Ukraine flag  Russia Flag

  

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ІНСТИТУТ ФІНАНСІВ ТА ПРАВА»

вул. Шевченка 27, оф. 36, м. Полтава 36011, тел.: (067) 401-93-74, факс: (0532) 67-73-38, www.institutefl.org, ел. пошта: institute_fl@institutefl.org

 

Рахункова   палата,   Антимонопольний  комітет  України, Державна  фінансова  інспекція України, Державна служба статистики України  здійснюють  контроль у сфері державних закупівель у межах своїх  повноважень,  визначених  Конституцією  (  254к/96-ВР  ) та законами України. (ч. 5 ст. 7 Закону України № 2289-VI “Про здійснення державних закупівель”).

Див. додаток 28 – довідка про сплату до бюджету штрафів, накладених контролюючими органами, до Порядку складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, затвердженого Наказом ДКУ та МФУ від 05.01.2011 р. № 2.

 

Контроль над закупівлями - еволюція регулювання

Державний контроль (нагляд)

Закон України від 22 лютого 2000 року   N 1490-III «Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти» (редакція від 2005-го року)

контроль за виконанням  договорів про закупівлю   як одна із стадій державних закупівель та їх планування (пп. 2.8 статті 2-2 Закону України № 1490),

державний контроль у сфері закупівель здійснюється Верховною Радою та Рахунковою палатою та центральними органами виконавчої влади (ст. 3 Закону України № 1490), 

контроль за дотриманням законодавства про захист економічної  конкуренції  у  сфері  закупівель був однією з функцій Антимонопольного комітету    (абзац одинадцятий  частини другої статті 3-1 Закону України № 1490),

забезпечення організації контролю за дотриманням законодавства щодо закупівель є правом

  Антимонопольного комітету України     (абзац шостий частини  третьої  статті  3-1  Закону України № 1490);

правоохоронні органи  здійснюють державний нагляд та контроль у сфері закупівель в межах своєї компетенції,  визначеної законами України.  (частина друга статті  3-2 Закону України № 1490);

міжвідомча комісія з питань державних закупівель  надає пропозиції Антимонопольному  комітету  України    щодо забезпечення дієвого контролю у сфері закупівель (стаття 3-3 Закону України № 1490);

Постанова КМУ від 28 березня 2008 р. N 274 «Про здійснення закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти»

4. Головному контрольно-ревізійному управлінню, іншим державним  органам,  які  здійснюють державний нагляд (контроль) у сфері  державних  закупівель,  під  час  проведення заходів із здійснення  державного  нагляду  (контролю)  перевіряти дотримання розпорядниками державних коштів вимог Тимчасового положення.

  Органи, що здійснюють  державний  нагляд  (контроль) у сфері закупівель в межах компетенції, визначеної Конституцією

          ( 254к/96-ВР ) і законами України, виконують такі функції:

           1) Державна контрольно-ревізійна служба:

            контроль за  додержанням  замовниками вимог цього Тимчасового положення;

              складення протоколів  про адміністративні правопорушення, пов'язані з порушенням законодавства у сфері закупівель;

              співпраця з органами державної влади щодо запобігання проявам корупції у сфері закупівель;

             подання відповідних матеріалів до правоохоронних органів;

              інші функції, передбачені законодавством;

               2) Державне казначейство:

             перевірка наявності укладеного договору про закупівлю та його відповідності  звіту про результати проведення процедури закупівлі та інших документів, передбачених цим Тимчасовим положенням;

           подання відповідних матеріалів до правоохоронних органів;

          інші функції, передбачені законодавством;

             3) Держкомстат:

             збирання інформації про результати процедур закупівель;

            затвердження форм статистичної звітності у сфері закупівель;

            інші функції, передбачені законодавством;

             4) Антимонопольний комітет:

             розроблення і організація здійснення заходів,  спрямованих на створення та розвиток конкурентного середовища у сфері закупівель;

            контроль за  додержанням законодавства про захист економічної конкуренції у сфері закупівель;

            інші функції, передбачені законодавством.

            Правоохоронні органи здійснюють державний нагляд (контроль) у сфері закупівель в межах своїх повноважень, визначених законами.

               

Постанова КМУ від 17 жовтня 2008 р. N 921 «Про затвердження Положення про закупівлю
товарів, робіт і послуг за державні кошти»

5. Головному контрольно-ревізійному управлінню, іншим

державним органам,  які здійснюють державний нагляд  (контроль)  у сфері державних закупівель,  під  час  проведення  заходів  із здійснення державного  нагляду  (контролю)  перевіряти  дотримання розпорядниками державних коштів вимог затвердженого цією постановою Положення.  93. Державний нагляд (контроль) у сфері закупівель у межах їх повноважень здійснюється уповноваженим органом, органами державної контрольно-ревізійної  служби,  Державним  казначейством, Держкомстатом,  Антимонопольним  комітетом,  а  також Рахунковою палатою і правоохоронними органами.

  Органи, що  здійснюють  державний  нагляд  (контроль) у сфері закупівель в межах повноважень, визначених Конституцією ( 254к/96-ВР ) і законами України, виконують такі функції:

  1) органи державної контрольно-ревізійної служби:

  контроль за додержанням замовниками вимог цього Положення;

  складення протоколів про адміністративні  правопорушення, пов'язані з порушенням законодавства у сфері закупівель;

  співпраця з органами державної влади щодо запобігання проявам корупції у сфері закупівель;

  подання відповідних матеріалів до правоохоронних органів;

  інші функції, передбачені законодавством;

  2) Державне казначейство:

  перевірка наявності укладеного договору про закупівлю та його відповідності звіту про результати проведення процедури  закупівлі та інших документів, передбачених цим Положенням;

  подання відповідних матеріалів до правоохоронних органів;

  інші функції, передбачені законодавством;

  3) Держкомстат:

  збирання інформації про результати процедур закупівель;

  затвердження форм статистичної звітності у сфері закупівель;

  інші функції, передбачені законодавством;

  4) Антимонопольний комітет:

  розроблення і організація здійснення заходів,  спрямованих на

створення та розвиток конкурентного середовища у сфері закупівель;

  контроль за додержанням законодавства про захист  економічної

конкуренції у сфері закупівель;

  контроль за  виконанням  заходів щодо створення конкурентного середовища та забезпечення захисту конкуренції у сфері закупівлі;

  надання органам,  що здійснюють державний нагляд (контроль) у сфері  закупівель,  інформації  про  порушення  законодавства  про захист економічної конкуренції у сфері закупівель;

  інші функції, передбачені законодавством.

  Рахункова палата і правоохоронні органи здійснюють  державний нагляд  (контроль)  у  сфері закупівель в межах своїх повноважень, визначених законами.

{  Положення  в  редакції  Постанови КМ N 1017 ( 1017-2008-п ) від 19.11.2008 }

 

Закон України «Про здійснення державних закупівель» від 1 червня 2010 року   N 2289-VI

Розділ II    ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА КОНТРОЛЬ   У СФЕРІ ЗАКУПІВЕЛЬ   

 Стаття 7. Державне регулювання та контроль   у сфері закупівель    1. Державне регулювання  та  контроль  у  сфері  закупівель здійснюють Уповноважений орган та інші  органи  відповідно  до  їх компетенції.    Органи,  які  уповноважені  на  здійснення  контролю  у сфері закупівель,  не  мають  права  втручатися  у  проведення  процедур закупівель.  {  Частину  першу  статті  7 доповнено абзацом другим згідно із Законом N 3681-VI ( 3681-17 ) від 08.07.2011 }    2. Уповноваженим органом є Міністерство економічного розвитку і торгівлі України. {  Частина  друга статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3681-VI ( 3681-17 ) від 08.07.2011 } …      5. Рахункова палата, Антимонопольний  комітет  України, Державна  фінансова  інспекція України, Державна служба статистики України  здійснюють  контроль у сфері державних закупівель у межах своїх  повноважень,  визначених  Конституцією  (  254к/96-ВР  ) та законами України. 

Закон України «Про здійснення державних закупівель

» від 10 квітня 2014 року 
№ 1197-VII

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА КОНТРОЛЬ У СФЕРІ ЗАКУПІВЕЛЬ

Стаття 7. Державне регулювання та контроль у сфері закупівель

1. Державне регулювання та контроль у сфері закупівель здійснюють Уповноважений орган та інші органи відповідно до їх компетенції.

Органи, які уповноважені на здійснення контролю у сфері закупівель, не мають права втручатися у проведення процедур закупівель.

2. Уповноважений орган здійснює регулювання та координацію у сфері закупівель у межах повноважень, визначених цим Законом.

3. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів:

до здійснення оплати за договорами про закупівлю перевіряє наявність та відповідність укладеного договору про закупівлю звіту про результати проведення процедури закупівлі та річному плану закупівель, правильність їх оформлення відповідно до законодавства, а також наявність оголошення про проведення процедури закупівлі, повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів (цінової пропозиції, пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі), відомостей про рамкову угоду, за якою укладено договір про закупівлюразі проведення закупівлі за рамковими угодами), оголошення про результати процедури закупівлі, що були оприлюднені на веб-порталі Уповноваженого органу. Перевіркою правильності оформлення документів вважається перевірка дотримання замовником встановлених законодавством вимог до форми документа та правильності його заповнення відповідно до затверджених інструкцій стосовно заповнення таких форм (за їх наявності) або розміщених на веб-порталі Уповноваженого органу;

вживає заходів з недопущення здійснення платежів з рахунка замовника згідно з узятим фінансовим зобов’язанням за договором про закупівлю у випадках:

відсутності або невідповідності встановленим законодавством вимогам необхідних документів, передбачених цим Законом;

відміни процедури закупівлі;

набрання законної сили рішенням суду про визнання результатів процедури закупівлі недійсними;

на період призупинення процедури закупівлі;

наявності відповідного рішення органу оскарження відповідно до статті 18 цього Закону.

У разі виявлення порушень вимог законодавства у сфері закупівель повідомляє про такі випадки Уповноважений орган та орган оскарження.

Банкам під час оплати за договорами про закупівлю замовником разом із платіжним дорученням надаються документи щодо державних закупівель відповідно до Закону України "Про банки і банківську діяльність". У разі їх невідповідності вимогам цього Закону платіжне доручення вважається оформленим неналежним чином.

4. Рахункова палата,   Антимонопольний комітет України,   центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного фінансового контролю, здійснюють контроль у сфері державних закупівель у межах своїх повноважень, визначених Конституцією та законами України.

5. Нормативно-правове забезпечення державного регулювання та контролю у сфері закупівель здійснює Уповноважений орган.

 

 

  коаліція з громадського моніторингу за державними закупівлямигромадське партнерство “За доброчесні державні закупівлі
tenderua@googlegroups.com http://groups.google.com/group/tenderua?hl=uk?hl=uk

www.integrity.pp.ua

 

 

© ГО “Інститут фінансів та права”                 ПІДТРИМАТИ, ЗРОБИТИ ВНЕСОК.

  Oncnd` b Onkr`be Oncnd` sqr`mnbhr| hmtnplep Oncnd` b Jhebe Opncmng oncnd{ hmtnplep