Ukraine flag  Russia Flag

  

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ІНСТИТУТ ФІНАНСІВ ТА ПРАВА»

вул. Шевченка 27, оф. 36, м. Полтава 36011, тел.: (067) 401-93-74, факс: (0532) 67-73-38, www.institutefl.org, ел. пошта: institute_fl@institutefl.org

 

Склад комітету з конкурсних торгів

komitet z konk torhivСтаття 11. Комітет з конкурсних торгів Закону України  від 1 червня 2010 року № 2289-VI: № 2289-VI

...  2. Склад  комітету  з  конкурсних  торгів  та  положення  про  комітет з  конкурсних  торгів  затверджуються  рішенням  замовника  (генерального  замовника).  До складу комітету з конкурсних торгів  не можуть входити посадові особи та представники учасників,  члени  їх  сімей,  а  також народні депутати України,  депутати Верховної  Ради  Автономної  Республіки  Крим та депутати міської, районної у  місті,  районної,  обласної  ради.  {  Абзац перший частини другої  статті  11  із  змінами,  внесеними  згідно  із  Законом N 5044-VI  ( 5044-17 ) від 04.07.2012 } 

     До складу комітету з конкурсних торгів входить не менше п'яти  осіб.  У  разі якщо кількість службових (посадових) осіб у штатній  чисельності  працівників  замовника  є  меншою, ніж п’ять осіб, до  складу  комітету  з  конкурсних  торгів мають входити всі службові  (посадові)  особи  замовника. { Абзац другий частини другої статті  11  із  змінами, внесеними згідно із Законом N 5044-VI ( 5044-17 )  від 04.07.2012 }  

     Голова  та  секретар  комітету  з  конкурсних  торгів повинні  пройти  навчання  з  питань  організації та здійснення закупівель.  Таке навчання можуть пройти також інші члени комітету з конкурсних  торгів.  Порядок зазначеного навчання встановлюється Уповноваженим органом. { Абзац третій частини другої статті 11 в редакції Закону  N 3681-VI ( 3681-17 ) від 08.07.2011 }  

     3. Керівництво роботою комітету з конкурсних торгів  здійснює  його  голова.  Голова  комітету  з  конкурсних  торгів організовує  роботу комітету і несе персональну відповідальність  за  виконання  покладених на комітет функцій.  

...

     5. Рішення  комітету   з   конкурсних   торгів   оформляється  протоколом,  який підписується усіма членами комітету,  присутніми  на засіданні комітету з конкурсних торгів.  У разі  відмови  члена  комітету   з   конкурсних   торгів   підписати   протокол  про  це  зазначається у протоколі із зазначенням причин відмови.  

     Члени комітету  з  конкурсних   торгів   несуть   персональну  відповідальність  за  прийняті  ними рішення відповідно до законів  України.  

 Див.: Наказ Міністерства економіки України № 916 від 26.07.2010 р. "Про затвердження Типового положення про комітет з конкурсних торгів".

           Типовий договір про закупівлю.

           Форми документів замовника товарів, робіт, послуг (розпорядника коштів).  

          Бюджетне призначення.               

 

 

© ГО “Інститут фінансів та права”                 ПІДТРИМАТИ, ЗРОБИТИ ВНЕСОК.

  Oncnd` b Onkr`be Oncnd` sqr`mnbhr| hmtnplep Oncnd` b Jhebe Opncmng oncnd{ hmtnplep