Ukraine flag  Russia Flag

  

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ІНСТИТУТ ФІНАНСІВ ТА ПРАВА»

вул. Шевченка 27, оф. 36, м. Полтава 36011, тел.: (067) 401-93-74, факс: (0532) 67-73-38, www.institutefl.org, ел. пошта: institute_fl@institutefl.org                                                                                                                                                       

 

У статті 13 Бюджетного кодексу України (надалі - БКУ) від 8 липня 2010 року № 2456-VI, частиною 9, одночасно з підтвердженням заборони створення позабюджетних фондів, запроваджується можливість «відкриття позабюджетних рахунків для розміщення бюджетних коштів» у випадку, передбаченому частиною восьмою статті 16 БКУ, яка дозволяє Міністру фінансів України та керівнику місцевого фінансового органу в межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів державного та місцевих бюджетів на депозитах або шляхом придбання державних цінних паперів, а також для розміщення закордонними дипломатичними установами України бюджетних коштів на поточних рахунках іноземних банків у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, та розміщення вищими і професійно-технічними навчальними закладами на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право.  Але у статті 2 та інших статтях БКУ такі позабюджетні рахунки надалі не врегульовуються.

 

Протягом 2010 року було погашено заборгованість минулих років за спеціальним фондом Держбюджету з відшкодування ПДВ за рахунок випуску ОВДП обсягом 16,4 млрд грн.

 

КЕКД 1.1 Класифікація доходів бюджету, затверджена наказом МФУ від 27 грудня 2001 р. N 604, містила наступні коди: 

50000000             Цільові фонди 

50010000             Збір до Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення 

50010100             Надходження від підприємств, установ і організацій нарахувань від фонду оплати праці 

50010200             Бюджетні трансферти 

50010300             Надходження від застосування штрафних санкцій 

50010400             Інші надходження 

50010600             Реструктурована сума заборгованості збору до Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення 

50110000             Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади 

 

Натомість, після скасування наказу МФУ від 27 грудня 2001 р. N 604, КЕКД 1.1 Класифікація доходів бюджету, затверджена наказом МФУ від 14 січня 2011 року N 11, містила лише два коди:

50000000             Цільові фонди  

50110000             Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади  

 

Що стосується місцевих бюджетів, надаємо витяг із тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (з перехідною таблицею до функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету), затвердженої Наказом МФУ від 14.01.2011 N 11: 

Код 

Найменування 

Код функціональної класифікації, що відповідає даному коду 

240000 

Цільові фонди 

  

240601 

Охорона та раціональне використання природних ресурсів 

0511 

240602 

Утилізація відходів 

0512 

240603 

Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища 

0513 

240604 

Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища 

0540 

240605 

Збереження природно-заповідного фонду 

0520 

240606 

Заходи по заповненню водосховищ 

0540 

240800 

Інші фонди 

1090 

240900 

Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади 

0133 

 

 

коаліція з громадського моніторингу за державними закупівлями – громадське партнерство За доброчесні державні закупівлі
tenderua@googlegroups.com

http://groups.google.com/group/tenderua?hl=uk?hl=uk

www.integrity.pp.ua

 

 

© ГО “Інститут фінансів та права”                 ПІДТРИМАТИ, ЗРОБИТИ ВНЕСОК.

  Oncnd` b Onkr`be Oncnd` sqr`mnbhr| hmtnplep Oncnd` b Jhebe Opncmng oncnd{ hmtnplep