних торгів для процедури закупівлі – двоступеневих торгів).

 

Статтею 28 Закону України від 1 червня 2010 року № 2289-VI “Про здійснення державних закупівель” передбачено, що Критеріями оцінки пропозицій конкурсних торгів “у разі  здійснення закупівлі, яка має складний  або спеціалізований характер (у тому числі  консультаційних послуг, наукових досліджень, експериментів або розробок, дослідно-конструкторських робіт),   - ціна разом з іншими критеріями оцінки, зокрема такими, як:

     якість виконання робіт, послуг;

     умови оплати;

     строк виконання;

     гарантійне обслуговування;

     експлуатаційні витрати;

     передача технології  та підготовка управлінських,  наукових і виробничих кадрів,  включаючи використання  місцевих  ресурсів,  у тому  числі  засобів  виробництва,  робочої  сили і матеріалів для виготовлення  товарів,  виконання  робіт,   надання   послуг,   що пропонуються учасником.

 

Також стаття 33 Закону України від 1 червня 2010 року № 2289-VI передбачає, що процедура двоступеневих  торгів  може  застосовуватися  за умов, якщо “предметом закупівлі є здійснення   наукових   досліджень, експериментів  або розробок,  виконання дослідно-конструкторських, будівельних робіт”.

 

**********************************************************

Розділ V ПРОЦЕДУРА ДВОСТУПЕНЕВИХ ТОРГІВ

 

     Стаття 33. Умови застосування і проведення процедури двоступеневих торгів 

     1. Процедура двоступеневих  торгів  може  застосовуватися  за  таких умов: 

     замовник не   може   визначити   необхідні  технічні,  якісні  характеристики (специфікації) товарів (робіт)  або  визначити  вид  послуг  та  якщо  для прийняття оптимального рішення про закупівлю  необхідно провести попередні переговори з учасниками; 

     предметом закупівлі   є   здійснення   наукових   досліджень,  експериментів  або розробок,  виконання дослідно-конструкторських,  будівельних робіт. 

 

     Стаття 34. Порядок проведення процедури двоступеневих торгів 

     1. Двоступеневі  торги  проводяться в порядку,  передбаченому  для  процедури  відкритих  торгів,  з  урахуванням   особливостей,  визначених цим розділом. 

     2. Двоступеневі торги проводяться в два етапи. 

     На першому етапі всім учасникам пропонується подати попередні  пропозиції конкурсних торгів  без  зазначення  ціни.  Документація  конкурсних  торгів при цьому може передбачати лише пропозиції щодо  технічних,  якісних та  інших  характеристик  предмета  закупівлі,  умови    поставки,    підтвердження    професійної   і   технічної  компетентності  учасників  та  їх  відповідності   кваліфікаційним  критеріям.   Строк   подання   учасниками   попередніх  пропозицій  конкурсних торгів становить не менше 30 днів з  дня  опублікування  оголошення   про  проведення  двоступеневих  торгів  у  державному  офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель. 

     Під час здійснення закупівель за скороченою процедурою  строк  подання   учасниками   попередніх   пропозицій  конкурсних  торгів  становить не менше 15 днів  з  дня  опублікування  оголошення  про  проведення    двоступеневих   торгів   у   державному   офіційному  друкованому виданні з питань державних закупівель. 

     Замовник під час розгляду  попередніх  пропозицій  конкурсних  торгів  має  право проводити переговори з будь-ким з учасників для  визначення переваг та недоліків у  пропозиціях.  Замовник  в  ході  переговорів  не  має права застосовувати дискримінаційний режим до  різних учасників. За результатами переговорів складається протокол  за підписом замовника та учасника,  в якому зазначаються відомості  про учасника, пропозиції, запропоновані учасником, висновки. 

     Після отримання  попередніх  пропозицій   конкурсних   торгів  замовник  має право внести зміни до документації конкурсних торгів  щодо технічних вимог та вимог  до  якості  предмета  закупівлі  чи  запропонувати  нові характеристики та критерії оцінки згідно з цим  Законом.  Про зміну умов документації конкурсних  торгів  замовник  інформує  всіх  учасників під час надання їм запрошень до участі у  другому етапі торгів. 

     На другому  етапі  замовник  запрошує  до  участі  учасників,  попередні  пропозиції  конкурсних торгів яких не було відхилено на  першому етапі та пропозиції яких виявилися прийнятними  в  цілому,  але  не  менше ніж двох.  На другому етапі учасники повинні подати  остаточні пропозиції конкурсних торгів із зазначенням ціни.  Строк  подання пропозицій конкурсних торгів на другому етапі становить не  менше 15 днів з дня повідомлення учасника про  результати  першого  етапу. 

     3. Учасники,  попередні  пропозиції конкурсних торгів яких не  було відхилено на першому етапі, для участі у другому етапі торгів  на  вимогу  замовника  надають  забезпечення пропозицій конкурсних  торгів.

 

**************

Наказ Міністерства економіки України   вiд 26.07.2010 р. № 919 затвердив стандартну документацію конкурсних торгів.

Наказ Міністерства економіки України   вiд 26.07.2010 р. № 922 затвердив форми документів у сфері державних закупівель:

- форму річного плану закупівель,

- інструкцію щодо заповнення форми річного плану закупівель,

- форму оголошення про проведення процедури двоступеневих торгів,

- інструкцію щодо заповнення форми оголошення про проведення процедури двоступеневих торгів,

- форму реєстру отриманих пропозицій,

- форму протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій),

- форму протоколу оцінки пропозицій конкурсних торгів (цінових пропозицій),

- форму звіту про результати проведення процедури відкритих і двоступеневих торгів та попередньої кваліфікації,

- інструкцію щодо заповнення форми звіту про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих торгів та попередньої кваліфікації,

- форму повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, тощо.

**************************************************

Дещо про платіжну політику розпорядників коштів – (генеральних) замовників товарів, робіт та послуг та кредитну політику одержувачів коштів – постачальників товарів, робіт та послуг

 

В абзаці першому пункту 1 Постанови КМУ від 9 жовтня 2006 р. № 1404  "Питання попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти"  Кабінет Міністрів України постановив "погодитися з пропозицією Міністерства фінансів стосовно того, що у договорах про закупівлю товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти  замовники можуть передбачати відповідно до належним чином оформленого рішення головного розпорядника  бюджетних коштів попередню оплату лише у разі закупівлі: … інших робіт та послуг, якщо розмір такої оплати не перевищує 30 відсотків їх вартості; { на строк не більше одного місяця - підпункт 2 пункту 1}.

 

 

учасник

коаліції з громадського моніторингу за державними закупівлями – Громадське партнерство За доброчесні державні закупівлі
tenderua@googlegroups.com

http://groups.google.com/group/tenderua?hl=uk?hl=uk

www.integrity.pp.ua

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

© ГО “Інститут фінансів та права”                 ПІДТРИМАТИ, ЗРОБИТИ ВНЕСОК.

 MyCounter - qw8rwhj h qr`rhqrhj` Oncnd` b Onkr`be Oncnd` sqr`mnbhr| hmtnplep Oncnd` b Jhebe Opncmng oncnd{ hmtnplep