Ukraine flag  Russia Flag

  

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ІНСТИТУТ ФІНАНСІВ ТА ПРАВА»

вул. Шевченка 27, оф. 36, м. Полтава 36011, тел.: (067) 401-93-74, факс: (0532) 67-73-38, www.institutefl.org, ел. пошта: institute_fl@institutefl.org                                                                                                                                                       

 

  Кошти Аграрного фонду

 

Аграрний фонд України (http://www.af.gov.ua) діє на підставі Постанови КМУ № 543 від 06.07.05 р.

 

У  Законі України від 24.06.04 р. № 1877 "Про державну підтримку сільського господарства України" даються визначення термінів “центральний орган виконавчої влади з питань аграрної політики”, “державний інтервенційний фонд”, “товарна інтервенція”, “фінансова інтервенція”, “мінімальна інтервенційна ціна”, “максимальна інтервенційна ціна”, “мінімальна та максимальна інтервенційна ціна”, “біржовий договір (контракт)”, “аграрна біржа”, тощо.

 

Порядок декларування зміни оптово-відпускних цін на продовольчі товари, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2007 № 1222 “Про затвердження Порядку декларування зміни оптово-відпускних цін на продовольчі товари”

 

Порядок надання бюджетних позик із застосуванням режиму державних заставних закупівель зерна затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2008 р. N 705, що була видана Відповідно до статті 12 Закону України "Про державну підтримку сільського  господарства  України".   

 

Дія Закону України № 2289 не поширюється на випадки, якщо предметом закупівлі є:

     “об'єкти державного цінового регулювання і послуги,  закупівля яких здійснюється Аграрним фондом  відповідно  до  Закону  України "Про державну    підтримку    сільського   господарства   України" (  1877-15 ); { Частину третю статті 2 доповнено абзацом згідно із Законом N 3681-VI ( 3681-17 ) від 08.07.2011 }.

 

Аграрний фонд, зокрема, здійснює  перерахування  коштів  державного бюджету  для  надання  бюджетної позики протягом трьох операційних днів після підписання кредитного договору  відповідно  до  Порядку обслуговування державного  бюджету  за  видатками , затвердженого Державним казначейством.

 

Приклади бюджетних програм, що стосуються грошових коштів Аграрного фонду України:

       Код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету (КПКВК): 2801560 - формування державного інтервенційного фонду Аграрним фондом, а також закупівлі матеріально-технічних ресурсів для потреб сільськогосподарських товаровиробників.

       Код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету (КПКВК): 2801570 - забезпечення діяльності Аграрного фонду.

(в межах зазначених бюджетних програм виконувалася Державна цільова програма розвитку українського села на період до 2015 року, обліковий код: 0236072138, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007 р. № 1158).

 

Приклади бюджетних програм  у Державному бюджеті України на 2012 рік:

       Код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету (КПКВК): 2801250 - витрати Аграрного фонду пов'язані з комплексом заходів із  зберігання, перевезення, переробки та експортом об'єктів державного цінового регулювання державного інтервенційного фонду.

       Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету: 0421 - сільське господарство.

 

       Код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету (КПКВК): 2801310 - організація і регулювання діяльності установ в системі агропромислового комплексу та забезпечення діяльності Аграрного фонду.

       Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету: 0421 - сільське господарство.

 

       Головний розпорядник:  Міністерство аграрної політики та продовольства України.

 

Аналітичний матеріал: щодо виконання плану-графіка першого етапу розвитку сільського господарства й земельної реформи, передбаченого у розділі “модернізація інфраструктури і базових секторів” Програми економічних реформ Президента України (до кінця 2010 року).

 

**************************************************

Дещо про платіжну політику розпорядників коштів – (генеральних) замовників товарів, робіт та послуг та кредитну політику одержувачів коштів – постачальників товарів, робіт та послуг

 

В абзаці першому пункту 1 Постанови КМУ від 9 жовтня 2006 р. № 1404  "Питання попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти"  Кабінет Міністрів України постановив "погодитися з пропозицією Міністерства фінансів стосовно того, що у договорах про закупівлю товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти замовники можуть передбачати відповідно до належним чином оформленого рішення головного розпорядника бюджетних коштів попередню оплату лише у разі закупівлі:

... Аграрним фондом об'єктів державного цінового регулювання до державного інтервенційного фонду; (на строк не більше трьох місяців - підпункт 1 пункту 1);

...Аграрним фондом об'єктів державного цінового регулювання майбутнього врожаю до державного інтервенційного фонду; (на строк не більше одного року - підпункт 3 пункту 1)..."

 

**************************************************

Укази Президента України

 


Указ Президента України вiд 28.12.2005 № 1867/2005 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 9 грудня 2005 року "Про стан агропромислового комплексу та заходи щодо забезпечення продовольчої безпеки України".

Указ Президента України вiд 30.08.2004 № 1021/2004 "Про заходи щодо розвитку аграрного ринку".

Указ Президента України вiд 19.05.2003 № 415/2003 "Про додаткові заходи щодо стабілізації ринку зерна".

Указ Президента України вiд 08.08.2002 № 694/2002 "Про заходи щодо прискорення розвитку аграрного ринку".

Указ Президента України вiд 07.08.2001 № 601/2001 "Про заходи щодо розвитку продовольчого ринку та сприяння експорту сільськогосподарської продукції та продовольчих товарів".

Указ Президента України вiд 29.06.2000 № 832/2000 "Про невідкладні заходи щодо стимулювання виробництва та розвитку ринку зерна".

Указ Президента України вiд 06.06.2000 № 767/2000 "Про заходи щодо забезпечення формування та функціонування аграрного ринку".

Указ Президента України вiд 03.12.1999 № 1529/99 "Про невідкладні заходи щодо прискорення реформування аграрного сектора економіки".

 

Постанови КМУ.

Постанова Кабінету Міністрів України від 13.08.2012 № 857 “Питання надання у 2012 році державних гарантій для фінансування проектів у сфері сільського господарства”.

Постанова Кабінету Міністрів України від 04.10.2010 № 938 " Про встановлення обсягів квот на окремі види сільськогосподарської продукції, експорт якої підлягає ліцензуванню до 30 червня 2011 р., і затвердження Порядку видачі ліцензії на експорт окремих видів сільськогосподарської продукції та розподілу квот".

Постанова Кабінету Міністрів України вiд 18.02.2009 № 96 "Про закупівлю зерна до державного продовольчого резерву".

Постанова Кабінету Міністрів України вiд 18.02.2009 № 121 "Про внесення змін до Порядку проведення державних форвардних закупівель зерна та Порядку надання бюджетних позик із застосуванням режиму державних заставних закупівель зерна".

Постанова Кабінету Міністрів України вiд 18.02.2009 № 152 "Питання закупівлі та реалізації Аграрним фондом дизельного палива і мінеральних добрив для проведення весняно-польових робіт у 2009 році".

Постанова Кабінету Міністрів України вiд 04.02.2009 № 86 "Про затвердження Порядку придбання у 2009 році суб'єктами господарювання (експортерами зерна) зерна з державного продовольчого резерву".

Постанова Кабінету Міністрів України вiд 27.12.2008 № 1128 "Деякі питання використання зерна державного продовольчого резерву".

Постанова Кабінету Міністрів України вiд 27.12.2008 № 1125 "Про використання цукру, виробленого з цукру-сирцю з тростини, що ввезений в Україну в межах встановленої тарифної квоти".

Постанова Кабінету Міністрів України вiд 12.11.2008 № 1002 "Про затвердження Порядку розподілу тарифної квоти на ввезення в Україну цукру-сирцю з тростини".

Постанова Кабінету Міністрів України вiд 10.09.2008 № 826 "Про закупівлю зерна до державного продовольчого резерву".

Постанова Кабінету Міністрів України вiд 10.09.2008 № 825 "Про доповнення переліку об'єктів державного цінового регулювання на 2008/09 маркетинговий рік".

Постанова Кабінету Міністрів України вiд 06.08.2008 № 703 "Про внесення зміни до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 18 червня 2008 р. № 583".

Постанова Кабінету Міністрів України вiд 06.08.2008 № 705 "Про запровадження режиму державних заставних закупівель зерна".

Постанова Кабінету Міністрів України вiд 25.06.2008 № 588 "Про закупівлю зерна до державного матеріального резерву".

Постанова Кабінету Міністрів України вiд 26.12.2005 № 1285 "Про створення Аграрної біржі".

Постанова Кабінету Міністрів України вiд 21.07.2005 № 624 "Про внесення змін до Порядку організації митних аукціонів, реалізації товарів і транспортних засобів на митних аукціонах, товарних біржах або через підприємства торгівлі, а також розпорядження окремими видами товарів, що не підлягають реалізації".

Постанова Кабінету Міністрів України вiд 06.07.2005 № 543 "Про Аграрний фонд".

Постанова Кабінету Міністрів України вiд 06.05.2005 № 325 "Питання використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки підприємств агропромислового комплексу".

Постанова Кабінету Міністрів України вiд 28.04.2004 № 532 "Про закупівлю продовольчого зерна врожаю 2004 року".

Постанова Кабінету Міністрів України вiд 04.02.2004 № 117 "Деякі питання державного регулювання виробництва і реалізації цукру".

Постанова Кабінету Міністрів України вiд 06.08.2003 № 1211 "Деякі питання реекспорту товарів".

Постанова Кабінету Міністрів України вiд 24.07.2003 № 1150 "Про недоліки у роботі окремих органів виконавчої влади із забезпечення продовольчої безпеки та заходи щодо стабілізації ринку основних продовольчих товарів".

Постанова Кабінету Міністрів України вiд 01.07.2003 № 1020 "Про порядок реалізації квот на ввезення цукру-сирцю з тростини в 2003 році".

Постанова Кабінету Міністрів України вiд 27.06.2003 № 975 "Про додаткові заходи із здійснення заставних та інтервенційних операцій з зерном".

Постанова Кабінету Міністрів України вiд 26.04.2003 № 607 "Про затвердження Порядку організації митних аукціонів, реалізації товарів і транспортних засобів на митних аукціонах, товарних біржах або через підприємства торгівлі, а також розпорядження окремими видами товарів, що не підлягають реалізації".

Постанова Кабінету Міністрів України вiд 29.11.2001 № 1605 "Про утворення Координаційної ради з питань аграрної політики".

Постанова Кабінету Міністрів України вiд 20.07.2000 № 1148 "Про заходи щодо вдосконалення регулювання ринку зерна".

Постанова Кабінету Міністрів України вiд 04.04.2000 № 599 "Про запровадження аукціонів з продажу нафти, газового конденсату, скрапленого газу та вугілля".

Постанова Кабінету Міністрів України вiд 19.10.1999 № 1928 "Про активізацію діяльності біржового ринку продукції агропромислового комплексу та необхідних для його потреб матеріально-технічних ресурсів".

Постанова Кабінету Міністрів України вiд 18.06.2008 № 583 "Про формування державного продовольчого резерву та регіональних ресурсів продовольчого зерна у 2008 році".

 

Розпорядження КМУ

 

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.04.2014 № 423-р « Про призначення Виходця І.Б. першим заступником голови правління публічного акціонерного товариства «Аграрний фонд».

 

Розпорядження Кабінету Міністрів України вiд 06.08.2008 № 1082-p "Про заходи щодо прискорення відшкодування податку на додану вартість експортерам зерна".

Розпорядження Кабінету Міністрів України вiд 21.12.2005 № 536-р "Про схвалення Концепції Комплексної програми підтримки розвитку українського села на 2006-2010 роки".

Розпорядження Кабінету Міністрів України вiд 15.12.2005 № 517-р "Про закупівлю продовольчого зерна до державного продовольчого резерву".

Розпорядження Кабінету Міністрів України вiд 29.07.2005 № 295-р "Про заходи щодо стабілізації цін на ринку зерна та забезпечення його беззбиткового виробництва".

Розпорядження Кабінету Міністрів України вiд 10.08.2004 № 557-р "Про схвалення Концепції Державної програми створення сприятливих умов для стабілізації та розвитку тваринництва на 2005-2010 роки".

Розпорядження Кабінету Міністрів України вiд 10.07.2003 № 400-р "Про визначення Державного агента з проведення інтервенційних операцій із зерном".

Розпорядження Кабінету Міністрів України вiд 16.09.2002 № 540-р "Про Міжвідомчу координаційну раду з питань організації ф'ючерсної торгівлі".

Щодо митного оформлення цукру-сирцю з тростини (ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ ЛИСТ від 09.07.2003 р. N 11/5-10-10384-ЕП).

Про затвердження Порядку надання товарній біржі висновку про її відповідність вимогам (Наказ Міністерства аграрної політики України від 1 серпня 2003 року N 259 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20 серпня 2003 р. за N 729/8050).

Про затвердження Примірної форми договору про заставну закупівлю зерна в сільськогосподарських товаровиробників (МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ НАКАЗ від 11 червня 2002 року N 156).

Про формування та використання регіональних ресурсів зерна (МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ НАКАЗ від 27 червня 2003 року N 197).

Про затвердження Переліку товарних бірж (МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ НАКАЗ від 16 березня 2004 року N 82).

Про затвердження Порядку здійснення заставних закупівель зерна (Наказ Міністерства аграрної політики України, Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 27 травня 2002 року N 145/148 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 5 червня 2002 р. за N 479/6767).

НАКАЗ Щодо вдосконалення механізмів продажу необробленої деревини (ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ Н А К А З 19.02.2007 N 42).

НАКАЗ Про внесення змiн до Складу Координацiйної ради з питань бiржового товарного ринку (МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ НАКАЗ від 23 травня 2008 року N 329 ).

НАКАЗ Про склад постійної рабочої групи з питань сільського господарства Ради інвесторів при Кабінеті Міністрів України (МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ НАКАЗ від 29.02.2008 року N 105).

НАКАЗ Про внесення змін до наказу Мінагрополітики від 29.03.2008 N 105 (МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ НАКАЗ від 21 липня 2008 року N 446).

Про внесення змін до наказу Мінагрополітики від 27 лютого 2008 року N 96 (МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ НАКАЗ від 19 вересня 2008 року N 598).

Про внесення змін в додаток до наказу Мінагрополітики від 27 лютого 2008 року N 96 (МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ НАКАЗ від 08.10.2008 N 644).

Питання діяльності Аграрного фонду на організованому аграрному ринку у 2009/2010 маркетинговому році (Зареєстровано: Мін'юст України вiд 28.01.2009 № 83/16099).

Інструкція щодо заповнення заявки на одержання ліцензії на імпорт в Україну цукру-сирцю з тростини в межах тарифної квоти (Зареєстровано: Мін'юст України вiд 09.02.2009 № 118/16134).

 

учасник

коаліції з громадського моніторингу за державними закупівлями – Громадське партнерство За доброчесні державні закупівлі
tenderua@googlegroups.com

http://groups.google.com/group/tenderua?hl=uk?hl=uk

www.integrity.pp.ua

 

 

 
 
 
 
 
 
 

© ГО “Інститут фінансів та права”                 ПІДТРИМАТИ, ЗРОБИТИ ВНЕСОК.

 
 
 
 
 
 

  Oncnd` b Onkr`be Oncnd` sqr`mnbhr| hmtnplep Oncnd` b Jhebe Opncmng oncnd{ hmtnplep