USA flag  Ukraine flag  Russia Flag

 

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ІНСТИТУТ ФІНАНСІВ ТА ПРАВА»

вул. Шевченка 27, оф. 36, м. Полтава 36039, Полтавська область, тел.: (067) 401-93-74, факс: (0532) 67-73-38, www.institutefl.org, ел. пошта: institute_fl@institutefl.org

 

«Бюджет участі» («парципаторний бюджет»),  або підводні камені взаємодії територіальної громади та органу місцевого самоврядування у бюджетному процесі на першому рівні адміністративно-територіального устрою у місті Полтаві.

 

Відповідно до абзацу першого статті 1 Закону України "Про місцеве самоврядування", "територіальна громада - жителі, об'єднані постійним проживанням у межах села, селища, міста, що є самостійними адміністративно-територіальними одиницями, або добровільне об'єднання жителів кількох сіл, що мають єдиний адміністративний центр".

Офіційне тлумачення абзацу першого статті 1 цього Закону України, що "адміністративно-територіальна одиниця - область, район, місто, район у місті, селище, село", є в Рішенні Конституційного Суду № 11-рп/2001 від 13.07.2001.

Представницьким органом місцевого самоврядування є "виборний орган (рада), який складається з депутатів і відповідно до закону наділяється правом представляти інтереси територіальної громади і приймати від її імені рішення" (абзац шостий статті 1 Закону України "Про місцеве самоврядування").  Цей орган обирається відповідно до Закону України від 10 липня 2010 року № 2487-VI “Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів”.

Відповідно до статті 13 зазначеного Закону України, територіальна громада має право проводити громадські слухання.  Останній абзац статті визначає, що "порядок організації громадських слухань визначається статутом територіальної громади".  Пункт 48 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування" відносить "затвердження статуту територіальної громади" до виключної компетенції сільських, селищних, міських рад.  Поняття Статуту територіальної громади є і в Європейській Хартії місцевого самоврядування, яка була ратифікована Законом України від 15.07.97 р. №452/97-ВР.  Порядок реєстрації Статуту визначено Постановою КМУ від 27 липня 1998 року № 1150 "Про затвердження Положення про державну реєстрацію статутів територіальних громад".

Жителі адміністративно-територіальної одиниці, тобто громада, не підлягають ніякій реєстрації.  Реєструється в державному реєстрі лише орган місцевого самоврядування.  Полтавська міська рада має код ЄДРПОУ: 24388285 та зареєстрована 02.01.1940-го року за № 1 588 120 0000 008779.

Абзац шостий статті 1 Закону України "Про місцеве самоврядування" визначає, що "представницький орган місцевого самоврядування - виборний орган (рада), який складається з депутатів і відповідно до закону наділяється правом представляти інтереси територіальної громади і приймати від її імені рішення".

Діяльність органів місцевого самоврядування врегульовується у тому числі:

 - Законом України від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР “Про місцеве самоврядування”,

 - Законом України від 11 липня 2002 року № 93-IV “Про статус депутатів місцевих рад”,

 - Законом України від 7 червня 2001 року № 2493-III “Про службу в органах місцевого самоврядування”,

 - Законом України від  16 квітня 2009 року № 1275-VI “Про асоціації органів місцевого самоврядування”. 

 - Законом України від 24 червня 2004 року № 1866-IV “Про порядок обчислення скликань представницьких органів місцевого самоврядування ”. 

 - Законом України від 23 вересня 1997 року № 539/97-ВР “Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації”.

- Законом України 15 липня 1997 року № 452/97-ВР “Про ратифікацію Європейської хартії місцевого самоврядування”.

 

Детальніше: Про територіальні громади (витяги з законодавства та підзаконних нормативно-правових актів).

 

            Бюджет міста Полтави на 2013-й рік, затверждений рішенням Полтавської міської ради від 24 грудня 2012 року.

 

   Бюджет міста Полтави на 2014-й рік, затверждений рішенням Полтавської міської ради.

 

                              Бюджет міста Полтави на 2015-й рік, затверждений рішенням Полтавської міської ради.

 

Державні кошти у Законі України № 2289-VI:  - «…кошти Державного бюджету України, бюджету Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів».

 

Складові бюджетного процесу:    

 - формування, 

- складання,

 - розгляд,

 - затвердження,

 - виконання,

 - звітність бюджетів та фондів:

            - про надходженння (податкові та неподаткові) до загального та спеціального фондів бюджету, 

            - про видатки (видатки бюджету в розрізі головних розпорядників коштів).

 

Витяги з реєстру розпорядників та одержувачів бюджетних коштів

 

 

станом на 21.05.2012

 

станом на 23.07.2012

станом на 13.11.2012

 

Код ГУДКСУ

 

Найменування ГУДКСУ

Кількість установ (організацій)

 

Кількість установ (організацій)

Кількість установ (організацій)

Державний бюджет

Місцеві бюджети

Разом

 

Державний бюджет

Місцеві бюджети

Разом

Державний бюджет

Місцеві бюджети

Разом

16

ГУДКСУ у Полтавській області

662

2 299

2 961

 

663

2  321

2 984

674

2 325

2 999

 

Всього установ (організацій)

17 812

54 940

72 752

 

17 971

55 147

73 118

18 436

55 414

73 850

http://www.treasury.gov.ua/main/uk/publish/article/155105;jsessionid=96CACE95B7E413C47F9C4864FA9929AF

 

Станом на 18.11.2013

Код ГУДКСУ

Найменування  ГУДКСУ

Кількість установ (організацій)

Державний бюджет

у тому числі

Місцеві бюджети

у тому числі

Разом

Розпорядники

Одержувачі

Розпорядники

Одержувачі

16

ГУДКСУ у Полтавській області

776

727

49

1 848

1 345

503

2 624

 

Всього установ (організацій)

19 658

17 961

1 697

42 331

29 878

12 453

61 989

http://www.treasury.gov.ua/main/uk/publish/article/155105;jsessionid=96CACE95B7E413C47F9C4864FA9929AF

                                                          

Станом на 04.02.2013

Код ГУДКСУ

Найменування  ГУДКСУ

 Кількість установ (організацій)

Державний бюджет

у тому числі

Місцеві бюджети

у тому числі

Разом

Розпоряд-ники

Одержувачі

Розпоряд-ники

Одержувачі

16

ГУДКСУ у Полтавській області

702

594

108

2 365

1 676

689

3 067

 

Всього установ (організацій)

18 934

15 200

3 734

55 778

40 344

15 434

74 712

http://www.treasury.gov.ua/main/uk/publish/article/155105;jsessionid=96CACE95B7E413C47F9C4864FA9929AF

 

МІСЦЕВІ БЮДЖЕТИ ТА МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ

     Формула розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання та коштів, що передаються до державного бюджету) між державним та місцевими бюджетами (Постанова КМУ від 8 грудня 2010 р. N 1149 "Деякі питання розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів"):

     - розрахунок прогнозованого обсягу доходів (кошика доходів), закріплених за місцевими бюджетами, що враховується при визначенні міжбюджетних трансфертів,

     - розрахунок обсягу видатків загального фонду місцевих бюджетів, що враховується для визначення показників міжбюджетних трансфертів,

    - формула розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання та коштів, що передаються до місцевого бюджету) між районним або міським (м. Севастополя, міста республіканського Автономної Республіки Крим чи обласного значення) бюджетом та бюджетами територіальних громад сіл, їх об'єднань, селищ, міст, адміністративно підпорядкованих відповідному району або місту.

 

******************

Закони та підзаконні акти щодо ефективності бюджетних видатків:

Закон України від 23 березня 2000 року N 1602-III "Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України".

Постанова КМУ від 26 квітня 2003 р. N 621 "Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету".                                                                

Закон України від 18.03.2004 року № 1621-IV "Про державні цільові програми".

Указ Президента України "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 27 березня 2009 року "Про роботу центральних органів виконавчої влади з планування та виконання державних цільових програм".

Постанова КМУ від 31.01.2007 р. № 106 "Про затвердження Порядку розроблення та виконання державних цільових програм" (звітність).

Методичні рекомендації щодо проведення оцінки економічної і соціальної ефективності виконання державних цільових програм, затверджені Наказом Міністерства економіки України від 24.06.2010 № 742.

Наказ Міністерства економіки України від 31.07.2007 р. № 250 "Про затвердження порядку обліку державних цільових програм".

Наказ Мінекономіки від 20.05.2011 № 444 "Про присвоєння облікових кодів державним цільовим програмам, що діють" / Додаток 1 до наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 27.03.2012 № 411.

Методичні рекомендації щодо визначення результативних показників бюджетної програми, що розроблені відповідно до положень статей 32, 47, 111 Бюджетного кодексу України та застосовуються головними розпорядниками коштів державного бюджету, затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 27.10.2009 року № 1252 (втратив чинність).

Примірний перелік результативних показників бюджетних програм затверджено Наказом Міністерства фінансів України  від 14 січня 2011 року N 15 (чинний).

Результативні показники бюджетної програми затверджені Наказом Міністерства фінансів України від 10.12.2010 року N 1536, відповідно до  частини  п'ятої  статті  20 Бюджетного кодексу України.

Наказ Міністерства економіки України від 04.12.2006 року № 367 "Про затвердження методичних рекомендацій щодо порядку розроблення регіональних цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання".

Наказ Міністерства економіки України від 08.05.2003 року № 114 "Прозатвердження Тимчасових методичних рекомендацій щодо розроблення державних цільових програм".

***********

КМУ ПРО МІСЦЕВІ БЮДЖЕТИ ТА БЮДЖЕТ АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

Постанова Кабінету Міністрів України від 21.07.2006 № 1001 «Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2015 року»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 03.12.1997 № 1349 „Про фінансове забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування”;

Постанова Кабінету Міністрів України від 08.12.2010 №1149 «Деякі питання розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 15.12.2010 № 1132 «Про затвердження Порядку перерахування міжбюджетних трансфертів»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 06.02.2012 №106 «Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 15.02.2012 № 91 «Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам н а фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2011 № 165 «Про затвердження Порядку та умов надання у 2012 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування програм - переможців Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 16.11.2011 № 1172 «Про затвердження критеріїв розподілу додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на компенсацію втрат доходів внаслідок розміщення Чорноморського флоту Російської Федерації на території м. Севастополя та Автономної Республіки Крим»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 11.01.2005 № 20 «Про затвердження Порядку перерахування деяких субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг, субсидій та компенсацій»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 04.03.2002 № 256 «Про затвердження Порядку фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенцій з державного бюджету»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 10.08.2011 № 860 «Про затвердження Порядку перерахування до загального фонду місцевих бюджетів 50 відсотків надходжень податку на прибуток підприємств та акцизного податку понад річні розрахункові обсяги»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 12.01.2011 № 6 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках» (із змінами);

Постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.1999 № 339 «Про затвердження Порядку контролю за здійсненням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 04.07.2012 № 656 «Питання державного фонду регіонального розвитку»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 21.03.2012 № 312 «Про затвердження Порядку використання у 2012 році коштів державного фонду регіонального розвитку»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 29.12.2010 № 1203 «Про затвердження Порядку надання Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевим державним адміністраціям і виконавчим органам відповідних місцевих рад середньострокових позик та їх погашення»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 29.12.2010 № 1204 «Про затвердження Порядку покриття тимчасових касових розривів місцевих бюджетів»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 № 70 «Про затвердження Порядку та умов надання у 2012 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на часткове відшкодування відсоткових ставок за кредитами, залученими для оновлення парку автобусів та тролейбусів у містах проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 16.02.2011 № 110 «Про затвердження Порядку здійснення місцевих запозичень»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 14.05.2012 № 541 «Про затвердження Порядку надання місцевих гарантій»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 26.03.2003 № 386 «Про Порядок безспірного вилучення коштів з місцевих бюджетів, витрачених на здійснення видатків, кредитування місцевого бюджету, які мають проводитися з іншого бюджету»;

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 1 березня 2014 р. № 156-р «Про заходи щодо збалансування місцевих бюджетів у 2014 році в процесі їх виконання»;

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 № 308-р «Про схвалення Концепції реформування місцевих бюджетів».

*********

 

МФУ ПРО МІСЦЕВІ БЮДЖЕТИ ТА БЮДЖЕТ АРК

 Наказ Міністерства фінансів України від 23.08.2012 № 938 «Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів» (зареєстровано в Мін’юсті 12 вересня 2012 р. за №1569/21881);

 Наказ Міністерства фінансів України від 27.08.2007 № 973 «Про затвердження Плану заходів з реалізації Концепції реформування місцевих бюджетів»;

 Наказ Міністерства фінансів України від 14.01.2011 № 11 «Про бюджетну класифікацію»;

 Наказ Міністерства фінансів України від 14.02.2011 № 96 «Про затвердження Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів»;

 Наказ Міністерства фінансів України від 12.03.2012 № 333 «Про затвердження Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету та Інструкції щодо застосування класифікації кредитування бюджету» (зареєстровано в Мін’юсті 27 березня 2012 р. за №456/20769);

 Наказ Міністерства фінансів України від 28.01.2002 № 57 «Про затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету» (зареєстровано в Мін’юсті 1 лютого 2002 р. за №86/6374);

Наказ Міністерства фінансів України від 30.01.2012 № 60 «Про організацію роботи зі складання Державною казначейською службою України звітності про виконання місцевих бюджетів»;

Наказ Міністерства фінансів України від 24.01.2012 № 44 «Про затвердження Порядку складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів» (зареєстровано в Мін’юсті 9 лютого 2012 р. за №196/20509);

Наказ Міністерства фінансів України від 02.03.2012 № 309 «Про затвердження Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов’язань розпорядників та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України» (зареєстровано в Мін’юсті 20 березня 2012 року за №419/20732);

Наказ Міністерства фінансів України від 14.01.2011 № 14 «Про затвердження форм документів для надання середньострокових позик» (зареєстровано в Мін’юсті 31 січня 2011 р. за №129/18867);

Наказ Міністерства фінансів України від 22.06.2012 № 756 «Про затвердження форм документів для надання позик на покриття тимчасових касових розривів місцевих бюджетів» (зареєстровано в Мін’юсті 12 липня 2012 р. за №1179/21491);

Наказ Міністерства фінансів України від 08.06.2012 № 697 «Про деякі питання укладення договорів про здійснення закупівель товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти за бюджетною програмою 3511460 «Державний фонд регіонального розвитку»;

 Наказ Міністерства фінансів України від 17.05.2011 № 608 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм»;

      Наказ Міністерства фінансів України № 1488 від 23.11.11 «Про внесення змін до Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів».

      Наказ Міністерства фінансів України № 73/404 "Про внесення змін до Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Фізична культура і спорт" за видатками, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів". 

      Наказ Міністерства фінансів України № 1149/3438 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Фізична культура і спорт" за видатками, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів». 

      Наказ Міністерства фінансів України № 75/39 «Про внесення змін до Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення». 

      Наказ Міністерства фінансів України № 1097/290 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення». 

      Наказ Міністерства фінансів України № 74/403 "Про внесення змін до Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист сім'ї, дітей та молоді" за видатками, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів". 

      Наказ Міністерства фінансів України № 1148/3437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист сім'ї, дітей та молоді" за видатками, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів".  

      Наказ Міністерства фінансів України № 283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я"".   

      Наказ Міністерства фінансів України № 298/519 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Освіта»».

      Наказ Міністерства фінансів України № 1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Культура»».

      Наказ Міністерства фінансів України № 1608 "Про внесення змін до Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Державне управління»».    

  Наказ Міністерства фінансів України № 1147 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління»».

      Наказ Міністерства фінансів України № 789 "Про внесення змін до Плану заходів з реалізації Концепції реформування місцевих бюджетів". 

      Наказ Міністерства фінансів України № 97 "Про затвердження Структури коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Кодифікатора нумерації типових переліків бюджетних програм місцевих бюджетів". 

      Наказ Міністерства фінансів України № 96 "Про затвердження Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів". 

      Наказ Міністерства фінансів України № 716 "Про затвердження складу Міжвідомчої робочої групи з проведення підготовчої роботи щодо розроблення методологічних засад запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів". 

     Наказ Міністерства фінансів України від 09.07.2010 № 679 «Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів».

     Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 № 805 «Про затвердження Основних підходів до запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів».

   

 

© ГО “Інститут фінансів та права”                 ПІДТРИМАТИ, ЗРОБИТИ ВНЕСОК.

 

  Oncnd` b Onkr`be Oncnd` sqr`mnbhr| hmtnplep Oncnd` b Jhebe Opncmng oncnd{ hmtnplepi