USA flag  Ukraine flag  Russia Flag

 

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ІНСТИТУТ ФІНАНСІВ ТА ПРАВА»

вул. Шевченка 27, оф. 36, м. Полтава 36039, Полтавська область, тел.: (067) 401-93-74, факс: (0532) 67-73-38, www.institutefl.org, ел. пошта: institute_fl@institutefl.org

 

«Бюджет участі» («парципаторний бюджет»),  або підводні камені взаємодії територіальної громади та органу місцевого самоврядування у бюджетному процесі на першому рівні адміністративно-територіального устрою у місті Полтаві.

 

Відповідно до абзацу першого статті 1 Закону України "Про місцеве самоврядування", "територіальна громада - жителі, об'єднані постійним проживанням у межах села, селища, міста, що є самостійними адміністративно-територіальними одиницями, або добровільне об'єднання жителів кількох сіл, що мають єдиний адміністративний центр".

Офіційне тлумачення абзацу першого статті 1 цього Закону України, що "адміністративно-територіальна одиниця - область, район, місто, район у місті, селище, село", є в Рішенні Конституційного Суду № 11-рп/2001 від 13.07.2001.

Представницьким органом місцевого самоврядування є "виборний орган (рада), який складається з депутатів і відповідно до закону наділяється правом представляти інтереси територіальної громади і приймати від її імені рішення" (абзац шостий статті 1 Закону України "Про місцеве самоврядування").  Цей орган обирається відповідно до Закону України від 10 липня 2010 року № 2487-VI “Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів”.

Відповідно до статті 13 зазначеного Закону України, територіальна громада має право проводити громадські слухання.  Останній абзац статті визначає, що "порядок організації громадських слухань визначається статутом територіальної громади".  Пункт 48 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування" відносить "затвердження статуту територіальної громади" до виключної компетенції сільських, селищних, міських рад.  Поняття Статуту територіальної громади є і в Європейській Хартії місцевого самоврядування, яка була ратифікована Законом України від 15.07.97 р. №452/97-ВР.  Порядок реєстрації Статуту визначено Постановою КМУ від 27 липня 1998 року № 1150 "Про затвердження Положення про державну реєстрацію статутів територіальних громад".

Жителі адміністративно-територіальної одиниці, тобто громада, не підлягають ніякій реєстрації.  Реєструється в державному реєстрі лише орган місцевого самоврядування.  Полтавська міська рада має код ЄДРПОУ: 24388285 та зареєстрована 02.01.1940-го року за № 1 588 120 0000 008779.

Абзац шостий статті 1 Закону України "Про місцеве самоврядування" визначає, що "представницький орган місцевого самоврядування - виборний орган (рада), який складається з депутатів і відповідно до закону наділяється правом представляти інтереси територіальної громади і приймати від її імені рішення".

 

 

Регіональні програми, які фінансуватимуться за рахунок коштів Полтавського міського бюджету, відповідно до проекту Програми економічного та соціального розвитку Полтави на 2015 рік.  Проект Програми економічного та соціального розвитку міста Полтави на 2015 рік (далі Програма) розроблений управлінням економічних питань виконавчого комітету Полтавської міської ради спільно з його структурними підрозділами та відповідно до  Закону України від 23.03.2000 № 602-ІІІ «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», постанови Кабінету Мiнiстрiв України від 26.04.2003 № 621 «Про розроблення прогнозних i програмних документів економічного i соціального розвитку та складання проекту державного бюджету».

В РОЗРІЗІ ІНІЦІАТОРІВ, ЗАМОВНИКІВ, РОЗПОРЯДНИКІВ ТА ВИКОНАВЦІВ:

Програма економічного і соціального розвитку м. Полтава на 2015 рік.

Програма економічного і соціального розвитку м. Полтава на 2015 рік (проект).

Програма економічного і соціального розвитку м. Полтава на 2014 рік.

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ОРГАНУ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

Проект "Програми висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування м. Полтави  та фінансової підтримки засобів масової інформації на 2013 рік ".

Програма висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування м. Полтави та фінансової підтримки засобів масової інформації на 2014 рік (05.12.2013).

Міська комплексна цільова програма боротьби зі злочинністю на 2011-2015 роки.

Міська програма розвитку культури на 2011-2015 роки.

 

ОСВІТА

Комплексна програма розвитку освітньої галузі м. Полтава на 2011-2015 роки.

«Програма створення страхового фонду документації Полтавської області на 2012-2014 роки».

Міська програма оздоровлення та відпочинку дітей м.Полтава на 2011-2015 роки.

Міська програма роботи з обдарованою молоддю на 2011-2015 роки.

Міська програма патріотичного виховання дітей дошкільного віку та учнів на 2010-2015 рр.

Проект "Програми соціального забезпечення та соціального захисту населення м. Полтава  „Турбота” на 2013 рік".

 

СІМ’Я, МОЛОДЬ ТА СПОРТ

Міська програма соціальної підтримки сім'ї, дітей  та молоді на 2012-2015 роки.

Міська програма "Молодь Полтави" на 2012-2015 роки.

Міська програма розвитку фізичної культури і спорту на 2012-2016 роки.

 

СОЦІАЛЬНИЙ РОЗВИТОК

Проект "Програми соціального забезпечення та соціального захисту населення м. Полтава  „Турбота” на 2013 рік".

 

КУЛЬТУРА 

Міська програма розвитку культури на 2011-2015 роки.

Міська програма "Полтава туристична" на 2011-2015 роки.

Міська програма "Про розвиток зв’язків територіальних громад міста Полтава з містами країн світу" на 2011-2015 роки.  (Міська комплексна програма «Про подальший розвиток зв'язків територіальної громади міста Полтава з містами країн світу» на період 2011–2014 роки).

Проект міської програми охорони культурної спадщини і збереження історичного середовища міста Полтава на 2013-2017 роки.

 

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО  

Програма з ліквідації амброзії полинолистої на території м.Полтава на 2012-2016 рр.

 

НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ ТА ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ

Програма з організації заходів попередження загибелі та рятування людей на водних об'єктах, розташованих на території м. Полтава.

Програма розвитку та вдосконалення системи цивільного захисту м. Полтава на 2011-2013  роки.

Програма забезпечення пожежної безпеки м. Полтава на 2011-2015  роки.

 

 

В РОЗРІЗІ РОКІВ:

2014 рік

1).  25.09.2014                       Програма економічного і соціального розвитку м. Полтава на 2014 рік.

2).  5.05.2014                         Програма розроблення містобудівної документації для м. Полтава.

3).  15.05.2014                       Міська комплексна цільова програма «Розвиток та удосконалення міської ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту на 2014–2016 роки» в новій редакції.

4).  15.05.2014                       Міська цільова «Програма протизсувних заходів та відновлення попереднього стану земель, порушених внаслідок природних умов (чинників), на території м. Полтава на 2014–2018 роки».

5).  15.05.2014                       Програма «Підтримка соціальних гарантій військовослужбовців та організація допомоги військовим частинам, установам Збройних Сил України на 2014–2016 роки».

6).  30.01.2014                       Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою м. Полтави на 2014 рік.

7).  30.01.2014                       Проект "Програми соціального забезпечення та соціального захисту населення м. Полтава  „Турбота” на 2013 рік".

2013 рік

8).   05.12.2013                      Програма висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування м. Полтави та фінансової підтримки засобів масової інформації на 2014 рік

9).   24.10.2013                      Міська цільова програма «Удосконалення міської ланки регіональної системи централізованого оповіщення населення, органів місцевого самоврядування та керівного складу цивільного захисту у надзвичайних ситуаціях м. Полтава на 2014  — 2016 роки».

10). 05.09.2013                      Міська комплексна програма соціального захисту осіб з обмеженими фізичними можливостями на період до 2020 року.

11). 05.09.2013                      Міська програма протидії захворюванню на туберкульоз у м. Полтаві на 2013–2016 роки.

12). 12.07.2013                      Програма забезпечення молоді житлом у м. Полтава на 2013–2017 роки.

13). 17.05.2013                      Програма зайнятості населення міста Полтави на період до 2017 року.

14). 17.05.2013                      Програма розвитку земельних відносин та охорони земель міста Полтава на 2013–2017 роки.

15). 17.05.2013                      Програма приватизації об єктів, що належать до комунальної власності м. Полтава на 2013–2015 роки.

16). 19.03.2013                      Міський енергетичний план на 2013–2015 роки.

17). 19.03.2013                      Програма розвитку підприємництва в м. Полтава на 2013–2014  роки.

18). 05.02.2013                      Програма передачі гуртожитків у власність територіальної громади міста Полтави та реалізації житлових прав мешканців гуртожитків на 2010–2015 роки (у новій редакції).

2012 рік

19). 24.12.2012                      Міська програма забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2013–2016 роки.

20). 24.12.2012                      Міська програма охорони культурної спадщини і збереження історичного середовища міста Полтава на 2013–2017 роки  (Проект міської програми охорони культурної спадщини і збереження історичного середовища міста Полтава на 2013-2017 роки).

21). 18.09.2012                      Програма розвитку та безпеки дорожнього руху у м. Полтава на 2012–2016 роки.

22). 18.05.2012                      Програма регулювання чисельності безпритульних домашніх тварин у м. Полтава на 2012–2016 рр.

23). 18.05.2012                      Програма охорони довкілля в місті Полтава на 2012–2016 роки.

24). 25.04.2012                      Міська програма поводження з твердими побутовими відходами у м. Полтава на 2012–2016 роки

25). 25.04.2012                      Програма покращення умов обслуговування платників податків міста Полтави та збільшення надходжень до Державного та місцевих бюджетів на 2012–2015 роки

26). 16.03.2012                      «Програма створення страхового фонду документації Полтавської області на 2012-2014 роки».

 

2011 рік

27). 08.12.2011                      Міська програма "Молодь Полтави" на 2012-2015 роки

28). 08.12.2011                      Програма з організації заходів попередження загибелі та рятування людей на водних об'єктах, розташованих на території м. Полтава. (на 2012–2014  роки)

29). 08.12.2011                      Міська програма розвитку фізичної культури і спорту на 2012-2016 роки.

30). 01.11.2011                      Міська програма соціальної підтримки сім'ї, дітей  та молоді на 2012-2015 роки.

31). 01.11.2011                      Програма розвитку первинної медико-санітарної допомоги в м. Полтаві на період 2011  — 2015 роки

32). 01.11.2011                      Програма запобігання та лікування судинно-мозкових захворювань у м. Полтава на 2011–2015 рр.

33). 07.09.2011                      Програма забезпечення пожежної безпеки м. Полтава на 2011-2015  роки.

34). 07.09.2011                      Програма з ліквідації амброзії полинолистої на території м.Полтава на 2012-2016 рр.

35). 07.09.2011                      Програма професійної орієнтації учнівської молоді м. Полтава на здобуття актуальних на ринку праці професій та спеціальностей у 2011–2014 роках.

36). 14.07.2011                      Міська програма «Безпечне житло» на 2012–2016 роки.

37). 02.06.2011                      Комплексна програма розвитку освітньої галузі м. Полтава на 2011-2015 роки.

38). 28.04.2011                      Міська програма оздоровлення та відпочинку дітей м.Полтава на 2011-2015 роки.

39). 12.03.2011                      Міська програма "Полтава туристична" на 2011-2015 роки.

40). 12.03.2011                      Міська програма роботи з обдарованими дітьми та молоддю на 2011  — 2015 роки (Міська програма роботи з обдарованою молоддю на 2011-2015 роки).

41). 01.03.2011                      Міська комплексна програма «Про подальший розвиток зв'язків територіальної громади міста Полтава з містами країн світу» на період 2011–2014 роки  (Міська програма "Про розвиток зв’язків територіальних громад міста Полтава з містами країн світу" на 2011-2015 роки).

42). 01.03.2011                      Міська програма розвитку культури м. Полтава на 2011  — 2014 роки.

2010 рік

43). 24.12.2010                      Міська комплексна цільова програма боротьби зі злочинністю на 2011-2015 роки.

44). 31.05.2010                      Міська програма патріотичного виховання дітей дошкільного віку та учнів на 2010-2015 рр.

2009 рік

45). 24.12.2009                      Програма реформування системи управління житловим фондом м. Полтава на 2010–2014 роки.

2008 рік

46). 23.04.2008                      Стратегічний план економічного розвитку м. Полтава.

47). 28.03.2008                      Міська програма «Репродуктивне здоров'я населення м. Полтави на період до 2015 року » відповідно до Державної програми «Репродуктивне здоров'я нації на період до 2015 року».

48). 14.02.2008                      Програма сприяння діяльності органів самоорганізації населення у м. Полтава.

2007 рік

49). 03.10.2007                      Програма розвитку міського електротранспорту на 2007–2015 рр.

*****************

Регіональні (місцеві) програми є механізмами реалізації державної Стратегії регіонального розвитку до 2020-го року, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 08.08.2014 року № 385.  Погляд на цільові програми в розрізі запланованих джерел фінансування виводить цільові програми поза межі результативних показників  програмно-цільового методу, який впроваджується у форматі, передбаченому Наказом МФУ від 14.01.2011 р.  № 15, та серйозно аналізує питання державно-приватного партнерства, також як і міжбюджетні відносини.

Концепція реформування місцевих бюджетів затверджена:

         розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 N 308-р,

          наказом Міністерства фінансів України від 27.08.2007 N 973 «Про затвердження Плану заходів з реалізації Концепції реформування місцевих бюджетів».

 

Визначено такі два етапи реалізації Концепції:

         1) 2007-2008 рр. – у т.ч. розробка теоретико-методологічних принципів програмно-цільового методу планування видатків місцевих бюджетів та впровадження планування місцевих бюджетів  на середньострокову перспективу,

         2) 2009-2014 рр.у т.ч. впровадження програмно-цільового методу планування та виконання місцевих бюджетів».

 

        Склад Міжвідомчої робочої групи з проведення підготовчої роботи з розробки методологічних принципів впровадження програмно-цільового методу (ПЦМ) складання і виконання місцевих бюджетів затверджено наказом Міністерства фінансів України від 23.05.2008 р.  №  716.  Головні підходи з упровадження програмно-цільового методу складання і виконання місцевих бюджетів затверджено наказом Міністерства фінансів України від 22.09.2008 р. № 1172 (від 02.08.2010 №  805).  

Програмно-цільовий метод – заплановані та фактичні значення результативних показників бюджетних видатків.

У частинах 2-7 статті 20 Бюджетного кодексу визначено, що:

        «2. Особливими складовими програмно-цільового методу в бюджетному процесі є бюджетні програми, відповідальні виконавці бюджетних програм, паспорти бюджетних програм, результативні показники бюджетних програм.
         3. Бюджетні програми визначаються головними розпорядниками бюджетних коштів з урахуванням положень частини другої ст. 21 та п. 2 частини п’ятої статті 22 цього Кодексу.

        4.  Відповідальний виконавець бюджетних программ визначається головним розпорядником бюджетних коштів за погодженням з Міністерством фінансів України (місцевим  фінансовим  органом).  Відповідальним виконавцем бюджетних  програм  може  бути  головний розпорядник  бюджетних коштів за бюджетними програмами,  виконання яких забезпечується його апаратом,  та/або  розпорядник  бюджетних коштів  нижчого  рівня,  який  виконує бюджетні програми у системі головного розпорядника.
       Відповідальний виконавець  бюджетних  програм  у  процесі  їх виконання  забезпечує  цільове та ефективне використання бюджетних коштів протягом усього  строку  реалізації  відповідних  бюджетних програм у межах визначених бюджетних призначень.

       5. Результативні показники  бюджетної  програми використовуються для  оцінки  ефективності  бюджетної  програми  і включають кількісні та якісні показники,  які визначають результат виконання бюджетної програми,  характеризують хід  її  реалізації,
ступінь досягнення поставленої мети та виконання завдань бюджетної програми.  Такі   показники   мають   підтверджуватися   офіційною державною  статистичною,  фінансовою  та  іншою звітністю,  даними бухгалтерського,   статистичного    та    внутрішньогосподарського (управлінського) обліку.
       Перелік результативних   показників   щодо  кожної  бюджетної програми розробляється головними розпорядниками  бюджетних  коштів згідно з нормативно-правовим актом Міністерства фінансів України.

Наказ Міністерства фінансів України від 14.01.2011 року № 15, впроваджуючи програмно-цільовий метод, затвердив примірний перелік результативних показників бюджетних програм:

 - показники затрат,  

 - показники продукту,

 - показники ефективності,

 - показники якості

 

Розробники деяких програм додатково затверджують інші показники:

- показники робочого навантаження,

- показники корисності.

Інші показники затверджуються рішеннями ОМС.

Загальнодержавні бюджетні програми, що виконуються в межах цільових програм, та регіональні (місцеві) цільові програми

Що стосується регіональних (місцевих) бюджетних програм, то у ч. 2 розділу І Наказу Міністерства економіки України від 04.12.2006  N 367 «Про затвердження Методичних рекомендацій відносно порядку розробки регіональних цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання визначено, що «регіональні цільові програми готуються відповідно з головними принципами розробки державних цільових програм, визначених у Законі України «Про державні цільові програми».  У свою чергу ст. 1 Закону України від 18.03.2004 N 1621-IV «Про державні цільові програми» визначає за рівням усі державні цільові програми на загальнодержавні та «інші програми, метою яких є вирішення окремих проблем розвитку економіки та адміністративно-територіальних одиниць, що потребують державної підтримки».  У відповідності з наказом Міністерства економіки України від 31.07.2007 № 250 «Про затвердження порядку обліку державних цільових програм», рівень програми визначається по сьомому розрядові облікового коду державної цільової програми: 1 – загальнодержавні, 2 – інші програми.

Ст. 10 вищезазначеного Закону України від 18 березня 2004 року № 1621-IV визначає, що «інші цільові програми за поданням державних замовників визначаються Кабінетом Міністрів України». Список власне таких програм наведено в додатку 2 до наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 27.03.2012 року № 411, що містить перелік державних програм, замовниками яких в тому числі є місцеві органи виконавчої влади, чи виконавчі комітети органів місцевого самоврядування, а підставами для виконання є постанови Кабінету Міністрів України та Укази Президента України.  В якості прикладу з Додатку 2 можна навести Програму комплексного соціально-економічного розвитку м. Одеси на 2005 – 2015 роки, затверджену постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2004 № 1604. Одночасно з деякої причини Міністерства економічного розвитку та торгівлі України не надало цим державним програмам облікових кодів цільових програм.

Розмаїття запланованих джерел фінансування регіональних цільових програм

Напряму програмно-цільовий метод може застосовуватися лише щодо бюджетних коштів, тобто видатків міського бюджету, субвенцій з державного до міського бюджету та видатків державного бюджету.  

Однією з нагальних проблем коштів місцевих бюджетів є оптимізація їхніх доходів та видатків.

Відповідно до статті 22 Бюджетного кодексу України від 8 липня 2010 року N 2456-VI, «за обсягом наданих прав розпорядники бюджетних коштів поділяються на головних розпорядників  бюджетних  коштів та розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня».

Відповідно до визначення, викладеного в п. 4 частини першої ст. 2 Бюджетного кодексу України: «бюджетна  програма  -  сукупність заходів,  спрямованих на досягнення  єдиної  мети,  завдань  та   очікуваного   результату, визначення  та  реалізацію  яких  здійснює  розпорядник  бюджетних коштів відповідно до покладених на нього функцій».  Місцеві бюджетні програми поряд, наприклад, з видатками бюджету розвитку, є одними з найбільших статей видатків місцевого бюджету.  Регіональні (місцеві) програми є механізмами реалізації державної Стратегії регіонального розвитку до 2015-го року, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.2006 року № 1001, яка здійснюється в два етапи (2006-2008, 2009-2015).

На загальнодержавному рівні нормативно-правове та інституційне забезпечення управління  регіональним  розвитком здійснюється за допомогою:

- розробки та прийняття проекту Закону України «Про основні принципи державної регіональної політики»,

- розробки та прийняття проекту Закону України «Про державне стратегічне планування» (законопроект №  9407 від 03.11.2011, включено до порядку денного №  4344-VI від 07.02.2012):

         відповідно до ч. 3 п. 2 статті 5 проекту якого cтратегія розвитку розробляється на довгостроковий період (понад 5 років, з додаванням переліків регіональних (місцевих) бюджетних програм,

         відповідно до ч. 2 п. 3 статті 5 проекту якого плани соц.-ек. розвитку міст розробляються на середньостроковий період (від 3 до 5 років),

         відповідно до ч. 5 п. 3 статті 5 проекту якого прогноз місцевого бюджету на наступні за плановим 2 бюджетні періоди розробляється на середньостроковий період,

         відповідно до ч. 7 п. 3 статті 5 проекту якого регіональні та місцеві цільові програми розробляються на середньостроковий період.

- формування державної системи моніторингу та оцінки  впливу секторальної політики  центральних  органів виконавчої влади на розвиток територій,

- впровадження оцінки ефективності досягнення пріоритетів держ. регіональної політики, визначених у державної стратегії регіонального розвитку на підставі розроблених критеріїв, показників та постійного моніторингу їх досягнення.

 

Методологія аналізу цільових програм

Методологічні підходи до аналізу цільових програм можна поділити на такі, що встановлені регуляторно, та такі, що створені концептуально.

Так званий ВНУТРІШНІЙ АНАЛІЗ, що може складатися з блоків:

Блок 1. Оцінка відповідності результативних показників завданням програми та вимогам до результативних показників (очікувані (заплановані) результати за роками, фактично досягнуті результати за роками).

Блок 2. Оцінка доцільності заходів (чи відповідають заходи завданням та меті програми? Чи є набір запропонованих заходів достатнім для успішного виконання завдання програми? Чи є необхідність у розробці додаткових заходів?  Наскільки виконання запропонованих заходів здатне вплинути на вирішення проблеми?)

Блок 3. Оцінка організаційної спроможності органу до виконання заходів (Чи має орган достатні повноваження для впровадження заходів на виконання завдання? Як саме забезпечується взаємодія основного виконавця програмних заходів з іншими органами влади? Чи є така взаємодія достатньою для належного виконання програми? Якого типу та з якою кваліфікацією фахівці здійснюють втілення заходів? Чи володіють співробітники необхідними навиками для впровадження заходів? Як саме організовано систему навчання у цій сфері? Яка кількість співробітників профільного підрозділу була охоплена навчанням у цій сфері ?  Які саме навчальні заходи були проведені?  Чи є виконавець заходів розпорядником коштів – замовником товарів та послуг?)

Блок 4. Оцінка виконання і впливу заходів (для яких заходів / завдань програми передбачене бюджетне фінансування та в якому розмірі? скільки заплановано коштів на виконання заходів/завдань програми? наскільки адекватним/достатнім є обсяг фінансування?  наскільки ефективним є використання ресурсів?

Блок 5.  Чи адекватно визначені проблема та мета? 

Але для регіональних чи місцевих цільових програм, крім внутрішнього аналізу, можливі й такі види аналізу, як хронологічний та порівняльний аналізи.

При ХРОНОЛОГІЧНОМУ АНАЛІЗІ можна порівнювати вирішення однієї і тієї ж проблеми у часі, з урахуванням втрати чинності попередніх програм, що вирішували цю ж проблему.

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ можна застосовувати, порівнюючи одну цільову програму:

1) з іншими програмами цієї адміністративно-територіальної одиниці, які вирішують інші проблеми,

2) з такими ж програмами інших адміністративно-територіальних одиниць, які вирішують цю ж проблему.

ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВИЙ МЕТОД ЯК ПОЄДНАННЯ ВНУТРІШНЬОГО, ХРОНОЛОГІЧНОГО ТА ОБОХ ПОРІВНЯЛЬНИХ МЕТОДІВ

Як частину внутрішнього, хронологічного та обох порівняльних методів аналізу можна використовувати результативні показники програмно-цільового методу, визначені у ч. 5 ст. 20 Бюджетного кодексу України від 8 липня 2010 року N 2456-VI, та рекомендовані Наказом МФУ № 15 від 14.01.11 року

1) показники затрат (ресурсне забезпечення програми) визначають обсяги і структуру ресурсів, які забезпечують виконання програми.

Вартість виконання заходів можна оцінювати на підставі:

- аналізу потреб у товарі, роботі чи послузі у кількісному вимірі,

- проведення процедур закупівлі товарів (обладнання та матеріалів), робіт та послуг, відновідно до Закону України № 1197;

- технічного завдання на розроблення Програми (остаточне прийняття рішення щодо вибору конкретної технології та постачальників обладнання і матеріалів може проводитися при розробці технічного завдання на виконання робіт);

- зібраних вихідних даних;

- норм проектування відповідної проектно-кошторисної документації;

- прейскурантів виробників та постачальників, з урахуванням можливих дисконтів;

- вимог Державних норм (ДСанПіН, ДБН, тощо) щодо визначення вартості виконання робіт та послуг.

2) показники продукту - це, зокрема, кількість користувачів товарами (роботами, послугами), виробленими в процесі виконання програми, які використовуються для оцінки досягнення цілей програми;

3) показники ефективності визначаються як співвідношення кількості вироблених товарів (виконаних робіт, наданих послуг) до їх вартості в грошовому або людському вимірі (витрати ресурсів на одиницю показника продукту);

Як наслідок такого співвідношення у деяких програмах розраховується фінансова окупність видатків.

4) показники якості відображають якість вироблених товарів (виконаних робіт, наданих послуг) і оцінюють їх за результатами досягнення ними своєї мети або виконання завдання.

Якість вироблених в результаті виконання программ товарів та послуг у тому числі може визначатися як ДСТУ (ГОСТ), так і технічними умовами виробників.  Концепція державної політики у сфері управління якістю продукції (товарів, робіт, послуг) затверджена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17.08.2002 N 447-р.  Для обладнання можуть використовуватися технічні регламенти, відповідно до статті 14 Закону України від 01.12.2005 р. № 3164-IV «Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності»

 

Аналіз останніх джерел і публікацій.

Закони України та підзаконні нормативно-правові акти центральних та місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.    

    1.   Наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 08.05.2003 № 114 «Про затвердження тимчасових методичних рекомендацій щодо розроблення державних цільових програм». [Електронний ресурс ] [ Режим доступу]. – zakon.nau.ua/doc/?code=v0114569-03

    2.   Закон України від 18.03.2004 № 1621-IV «Про державні цільові програми». [Електронний ресурс ] [ Режим доступу]. – zakon.rada.gov.ua/laws/show/1621-15

    3.   Наказ Міністерства економіки України від 04.12.2006    367 «Методичні рекомендації щодо порядку розроблення регіональних цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання». [Електронний ресурс ] [ Режим доступу]. – www.me.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=92217&cat...

    4.   Постанова Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 № 106 «Про затвердження Порядку розроблення та виконання державних цільових програм» [Електронний ресурс ] [ Режим доступу]. – zakon.rada.gov.ua/laws/show/106-2007-п.

    5.   Наказ Міністерства економіки України від 04.12.2009 №1367 «Про Порядок обміну інформацією між виконавцями державних цільових програм  та координації цієї роботи». [Електронний ресурс ] [ Режим доступу]. –  zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1251-09

    6.  Закон України від 23.03.2000 № 1602-ІІI «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України». [Електронний ресурс ] [ Режим доступу]. – zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1602-14

    7.  Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні». [Електронний ресурс ] [ Режим доступу]. –   http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80     

     8.      Постанова Кабінету Міністрів України від 06.08.03 № 1219 «Про затвердження  Положення про  Комісію з організації діяльності технологічних парків та інноваційних структур інших типів»  [Електронний ресурс ] [ Режим доступу]. –  http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1219-2003-%D0%BF

      9.      Методичні рекомендації щодо розроблення середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності галузевого і регіонального рівня (затверджені спільним наказом МОН, Мінекономіки, Мінпромполітики, Мінфіном та НАН України від  09.07.03 № 442/279/180/298/449). -  [Електронний ресурс ] [ Режим  доступу]. – search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MF03206.html

     10.   Методичні рекомендації щодо формування і реалізації регіональних та місцевих програм розвитку малого і середнього  підприємництва (проект) [ Електронний ресурс ] [ Режим доступу]. – http://www.dkrp.gov.ua/info/491

     11.  Наказ Міністерства фінансів України від 09.07.2010 №679 «Про  деякі питання проведення експерименту із запровадження   програмно-цільового методу складання та виконання  місцевих бюджетів ({Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів України № 690 від 08.06.2012) [Електронний ресурс ] [ Режим  доступу]. –  http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0573-10

      12. Абрамов Л.К,, Азарова Т.В. Цільові програми та механізми по забезпеченню прозорості у процесі їх реалізації. – Кіровоград:         ІСКМ, 2010. – 100 с.

     13.  Власенко В.О., Гандзюк К.В., Гончаров В.О., Назаренко Б.С.,        Таран В.В. Бюджетна прозорість місцевої освіти: методичний        посібник / Упорядники: Власенко В.О., Гандзюк К.В., Назаренко

       Б.С., Таран В.В. – К., 2012. – 80 с.

      14.  Міжнародна асоціація аудиторських установ. [ Електронний  ресурс ] [ Режим доступу]. – www.intosai.org.

     15.  Обласна цільова програма «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду – ІІ» на 2012-2015 роки. Запоріжжя, 2012. – 12 с.         [ Електронний ресурс ] [ Режим доступу]. –         http://cba.org.ua/ua/news/1107-2012-02-07-12-54-09

    16.  Планування місцевих бюджетів на основі програмно-цільового методу: Навчальний посібник/ [Під заг. ред..І.Ф. Щербини]; ІБСЕД, Проект «Зміцнення місцевої фінансової ініціативи», USAID. – К., 2011. – 108 с.

17.  Результати аналізу цільових програм м. Євпаторії. Методичні рекомендації щодо їх розробки. – [ Електронний ресурс ] [ Режим доступу]. –  www.irf.ua/files/ukr/programs/civsoc/eupatoria.doc

18.  Шарапов А., Севастьянова О., Сухобойченко С. Основи розробки місцевих цільових програм (посібник для держслужбовців). –  Сімферополь, ФОП Сташевський О.В., 2011. – 92 с.

19.  Перелік рішень Київради, яким затверджено чільні міські цільові програми. – [ Електронний ресурс ] [ Режим доступу]. –http://kmr.gov.ua/divinfo.asp?Id=2771

20.  Пижов В. Розробка об'єктивно вимірювальних показників при впровадженні державних програм та політик. Проект ЄС «Підтримка у виконанні Угоди про партнерство та співробітництво (УПС) - Україна”, Київ, 11 грудня 2008р.

21.  Slovak DET 2010 – a Regional offering of the International Programme for Development Evaluation Training (IPDET). – Mosovce, Slovakia, October 24-29, 2010.

 

ІНШІ ЗАКОНИ УКРАЇНИ ТА ПІДЗАКОННІ НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ.

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

Конституція України від 28.06.1996 р. №  254к/96-ВР– ст. 98, 133.

Закон України від 6 грудня 2012 року №  5515-VI «Про Державний бюджет України на 2013 рік».

Бюджетний кодекс України від 8 липня 2010 року N 2456-VI.

Податковий кодекс України від 2 грудня 2010 року N 2755-VI.

Закон Украины от 1 июня 2010 года № 2289-VI «Про здійснення державних закупівель».

Закон України № 4851-VI від 24.05.2012 «Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності».

Закон України від 9 квітня 1999 року N 586-XIV «Про місцеві державні адміністрації».

Закон України від 21 травня 1997 року №  280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні».

Закон України від 18.03.2004 року № 1621-IV «Про державні цільові програми».

Закон України від 13.01.2011 р. №  2939-VI «Про доступ до публічної інформації».

Закон України від 4 березня 1992 року №  2163-XII «Про приватизацію державного майна».

Постанова Верховної Ради України від 13.05.2011 № 3358-VI «Про Основні напрями бюджетної політики на 2012 рік».

Постанова Верховної Ради України від 22.05.2012 № 4824-VI «Про Основні напрями бюджетної політики на 2013 рік».

 

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ

Указ Президента України від 05.05.2011 р. № 547/2011 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації».

Указ Президента України від 9 квітня 2010 року №  № 533/2010 «Про Раду регіонів».

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Постанова Кабінету Міністрів України від 9 червня 2011 р. № 650 «Про затвердження Порядку проведення оцінки результатів діяльності Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій».

Постанова Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2008 р. N 976 «Про затвердження Порядку сприяння проведенню громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади».

Постанова Кабінету Міністрів України від 08.12.2010 № 1149 «Деякі питання розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 15.12.2010 № 1132 «Про затвердження Порядку перерахування міжбюджетних трансфертів»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 11.01.2005 № 20 «Про затвердження Порядку перерахування деяких субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг, субсидій та компенсацій»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 06.02.2012 № 106 «Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій».

Постанова Кабінету Міністрів України від 16.11.2011 № 1172 «Про затвердження критеріїв розподілу додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на компенсацію втрат доходів внаслідок розміщення Чорноморського флоту Російської Федерації на території м. Севастополя та Автономної Республіки Крим».

Постанова Кабінету Міністрів України від 21.12.2011 № 1339 «Про продовження проведення у Волинській області експерименту з надання пільг у грошовій формі з оплати електроенергії».

Постанова Кабінету Міністрів України від 24.02.2003 № 207 «Про затвердження Порядку здійснення запозичень до місцевих бюджетів».

Постанова Кабінету Міністрів України від 21.07.2006 № 1001 «Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2015 року»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 03.12.1997 № 1349 „Про фінансове забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування”;

Постанова Кабінету Міністрів України від 08.12.2010 № 1149 «Деякі питання розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 15.12.2010 № 1132 «Про затвердження Порядку перерахування міжбюджетних трансфертів»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 06.02.2012 № 106 «Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 15.02.2012 № 91 «Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам н а фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2011 № 165 «Про затвердження Порядку та умов надання у 2012 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування програм - переможців Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 16.11.2011 № 1172 «Про затвердження критеріїв розподілу додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на компенсацію втрат доходів внаслідок розміщення Чорноморського флоту Російської Федерації на території м. Севастополя та Автономної Республіки Крим»;

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 11.01.2005 № 20 «Про затвердження Порядку перерахування деяких субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг, субсидій та компенсацій»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 14 липня 2010 року № 621 “Про посилення соціального захисту населення під час оплати житлово-комунальних послуг”.

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 04.03.2002 № 256 «Про затвердження Порядку фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенцій з державного бюджету»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 10.08.2011 № 860 «Про затвердження Порядку перерахування до загального фонду місцевих бюджетів 50 відсотків надходжень податку на прибуток підприємств та акцизного податку понад річні розрахункові обсяги»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 12.01.2011 № 6 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках» (із змінами);

Постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.1999 № 339 «Про затвердження Порядку контролю за здійсненням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 04.07.2012 № 656 «Питання державного фонду регіонального розвитку»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 21.03.2012 № 312 «Про затвердження Порядку використання у 2012 році коштів державного фонду регіонального розвитку»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 29.12.2010 № 1203 «Про затвердження Порядку надання Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевим державним адміністраціям і виконавчим органам відповідних місцевих рад середньострокових позик та їх погашення»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 29.12.2010 № 1204 «Про затвердження Порядку покриття тимчасових касових розривів місцевих бюджетів»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 № 70 «Про затвердження Порядку та умов надання у 2012 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на часткове відшкодування відсоткових ставок за кредитами, залученими для оновлення парку автобусів та тролейбусів у містах проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 16.02.2011 № 110 «Про затвердження Порядку здійснення місцевих запозичень»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 14.05.2012 № 541 «Про затвердження Порядку надання місцевих гарантій»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 26.03.2003 № 386 «Про Порядок безспірного вилучення коштів з місцевих бюджетів, витрачених на здійснення видатків, кредитування місцевого бюджету, які мають проводитися з іншого бюджету»;

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 1 березня 2014 р. № 156-р «Про заходи щодо збалансування місцевих бюджетів у 2014 році в процесі їх виконання»;

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 № 308-р «Про схвалення Концепції реформування місцевих бюджетів».

 

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

    Наказ Міністерства фінансів України від 27.08.2007 № 973 «Про затвердження Плану заходів з реалізації Концепції реформування місцевих бюджетів».

    Наказ Міністерства фінансів України від 22.12.2011  № 1691 «Про затвердження Порядку формування єдиного реєстру розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів».

    Наказ Міністерства фінансів України від 14.01.2011 № 11 «Про бюджетну класифікацію».

    Наказ Міністерства фінансів України від 14.02.2011 № 96 «Про затвердження Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів».

    Наказ Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року № 15.

    Наказ Міністерства фінансів України від 10.12.2010 року № 1536 «Про результативні показники бюджетної програми».

    Наказ Міністерства фінансів України від 27.10.2009 року № 1252.

    Наказ Міністерства фінансів України від 12.03.2012 № 333 «Про затвердження Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету та Інструкції щодо застосування класифікації кредитування бюджету» (зареєстровано в Мін’юсті 27 березня 2012 р. за № 456/20769).

    Наказ Міністерства фінансів України від 28.01.2002 № 57 «Про затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету» (зареєстровано в Мін’юсті 1 лютого 2002 р. за № 86/6374).

    Наказ Міністерства фінансів України від 23.08.2012 № 938 «Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів» (зареєстровано в Мін’юсті 12 вересня 2012 р. за № 1569/21881).

    Наказ Міністерства фінансів України від 30.01.2012 № 60 «Про організацію роботи зі складання Державною казначейською службою України звітності про виконання місцевих бюджетів».

    Наказ Міністерства фінансів України від 24.01.2012 № 44 «Про затвердження Порядку складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів» (зареєстровано в Мін’юсті 9 лютого 2012 р. за № 196/20509).

     Наказ Міністерства фінансів України від 02.03.2012 № 309 «Про затвердження Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов’язань розпорядників та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України» (зареєстровано в Мін’юсті 20 березня 2012 року за № 419/20732).

     Наказ Міністерства фінансів України від 14.01.2011 № 14 «Про затвердження форм документів для надання середньострокових позик» (зареєстровано в Мін’юсті 31 січня 2011 р. за № 129/18867).

     Наказ Міністерства фінансів України від 22.06.2012 № 756 «Про затвердження форм документів для надання позик на покриття тимчасових касових розривів місцевих бюджетів» (зареєстровано в Мін’юсті 12 липня 2012 р. за № 1179/21491).

     Наказ Міністерства фінансів України від 08.06.2012 № 697 «Про деякі питання укладення договорів про здійснення закупівель товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти за бюджетною програмою 3511460 "Державний фонд регіонального розвитку»».

     Наказ Міністерства фінансів України від 17.05.2011 № 608 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм».

     Наказ Міністерства фінансів України №  1488 від 23.11.11 «Про внесення змін до Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів».

     Наказ Міністерства фінансів України №  73/404 «Про внесення змін до Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Фізична культура і спорт» за видатками, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів».

     Наказ Міністерства фінансів України №  1149/3438 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Фізична культура і спорт» за видатками, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів».

     Наказ Міністерства фінансів України №  75/39 «Про внесення змін до Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» ».

     Наказ Міністерства фінансів України №  1097/290 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення» ».

     Наказ Міністерства фінансів України №  74/403 «Про внесення змін до Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Соціальний захист сім'ї, дітей та молоді» за видатками, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів».

     Наказ Міністерства фінансів України №  1148/3437 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Соціальний захист сім'ї, дітей та молоді» за видатками, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів».

     Наказ Міністерства фінансів України №  283/437 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Охорона здоров'я».    

    Наказ Міністерства фінансів України № 258/519 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Освіта».

     Наказ Міністерства фінансів України № 1150/41 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Культура».

     Наказ Міністерства фінансів України № 1608 «Про внесення змін до Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Державне управління» ».    

     Наказ Міністерства фінансів України № 1147 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Державне управління».

     Наказ Міністерства фінансів України № 789 «Про внесення змін до Плану заходів з реалізації Концепції реформування місцевих бюджетів».

     Наказ Міністерства фінансів України № 97 «Про затвердження Структури коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Кодифікатора нумерації типових переліків бюджетних програм місцевих бюджетів».

     Наказ Міністерства фінансів України № 96 «Про затвердження Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів».

     Наказ Міністерства фінансів України № 716 «Про затвердження складу Міжвідомчої робочої групи з проведення підготовчої роботи щодо розроблення методологічних засад запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів».

    Наказ Міністерства фінансів України від 09.07.2010 № 679 «Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів».

    Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 № 805 «Про затвердження Основних підходів до запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів».

    Наказ Міністерства фінансів України від 09.08.2002 № 627 «Про затвердження порядку отримання короткотермінових позичок на покриття тимчасових касових розривів, що виникають під час виконання загального фонду місцевого бюджету».

 

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

Наказ Міністерства економіки України від 31.07.2007 р. № 250 «Про затвердження порядку обліку державних цільових програм».

Наказ Міністерства економіки України від 20.05.2011 р. № 444 «Про присвоєння облікових кодів державним цільовим програмам, що діють» / додаток 1 до наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 27.03.2012  № 411.

Наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції  України 08.05.2003 № 114  «Про затвердження Тимчасових методичних рекомендацій щодо розроблення державних цільових програм».

Наказ Міністерства економіки України від 24.06.2010 № 742 «Методичні рекомендації щодо проведення оцінки економічної і соціальної ефективності виконання державних цільових програм».

Наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2002  N 1098 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 12.12.2011  N 1605) – паспорт бюджетної програми.

Наказ Міністерства економіки України від 04.12.2009 № 1367 «Про затвердження Порядку обміну інформацією між виконавцями державних цільових програм та координації цієї роботи».

Наказ Міністерства економіки України № 916 від 26.07.2010 р. «Про затвердження Типового положення про комітет з конкурсних торгів».

Наказ Міністерства економіки України № 919 від 26.07.2010 р. «Про затвердження стандартної документації конкурсних торгів».

Наказ Міністерства економіки України № 921 від 26.07.2010 р. «Про затвердження порядку визначення предмету закупівлі».

Наказ Міністерства економіки України № 922 від 26.07.2010 р. «Про затвердження форм документів у сфері державних закупівель».

Наказ Міністерства економіки України № 925 від 27.07.2010 р. «Про затвердження Типового договору про закупівлю» (скасовано).  

Інструкція до Наказу Мінекономіки вiд 27.07.2010 N 925 «Щодо заповнення Типового договору про закупівлю товарів (робіт або послуг) за державні кошти» (скасовано).

Наказ Міністерства економіки України № 932 від 28.07.2010р. «Про визначення офіційного друкованого видання з питань державних закупівель».

 

 

 

© ГО “Інститут фінансів та права”                 ПІДТРИМАТИ, ЗРОБИТИ ВНЕСОК.

 

 MyCounter - qw8rwhj h qr`rhqrhj` Oncnd` b Onkr`be Oncnd` sqr`mnbhr| hmtnplep Oncnd` b Jhebe Opncmng oncnd{ hmtnplepi