Ukraine flag  Russia Flag

 

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ІНСТИТУТ ФІНАНСІВ ТА ПРАВА»

вул. Шевченка 27, оф. 36, м. Полтава 36011, тел.: (067) 401-93-74, факс: (0532) 67-73-38, www.institutefl.org, ел. пошта: institute_fl@institutefl.org                                                                                                                                                       

 

  гарантії Кабінету Міністрів України, Ради міністрів Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування

 

Параграф 4 “гарантія” глави 49 “Забезпечення виконання зобов’язання” Цивільного кодексу України від 16 січня 2003 року N 435-IV містить статті 560-569. Чинне на сьогодні визначення державних гарантій надане у Порядку відображення операцій, пов'язаних з державним та гарантованим державою боргом, при плануванні та виконанні Державного бюджету, затвердженому Наказом Міністерства фінансів України від 28 січня 2004 року № 42: “державна гарантія – спосіб забезпечення повного або часткового виконання державою боргових зобов'язань суб'єкта господарювання – резидента України перед кредитором (позикодавцем)”.

 

У частині 1 статті 17 Бюджетного кодексу України від 8 липня 2010 року № 2456-VI  передбачено надання таких державних гарантій одноосібно Міністром фінансів, за дорученням Кабінету Міністрів України.  І хоча частиною 4 цієї ж статті заборонено надання гарантій, якщо джерелом повернення боргових зобов’язань передбачаються кошти Державного бюджету, адже державні гарантії збільшують прихований дефіцит державного бюджету, частина 7 цієї ж статті, по суті, вступає у протиріччя з такою забороною.

 

Частиною 14 статті 17 Бюджетного кодексу України від 8 липня 2010 року № 2456-VI передбачено можливість відмови від стягнення заборгованості суб'єктів господарювання перед державою за кредитами (позиками), залученими державою або під державні (місцеві) гарантії, не тільки на підставі рішення суду не на користь держави, але й якщо її «стягнення в судовому порядку є неможливим або недоцільним».  При цьому не визначено суб’єкта такої відмови і критеріїв для прийняття відповідного рішення, хоча виписано, що Порядок списання такої заборгованості визначається Кабінетом Міністрів України.

 

Частиною 1 статті 18 Бюджетного кодексу України від 8 липня 2010 року № 2456-VI пропонується визначати граничні обсяги місцевого боргу та місцевих гарантій на кожний бюджетний період у рішеннях місцевих рад про місцевий бюджет.   З міркувань недостатньої кваліфікованості багатьох місцевих урядовців і депутатів доцільно передбачати граничні рівні місцевих гарантій для рівнів місцевого самоврядування в Законі про Державний бюджет, надаючи можливість відповідним місцевим радам подальших їх обмежень.

 

Визначення, надане пунктом 26 частини першої статті 2 Бюджетного кодексу України від 8 липня 2010 року № 2456-VI: “інвестиційна   програма   (проект)  -  комплекс  заходів, визначених на основі  національної  системи  цінностей  і  завдань інноваційного   розвитку  економіки  та  спрямованих  на  розвиток окремих  галузей,  секторів   економіки,   виробництв,   регіонів, виконання  яких  здійснюється  з  використанням  коштів державного та/або  місцевих  бюджетів  чи  шляхом  надання  державних  та/або місцевих гарантій”.

 

До наказу Міністерства фінансів України від 28 січня 2004 року № 42 “Про затвердження Порядку відображення операцій, пов'язаних з державним та гарантованим державою боргом, при плануванні та виконанні державного бюджету” протягом 2011 року зміни не вносилися.  А отже, “державна гарантія - спосіб забезпечення   повного   або часткового   виконання  державою  боргових  зобов'язань  суб'єкта господарювання -  резидента    України    перед кредитором (позикодавцем)”.  Проект Закону України від 07.06.2011 р. № 8637 “Про державний борг та гарантований державою борг” залишається на розгляді у Верховній Раді України.  

 

Кабінет Міністрів України постановою від 9 червня 2011 року № 611 затвердив Порядок та умов надання у 2011 році державних гарантій для забезпечення виконання боргових зобов'язань за запозиченнями суб'єктів господарювання, залученими для реалізації інвестиційних, інноваційних, інфраструктурних та інших проектів розвитку, які мають стратегічне значення та реалізація яких сприятиме розвиткові національної економіки.

 

Проект закону України від 07.06.2011 р. № 8637 “Про державний борг та гарантований державою борг” залишається на розгляді у Верховній Раді України. 

 

Приклади нормативно-правових актів центральних органів виконавчої влади щодо надання гарантій:

Постанови Кабінету Міністрів України, що врегульовують питання державних гарантій, включають:   

  - від 3 липня 2013 р. № 500 «Про затвердження Умов надання у 2013 році державних гарантій для забезпечення виконання боргових зобов’язань за запозиченнями суб’єктів господарювання - резидентів України державного сектору економіки, залученими для реалізації інвестиційних, інноваційних, інфраструктурних та інших проектів розвитку, які мають стратегічне значення та реалізація яких сприятиме розвиткові національної економіки»;

  - від 13.08.2012  № 857 “Питання надання у 2012 році державних гарантій для фінансування проектів у сфері сільського господарства”;

  - вiд 12.10.2010  № 946 “Деякі питання надання у 2010 році державних гарантій щодо виконання боргових зобов'язань за запозиченнями суб'єктів господарювання державного сектору економіки, залученими для фінансування інвестиційних, інноваційних, інфраструктурних та інших проектів розвитку, які мають стратегічне значення та реалізація яких сприятиме розвитку економіки України, у тому числі імпортозамінних та експортоорієнтованих галузей”;

  - вiд 18.08.2010  № 766 “Про надання у 2010 році державних гарантій за зобов'язаннями Національне агентство з питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу та реалізації інфраструктурних проектів”; 

  - вiд 11.08.2010  № 740 “Про надання у 2010 році державних гарантій за зобов'язаннями Державної служби автомобільних доріг”;

  - вiд 30.06.2010  № 567 “Про затвердження Порядку та умов надання у 2010 році державних гарантій щодо виконання боргових зобов'язань за запозиченнями суб'єктів господарювання державного сектору економіки, залученими для фінансування інвестиційних, інноваційних, інфраструктурних та інших проектів розвитку, які мають стратегічне значення та реалізація яких сприятиме розвитку економіки України, в тому числі імпортозамінних і експортоорієнтованих галузей”; 

  - вiд 08.07.2009  № 717 “Про внесення зміни до пункту 2 Порядку надання у 2009 році державних гарантій за зобов'язаннями Державної служби автомобільних доріг”; 

  - вiд 08.07.2009  № 706 “Про внесення змін до Порядку надання у 2009 році державних гарантій за зобов'язаннями суб'єктів господарювання, що виробляють теплову енергію для споживання населенням, бюджетними установами та організаціями”; 

  - вiд 01.07.2009  № 718 “Про надання у 2009 році державних гарантій щодо фінансування робіт із створення національної супутникової системи зв'язку в рамках Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу”; 

  - вiд 01.07.2009 № 644 “Про надання у 2009 році державних гарантій за зобов'язаннями суб'єктів господарювання, що виробляють теплову енергію для споживання населенням, бюджетними установами та організаціями”; 

  - вiд 17.06.2009  № 686 “Про надання у 2009 році державних гарантій для виконання інвестиційних проектів”; 

  - від 21.01.2009  № 31 “Про надання у 2009 році державних гарантій за зобов'язаннями Державної служби автомобільних доріг”;  

  - від 30.10.2008  № 959 “Про надання у 2008 році державних гарантій за зобов'язаннями Державної служби автомобільних доріг”; 

  - від 05.03.2008 № 152 “Про порядок надання у 2008 році державних гарантій за зобов'язаннями Державної іпотечної установи”; 

  - від 10.10.2007  № 1211 “Про внесення зміни до пункту 4 Порядку надання державних гарантій за зобов'язаннями Державної іпотечної установи”; 

  - від 20.06.2007  № 834 “Про порядок надання державних гарантій за кредитними коштами, що залучаються Державною службою автомобільних доріг”; 

  - від 04.04.2007 № 607 “Про надання державних гарантій за зобов'язаннями Державної іпотечної установфи”; 

  - від 03.08.2006 № 1094 “Питання надання державних гарантій за зобов'язаннями Державної іпотечної установи”; 

  - від 16.03.2006  № 344 “Про порядок надання державних гарантій за кредитними коштами, що залучаються Державною службою автомобільних доріг”;

  - від 11.07.2001 № 787 “Про заходи щодо залучення державою або під державні гарантії іноземних кредитів і надання державних гарантій”;

   - від 14.09.1999  № 1693  “Про надання гарантій Кабінету Міністрів України за кредитом Експортно-імпортного банку Японії, що залучається для фінансування проекту модернізації та переоснащення обласних державних телерадіокомпаній”;

   - Декрет КМУ вiд 17.03.1993  № 25-93 “Про надання державних гарантій щодо іноземних кредитів, які надаються Україні відповідно до міжнародних договорів”.

 

 

Приклади бюджетних програм, що передбачають погашення зобов’язань за кредитами, залученими під державні гарантії:

       Код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету (КПКВК): 3111030 - погашення зобов'язань за кредитами, отриманими під гарантію Кабінету Міністрів України на розвиток мережі автомобільних доріг загального користування (в межах зазначеної бюджетної програми виконувалася Державна програма розвитку автомобільних доріг загального користування на 2007-2011 роки, обліковий код: 075052146).

       Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету: 0456 - дорожнє господарство. 

       Головний розпорядник:  Державна служба автомобільних доріг України.

 

       Код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету (КПКВК): 2301280 - виконання боргових зобов'язань за кредитами, залученими ДП "Укрмедпостач" під державні гарантії, для реалізації інвестиційних проектів.

       Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету: 0763 - інші заклади та заходи у сфері охорони здоров'я. 

       Головний розпорядник: Міністерство охорони здоров’я України.

 

       Код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету (КПКВК): 2407130 - виконання боргових зобов'язань за кредитом, залученим ДП "Львівська обласна дирекція з протипаводкового захисту" під державну гарантію.

       Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету: 0511 - охорона та раціональне використання природних ресурсів.

       Головний розпорядник: Міністерство охорони здоров’я України.

 

       Код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету (КПКВК): 3107280 - виконання боргових зобов'язань за кредитами, залученими під державні гарантії, що використовуються для реалізації завдань та здійснення заходів, передбачених Державною цільовою програмою підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи.

       Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету: 0810 - фізична культура і спорт.

       Головний розпорядник: Міністерство інфраструктури України.

 

       Код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету (КПКВК): 6381130 - виконання боргових зобов'язань за кредитами, залученими під державні гарантії для реалізації проектів "Циклон-4" та "Створення Національної супутникової системи зв'язку".

       Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету: 0434 - Інші галузі паливно-енергетичного комплексу.

       Головний розпорядник: Державне космічне агентство України.

 

 

КЕКД І.І бюджетної класифікації, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 № 11, містить наступні доходи від операцій з кредитування та надання гарантій:

24110000 Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій.

24110100  Плата за надання гарантій та позик, отриманих за рахунок коштів, залучених державою та/або під державні гарантії.

 

 

Тимчасова класифікація видатків та кредитування місцевих бюджетів (з перехідною таблицею до функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету):

Код                     Найменування                                                                                                                                 Код функціональної класифікації, що відповідає даному коду 

180000   Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю        

180401   Платежі за кредитними угодами, укладеними під гарантії Уряду                           0171        

 

 

ДЕ ЗНАХОДЯТЬСЯ ДОВГІ ТА ДЕШЕВІ ГРОШІ? АБО ПИТАННЯ ДЕРЖАВНИХ ІНВЕСТИЦІЙ У СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМИ ФІНАНСАМИ – 22.08.2014 р.

Розпорядження КМУ від 1 серпня 2013 р. № 774-р «Про Стратегію розвитку системи управління державними фінансами».  V. Квазіфіскальні операції (витяг).

 

 

Проекти нормативно-правових актів:

Проект Постанови Верховної Ради України «Про Основні напрями бюджетної політики на 2014 рік» (вноситься народними депутатами України – членами Комітету з питань бюджету Гєллєром Є.Б. та іншими) «Про Основні напрями бюджетної політики на 2014 рік» (відповідно до статті 33 Бюджетного кодексу України і статті 152 Регламенту Верховної Ради України):

«Основні завдання бюджетної політики

… Подальша стабілізація державних фінансів передбачає:

…надання державних гарантій для реалізації інвестиційних проектів, що мають стратегічне значення та реалізація яких сприятиме розвитку економіки України, в обсязі, що не перевищує 3 відсотків валового внутрішнього продукту (залежно від стану підготовки таких проектів);…

... управління ризиками, пов’язаними з державним боргом та наданням державних гарантій;

... удосконалення бюджетного законодавства в частині встановлення відносної величини граничних обсягів надання кредитів під державні гарантії та більш жорстких умов їх надання, а також упорядкування переліку головних розпорядників бюджетних коштів відповідно до підсумків проведення адміністративної реформи…».

 

Витяг із Закону України Закону України від 1 липня 2010 року  N 2404-VI «Про державно-приватне партнерство»:
     «…Стаття 18. Державна підтримка здійснення державно-приватного партнерства 
     1. Державна    підтримка    здійснення    державно-приватного партнерства може надаватися:
     шляхом надання   державних   гарантій,   гарантій  Автономної Республіки Крим та місцевого самоврядування;
… ».

 

 

учасник

коаліції з громадського моніторингу за державними закупівлями – Громадське партнерство За доброчесні державні закупівлі
tenderua@googlegroups.com

http://groups.google.com/group/tenderua?hl=uk?hl=uk

www.integrity.pp.ua

 

© ГО “Інститут фінансів та права”                 ПІДТРИМАТИ, ЗРОБИТИ ВНЕСОК.

  Oncnd` b Onkr`be Oncnd` sqr`mnbhr| hmtnplep Oncnd` b Jhebe Opncmng oncnd{ hmtnplep