USA flag  Ukraine flag  Russia Flag

 

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ІНСТИТУТ ФІНАНСІВ ТА ПРАВА»

вул. Шевченка 27, оф. 36, м. Полтава 36039, Полтавська область, тел.: (067) 401-93-74, факс: (0532) 67-73-38, www.institutefl.org, ел. пошта: institute_fl@institutefl.org

 

Відповідно до абзацу першого статті 1 Закону України "Про місцеве самоврядування", "територіальна громада - жителі, об'єднані постійним проживанням у межах села, селища, міста, що є самостійними адміністративно-територіальними одиницями, або добровільне об'єднання жителів кількох сіл, що мають єдиний адміністративний центр".

Офіційне тлумачення абзацу першого статті 1 цього Закону України, що "адміністративно-територіальна одиниця - область, район, місто, район у місті, селище, село", є в Рішенні Конституційного Суду № 11-рп/2001 від 13.07.2001.

Представницьким органом місцевого самоврядування є "виборний орган (рада), який складається з депутатів і відповідно до закону наділяється правом представляти інтереси територіальної громади і приймати від її імені рішення" (абзац шостий статті 1 Закону України "Про місцеве самоврядування").  Цей орган обирається відповідно до Закону України від 10 липня 2010 року № 2487-VI “Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів”.

Відповідно до статті 13 зазначеного Закону України, територіальна громада має право проводити громадські слухання.  Останній абзац статті визначає, що "порядок організації громадських слухань визначається статутом територіальної громади".  Пункт 48 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування" відносить "затвердження статуту територіальної громади" до виключної компетенції сільських, селищних, міських рад.  Поняття Статуту територіальної громади є і в Європейській Хартії місцевого самоврядування, яка була ратифікована Законом України від 15.07.97 р. №452/97-ВР.  Порядок реєстрації Статуту визначено Постановою КМУ від 27 липня 1998 року № 1150 "Про затвердження Положення про державну реєстрацію статутів територіальних громад".

Жителі адміністративно-територіальної одиниці, тобто громада, не підлягають ніякій реєстрації.  Реєструється в державному реєстрі лише орган місцевого самоврядування.  Полтавська міська рада має код ЄДРПОУ: 24388285 та зареєстрована 02.01.1940-го року за № 1 588 120 0000 008779.

Абзац шостий статті 1 Закону України "Про місцеве самоврядування" визначає, що "представницький орган місцевого самоврядування - виборний орган (рада), який складається з депутатів і відповідно до закону наділяється правом представляти інтереси територіальної громади і приймати від її імені рішення".

Діяльність органів місцевого самоврядування врегульовується у тому числі:

 - Законом України від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР “Про місцеве самоврядування”,

 - Законом України від 11 липня 2002 року № 93-IV “Про статус депутатів місцевих рад”,

 - Законом України від 7 червня 2001 року № 2493-III “Про службу в органах місцевого самоврядування”,

 - Законом України від  16 квітня 2009 року № 1275-VI “Про асоціації органів місцевого самоврядування”. 

 - Законом України від 24 червня 2004 року № 1866-IV “Про порядок обчислення скликань представницьких органів місцевого самоврядування ”. 

 - Законом України від 23 вересня 1997 року № 539/97-ВР “Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації”.

- Законом України 15 липня 1997 року № 452/97-ВР “Про ратифікацію Європейської хартії місцевого самоврядування”.

 

Детальніше: Про територіальні громади (витяги з законодавства та підзаконних нормативно-правових актів).

 

 

Витяги з реєстру розпорядників та одержувачів бюджетних коштів

 

 

станом на 21.05.2012

 

станом на 23.07.2012

станом на 13.11.2012

 

Код ГУДКСУ

 

Найменування ГУДКСУ

Кількість установ (організацій)

 

Кількість установ (організацій)

Кількість установ (організацій)

Державний бюджет

Місцеві бюджети

Разом

 

Державний бюджет

Місцеві бюджети

Разом

Державний бюджет

Місцеві бюджети

Разом

26

ГУДКСУ у м. Києві

1 242

1 534

2 776

 

1 247

1 536

2 783

1 285

1 545

2 830

 

Всього установ (організацій)

17 812

54 940

72 752

 

17 971

55 147

73 118

18 436

55 414

73 850

http://www.treasury.gov.ua/main/uk/publish/article/155105;jsessionid=96CACE95B7E413C47F9C4864FA9929AF

 

Станом на 18.11.2013

Код ГУДКСУ

Найменування  ГУДКСУ

Кількість установ (організацій)

Державний бюджет

у тому числі

Місцеві бюджети

у тому числі

Разом

Розпорядники

Одержувачі

Розпорядники

Одержувачі

26

ГУДКСУ у м. Києві

1 061

737

324

1 080

517

563

2 141

 

Всього установ (організацій)

19 658

17 961

1 697

42 331

29 878

12 453

61 989

http://www.treasury.gov.ua/main/uk/publish/article/155105;jsessionid=96CACE95B7E413C47F9C4864FA9929AF

                                                          

Станом на 04.02.2013

Код ГУДКСУ

Найменування  ГУДКСУ

 Кількість установ (організацій)

Державний бюджет

у тому числі

Місцеві бюджети

у тому числі

Разом

Розпоряд-ники

Одержувачі

Розпоряд-ники

Одержувачі

26

ГУДКСУ у м. Києві

1 289

815

474

1 542

612

930

2 831

 

Всього установ (організацій)

18 934

15 200

3 734

55 778

40 344

15 434

74 712

http://www.treasury.gov.ua/main/uk/publish/article/155105;jsessionid=96CACE95B7E413C47F9C4864FA9929AF

 

 

 

Аналітичний звіт за результатами проекту “Громадський моніторинг актів Київської міської ради та КМДА, які впливають на обсяги дохідної та видаткової частини бюджету Києва 2010, його виконання та публічне звітування”.

 

Звіти КМДА про виконання бюджету міста Києва.

 

Порівняння формування, складання, розгляду, затвердження, виконання та звітності місцевих бюджетів – порівняння бюджетних кодексів від 21 червня 2001 року N 2542-III та від 8 липня 2010 року N 2456-VI.

 

Особливості складання бюджету міста Києва у 2011 році.

 

Бюджет міста Києва на 2010-й год, затверджений рішенням Київської міської ради від 14 травня 2010 року № 793/4231.

 

АНАЛІТИЧНИЙ ЗВІТ за результатами проекту «Громадський моніторинг актів Київської міської ради та КМДА, які впливають на обсяги дохідної та видаткової частини бюджету Києва-

2010, його виконання та публічне звітування».

 

 

Бюджет міста Києва на 2011-й рік, затверджений рішенням Київської міської ради від 30 грудня 2010 року № 573/5385.

 

Бюджет міста Києва на 2012-й рік, затверджений рішенням Київської міської ради від 29 грудня 2011 року № 1100/7336, в редакції від 12.07.2012 №655/7992, або з газети “Хрещатик”. 

 

Бюджет м. Києва – 2012: виклики та можливості для майбутньої бюджетної політики (Бабанін О., Сікора І.).

 

 

Бюджет міста Києва на 2013-й рік, затверждений рішенням Київської міської ради від 08.02.2013 №3/9060 «Про бюджет міста Києва  на 2013 рік».

 

Бюджет міста Києва на 2012-й рік – загальна картина

Планові показники доходів бюджету міста Києва на 2011 рік з урахуванням змін становили 17,290 млрд. грн.  Станом на 01.01.2012 року обсяги доходів становили 14,347 млрд. грн. або 82,98% від запланованих показників.  Планові показники доходів бюджету міста Києва на 2012 рік без трансфертів з урахуванням змін, визначено в обсязі  13,133 млрд. грн., а з урахуванням змін - 16,443 млрд. грн., у т.ч. 14,141 млрд. грн. з загального фонду.  Планові показники видатків загального і спеціального фонду бюджету міста Києва на 2011 рік з урахуванням змін становили 19,341 млрд. грн.  Враховуючи виконання доходної частини на рівні 83%, фактичні видатки за 2011-й рік було зменшено до 15,898 млрд. грн.  Планові показники видатків на 2012 рік з трансфертами з урахуванням змін прийнято на рівні 15,933 млрд. грн. (-17,62% від планових показників 2011 р., +0,22% від фактичних показників 2011 р.), маючи на увазі запланований профіцит 0,510 млрд. грн. 

Але на місцеві податки і збори, визначені розділом XII Податкового кодексу України, заплановано лише 0,319 млрд. грн., тобто 1,94% від розрахованих надходжень, а решта є державними податками.  Крім Бюджетного кодексу України та закону України «Про державний бюджет України», обсяг міжбюджетних  трансфертів (дотацій вирівнювання та коштів,  що передаються до державного бюджету) між державним та місцевими бюджетами, врегульовуються Постановою КМУ від 8 грудня 2010 р. № 1149 «Деякі питання розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів».  При визначенні міжбюджетних  трансфертів розраховуються:

 - прогнозовані обсяги доходів (кошика доходів), закріплених за місцевими бюджетами,

 - обсяги видатків загального фонду місцевих бюджетів, що враховується для визначення показників міжбюджетних трансфертів.

 

Формула розподілу обсягу  міжбюджетних  трансфертів  (дотацій вирівнювання та коштів,  що передаються до державного бюджету) між державним та місцевими бюджетами (Постанова КМУ від 8 грудня 2010 р. N 1149 "Деякі питання розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів"):

  - розрахунок прогнозованого обсягу доходів (кошика доходів), закріплених за місцевими бюджетами, що враховується при визначенні міжбюджетних трансфертів,

  - розрахунок обсягу видатків загального фонду місцевих бюджетів, що враховується для визначення показників міжбюджетних трансфертів,

  - формула розподілу обсягу  міжбюджетних  трансфертів  (дотацій вирівнювання  та коштів,  що передаються до місцевого бюджету) між  районним або  міським  (м.  Севастополя,  міста  республіканського Автономної  Республіки  Крим  чи  обласного  значення) бюджетом та бюджетами територіальних громад сіл,  їх об'єднань,  селищ,  міст,  адміністративно підпорядкованих відповідному району або місту.

 

Академія муніципального управління (м. Київ).

Презентація Бабаніна О.С. 21 квітня 2011 року.

Презентація Любича А.В. 21 квітня 2011 року.

 

 

 

© ГО “Інститут фінансів та права”                 ПІДТРИМАТИ, ЗРОБИТИ ВНЕСОК.

 

  Oncnd` b Onkr`be Oncnd` sqr`mnbhr| hmtnplep Oncnd` b Jhebe Opncmng oncnd{ hmtnplepi