USA flag  Ukraine flag  Russia Flag

IFP 3 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ И ПРАВА»

ул. Гожулянская 6г, г. Полтава 36007, тел.: (067) 401-93-74, факс: (0532) 67-73-38, www.institutefl.org, ел.п.: institute_fl@institutefl.org.Андрей Любич на PTV о перерасчете тарифов на централизованное отопление и водоснабжение (02.03.20):


Андрей Любич об отчете об исполнении Полтавского городского бюджета за 2019-й год и принятии городской ПЭСР на 2020-й год:


Андрей Любич о принятии бюджета Полтавской области и г. Полтавы на 2020-й год:


Лекция № 1. Андрей Любич. О публичных финансах (ПУЭТ 2015) с картинками:


Лекция № 2. Андрей Любич. О публичных финансах (ПУЭТ 2015) с картинками:


Лекция № 3. Андрей Любич. О публичных финансах (ПУЭТ 2015) с картинками:


Лекция № 4. Андрей Любич. О публичных финансах (ПУЭТ 2015) с картинками:


Лекция № 5. Андрей Любич. О публичных финансах (ПУЭТ 2015) с картинками:


Лекция № 6. Андрей Любич. О публичных финансах (ПУЭТ 2015) с картинками:


Лекция № 7. Андрей Любич. О публичных финансах (ПУЭТ 2015) с картинками:


Лекция № 8. Андрей Любич. О публичных финансах (ПУЭТ 2015) с картинками:


 

 integrity Предложения по разработке методики проведения оценки прозрачности государственных закупок (Украина).

 

Бюджетний процес     Презентации по вопросам закупок за бюджетные средства и местных целевых программ. 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БЮДЖЕТ УКРАИНЫ.

 

БЮДЖЕТ ГОРОДА КИЕВА.                   COA_of_Kyiv_Kurovskyi.svg Flag_of_Kyiv_Kurovskyi.svg

 

ЦЕЛЕВЫЕ ГОРОДСКИЕ (РЕГИОНАЛЬНЫЕ) ПРОГРАММЫ ГОРОДА КИЕВА.

 

БЮДЖЕТ ПОЛТАВСКОЙ ОБЛАСТИ. Coat_of_Arms_of_Poltava_Oblast  Poltava-Oblast-flag

 

 

ЦЕЛЕВЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ПОЛТАВСКОЙ ОБЛАСТИ.

 

БЮДЖЕТ ГОРОДА ПОЛТАВЫ.        Poltava_coat.svg   Flag_of_Poltava

 

ЦЕЛЕВЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ГОРОДА ПОЛТАВЫ.

 

*********************

 

АНАЛИЗ ПРОВЕДЕНИЯ В 2010-М ГОДУ ОПТИМИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ЦЕНТРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ ИВЫПОЛНЕНИЯ В 2010-М ГОДУ ПЛАНОВ-ГРАФИКОВ ПРОГРАММЫ ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕФОРМ ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ НА 2010-2014 ГГ “БЛАГОСОСТОЯТЕЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО, КОНКУРЕНТОСПОСОБНАЯ ЭКОНОМИКА, ЭФФЕКТИВНОЕ ГОСУДАРСТВО.

http://www.multiprofile.com.ua/index%200_0_0_0%20ru.files/image009.jpg

 

АНАЛИЗ ПРОВЕДЕНИЯ В 2011-М ГОДУ ОПТИМИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ЦЕНТРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ И ВЫПОЛНЕНИЯ В 2011-М ГОДУ ПЛАНОВ-ГРАФИКОВ ПРОГРАММЫ ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕФОРМ ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ НА 2010-2014 ГГ “БЛАГОСОСТОЯТЕЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО, КОНКУРЕНТОСПОСОБНАЯ ЭКОНОМИКА, ЭФФЕКТИВНОЕ ГОСУДАРСТВО.

 

 

АНАЛИЗ ПРОВЕДЕНИЯ В 2012-М ГОДУ ОПТИМИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ЦЕНТРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ И ВЫПОЛНЕНИЯ В 2012-М ГОДУ ПЛАНОВ-ГРАФИКОВ ПРОГРАММЫ ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕФОРМ ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ НА 2010-2014 ГГ “БЛАГОСОСТОЯТЕЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО, КОНКУРЕНТОСПОСОБНАЯ ЭКОНОМИКА, ЭФФЕКТИВНОЕ ГОСУДАРСТВО.

 

 

2014-Й РІК:  НАЦІОНАЛЬНА РАДА РЕФОРМ

Указ Президента України № 614/2014 «Про забезпечення впровадження єдиної державної політики реформ в Україні».

Виконавчому комітету реформ у тримісячний термін належить підготувати до розгляду проект Стратегії сталого розвитку України до 2020 року.

 

Указ Президента України № 644/2014 «Питання Національної ради реформ, Дорадчої ради реформ та Виконавчого комітету реформ».

 

 

 

Класифікація галузей народного господарства передбачена статтею 260 Господарського кодексу України від 16 січня 2003 року N 436-IV.  Оскільки КВЕД 2005, затверджений наказом Держспоживстандарту від 26.12.2005 р. № 375, існував до кінця 2012-го року, на цей період для визначень галузей можна було використовувати таблицю відповідності кодів КВЕД кодам ЗКГНГ.    Надаємо огляд регулювання закупівель товарів, робіт та послуг лише у деяких соціально значущих та базових галузях:

Ресурси з питань державних закупівель:

             Закони та нормативно-правові акти:

                        Закон України від 10 квітня 2014 року  № 1197-VII «Про здійснення державних закупівель».

 

·         Державні кошти у Законі України № 2289

кошти Державного бюджету України, бюджету Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів,  (див.: Єдиний реєстр розпорядників та одержувачів бюджетних коштів).

кошти Національного банку України,

державних цільових фондів,

Пенсійного фонду України,

кошти загальнообов'язкового державного соціального страхування,

кошти загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття,

кошти загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням,

кошти, передбачені Законом України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" (1105-14),

кошти установ чи організацій, утворених у встановленому порядку органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, місцевими державними адміністраціями чи органами місцевого самоврядування,

кошти державних та місцевих фондів,

кошти державного оборонного замовлення,

кошти державного замовлення для задоволення пріоритетних державних потреб,

кошти державного матеріального резерву,

кошти Аграрного фонду,

кошти Фонду соціального захисту інвалідів,

 

Додатково див.: "кошти господарських товариств, підприємств та об'єднань підприємств" (Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань державних закупівель" від 08.07.2011 N 3681-VI, який набрав чинності 03.10.2011, внесені зміни до Закону та виключені "кошти підприємств та їх об'єднань" із поняття "державні кошти").  Треба відзначити, що Господарський кодекс України та ДК 002:2004 розрізняють такі організаційно-правові форми як підприємства (державні, казенні та комунальні) та господарські товариства, до яких входять державні акціонерні компанії.  Тобто кошти господарських товариств державної та корпоративної форм власності від самого початку дії Закону України № 2289-VI не включалися до визначення державних коштів.   Підхід до здійснення закупівель замовниками, що базується на розподілі коштів на державні та власні кошти підприємств, запроваджений частиною 2 статті 2 Закону України від 24 травня 2012 року № 4851-VI «Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності», фактично частиною 3 статті 2 цього Закону встановлює закупівельні пороги щодо використання процедур закупівель суб'єктами природних монополій на рівні 5 млн. грн. для товарів та послуг та 10 млн. грн. для робіт (закупівлі за власні кошти).  Але, відповідно до визначень Господарського кодексу України, казенні (некомерційні) підприємства фактично не мають власних коштів.  Тобто всі кошти казенних підприємств є державними.  На додаток до всього, стаття 4 Закону України від 24 травня 2012 року № 4851-VI робить величезну кількість винятків, що дозволяють проводити закупівлі без процедур).

 

·         Процедури закупівель у Законі України № 2289   

·         Зміни до Закону України № 2289 та історія регулювання

·         Акти Кабінету Міністрів України

·         Акти Уповноваженого органу

·         Державні класифікатори України

·         Офіційне друковане видання з питань державних закупівель

·         Статистичні спостереження

·         Позасудове та судове оскарження

·         Типовий договір про закупівлю

·         Державна казначейська служба України у Законі України № 2289

·         Перелік законів, на які посилається Закон України № 2289

·         Форми документів замовника

·         Акти Міністерства фінансів України

·         Закон України № 4851-VI "Про особливості ... в окремих сферах господарської діяльності"

·         Контроль у сфері державних закупівель

 

·         Проекти законів та нормативно-правових актів

Проекти законів України.

Проекти підзаконних нормативно-правових актів.

зміни до Закону України № 2289 та історія регулювання.

перелік законів, на які посилається Закон України № 2289, та суміжні закони.

 

 

 

 

         Видання з питань державних закупівель

 

 

 

 

© ОО “Институт финансов и права”  image020  image021 image022 image075 image023  image024   ПОДДЕРЖАТЬ, СДЕЛАТЬ ВЗНОС.

 http://stat24.meta.ua/img/counter/9.gif MyCounter - qw8rwhj h qr`rhqrhj` Oncnd` b Onkr`be Oncnd` sqr`mnbhr| hmtnplep Oncnd` b Jhebe Opncmng oncnd{ hmtnplep