Ukraine flag  Russia Flag

  

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ІНСТИТУТ ФІНАНСІВ ТА ПРАВА»

вул. Шевченка 27, оф. 36, м. Полтава 36011, тел.: (067) 401-93-74, факс: (0532) 67-73-38, www.institutefl.org, ел. пошта: institute_fl@institutefl.org

Типовий договір про закупівлю, рамкова угода, державний контракт

Typovyj dohovir pro zakupivljuНаказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 05.11.2012 № 1223 "Про визнання такими, що втратили силу наказу Міністерства економіки України від 27 липня 2010 року № 925" набув чинності 7 грудня 2012 року.  Таким чином, вкотре відкладено у довгу шухляду питання часткової стандартизації істотних умов договорів купівлі-продажу.  В якості порівняння можна навести фондові торгові майданчики, на яких стандартизація договорів купівлі-продажу передбачена лише для ринків заявок, а на ринках котировок контрагенти (покупець і продавець, розпорядник і одержувач, замовник і постачальник, абоненти) домовляються щодо форм договорів.

 Загальні положення про договір є розділом ІІ Цивільного кодексу України від 16 січня 2003 року № 435-IV. Поняття та умови договору визначаються Главою 52 ЦКУ, а укладення, зміна і розірвання договору регулюється Главою 53 ЦКУ. Водночас, окремі види зобов'язань є розділом ІІІ ЦКУ, в якому підрозділом 1 є договірні зобов'язання. 

Типовий договір про закупівлю було затверджено наказом Міністерства економіки України від 27.07.2010 р. № 925 (скасовано з 7 грудня 2012 року).

Наказом Міністерства економіки України вiд 27.07.2010 р. № 925 було затверджено Інструкцію щодо заповнення Типового договору про закупівлю товарів (робіт або послуг) за державні кошти (скасовано з 7 грудня 2012 року). 

Визначення предмета закупівлі надані Законом України № 2289-VI:

23) послуги  -  будь-який  предмет закупівлі (крім товарів і  робіт), включаючи транспортні послуги, освоєння технологій, наукові дослідження, науково-дослідні або дослідно-конструкторські розробки, медичне та побутове обслуговування, лізинг, найм (оренду), а також фінансові та консультаційні послуги, поточний ремонт; {Пункт  23  частини  першої статті 1 в редакції Закону N 3681-VI ( 3681-17 ) від 08.07.2011 }.  Відповідно до ст. 901 ЦКУ, договір про надання послуг є складним зобов'язанням, що складається з двох органічно поєднаних між собою зобов'язань:

1. виконавець повинен надати послугу (ч. 1 ст. 903 ЦКУ), а замовник є наділеним правом вимагати виконання цього обов'язку,

2. замовник зобов'язаний оплатити надану послугу, а виконавець має право вимагати від замовника відповідної оплати (спеціальний вид цивільно-правової відповідальності за прострочення виконання зобов'язання врегульовується ст. 625 ЦКУ).

ЗАВАНТАЖИТИ: ТИПОВИЙ ДОГОВІР НА ЗАКУПІВЛЮ ТОВАРІВ (РОБІТ АБО ПОСЛУГ) - НА УМОВАХ ЗАМОВНИКА.

                               АЛЬТЕРНАТИВНИЙ ДОГОВІР НА ЗАКУПІВЛЮ ПОСЛУГ - НА УМОВАХ ПОСТАЧАЛЬНИКА.


26) роботи  -  проектування,  будівництво  нових,  розширення, реконструкція, капітальний ремонт та реставрація існуючих об'єктів і споруд  виробничого  і  невиробничого  призначення,  роботи із нормування  у будівництві,  геологорозвідувальні роботи, технічне переоснащення діючих підприємств та супровідні роботам послуги, у тому  числі  геодезичні  роботи,  буріння,  сейсмічні дослідження, аеро- і супутникова фотозйомка та інші послуги, які включаються до кошторисної вартості робіт,  якщо  вартість  таких  послуг  не перевищує вартості самих робіт; (пункт 26 частини першу статті 1).

Відповідно до абзацу третього частини першої статті 2 Закону України № 2289-VI, "дія цього Закону не поширюється на випадки укладення трудових  договорів".  

РЕТРОСПЕКТИВНО ЗАВАНТАЖИТИ: ТИПОВИЙ ДОГОВІР НА ЗАКУПІВЛЮ ТОВАРІВ (РОБІТ АБО ПОСЛУГ) - НА УМОВАХ ЗАМОВНИКА. 

                               АЛЬТЕРНАТИВНИЙ ДОГОВІР НА ВИКОНАННЯ РОБІТ (ДОГОВІР ПІДРЯДУ).  Правовідносини підряду врегульовуються Главою 61 Цивільного кодексу України   від  16 січня 2003 року № 435-IV, в якому стаття 837 дає визначення договору підряду.  Укладення трудового договору (контракту, угоди) також врегульовується статтею 46 Господарського кодексу України   Договір підряду на капітальне будівництво врегульовується статтею 318 Господарського кодексу України від  16 січня 2003 року N 436-IV, а договір будівельного підряду - статтею 875 Цивільного кодексу України.   Передання та прийняття робіт врегульовуються статтею 882 ЦКУ.

Відповідно до абзацу третього частини першої статті 2 Закону України № 2289-VI, "дія цього Закону не поширюється на випадки укладення трудових  договорів".  Державний класифікатор ДК 003:2010 “Класифікатор професійДержавний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики “Класифікатор професій” від 28.07.2010 N 327.

 30) товари - продукція, об'єкти будь-якого виду та призначення, у тому числі сировина, вироби, устаткування, технології,  предмети у твердому, рідкому і газоподібному стані, а також послуги,  пов'язані з поставкою товарів, якщо вартість таких послуг не перевищує вартості самих товарів; (пункт 30 частини першу статті 1).

ЗАВАНТАЖИТИ: ТИПОВИЙ ДОГОВІР НА ЗАКУПІВЛЮ ТОВАРІВ (РОБІТ АБО ПОСЛУГ) - НА УМОВАХ ЗАМОВНИКА.
                               АЛЬТЕРНАТИВНИЙ ДОГОВІР НА ЗАКУПІВЛЮ ТОВАРУ

  Зовнішньоекономічні договори (контракти) врегульовуються статтею  46 Господарського кодексу України.   Відповідно до ч. 1 ст. 692 ЦКУ, оплата товару за договором купівлі-продажу здійснюється після прийняття товару замовником або прийняття товаророзпорядчих документів на нього, якщо договором чи актами до нього не передбачено інше. Право вимоги оплати товару врегульовується ч. 3 ст. 692 ЦКУ, а підстави для розірвання договору передбачені ст. 651 ЦКУ.

РАМКОВІ УГОДИ ТА ГЕНЕРАЛЬНІ ЗАМОВНИКИ

Згідно пункту 26-1 частини першої статті 1 Закону України № 2289-VI: "рамкова  угода  -  правочин, який укладається одним чи кількома  замовниками (генеральним замовником) у письмовій формі в порядку, встановленому цим Законом, з одним чи кількома учасниками процедури закупівлі  з  метою  визначення основних умов закупівлі окремих товарів і послуг для укладення відповідних  договорів  про закупівлю протягом строку дії рамкової угоди;"... 

Постанова Кабінету Міністрів України від 04.07.2012 р. N 602 "Про затвердження Порядку визначення генеральних замовників та взаємодії замовників з генеральним замовником за рамковими угодами".

Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України вiд 24.04.2012 N 503 "Про затвердження Переліку товарів і послуг, які можуть закуповуватися за рамковими угодами".

Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 24.04.2012 № 504 “Про особливості укладення рамкових угод”.

ДЕРЖАВНЕ ЗАМОВЛЕННЯ І ДЕРЖАВНИЙ КОНТРАКТ.

Відповідно до ч. 2 статті 13 Господарського кодексу України,  "державний контракт - це договір, укладений державним замовником від імені держави з суб'єктом господарювання - виконавцем державного замовлення, в якому визначаються економічні та правові зобов'язання сторін і регулюються їх господарські відносини".

Досудове врегулювання розбіжностей,  що виникають  під  час укладення господарських договорів врегульовується статтею 10  Господарського процесуального кодексу України від 6 листопада 1991 року N 1798-XII, а досудове врегулювання спорів, що виникають у разі зміни та розірвання господарських договорів - статтею 11 ГПКУ.  

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІ ДОГОВОРИ (КОНТРАКТИ) 

 Зовнішньоекономічні договори (контракти) врегульовуються статтею 46 Господарського кодексу України.   Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (КВКВ 120) розробляло концепцію створення і функціонування постійнодіючої економічної Ради.  В структурі Міністерства є Департамент державного контролю та регулювання зовнішньоекономічної діяльності.  Саме цей орган тривалий час врегульовував обов'язковий облік деяких зовнішньоекономічних договорів, і досі врегульовує реєстрацію зовнішньоекономічних договорів, наприклад, на здійснення експортних операцій з металобрухтом.   Наказ Міністерства економіки № 201 від 6 вересня 2001 року затвердив положення про форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів), де передбачені обов’язкові умови, що повинні зазначатися у зовнішньоекономічному договорі.  Зовнішньоекономічні договори повинні укладатися  двома мовами, а згідно Закону України про мови, однією з мов повинна бути українська.  Превалюючою повинна бути мова країни права застосування.  Кабінет Міністрів України повинен схвалити Концепцію створення та функціонування постійно діючої зовнішньоекономічної ради.

 Див.: Форми документів замовника товарів, робіт, послуг (розпорядника коштів).

 Додатково:    Наказ МФУ від 02.03.2012 № 309 "Про затвердження Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов’язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України".

                         Додаток 1 - реєстр бюджетних зобов'язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів.

                         Додаток 2 - реєстр бюджетних фінансових зобов'язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів.

                         Додаток 3 - РЕЄСТР-РОЗПОРЯДЖЕННЯ №___ на виділення коштів з рахунку ________________ на погашення бюджетних фінансових зобов'язань розпорядників бюджетних коштів.

                        Довідка про включення розпорядника (одержувача) (філії, іншого відокремленого підрозділу розпорядника бюджетних коштів) до Єдиного реєстру розпорядників та одержувачів бюджетних коштів.

                        Реєстраційна картка розпорядника (одержувача) бюджетних коштів

*****************

Проте інколи витрачання коштів за деякими з програм регулюється відомчими нормативно-правовими актами.  Прикладом є Наказ Міністерства фінансів України від 08.06.2012 № 697 «Про деякі питання укладення договорів про здійснення закупівель товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти за бюджетною програмою 3511460 «Державний фонд регіонального розвитку».

 

© ГО “Інститут фінансів та права”                 ПІДТРИМАТИ, ЗРОБИТИ ВНЕСОК.

  Oncnd` b Onkr`be Oncnd` sqr`mnbhr| hmtnplep Oncnd` b Jhebe Opncmng oncnd{ hmtnplep