Ukraine flag  Russia Flag

  

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ІНСТИТУТ ФІНАНСІВ ТА ПРАВА»

вул. Шевченка 27, оф. 36, м. Полтава 36011, тел.: (067) 401-93-74, факс: (0532) 67-73-38, www.institutefl.org, ел. пошта: institute_fl@institutefl.org                                                                                                                                                       

 

 Кошти державного матеріального резерву

 

Дія Закону України № 2289 не поширюється на випадки, якщо предметом закупівлі є:

     “товари, закупівля  яких  здійснюється  Державним   агентством резерву  України та його підприємствами шляхом укладення договорів купівлі-продажу,  ф'ючерсних,  форвардних контрактів  виключно  на біржовому   ринку  (товарних,  фондових  біржах)  в  установленому законодавством порядку згідно з номенклатурою,  яка затверджується Кабінетом  Міністрів  України;  { Частину третю статті 2 доповнено абзацом згідно із Законом N 3681-VI ( 3681-17 ) від 08.07.2011 }

     товари, що реалізуються відповідно  до  Закону  України  "Про державний  матеріальний  резерв"  (  51/97-ВР  ),  закупівля  яких здійснюється  розпорядниками   бюджетних   коштів.   Умови   такої реалізації  визначаються  Кабінетом  Міністрів  України; { Частину третю  статті  2  доповнено  абзацом  згідно  із Законом N 3681-VI ( 3681-17 ) від 08.07.2011 }”

 

 

Закон України від 24.01.1997 року № 988-IV "Про державний матеріальний резерв".

Державне агентство резерву України (КВКВ 512) у своїй діяльності керується Положенням про Державне агентство резерву України, затвердженим Указом Президента України від 13 квітня 2011 року N 463/2011.

Постанова Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2003 р. № 586 “Про затвердження переліку платних послуг, які надаються організаціями системи державного резерву”.

Постанова Кабінету Міністрів України вiд 25.06.2008 № 588 "Про закупівлю зерна до державного матеріального резерву".

 

 

Приклади бюджетних програм у Державному бюджеті України на 2012 рік:

       Код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету (КПКВК): 1203010 - керівництво та управління у сфері державного резерву.

       Код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету (КПКВК): 1203020 - обслуговування державного матеріального резерву.

       Накопичення (приріст) матеріальних цінностей державного матеріального резерву (КПКВК): 1203040 - накопичення (приріст) матеріальних цінностей державного матеріального резерву.

 

       Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету: 0220 – цивільна оборона.

       Головний розпорядник:  Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.

 

КЕКД 1.1 Класифікація доходів бюджету, затверджена наказом МФУ від 14 січня 2011 року N 11, містить наступні коди бюджету: 

32000000        Надходження від реалізації державних запасів товарів  

32010000        Надходження від реалізації матеріальних цінностей державного резерву  

32010100        Надходження від реалізації матеріальних цінностей державного резерву 

32010200        Надходження від енергогенеруючих компаній в рахунок погашення заборгованості перед Держкомрезервом за поставлене протягом 1997 - 2000 років органічне паливо 

32010300        Надходження від НАК "Нафтогаз України" в рахунок погашення заборгованості перед Держкомрезервом за поставлені матеріальні цінності 

32010400        Надходження від реалізації матеріальних цінностей державного резерву медичного призначення  

 

 

учасник

коаліції з громадського моніторингу за державними закупівлями – Громадське партнерство За доброчесні державні закупівлі
tenderua@googlegroups.com

http://groups.google.com/group/tenderua?hl=uk?hl=uk

www.integrity.pp.ua

 

© ГО “Інститут фінансів та права”                 ПІДТРИМАТИ, ЗРОБИТИ ВНЕСОК.

  Oncnd` b Onkr`be Oncnd` sqr`mnbhr| hmtnplep Oncnd` b Jhebe Opncmng oncnd{ hmtnplep