USA flag  Ukraine flag  Russia Flag

  

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ІНСТИТУТ ФІНАНСІВ ТА ПРАВА»

вул. Гожулівська 6г, м. Полтава 36007, тел.: (067) 401-93-74, факс: (0532) 67-73-38, www.institutefl.org, ел. пошта: institute_fl@institutefl.org/span>

 

29. Міська цільова програма «Соціальне партнерство» на 2011-2015 роки» (зміни від 25.05.11 № 197/5584;від 06.10.11 № 182/6398 та від 29.12.11 № 1004/7240.

 

 

№, згідно заг. обсягу фін. ресурсів, необх. для реалізації Програми

% заг. обсягу фін. ресурсів, необх. для реалізації Програми

Тимч. КВК місцевих бюджетів (з перехідною таблицею до ФКВК бюджету)

ЗАВДАННЯ / захід №

Заг.обсяг фін. ресурсів, необх. для реалізації Програми, тис.грн.

Назва рішення КМР

Рішення КМР

29

0,055%

090000 

Соціальний захист та соціальне забезпечення 

81041

«Про затвердження Міської цільової програми «Соціальне партнерство» на 2011-2015 роки» (зміни від 25.05.11 № 197/5584;від 06.10.11 № 182/6398 та від 29.12.11 № 1004/7240).

6. Рішення від 17.02.11 № 23/5410 

 

Спрямованість програми згідно із Законом України від 18.03.2004 року № 1621-IV  «Про державні цільові програми» може бути визначена як соціальна за 8-м розрядом облікового коду державної цільової програми.  А 9-й розряд облікового коду уточнює спрямованість (піднапрям) для соціальних програм:

  - соціальний захист населення;

  - охорона здоров'я;

  - освіта.

 

Подібно міській цільовій програмі «Турбота. Назустріч киянам» на 2011-2015 роки», що стала програмою виконання цілої низки соціальних законів, міська цільова програма також була прийнята на виконання статті 13 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні", статті 20 Закону України "Про статус ветеранів війни гарантії їх соціального захисту", статті 3 Закону України "Про соціальний захист дітей війни", статті 65 Закону України "Про жертви нацистських переслідувань", Законів України "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків", "Про попередження насильства в сім'ї", "Про об'єднання громадян", "Про благодійництво та благодійні організації".

 

Із запланованих у рішенні Київради 81 040,6 тис. грн., необхідних для реалізації заходів Програми, близько 98,77% було заплановано за рахунок міського бюджету.   

Законодавчим підґрунтям розроблення Програми стали закони України:

"Про об'єднання громадян" від 16 червня 1992 року N 2460-XII; "Про столицю України - місто-герой Київ" від 15 січня 1999 року N 401-XIV; "Про внесення змін до Закону України "Про столицю України - місто-герой Київ" від 7 вересня 2010 року N 2500-VI; "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21 травня 1997 року N 280/97-ВР;  "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" від 22 жовтня 1993 року N 3551-XII;  "Про увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941 - 1945 років" від 20 квітня 2000 року N 1684-III;  "Про жертви нацистських переслідувань" від 23 березня 2000 року N 1584-III;  "Про соціальний захист дітей війни" від 18 листопада 2004 року N 2195-IV;  "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку" від 16 грудня 1993 року N 3721-XII;  "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" 21 березня 1991 року N 875-XII;

"Про благодійництво та благодійні організації" від 16 вересня 1997 року N 531/97-ВР; "Про попередження насильства в сім'ї" від 15 листопада 2001 року N 2789-III;  "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків" від 8 вересня 2005 року N 2866-IV;  "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" від 13 січня 2005 року N 2342-IV;  "Про реабілітацію інвалідів в Україні" від 6 жовтня 2005 року N 2961-IV;  "Про соціальні послуги" від 19 червня 2003 року N 966-IV;  "Про донорство крові та її компонентів" від 23 червня 1995 року N 239/95-ВР;  "Про Товариство Червоного Хреста України" 28 листопада 2002 року N 330-IV;  "Про оренду державного та комунального майна" від 10.04.92 N 2269-XII;  "Про державні цільові програми" від 18.03.2004 N 1621.

 

Акти Президента України: "Про День партизанської слави" від 30 жовтня 2001 року N 1020/2001;

"Про День вшанування учасників бойових дій на території інших держав" від 11 лютого 2004 року N 180/2004; "Про День захисника Вітчизни" від 23 лютого 1999 року N 202/99;  "Про День матері" від 10 травня 1999 року N 489/99; "Про День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні" від 17 листопада 2000 року N 1245/2000; "Про заснування довічних державних стипендій для учасників бойових дій у період Великої Вітчизняної війни 1941 - 1945 років" від 17 травня 2000 року N 689/2000;

"Про Всеукраїнський день боротьби з захворюванням на рак молочної залози" від 17 січня 2005 року N 42/2005;  "Про вдосконалення роботи центральних і місцевих органів виконавчої влади щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків" від 26 липня 2005 року N 1135/2005; "Про відзначення Міжнародного жіночого дня" від 14 лютого 2002 року N 33/2002-рп; "Про розвиток соціального діалогу в Україні" від 29 грудня 2005 року N 1871/2005; "Про додаткові невідкладні заходи щодо створення сприятливих умов для життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями" від 18 грудня 2007 року N 1228/2007;  "Про Міжнародний день інвалідів в Україні" від 27 листопада 1993 року N 566/93;  "Про першочергові заходи щодо поліпшення становища осіб з вадами зору" від 2 березня 2009 року N 113/2009; "Про заходи щодо створення сприятливих умов для забезпечення соціальної, медичної та трудової реабілітації інвалідів" від 27 грудня 2005 року N 1845/2005.

Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України:  розпорядження "Про схвалення Концепції сприяння органами виконавчої влади розвитку громадянського суспільства" від 21 листопада 2007 року N 1035-р (втратили чинність на підставі розпорядження КМУ від 20 червня 2012 р. № 389-р);

розпорядження Кабінету Міністрів України "Про затвердження плану додаткових заходів щодо створення сприятливих умов життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями" від 3 листопада 2005 року N 444-р;  постанови Кабінету Міністрів України від 26 вересня 1997 року N 1066 "Про щорічне відзначення Міжнародного дня громадян похилого віку";  постанови Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 року N 80 "Про затвердження Порядку надання інвалідам та дітям-інвалідам реабілітаційних послуг".

 

Розділ ІІІ програми складається з чотирьох напрямів:

1) надання фінансової допомоги громадським організаціям, діяльність яких має соціальну спрямованість на підставі відбору громадських та благодійних організацій, що проводиться  на підставі Положення про комісію при управлінні у справах жінок, інвалідів, ветеранів війни та праці виконавчого органу Київської міської ради  (тис. грн.),

КФК 091209 

Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів та жінок 

2007 

2008 

2009 

Затверд-
жено кошто-
рисом на рік 

Профі-
нансо-
вано 

Затверд-
жено кошто-
рисом на рік 

Профі-
нансо-
вано 

Затверд-
жено кошто-
рисом на рік 

Профі-
нансо-
вано 

3702,7 

3055,2 

82,5 

5231,3 

1621,4 

31,0 

3020,0 

1586,2 

52,5 

 

2) надання соціальних послуг та проведення загальноміських соціальних заходів благодійними та громадськими організаціями, діяльність яких має соціальну спрямованість,

 

3) проведення загальноміських соціальних заходів до державних свят та визначних дат,  

КФК 090412 

Інші видатки на соціальний захист населення 

2007 

2008 

2009 

Затверд-
жено кошто-
рисом на рік 

Профі-
нансо-
вано 

Затверд-
жено кошто-
рисом на рік 

Профі-
нансо-
вано 

Затверд-
жено кошто-
рисом на рік 

Профі-
нансо-
вано 

3866,2 

3716,2 

96,1 

4330,7 

3304,8 

76,3 

1680,0 

1147,6 

68,3 

 

4) надання соціальних послуг установами та закладами, створеними місцевими органами влади

 

Постанова КМУ від 29 квітня 2004 р. N 559 «Про затвердження Правил організації та проведення конкурсу на залучення бюджетних коштів для надання соціальних послуг»  посилається на статтю 13  Закону України 19 червня 2003 року N 966-IV «Про соціальні послуги»: «у разі залучення бюджетних коштів до фінансування  соціальних послуг,   які   надаються  в  установленому  порядку  недержавними суб'єктами чи фізичними особами,  місцеві органи виконавчої влади, органи  місцевого самоврядування на конкурсній основі укладають із суб'єктами,  що  надають  соціальні  послуги,  договір  щодо  умов фінансування   та  вимог  до  обсягу,  порядку  і  якості  надання соціальних послуг».  Концепція реформування системи соціальних послуг була затверджена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2007 року № 178-р.

 

Київський міський Центр роботи з жінками функціонує відповідно до розпорядження Київської міської державної адміністрації від 08.04.2009 N 359, що фінансувався таким чином (тис. грн.):

КФК 091214 

Інші установи та заклади (Київський міський Центр роботи з жінками) 

2007 

2008 

2009 

Затверд-
жено кошто-
рисом на рік 

Профі-
нансо-
вано 

Затверд-
жено кошто-
рисом на рік 

Профі-
нансо-
вано 

Затверд-
жено кошто-
рисом на рік 

Профі-
нансо-
вано 

2515,8 

2257,9 

89,7 

2596,6 

1748,7 

67,3 

2788,4 

1966,8 

70,5 

 

Бюджетні запити, відповідно до п. 9 частини першої статті 2 Бюджетного кодексу України від 8 липня 2010 року № 2456-VI: Форми 2012-1, 2012-2, 2012-3.

 

 

  

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ІНСТИТУТ ФІНАНСІВ ТА ПРАВА»

Любич Андрій Васильович

вул. Шевченка 27, оф. 36, м. Полтава 36011, 

тел.(067) 401-93-74, факс(053267-73-38, 

www.institutefl.org

ел. пошта: institute_fl@institutefl.org

 

 

 

 

 

© ГО “Інститут фінансів та права”                 ПІДТРИМАТИ, ЗРОБИТИ ВНЕСОК.

 

  Oncnd` b Onkr`be Oncnd` sqr`mnbhr| hmtnplep Oncnd` b Jhebe Opncmng oncnd{ hmtnplepi