Ukraine flag  Russia Flag

 

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ІНСТИТУТ ФІНАНСІВ ТА ПРАВА»

вул. Шевченка 27, оф. 36, м. Полтава 36039, Полтавська область, тел.: (067) 401-93-74, факс: (0532) 67-73-38, www.institutefl.org, ел. пошта: institute_fl@institutefl.org                                                                                                     

 

  Кошти державного оборонного замовлення

 

 

УВАГА!!!  Проект Закону України Про особливості здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для гарантованого забезпечення потреб оборони” (№ 4288) прийнято у другому читанні та в цілому 12.05.2016 року.

 

Нормативно-правова база:

Закон України від 03.03.1999 року № 464-XIV «Про державне оборонне замовлення».

Закон України від 22 грудня 1995 року № 493/95-ВР «Про державне замовлення для задоволення пріоритетних державних потреб» (втратив чинність на підставі Закону України від 10.04.2014 № 1197-VII «Про здійснення державних закупівель»).

Закон України від 18.11.2004 року № 2198-IV «Про організацію оборонного планування».

 

Суміжні закони:

Закон України від 25 березня 1992 року N 2232-XII «Про військовий обов'язок і військову службу».

Закон України від 21 жовтня 1993 року N 3543-XII «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

Закон України від 6 грудня 1991 року N 1934-XII «Про Збройні Сили України» (начальник Генерального штабу - Головнокомандувач Збройних Сил України, Військово - Морські Сили Збройних Сил України, Повітряні сили Збройних Сил України).

Закон України від 19 червня 2003 року N 964-IV «Про основи національної безпеки України».

Указ Президента України від 12 лютого 2007 року № 105/2007 «Про Стратегію національної безпеки України».

Закон України від 06.12.1991 № 1932-XII  «Про оборону України».

Закон України  від 27.11.2003 № 1345-IV «Про використання земель оборони» (ст. 77 Земельного кодексу України).

Кодекс Цивільного захисту України від 02.10.2012 № 5403-VI.

Закон України від 06.04.2000 № 1647-III «Про правовий режим воєнного стану».

Стаття 1. Визначення термінів:

1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:"

1) примусове відчуження майна - позбавлення власника права власності на індивідуально визначене майно, що перебуває у приватній або комунальній власності та яке переходить у власність держави для використання в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану за умови попереднього або наступного повного відшкодування його вартості;

2) вилучення майна - позбавлення державних підприємств, державних господарських об’єднань права господарського відання або оперативного управління індивідуально визначеним державним майном з метою його передачі для потреб держави в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану.

 

Закон України від 16.03.2000 № 1550-III «Про правовий режим надзвичайного стану».

Закон України від 17 травня 2012 року № 4765-VI «Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану».

 

Закон України від 20 березня 2003 року N 638-IV «Про боротьбу з тероризмом» (Суб’єктами,   які   безпосередньо   здійснюють   боротьбу   з тероризмом у межах своєї компетенції, є:

 Служба безпеки України,   яка   є   головним   органом  у загальнодержавній системі боротьби з терористичною діяльністю;

     Міністерство внутрішніх справ України;

     Міністерство оборони України;

     центральні   органи   виконавчої   влади,   що   забезпечують формування  та  реалізують  державну  політику  у сфері цивільного захисту (Рада національної безпеки і оборони України,  Кабінет Міністрів України);

     центральний  орган  виконавчої  влади,  що  реалізує державну політику у сфері захисту державного кордону (Державна прикордонна служба України);

     центральний  орган  виконавчої  влади,  що  реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних покарань;

     Управління державної охорони України.

     До  участі  у здійсненні заходів, пов'язаних з попередженням, виявленням  і  припиненням терористичної діяльності, залучаються у разі необхідності також:

     центральний  орган  виконавчої  влади,  що  реалізує державну політику  у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму;

     Служба зовнішньої розвідки України;

     Міністерство закордонних справ України;

     центральні  органи  виконавчої влади,  що   забезпечують формування   та  реалізують  державну  політику  у  сфері  охорони здоров'я;

     центральні   органи   виконавчої   влади,   що   забезпечують формування та реалізують державну політику в електроенергетичному, вугільно-промисловому та нафтогазовому комплексах;

     центральний  орган  виконавчої  влади,  що  реалізує державну політику у сфері управління об'єктами державної власності;

     центральні   органи   виконавчої   влади,   що   забезпечують формування та реалізують державну політику у сферах транспорту;

     центральні   органи   виконавчої   влади,   що   забезпечують формування та реалізують державну фінансову політику;

     центральні   органи   виконавчої   влади,   що   забезпечують формування   та  реалізують  державну  політику  у  сфері  охорони навколишнього природного середовища;

     центральні   органи   виконавчої   влади,   що   забезпечують формування та реалізують державну аграрну політику;

     {  Абзац  дванадцятий частини четвертої статті 4 виключено на

     центральний  орган виконавчої влади, що забезпечує формування та   реалізує   державну  податкову  і  митну  політику. 

 

 

Витяг із скасованого Закону України № 2289-VI "Про здійснення державних закупівель": 

     “6.  Дія  цього  Закону  не  поширюється на закупівлі товарів, робіт і послуг, які здійснюються підприємствами оборонно-промислового   комплексу,   перелік   яких   визначається Кабінетом Міністрів України. {  Статтю  2 доповнено частиною шостою згідно із Законом N 4913-VI ( 4913-17 ) від 07.06.2012 } “

 

 

У сфері оборони і безпеки держави, військово-технічного співробітництва і розробляння окремих державних і міжнародних цільових програм на додаток до Державного класифікатора ДК 016 “Державний класифікатор продукції та послуг”, використовується Державний класифікатор 020-2004 Єдиний класифікатор предметів постачання.   Єдиний класифікатор предметів постачання  (ЄКПП) – це складова частина нормативних документів державної системи кодифікації продукції і призначений для використовування у сфері оборони і безпеки держави, військово-технічного співробітництва і розробляння окремих державних і міжнародних цільових програм.  Класифікація предметів постачання – це одна з основних складових частин кодифікації продукції, основа для виконування робіт з ідентифікації та каталогізації предметів постачання. Чотиризначний код класифікатора є складовою частиною номенклатурного номера предмета постачання (ННПП).  До об`єктів класифікації відносять озброєння, військову та спеціальну техніку, інше спеціальне майно, матеріали та вироби, які виробляються для потреб Збройних Сил України та інших військових формувань та експортуються Україною.

 

****************

 

Витяги з Закону України від 25 грудня 2015 року № 922-VIII  Про публічні закупівлі”:

2. Переговорна процедура закупівлі застосовується замовником як виняток у разі:

7) закупівлі юридичних послуг, пов’язаних із захистом прав та інтересів України, у тому числі з метою захисту національної безпеки і оборони, під час врегулювання спорів, розгляду в закордонних юрисдикційних органах справ за участю іноземного суб’єкта та України, на підставі рішення Кабінету Міністрів України або введених в дію відповідно до закону рішень Ради національної безпеки і оборони України.

 

****************

 

Витяги з Закону України від 10 квітня 2014 року № 1197-VII "Про здійснення державних закупівель":

…2. Переговорна процедура закупівлі застосовується замовником як виняток у разі:

… 3) нагальної потреби у здійсненні закупівлі у зв’язку з виникненням особливих економічних чи соціальних обставин, які унеможливлюють дотримання замовниками строків для проведення процедур конкурсних торгів, а саме пов’язаних з негайною ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, з особливим періодом, якщо замовником виступає Міністерство оборони України, Міністерство внутрішніх справ України, Служба безпеки України, Національна гвардія України, Державна прикордонна служба України, Служба зовнішньої розвідки України, Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України, Державна служба України з надзвичайних ситуацій, а також наданням у встановленому порядку Україною гуманітарної допомоги іншим державам. Застосування переговорної процедури закупівлі у таких випадках здійснюється за рішенням замовника щодо кожної процедури; … {Пункт 3 частини другої статті 39 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1234-VII від 06.05.2014}

… 7) закупівлі юридичних послуг, пов’язаних із захистом прав та інтересів України, в тому числі з метою захисту національної безпеки і оборони, під час врегулювання спорів, розгляду у закордонних юрисдикційних органах справ за участю іноземного суб’єкта та України на підставі рішення Кабінету Міністрів України або Ради національної безпеки і оборони України.

 

Витяги з Закону України № 2289-VI «Про здійснення державних закупівель»:      “6.  Дія  цього  Закону  не  поширюється на закупівлі товарів, робіт і послуг, які здійснюються підприємствами оборонно-промислового   комплексу,   перелік   яких   визначається Кабінетом Міністрів України. {  Статтю  2 доповнено частиною шостою згідно із Законом N 4913-VI ( 4913-17 ) від 07.06.2012 } “

Положення про кодифікацію предметів постачання Збройних Сил України, затверджене Наказом Міністра оборони України від 03.04.2007 р. N 115.

Бюро кодифікації у військовій сфері Збройних Сил.

Постанова Кабінету Міністрів України від 9 січня 2002  року  N  7  «Про заходи із створення державної системи кодифікації продукції».

Приклади закупівель: Указ Президента України від 02.11.04 № 1338-19. Програма, заходи (не для друку), Закупівля і модернізація озброєння та військової техніки для Збройних Сил України, Прикладні дослідження у сфері військової оборони держави.

   Постанова Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2005 року № 932-0010.  Програма (не для друку).  Закупівля і модернізація озброєння та військової техніки для Збройних Сил України. 

   Закон України від 5 лютого 2004 року № 1462-IV.  Загальнодержавна програма створення військово-транспортного літака Ан-70 та  його закупівлі за державним оборонним замовленням. 2004 – 2022

   Постанова Кабінету Міністрів України від 12 травня 2007 р. № 720 «Державна програма соціальної і професійної адаптації військовослужбовців, що підлягають звільненню, та осіб, звільнених з військової служби, на період до 2011 року».  2007 – 2011.

               Постанови Кабінету Міністірв  України від 29 листопада 1999 р. № 2166, від 29 квітня 2004 року № 538, від 5 жовтня 2004 року № 1304 «Комплексна програма забезпечення житлом військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, кримінально-виконавчої системи, службових осіб митних органів та членів їх сімей».  2000 – 2010.

              Указ Президента України від 29 вересня 2000 року № 1097/2000 «Державна програма реалізації Договору з відкритого неба». 2001 - .

              Інші державні цільові програми.

 

 

Відповідно до абзацу другого частини другої статті 12 ГКУ, "державне  замовлення є одним з основних засобів регулюючого впливу держави на діяльність суб'єктів господарювання". Господарський кодекс України:

Стаття 13. Державне замовлення {  Назва  статті  13  із  змінами,  внесеними  згідно  із  Законом N 3205-IV ( 3205-15 ) від 15.12.2005 }

  6. Особливості відносин,  що виникають у зв'язку з поставками (закупівлею) для пріоритетних  державних потреб   озброєння  та військової техніки, а також інших спеціально  визначених (специфічних) товарів, регулюються відповідно до закону.

  {Стаття  13  із  змінами,  внесеними згідно із Законом N 3205-IV ( 3205-15 ) від 15.12.2005 }”

 

 

 

Офіційний сайт ДК «Укрспецекспорт». 

ДК «Укроборонпром».

 

Витяг з Закону України «Про внесення змін до Закону України 31 липня 2014 року № 1622-VII «Про Державний бюджет України на 2014 рік»:

Стаття 28. Установити, що у 2014 році у разі введення воєнного стану Кабінет Міністрів України може приймати рішення за погодженням з Верховним Головнокомандувачем Збройних Сил України щодо скорочення видатків та кредитування Державного бюджету України та їх спрямування до резервного фонду державного бюджету з метою використання на потреби Збройних Сил України, інших військових формувань, правоохоронних та інших державних органів, залучених до виконання завдань щодо відсічі збройної агресії, забезпечення недоторканності державного кордону та захисту держави.

Стаття 29. Установити, що у 2014 році в умовах воєнного стану дія Закону України "Про здійснення державних закупівель" не поширюється на випадки закупівель товарів, робіт і послуг, які здійснюються для потреб Збройних Сил України, інших військових формувань, правоохоронних та інших державних органів з метою виконання завдань щодо відсічі збройної агресії, забезпечення недоторканності державного кордону та захисту держави.

Стаття 30. Установити, що у 2014 році у разі введення воєнного стану норми статей 7-9 Закону України "Про Державний бюджет України на 2014 рік", а також норми і положення актів законодавства, які стосуються інших державних соціальних стандартів та гарантій, застосовуються у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України, виходячи з наявних фінансових ресурсів Державного бюджету України та бюджету Пенсійного фонду України на 2014 рік. »

 

 

Витяг з Податкового кодексу України 2 грудня 2010 року № 2755-VI:

«.. 16-1. Тимчасово, до 1 січня 2015 року, встановлюється військовий збір.

1.1. Платниками збору є особи, визначені пунктом 162.1 статті 162 цього Кодексу.

1.2. Об’єктом оподаткування збором є доходи у формі заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які нараховуються (виплачуються, надаються) платнику у зв’язку з трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами; виграшу в державну та недержавну грошову лотерею, виграш гравця (учасника), отриманий від організатора азартної гри.

1.3. Ставка збору становить 1,5 відсотка від об’єкта оподаткування, визначеного підпунктом 1.2 цього пункту.

1.4. Нарахування, утримання та сплата (перерахування) збору до бюджету здійснюються у порядку, встановленому статтею 168 цього Кодексу, за ставкою, визначеною підпунктом 1.3 цього пункту.

1.5. Відповідальними за утримання (нарахування) та сплату (перерахування) збору до бюджету є особи, визначені у статті 171 цього Кодексу.

1.6. Платники збору зобов’язані забезпечувати виконання податкових зобов’язань у формі та спосіб, визначені статтею 176 цього Кодексу.

{Підрозділ 10 розділу XX доповнено пунктом 16-1 згідно із Законом № 1621-VII від 31.07.2014}».

 

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2000 р. № 1919 «Про порядок відчуження та реалізації військового майна Збройних Сил».

 

Розпорядження Кабінету Міністрів України  від 21 листопада 2012 р. № 925-р «Про затвердження переліку рухомого військового майна внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ, яке може бути відчужено».

 

Розпорядження КМУ від 26.11.2014 № 1165-р «Про передачу до сфери управління Міністерства оборони майна військового призначення».

 

АНАЛІТИКА: http://www.theinsider.ua/business/54197eb501bfe.

 

учасник

коаліції з громадського моніторингу за державними закупівлями – Громадське партнерство За доброчесні державні закупівлі
tenderua@googlegroups.com

http://groups.google.com/group/tenderua?hl=uk?hl=uk

www.integrity.pp.ua

 

© ГО “Інститут фінансів та права”                 ПІДТРИМАТИ, ЗРОБИТИ ВНЕСОК.

 

  Oncnd` b Onkr`be Oncnd` sqr`mnbhr| hmtnplep Oncnd` b Jhebe Opncmng oncnd{ hmtnplep