Ukraine flag  Russia Flag

  

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ІНСТИТУТ ФІНАНСІВ ТА ПРАВА»

вул. Шевченка 27, оф. 36, м. Полтава 36011, тел.: (067) 401-93-74, факс: (0532) 67-73-38, www.institutefl.org, ел. пошта: institute_fl@institutefl.org                                                                                                                                                       

 

 
KMU 2007 Державне замовлення для пріоритетних потреб держави регулюється Законом України від 22 грудня 1995 року № 493/95-ВР
 та ст. 13 Господарського кодексу України від 16 січня 2003 року N 436-IV.  Відповідно до ч. 2 статті 12 Господарського кодексу України державне замовлення є одним з основних засобів регулюючого впливу держави на діяльність суб'єктів господарювання.   

 

 Кошти державного замовлення для задоволення пріоритетних державних потреб

Державне замовлення для пріоритетних потреб держави, що регулюється Законом України від 22 грудня 1995 року № 493/95-ВР “Про державне замовлення для задоволення пріоритетних державних потреб” та Господарським кодексом України (ст. 13).

 

Відповідно до абзацу другого частини другої статті 12 ГКУ, "державне  замовлення є одним з основних засобів регулюючого впливу держави на діяльність суб'єктів господарювання".  Господарський кодекс України:

“Стаття 13. Державне замовлення {  Назва  статті  13  із  змінами,  внесеними  згідно  із  Законом N 3205-IV ( 3205-15 ) від 15.12.2005 }

  1. Державне  замовлення  є  засобом  державного регулювання економіки  шляхом  формування  на  договірній (контрактній) основі складу  та  обсягів  продукції  (робіт,  послуг),  необхідної  для пріоритетних  державних потреб, розміщення державних контрактів на поставку  (закупівлю)  цієї  продукції  (виконання  робіт, надання послуг)  серед  суб'єктів  господарювання,  незалежно від їх форми власності.

  2. Державний  контракт  -  це  договір,  укладений державним замовником  від  імені  держави  з  суб'єктом господарювання - виконавцем державного замовлення,  в якому визначаються економічні та правові  зобов'язання  сторін  і  регулюються  їх  господарські відносини.

  3.  Поставки  продукції  для  пріоритетних  державних  потреб забезпечуються  за  рахунок  коштів Державного бюджету України та інших  джерел  фінансування,  що залучаються для цього, в порядку, визначеному законом.

  Придбання  продукції  для  пріоритетних  державних  потреб за рахунок державних коштів здійснюється відповідно до  вимог  Закону України "Про здійснення державних закупівель" ( 2289-17 ).

  {Частину  третю  статті  13  доповнено  абзацом другим згідно із Законом N 2289-VI ( 2289-17 ) від 01.06.2010 }

  {  Частину  четверту  статті  13 виключено на підставі Закону N 3205-IV ( 3205-15 ) від 15.12.2005 }

  5. Засади та загальний порядок формування  державного замовлення на поставку  (закупівлю)  продукції,  виконання  робіт, надання  послуг  для  задоволення  пріоритетних  державних  потреб визначаються законом.

  6. Особливості відносин,  що виникають у зв'язку з поставками (закупівлею) для пріоритетних  державних потреб сільськогосподарської продукції,  продовольства,  озброєння  та військової техніки, а також інших спеціально  визначених (специфічних) товарів, регулюються відповідно до закону.

  {Стаття  13  із  змінами,  внесеними згідно із Законом N 3205-IV ( 3205-15 ) від 15.12.2005 }”

 

Кабінет Міністрів України забезпечує своєчасне визначення і затвердження переліку державних замовників, обсягів та склад державного замовлення.  Постанова Кабінету Міністрів України від 22.06.2011  № 673 “Про державне замовлення на закупівлю товарів,  виконання робіт,  надання послуг для державних потреб у 2011  році”  набрала чинності з 01.07.2011 року.  Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29 лютого 1996 року № 266 “Про Порядок формування та розміщення державних замовлень на поставку продукції для державних потреб і контролю за їх виконанням”, наказом МЕРТ від 31.10.2012 № 1205 затверджено такі форми документів з питань формування державного замовлення, що додаються:

зведена сума коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансування державного замовлення на закупівлю товарів, виконання робіт, надання послуг для державних потреб (у розрізі замовників);

державне замовлення у сфері культури на створення та розповсюдження національних фільмів;

державне замовлення у сфері культури на створення, придбання і популяризацію творів мистецтва;

державне замовлення у сфері культури на інформаційні послуги;

державне замовлення у сфері культури на проведення робіт з реставрації об'єктів культурної спадщини;

державне замовлення на випуск друкованої продукції;

державне замовлення на постачання дорогоцінних металів;

державне замовлення на одержання приросту запасів корисних копалин та топографо-геодезичні роботи;

державне замовлення на постачання продукції медичного та соціального призначення;

державне замовлення на проведення земельної реформи та забезпечення охорони земельних ресурсів;

державне замовлення на розроблення новітніх технологій у сфері науки і техніки та забезпечення розвитку матеріально-технічної бази науки (щодо розроблення найважливіших науково-технічних розробок за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки);

державне замовлення на розроблення новітніх технологій у сфері науки і техніки та забезпечення розвитку матеріально-технічної бази науки (щодо фінансової підтримки технічного забезпечення наукової бази);

зведена сума коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансування державного замовлення на підготовку фахівців, науково-педагогічних та робітничих кадрів, на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів (післядипломна освіта) для державних потреб (у розрізі замовників);

державне замовлення на підготовку фахівців та науково-педагогічних кадрів (Закон України від 20.11.2012 р. № 5499-VI «Про формування та розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів»);

державне замовлення на підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста;

державне замовлення на підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра;

державне замовлення на підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста;

державне замовлення на підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра;

державне замовлення на підготовку робітничих кадрів для державних потреб;

державне замовлення на підвищення кваліфікації та  перепідготовку кадрів (післядипломна освіта);

звіт про виконання державного замовлення за видами продукції, робіт, послуг (квартальний);

звіт про виконання державного замовлення на розроблення новітніх технологій у сфері науки і техніки та забезпечення розвитку матеріально-технічної бази науки (щодо розроблення найважливіших науково-технічних розробок за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки) (піврічний);

звіт про виконання державного замовлення на розроблення новітніх технологій у сфері науки і техніки та забезпечення розвитку матеріально-технічної бази науки (щодо фінансової підтримки технічного забезпечення наукової бази) (піврічний);

 

Дані Постанови КМУ від 22.06.2011 р. викладено в форматі *.xls у листі “Держ замовлення 2011”, у тому числі 27 державних цільових програм, які виконувалися протягом 2011-го року в межах бюджетних програм (рядки 400-478 у листі “Держ замовлення 2011”).  Згідно висновків Рахункової палати України щодо виконання Державного бюджету України за 2011 рік, “…Кабінет Міністрів України не забезпечив своєчасного визначення і затвердження переліку державних замовників, обсягів та складу державного замовлення, що передбачено Законом України від 22.12.95 № 493 «Про державне замовлення для задоволення пріоритетних державних потреб».  Зазначене призвело до використання бюджетних коштів з порушенням законодавства і засвідчило, що державне замовлення на закупівлю товарів, виконання робіт, надання послуг для державних потреб з кожним роком все більше стає формальним.  Постанова Кабінету Міністрів України від 22.06.2011 № 673 „Про державне замовлення на закупівлю товарів, виконання робіт, надання послуг для державних потреб у 2011 році” набрала чинності з 01.07.2011, тобто півроку виконання державного бюджету здійснювалося за відсутності затверджених обсягів державного замовлення і переліку державних замовників. Таким чином, за відсутності державного замовлення окремі головні розпорядники здійснювали використання коштів за бюджетними програмами, видатки за якими передбачалися тільки у разі сформованого державного замовлення”.

 

Закон України від 1 червня 2010 року N 2289-VI “Про здійснення державних закупівель” вживає термін “договір про закупівлю, якому присв҆ячено розділ IX.  Але пункт 4 частини першої статті 1 Закону України від 1 червня 2010 року N 2289-VI “Про здійснення державних закупівель” відносить до державних коштів кошти державного замовлення для задоволення пріоритетних державних потреб, які, серед інших нормативно-правових актів, регулюються статтею 13 Господарського кодексу України, частина 2 якої визначає, що “державний  контракт  - це  договір,  укладений державним замовником  від  імені  держави  з  суб'єктом господарювання - виконавцем державного замовлення,  в якому визначаються економічні та правові  зобов'язання  сторін  і  регулюються  їх  господарські відносини”.    

 

Державне замовлення для пріоритетних потреб держави регулюється Законом України від 22 грудня 1995 року № 493/95-ВР та ст. 13 Господарського кодексу України від 16 січня 2003 року N 436-IV.  Відповідно до ч. 2 статті 12 Господарського кодексу України державне замовлення є одним з основних засобів регулюючого впливу держави на діяльність суб'єктів господарювання.    

 

Додатково див.: статистичні спостереження.

                            Закон України від 20.11.2012 р. № 5499-VI «Про формування та розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів».

                            Державний класифікатор України ДК 001:2004 "Класифікація форм власності", затверджено наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 28 травня 2004 р. № 97.

**************************************************

Дещо про платіжну політику розпорядників коштів – (генеральних) замовників товарів, робіт та послуг та кредитну політику одержувачів коштів – постачальників товарів, робіт та послуг

 

В абзаці першому пункту 1 Постанови КМУ від 9 жовтня 2006 р. № 1404  "Питання попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти"  Кабінет Міністрів України постановив "погодитися з пропозицією Міністерства фінансів стосовно того, що у договорах про закупівлю товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти  замовники можуть передбачати відповідно до належним чином оформленого рішення головного розпорядника  бюджетних коштів попередню оплату лише у разі закупівлі: … інших робіт та послуг, якщо розмір такої оплати не перевищує 30 відсотків їх вартості; { на строк не більше одного місяця - підпункт 2 пункту 1}.

***************************************************

Пунктом 4 частини першої статті 1 Закону України № 2289-VI «Про здійснення державних закупівель» «кошти   державного   замовлення   для   задоволення  пріоритетних  державних  потреб» віднесено до одного з видів державних коштів, які правильніше було б назвати публічними коштами.  У цьому ж пункті «кошти Державного бюджету України, бюджету Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів» також визначено державними коштами.  Формально вийшло так, що кошти державного замовлення для  задоволення  пріоритетних  державних  потреб стали одним з видів коштів, паралельно з бюджетними коштами, а не свого роду процедурою закупівель, поряд з іншими процедурами, визначеними розділами Закону України № 2289-VI «Про здійснення державних закупівель».  Це не відповідає Бюджетному кодексу України від 8 липня 2010 року № 2456-VI, згідно статті 87 якого видатки на освіту здійснюються з Державного бюджету України.  Відповідно до частини 7 пункту 1 статті 87 Бюджетного кодексу України, до таких видатків належать видатки на загальну середню освіту, професійно-технічну освіту, вищу освіту, післядипломну освіту, позашкільні навчальні заклади та інші заклади та заходи в галузі освіти.  Тим більше, що державним замовником є головний розпорядник бюджетних коштів, відповідно до визначення Закону України від 20 листопада 2012 року № 5499-VI.

 

Крім «освітніх законів», державне замовлення для пріоритетних потреб держави регулюється Законом України від 22 грудня 1995 року № 493/95-ВР «Про державне замовлення для задоволення пріоритетних державних потреб» та Господарським кодексом України (ст. 12,13).   Оскільки у випадку з державним замовленням у сфері вищої освіти одержувачем бюджетних коштів у більшості випадків є вищий навчальний заклад, який не є суб’єктом господарювання, ці правовідносини у сфері вищої освіти не можуть регулюватися Господарським кодексом України.

Кабінет Міністрів України забезпечує своєчасне визначення і затвердження переліку державних замовників, обсягів та склад державного замовлення.  Наприклад, Постанова Кабінету Міністрів України від 22.06.2011  № 673 «Про державне замовлення на закупівлю товарів,  виконання робіт,  надання послуг для державних потреб у 2011  році»  набрала чинності з 01.07.2011 року.    

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29 лютого 1996 року № 266 “Про Порядок формування та розміщення державних замовлень на поставку продукції для державних потреб і контролю за їх виконанням”, наказом МЕРТ від 31.10.2012 № 1205 затверджено такі форми документів з питань формування державного замовлення:

 зведена сума коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансування державного замовлення на закупівлю товарів, виконання робіт, надання послуг для державних потреб (у розрізі замовників);

 державне замовлення у сфері культури на створення та розповсюдження національних фільмів;

 державне замовлення у сфері культури на створення, придбання і популяризацію творів мистецтва;

 державне замовлення у сфері культури на інформаційні послуги;

 державне замовлення у сфері культури на проведення робіт з реставрації об'єктів культурної спадщини;

 державне замовлення на випуск друкованої продукції;

 державне замовлення на постачання дорогоцінних металів;

 державне замовлення на одержання приросту корисних копалин та топографо-геодезичні роботи;

 державне замовлення на постачання продукції медичного та соціального призначення;

 державне замовлення на проведення земельної реформи та забезпечення охорони земельних ресурсів;

 державне замовлення на розроблення новітніх технологій у сфері науки і техніки та забезпечення розвитку матеріально-технічної бази науки (щодо розроблення найважливіших науково-технічних розробок за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки);

 державне замовлення на розроблення новітніх технологій у сфері науки і техніки та забезпечення розвитку матеріально-технічної бази науки (щодо фінансової підтримки технічного забезпечення наукової бази);

 зведена сума коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансування державного замовлення на підготовку фахівців, науково-педагогічних та робітничих кадрів, на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів (післядипломна освіта) для державних потреб (у розрізі замовників);

 державне замовлення на підготовку фахівців та науково-педагогічних кадрів; (див.: Закон України від 20.11.2012 р. № 5499-VI «Про формування та розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів»).

 державне замовлення на підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста;

 державне замовлення на підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра;

 державне замовлення на підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста;

 державне замовлення на підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра;

 державне замовлення на підготовку робітничих кадрів для державних потреб;

 державне замовлення на підвищення кваліфікації та  перепідготовку кадрів (післядипломна освіта);

 звіт про виконання державного замовлення за видами продукції, робіт, послуг (квартальний);

  звіт про виконання державного замовлення на розроблення новітніх технологій у сфері науки і техніки та забезпечення розвитку матеріально-технічної бази науки (щодо розроблення найважливіших науково-технічних розробок за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки) (піврічний);

звіт про виконання державного замовлення на розроблення новітніх технологій у сфері науки і техніки та забезпечення розвитку матеріально-технічної бази науки (щодо фінансової підтримки технічного забезпечення наукової бази) (піврічний).

 

Що стосується державного замовлення для пріоритетних проблем держави у цілому, то у Постанові КМУ від 22.06.2011 р. викладено у тому числі 27 державних цільових програм, які виконувалися протягом 2011-го року в межах бюджетних програм.  Згідно висновків Рахункової палати України щодо виконання Державного бюджету України за 2011 рік, «…Кабінет Міністрів України не забезпечив своєчасного визначення і затвердження переліку державних замовників, обсягів та складу державного замовлення, що передбачено Законом України від 22.12.95 № 493 «Про державне замовлення для задоволення пріоритетних державних потреб».  Зазначене призвело до використання бюджетних коштів з порушенням законодавства і засвідчило, що державне замовлення на закупівлю товарів, виконання робіт, надання послуг для державних потреб з кожним роком все більше стає формальним.  Постанова Кабінету Міністрів України від 22.06.2011 № 673 «Про державне замовлення на закупівлю товарів, виконання робіт, надання послуг для державних потреб у 2011 році» набрала чинності з 01.07.2011, тобто півроку виконання державного бюджету здійснювалося за відсутності затверджених обсягів державного замовлення і переліку державних замовників. Таким чином, за відсутності державного замовлення окремі головні розпорядники здійснювали використання коштів за бюджетними програмами, видатки за якими передбачалися тільки у разі сформованого державного замовлення».

 

учасник

коаліції з громадського моніторингу за державними закупівлями – Громадське партнерство За доброчесні державні закупівлі
tenderua@googlegroups.com

http://groups.google.com/group/tenderua?hl=uk?hl=uk

www.integrity.pp.ua

 

 
 
 
 
 
 
 

© ГО “Інститут фінансів та права”                 ПІДТРИМАТИ, ЗРОБИТИ ВНЕСОК.

 
 
 
 
 
 

  Oncnd` b Onkr`be Oncnd` sqr`mnbhr| hmtnplep Oncnd` b Jhebe Opncmng oncnd{ hmtnplep