USA flag  Ukraine flag  Russia Flag

 

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ІНСТИТУТ ФІНАНСІВ ТА ПРАВА»

вул. Шевченка 27, оф. 36, м. Полтава 36039, Полтавська область, тел.: (067) 401-93-74, факс: (0532) 67-73-38, www.institutefl.org, ел. пошта: institute_fl@institutefl.org

 

 

Рішення XXVI-ї сесії VI скликання 16 січня 2015 року Полтавської обласної ради «Про Стратегію розвитку Полтавської області на період до 2020 року.

 

Постанова Кабінет Міністрів України від 6 серпня 2014 р. № 385 «Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року».

 

 

Витяги:

Інституційне забезпечення регіонального розвитку забезпечуватиметься шляхом виконання таких завдань:

… максимальна концентрація коштів фінансової державної підтримки регіонального розвитку в рамках державного фонду регіонального розвитку;

 

Мінрегіон, що:

- забезпечує формування та реалізацію державної регіональної політики, координацію дій центральних та місцевих органів виконавчої влади під час формування та реалізації державної регіональної політики;

Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські ради, що:

 - затверджують регіональні стратегії розвитку;  (див.: щодо стратегії розвитку Полтавської області до 2020-го року);

- затверджують звіти щодо результатів моніторингу та оцінки реалізації регіональних стратегій розвитку та виконання планів заходів щодо їх реалізації;

- забезпечують урахування спільних інтересів територіальних громад під час розроблення регіональних стратегій розвитку;

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, що:

- забезпечують реалізацію державної регіональної політики;

- здійснюють підготовку і внесення на розгляд Мінрегіону пропозицій щодо узгодження дій органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з реалізації державної регіональної політики;

- забезпечують розроблення проектів регіональних стратегій розвитку, розроблення та затвердження планів заходів щодо їх реалізації;

- проводять оцінку реалізації регіональних стратегій розвитку та виконання планів заходів щодо їх реалізації, готують та подають відповідні звіти Верховній Раді Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським радам;

- подають Мінрегіону звіти щодо результатів проведення моніторингу та оцінки реалізації регіональних стратегій розвитку та виконання планів заходів щодо їх реалізації;

районні, міські, селищні, сільські ради, що забезпечують підготовку та подають до Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних рад пропозиції стосовно врахування їх інтересів під час розроблення плану заходів щодо реалізації Стратегії, регіональних стратегій розвитку та планів заходів щодо їх реалізації, а також інвестиційних програм (проектів), спрямованих на розвиток регіонів;

асоціації та інші об’єднання органів місцевого самоврядування, агенції регіонального розвитку, громадські об’єднання, юридичні та фізичні особи, що беруть участь у формуванні та забезпеченні реалізації державної регіональної політики.

 

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, що:

- забезпечують реалізацію державної регіональної політики;

- здійснюють підготовку і внесення на розгляд Мінрегіону пропозицій щодо узгодження дій органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з реалізації державної регіональної політики;

- забезпечують розроблення проектів регіональних стратегій розвитку, розроблення та затвердження планів заходів щодо їх реалізації;

- проводять оцінку реалізації регіональних стратегій розвитку та виконання планів заходів щодо їх реалізації, готують та подають відповідні звіти Верховній Раді Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським радам;

- подають Мінрегіону звіти щодо результатів проведення моніторингу та оцінки реалізації регіональних стратегій розвитку та виконання планів заходів щодо їх реалізації;

районні, міські, селищні, сільські ради, що забезпечують підготовку та подають до Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних рад пропозиції стосовно врахування їх інтересів під час розроблення плану заходів щодо реалізації Стратегії, регіональних стратегій розвитку та планів заходів щодо їх реалізації, а також інвестиційних програм (проектів), спрямованих на розвиток регіонів;

асоціації та інші об'єднання органів місцевого самоврядування, агенції регіонального розвитку, громадські об'єднання, юридичні та фізичні особи, що беруть участь у формуванні та забезпеченні реалізації державної регіональної політики.

 

Очікувані результати

Очікувані результати реалізації Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, відображені як відповідні індикатори (додаток 5).

Перелік індикаторів, на досягнення прогнозованих значень яких спрямована Стратегія

Індикатор

Одиниця виміру

Територіальний рівень

Значення базового 2013 року

Значення року завершення строку реалізації Стратегії

Джерело інформації

 

Ціль 1. Підвищення рівня конкурентоспроможності регіонів

 

Валовий регіональний продукт (у фактичних цінах) у розрахунку на одну особу

гривень

Україна, регіони

32002*
(від 14529 до 97429)

57238
(від 30451 до 171142)

Держстат

 

відношення регіону з мінімальним значенням до середнього значення по країні

відсотків

- " -

45,4*

53,2

- " -

 

Наявний дохід у розрахунку на одну особу

гривень

- " -

26167,5*
(від 17898,2 до 52924,5)

45403
(від 33016 до 95426)

- " -

 

відношення регіону з мінімальним значенням до середнього значення по країні

відсотків

- " -

68,4

72,7

- " -

 

Обсяг прямих іноземних інвестицій у розрахунку на одну особу

доларів США

- " -

1283,6
(від 63,6 до 9958,7)

1750
(від 95 до 9780)

- " -

 

відношення регіону з мінімальним значенням до середнього значення по країні

відсотків

- " -

5,3

5,4

- " -

 

зростання до показника на 1 січня 2013 р.

відсотків

Україна, регіони

+ 7
(у 25 регіонах від + 0,9 до + 46,5)

+ 45,9
(у всіх регіонах від + 25,7 до + 185,2)

Держстат

 

Експорт товарів у розрахунку на одну особу

доларів США

- " -

1391,8
(від 138 до 4319,9)

2383
(від 253 до 4887)

- " -

 

відношення регіону з мінімальним значенням до середнього значення по країні

відсотків

- " -

9,9

10,6

- " -

 

зростання (зменшення) до показника 2012 року

- " -

- " -

- 7,8 (у 17 регіонах від - 0,6 до 42,6, у 10 регіонах від + 0,1 до + 54,7)

+ 44
(у всіх регіонах від + 5,2 до + 77,8)

- " -

 

Кількість малих підприємств у розрахунку на 10 тис. наявного населення

одиниць

- " -

76* (від 40 до 252)

93 (від 63 до 311)

- " -

 

відношення регіону з мінімальним значенням до середнього значення по країні

відсотків

- " -

52,6*

67,7

- " -

 

зростання до показника 2012 року

- " -

- " -

 

+ 22,4
(у 25 регіонах від + 7,1 до + 82,5)

- " -

 

Обсяг реалізованої інноваційної продукції до загального обсягу реалізованої промислової продукції

- " -

- " -

3,3
(від 0,2 до 15,5)

7
(від 2,2 до 25,6)

- " -

 

зростання (зменшення) до показника 2012 року

відсоткових пунктів

Україна, регіони

0
(у 14 регіонах від 0,1 до 3,6)

+ 3,7
(у всіх регіонах від + 0,4 до + 17,2)

Держстат

 

Енергоємність виробництва і відпуску котельнями 1 Гкал теплової енергії в регіонах

кілограмів умовного палива на 1 Гкал

- " -

175

157,2

Держенергоефективності

 

Енергоємність послуг з розподілу води підприємствами житлово-комунального господарства

кілограмів умовного палива на 1 тис. куб. метрів

- " -

136,7

126,27

- " -

 

Втрати теплової енергії підприємствами житлово-комунального господарства

відсотків

- " -

14,83

11,5

- " -

 

Втрати води підприємствами житлово-комунального господарства

- " -

- " -

29,28

23,6

- " -

 

Щільність автомобільних доріг загального користування з твердим покриттям державного та місцевого значення вищої категорії (I і II категорії)

кілометрів доріг на
1 тис. кв. метрів території

- " -

26,2*
(від 9,9 до 131,4)

29
(від 11,8 до 133,9)

Держстат

 

відношення регіону з мінімальним значенням до середнього значення по країні

відсотків

Україна, регіони

37,8*

 

40,7

Держстат

 

зростання до показника 2012 року

- " -

- " -

 

+ 10,7
(у всіх регіонах від + 1,9 до + 83,6)

- " -

 

Ціль 2. Територіальна соціально-економічна інтеграція і просторовий розвиток

 

Середньомісячна заробітна плата (фактична)

гривень

 

- " -

3265
(від 2359 до 5007)

6015
(від 4750 до 9504)

- " -

 

відношення регіону з мінімальним значенням до середнього значення по країні

відсотків

- " -

70

79

- " -

 

Рівень безробіття, визначений за методологією Міжнародної організації праці

- " -

- " -

7,2
(від 5,2 до 9,4)

6,1
(від 4 до 7,9)

- " -

 

зниження до показника 2012 року

відсоткових пунктів

- " -

- 0,3
(у всіх регіонах від - 0,1 до - 0,9)

- 1,8
(у всіх регіонах від - 0,2 до - 2,4)

- " -

 

Загальний коефіцієнт вибуття сільського населення (на 1 тис. наявного сільського населення)

відсотків

- " -

13,6
(від 4,4 до 19,3)

9
(від 5 до 16,9)

- " -

 

Забезпеченість населення лікарями загальної практики - сімейними лікарями на 10 тис. населення на кінець року

осіб

Україна, регіони

2,3*

5
(від 4,5 до 5,5)

МОЗ

 

відношення регіону з мінімальним значенням до середнього значення по країні

відсотків

- " -

25*

80

- " -

 

зростання до показника 2011 року

- " -

- " -

 

+ 100

- " -

 

Виконання нормативу прибуття бригад екстреної (швидкої) медичної допомоги на місце події:

- " -

- " -

 

 

- " -

 

у міській місцевості (10 хвилин)

 

 

90,7*

95

 

 

у сільській місцевості (20 хвилин)

 

 

83,3*

95

 

 

Рівень обладнання загальної площі житлового фонду водопроводом:

- " -

- " -

 

 

Держстат

 

у міській місцевості

 

 

78,5*
(від 62,8 до 99)

81,5
(від 60,7 до 99,8)

 

 

у сільській місцевості

 

 

31,5
(від 11,9 до 95,6)

31,7
(від 11,5 до 92,7)

 

 

Модернізація котелень за рахунок оновлення котлоагрегатів та переведення їх на альтернативні види палива

одиниць

- " -

12291*

44066

Мінрегіон

 

Зменшення протяжності застарілих та аварійних житлово-комунальних мереж

кілометрів

Україна, регіони

88715

17743

Держстат

 

Смертність на 1 тис. наявного населення

відсотків

- " -

14,6
(від 9,8 до 18,6)

13,4
(від 9,1 до 16,8)

- " -

 

Демографічне навантаження на 1 тис. постійного населення віком 16 - 59 років:

- " -

- " -

 

 

- " -

 

у міській місцевості

 

 

546*
(від 498 до 593)

503
(від 458 до 555)

 

 

у сільській місцевості

 

 

679*

(від 582 до 875)

587

(від 523 до 735)

 

 

Охоплення дітей дошкільними навчальними закладами:

- " -

- " -

 

 

- " -

 

у міській місцевості

 

 

72
(від 63 до 89)

74
(від 63 до 94)

 

 

у сільській місцевості

 

 

42
(від 21 до 59)

49
(від 28 до 73)

 

 

Співвідношення результатів тестування якості знань учнів міських та сільських загальноосвітніх навчальних закладів з математики та англійської мови**

- " -

- " -

 

 

МОН

 

Питома вага утилізованих відходів до загальної кількості утворених відходів

відсотків

Україна, регіони

35,5*
(від 0,2 до 78,9)

50,8
(від 11,6 до 85,4)

Держстат

 

Ціль 3. Ефективне державне управління у сфері регіонального розвитку

 

Виділення коштів для державного фонду регіонального розвитку

 

 

 

 

 

 

обсяг коштів, визначений Законом України про Державний бюджет України на відповідний бюджетний період, порівняно із законодавчо передбаченим рівнем***

- " -

- " -

32

100

Мінфін

 

рівень фінансування

- " -

- " -

27

100

- " -

 

кількість проектів, профінансованих за рахунок таких коштів

одиниць

- " -

 

 

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

 

 

 

Кількість реалізованих проектів у рамках Стратегії

у тому числі в рамках:

механізму державно-приватного партнерства

технічної допомоги Європейського Союзу, інших країн - донорів МФО

- " -
 

- " -
 
 

 
 

 

центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
 

Кількість адміністративно-територіальних одиниць, що мають схеми планування територій

відсотків

Україна, регіони, населені пункти

 

100

Мінрегіон

 

Кількість громадських об'єднань, у тому числі асоціацій та інших партнерів, що беруть участь у консультаціях під час підготовки стратегій регіонального розвитку

одиниць

Україна, регіони

 

 

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

 

 

 

Оскільки відповідно до Постанови Кабінету Міністрів від 08.2014 № 385 «Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року», «інституційне забезпечення регіонального розвитку забезпечуватиметься шляхом виконання таких завдань: …. максимальна концентрація коштів фінансової державної підтримки регіонального розвитку в рамках державного фонду регіонального розвитку…», громадська коаліція "За доброчесні державні закупівлі" проводить громадську кампанію:

"НІ РУЧНИМ ТРАНСФЕРТАМ! ТАК ФОРМУЛЬНОМУ РОЗПОДІЛУ КОШТІВ БЮДЖЕТІВ!"

Відповідно до п. 14 Порядку підготовки, оцінки та відбору інвестиційних програм (проектів), що можуть реалізуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, затвердженого Постановою КМУ від 4 липня 2012 р. N 656 «Питання державного фонду регіонального розвитку», «сформовані узагальнені переліки інвестиційних програм (проектів) разом з документами, зазначеними у пункті 11 цього Порядку, та відповідними пропозиціями регіональної комісії Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації подають до 1 травня року, що передує плановому, Мінекономрозвитку, заінтересованим центральним органам виконавчої влади, Мінрегіону».  Відповідно до п. 12 Порядку підготовки, оцінки та відбору інвестиційних програм (проектів), регіональною комісією з оцінки та забезпечення проведення конкурсного відбору інвестиційних програм (проектів), що можуть реалізуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, склад якої та положення про яку затверджені розпорядженнями голів обласних державних адміністрацій, «за результатами проведення оцінки інвестиційних програм (проектів) регіональні комісії до 1 квітня року, що передує плановому, подають Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським держадміністраціям пропозиції щодо формування узагальнених переліків інвестиційних програм (проектів)».

 Урахування керівним комітетом з розробки проекту Стратегії регіонального розвитку області та робочою групою з розробки Стратегії регіонального розвитку області діяльності регіональної комісії з оцінки та забезпечення проведення конкурсного відбору інвестиційних програм (проектів) забезпечить зв’язок між проектом Стратегії регіонального розвитку областей на період до 2020 року та Державним фондом регіонального розвитку, за рахунок коштів якого у тому числі проводиться інституційне забезпечення інституційне забезпечення регіонального розвитку, оскільки «кошти державного фонду регіонального розвитку спрямовуються на здійснення заходів щодо реалізації Стратегії та регіональних стратегій розвитку, виконання державних цільових програм регіонального розвитку, державних програм транскордонного співробітництва, угод щодо регіонального розвитку та програм подолання депресивності окремих територій…». 

 

ЕКСКУРС ЩОДО ДЕРЖАВНОГО ФОНДУ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ.

Бюджетна програма 3511670 «Державний фонд регіонального розвитку», головним розпорядником якої є центральний апарат Міністерства фінансів України, вже має досить непросту історію.  Уперше стаття 24-1 Державний фонд регіонального розвитку з’явилась у редакції Бюджетного кодексу України (надалі: БКУ) від 05.02.2012, на підставі Закону України від 12 січня 2012 року № 4318-VI.

 

Цифри видатків, затверджених для ДФРР у 2012-му, 2013-му та 2014-му роках, відрізнялись в усіх трьох випадках (стаття 24-1 Бюджетного кодексу України, Закон України «Про Державний бюджет України» на поточний рік, Розпорядження КМУ про результати відбору інвестиційних проектів).

2012-й рік

Відповідно до ст. 24-1 БКУ повинно бути не менше 2 881 774 тис. грн. (1% заг. фонду ДБУ).    Законом про ДБУ затверджено 0,4% заг. фонду ДБУ (1 141 450 тис. грн.), а розпорядженням Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2012 р. № 243-р затверджено 1 639 524 тис. грн. (0,57% загального фонду ДБУ).

 

30% відсотків коштів ДФРР, як це передбачено ст. 24-1 БКУ, розподіляються не між 9-ма регіонами, в яких ВРП на душу населення є меншим від 75% середньоарифметичного ВРП, як це передбачено статтею 24-1 БКУ, а між 20-ма регіонами.   Часткам населення цифри, затверджені у розпорядженні КМУ щодо фінансування інвестиційних проектів, не відповідають, тобто вимоги ст. 24-1 БКУ не дотримуються.

 

Переважно у серпні 2012-го року, Кабінет Міністрів Автономної Республіки Крим, Київська та Севастопольська міські та обласні державні адміністрації затверджують:

 - розпорядження про утворення регіональних комісій з оцінки та забезпечення проведення конкурсного відбору інвестиційних програм (проектів), що можуть реалізуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку.

 

За цими розпорядженнями слідують:

 - розпорядження про визначення розпорядника коштів державного фонду регіонального розвитку, передбачених розпорядженням Кабінету Міністрів України

 - розпорядження про питання оцінки та відбору інвестиційних програм (проектів), що можуть реалізуватись за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку.

2013-й рік

Відповідно до ст. 24-1 БКУ, бюджетна програма ДФРР повинна бути не менше 3 152 243 тис. грн. (1% загального фонду ДБУ).   Законом про ДБУ затверджено 0,48%  загального фонду ДБУ (1 518 200 тис. грн.), а розпорядженням Кабінету Міністрів України від 22 травня 2013 р. № 508-р затверджено 618 048  тис. грн. (0,2% загального  фонду ДБУ).  

 

30% відсотків коштів ДФРР, відповідно до ст. 24-1 БКУ, взагалі випадають, хоча на такий розподіл мають право 9 регіонів, в яких ВРП на душу населення є меншим від 75% середньоарифметичного ВРП.   Часткам населення цифри, затверджені  у розпорядженні КМУ, щодо фінансування інвест. проектів, не відповідають, тобто вимоги ст. 24-1 БКУ не дотримуються.

2014-й рік

Відповідно до ст. 24-1 БКУ повинно бути не менше 3 453 593 тис. грн. (1% заг. фонду ДБУ).   Уперше за історію ДФРР законом про ДБУ від 16.01.2014 р. затверджено 1,0% загального фонду ДБУ.  Додаток 11 до Закону ДБУ від 16.01.2014 р. структурно не відповідає ст. 24-1 БКУ.  Проте 27 березня 2014 року Законом України від № 1165-VII сам ДФРР взагалі вилучається як такий, а додаток 11 більше не посилається на ДФРР.  Часткам населення цифри, затверджені додатку 11 до ДБУ не відповідають, тобто вимоги ст. 24-1 БКУ не дотримуються.

 

Розпорядження КМУ «Про затвердження переліку інвестиційних програм (проектів), що фінансуються у 2014 році за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку»  не виходить, але у Постанові КМУ від 06.08.2014 р. № 385 визначається, що інституційне забезпечення регіонального розвитку забезпечуватиметься шляхом виконання таких завдань: … максимальна концентрація коштів фінансової державної підтримки регіонального розвитку в рамках державного фонду регіонального розвитку;..»

2015-й рік

У Державному бюджеті України на 2015-й рік, затвердженому Законом України від  28 грудня 2014 року  № 80, на Державний фонд регіонального розвитку на 2015-й рік відведено 3 000 млн. грн. на де факто двадцять п’ять регіонів України, що на 0,34% (або на 1 519 млн. грн.) менше від 1,00% доходів загального фонду Державного бюджету України, встановлених статтею 24-1 Бюджетного кодексу України.  У законопроекті № 1000 від 12.12.2015 року про державний бюджет на 2015 рік у додатку № 3 бюджетна програма «державний фонд регіонального розвитку була відсутньою взагалі.  

 

Проте центральний апарат Міністерства фінансів України робить субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, що не є складовою державного фонду регіонального розвитку, тобто субвенції не передбачають формульний розподіл відповідно до показників чисельності населення у кожному регіоні та показників валового регіонального продукту на душу населення.  Прикладом є мінфінівська програма 3511670 «Cубвенція з державного бюджету міському бюджету міста Дніпропетровська на завершення будівництва метрополітену у м. Дніпропетровську» до складу мінфінівської програми 3511460 «Державний фонд регіонального розвитку».   В якості порівняння, програма 3511670 є «ручним» трансфертом, а програма 3511460 базується на ст. 24-1 БКУ, що враховує показники кількості населення та показники валового регіонального продукту кожного регіону.  «Ручний» трансферт 3511670 уже не перший рік з'являється в мінфінівських програмах. У 2014-му році - це було 664,8 млн. грн., а в цьому 672 млн. грн. А інші регіони не можуть профінансувати інвестиційні проекти за програмою Державний фонд регіонального розвитку, що має критерії розподілу коштів, чітко визначені статтею 24-1 БКУ.

 

 

Останні новини ЦОВВ:

 

У 2015 році кошти Державного фонду регіонального розвитку використовуватимуться за окремим порядком:

 

http://www.kmu.gov.ua/control/publish/article?art_id=248000004

 

http://www.minregion.gov.ua/news/u-2015-roci-koshti-derzhavnogo-fondu-regionalnogo-rozvitku-vikoristovuvatimutsya-za-okremim-poryadkom-707754/?print=1

 

Аналітика:  http://www.csi.org.ua/www/?p=2454

 

Схоже, що Київська область не включала до своєї Програми економічного та соціального розвитку на 2015-й рік проекти регіонального розвитку ДФРР:  http://www.kyiv-obl.gov.ua/ogoloshennja (оголошення про конкурсний відбір проектів (програм) КОДА).

 

Місто Київ пропонує проекти постанов КМУ на 2015-й рік щодо ДФРР: http://kievcity.gov.ua/files/2015/3/26/Proekty-postanov-KMU.doc.

Нормативно-правові акти центральних органів виконавчої влади щодо Державного фонду регіонального розвитку.

Постанова Кабінет Міністрів України від 6 серпня 2014 р. № 385 «Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року».

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 8 квітня 2013 р. № 268-р «Про затвердження переліку інвестиційних програм (проектів), на виконання (реалізацію) яких у 2013 році спрямовуються кошти державного фонду регіонального розвитку з метою погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої органами Державної казначейської служби станом на 1 січня 2013 року».

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 травня 2013 р. № 508-р «Про затвердження переліку інвестиційних програм (проектів), що фінансуються у 2013 році за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку».

Витяг з Закону України від 6 грудня 2012 року № 5515-VI «Про Державний бюджет України на 2013 рік»:

4) внести до видатків та кредитування проекту державного бюджету на 2013 рік такі зміни: за загальним фондом:

«...зменшити за кодом 3511460 «Державний фонд регіонального розвитку» видатки розвитку на 470.665,4 тис.грн.;

зменшити за кодом 3511580 «Обслуговування та погашення боргових зобов’язань за кредитами, залученими під державні гарантії, що використовуються для реалізації завдань і заходів державного фонду регіонального розвитку» видатки споживання на 1.218.200 тис.грн.;

 

Основним завданням Уряду у сфері взаємовідносин державного бюджету з місцевими бюджетами як і у попередні роки є підтримка регіонального економічного зростання, яка передусім полягає у: … концентрації державної підтримки розвитку регіонів у державному фонді регіонального розвитку;... .

Постанова Кабінету Міністрів України від 04.07.2012 № 656 «Питання державного фонду регіонального розвитку».

Постанова Кабінету Міністрів України від 21.03.2012 № 312 «Про затвердження Порядку використання у 2012 році коштів державного фонду регіонального розвитку».

Наказ Міністерства фінансів України від 08.06.2012 № 697 «Про деякі питання укладення договорів про здійснення закупівель товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти за бюджетною програмою 3511460 «Державний фонд регіонального розвитку»» (ст. 24-1 БКУ).

Наказ Міністерства економічного розвитку та торгівлі України від 07.08.2012 № 902 «Питання оцінки та відбору інвестиційних програм (проектів), що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку» (ст. 24-1 БКУ).

Постанова Кабінету Міністрів України від 21.07.2006 № 1001 «Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2015 року».

Постанова Кабінету Міністрів від 08.2014 № 385 «Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року». 

Наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 29.07.2002  N 224 «Методичні рекомендації щодо формування регіональних стратегій розвитку».

Наказ Міністерства фінансів України від 08.06.2012 № 697 «Про деякі питання укладення договорів про здійснення закупівель товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти за бюджетною програмою 3511460 «Державний фонд регіонального розвитку»» (ст. 24-1 БКУ).

 розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 березня 2012 р.  № 177-р «Деякі питання використання у 2012 році державних капітальних видатків»,

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 липня 2012 р. № 533-р «Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству фінансів на 2012 рік, та внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 березня 2012 р. № 177».

Розпорядження Кабінету Міністрів України № 551-р від 23.07.2012 «Про внесення змін до переліку об"єктів і заходів, що фінансуються у 2012 році за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку».

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 року № 798-р «Про внесення змін до переліку об’єктів і заходів, що фінансуються у 2012 році за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку».

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2012 р. № 243-р «Про затвердження переліку об'єктів і заходів, що фінансуються у 2012 році за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку».

Розпорядження Кабінету Міністрів України № 551-р від 23.07.2012 «Про внесення змін до переліку об"єктів і заходів, що фінансуються у 2012 році за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку».

Постанова Кабінету Міністрів України від 21 березня 2012 року  № 312 «Про затвердження Порядку використання у 2012 році коштів державного фонду регіонального розвитку».

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2012 р. № 243-р «Про затвердження переліку об'єктів і заходів, що фінансуються у 2012 році за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку».

Нормативно-правові акти місцевих органів виконавчої влади. 

Пропозиції щодо фінансування конкретних програм і заходів за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку вносяться Радою міністрів АР Крим, місцевими державними адміністраціями та виконавчими органами місцевих рад до Міністерства економічного розвитку і торгівлі, яке здійснює оцінку та відбір зазначених програм і заходів на конкурсних засадах з дотриманням таких критеріїв розподілу: 70 % коштів розподіляється між АР Крим, областями та містами Києвом і Севастополем відповідно до чисельності населення, яке проживає у відповідному регіоні; решта 30 % коштів - з урахуванням рівня соціально-економічного розвитку регіонів відповідно до показника валового регіонального продукту в розрахунку на одну особу (для регіонів, у яких цей показник менше 75 відсотків середнього показника по Україні).

1) Автономна Республіка Крим.

Закон України  від 10.10.2013 № 639-VII "Про особливості провадження інвестиційної діяльності на території Автономної Республіки Крим". 

Распоряжение Совета Министров Автономной Республики Крым от 13.05.2013 № 381-р "Об определении распорядителей средств государственного фонда регионального развития в 2013 году".

Распоряжение Совета Министров Автономной Республики Крым от 17.05.2012 № 315-р "Об определении распорядителей средств государственного фонда регионального развития в 2012 году".

2) Вінницька область.

Розпорядження Голови Вінницької ОДА від 10 жовтня 2013 року № 431 "Про питання оцінки та відбору інвестиційних програм (проектів), що можуть реалізуватись за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку".

Розпорядження Голови Вінницької ОДА №151 від 11 квітня 2014 року "Про внесення зміни до розпорядження голови облдержадміністрації від 10 жовтня 2013 року № 431".

Розпорядження Голови Вінницької ОДА від 28 липня 2014 року № 415 "Про внесення зміни до розпорядження голови облдержадміністрації від 10 жовтня 2013 року № 431".

3) Волинська область.

Розпорядження Голови Волинської ОДА від 17.08.2012 р. N 350 "Про утворення регіональної комісії з оцінки та забезпечення проведення конкурсного відбору інвестиційних програм (проектів), що можуть реалізуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку".

 

Розпорядження Голови Волинської ОДА від 05 червня 2014 року №  199 "Про затвердження нового складу регіональної комісії з оцінки та забезпечення проведення конкурсного відбору інвестиційних програм (проектів), що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку".

Розпорядження Голови Волинської ОДА 19 липня 2013 року № 265 "Про визначення розпорядника коштів державного фонду регіонального розвитку,  передбачених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 22 травня 2013 року № 508-р".

4) Дніпропетровська область.

Розпорядження Голови Дніпропетровської ОДА від 23.10.2012 р. N Р-783/0/3-12 "Про утворення регіональної комісії з оцінки та забезпечення проведення конкурсного відбору інвестиційних програм (проектів), що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку".

5) Донецька область.

Розпорядження Голови Донецької ОДА від 30 серпня 2012 року № 632 «Про регіональну комісію з оцінки та забезпечення проведення конкурсного відбору інвестиційних програм (проектів), що можуть реалізуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку» (Координацію роботи щодо виконання даного розпорядження покласти на департамент економіки облдержадміністрації).

6) Житомирська область.

Розпорядження голови Житомирської обласної державної адміністрації номер 224 від 19/07/2013 "Про перелік об’єктів, що фінансуються у 2013 році за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку".

Розпорядження голови Житомирської обласної державної адміністрації № 189 від 25/05/2012 "Про перелік об’єктів, що фінансуються у 2012 році за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку".

Розпорядження голови Житомирської обласної державної адміністрації від 19.07.2013 № 234 "Про перелік об’єктів, що фінансуються у 2013 році за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку".

7) Закарпатська область.

Розпорядження Голови Закарпатської ОДА від 21.09.2012    477 "Про обласну комісію з оцінки та забезпечення проведення конкурсного відбору інвестиційних програм (проектів), що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку".  Розпорядження Голови Закарпатської ОДА від 14.05.2012 № 205 "Про визначення замовників та розпорядників коштів, виділених для фінансування будівництва (реконструкції) об’єктів за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку".

8) Запорізька область.

У ході наради було розглянуто 96 проектів.  Критеріям відбору відповідають 84 з них. Загальна сума їх фінансування складає 656 млн. грн.  За минулий рік областю було освоєно 21,4 млн. грн. коштів державного фонду регіонального розвитку.  «Підтримка регіонального розвитку через Державний фонд регіонального розвитку та нові форми залучення інвестицій»;

 

«Формування переліку інвестиційних програм (проектів), що фінансуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку»; / в Департаменті економічного розвитку та торгівлі ОДА, відбір об’єктів відбувався за кількома критеріями: відповідність пріоритетам розвитку регіону, визначеними державною стратегією регіонального розвитку та регіональними стратегіями розвитку.  На 2015 рік області доведено прогнозний обсяг коштів державного фонду регіонального розвитку в сумі 89,464 млн. грн.  Разом з тим, посадовець відзначила, що досвід останніх років показує, що прогнозні обсяги, що доводяться Мінекономрозвитку України, в 3-3,5 рази вище, ніж фактично виділяються. Наприклад, у 2013 році прогноз складав 93,4 млн. грн., а фактично профінансовано було  27,1 млн. грн..; у 2014 році прогноз  96 млн. грн., а факт – 29,4 млн. грн.

9) Івано-Франківська область.

Розпорядження Голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації від 24.07.2013 № 503 "Про затвердження переліку інвестиційних проектів".

10) Київська область.

Розпорядження Голови Київської обласної державної адміністрації N 364, 06.09.2012 "Про утворення регіональної комісії з оцінки та забезпечення проведення конкурсного відбору інвестиційних програм (проектів), що можуть реалізуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку на території Київської області".

11) Кіровоградська область.

Розпорядження голови Кіровоградської обласної державної адміністрації від 04 вересня 2012 № 527-р "Про організацію проведення конкурсного відбору інвестиційних програм (проектів)". Розпорядження голови Кіровоградської обласної державної адміністрації від 25 липня 2013 року № 373-р "Про затвердження переліку інвестиційних програм (проектів), що фінансуються у 2013 році за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку".

12) Луганська область.

Розпорядження голови Луганської обласної державної адміністрації від 02 вересня 2013 року № 1239 "Про внесення змін до складу регіональної комісії з оцінки та конкурсного відбору інвестиційних програм (проектів), які можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку"

13) Львівська область.

Розпорядження голови Львівської обласної державної адміністрації від 20 серпня 2012 року № 549/0/5-12.

Розпорядження Голови Львівської ОДА № 232/0/5-13 від 20.05.2013 "Про затвердження переліку інвестиційних програм (проектів), на виконання (реалізацію) яких у 2013році спрямовуються кошти державного фонду регіонального розвитку з метою погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої органами Державної казначейської служби станом на 1 січня 2013 року".

14) Миколаївська область.

Розпоряждення Голови Миколаївської обласної державної адміністрації  вiд 06 листопада 2012 № 377 "Про забезпечення виконання постанови Кабінету Міністрів України від 17.09.2012 №892 «Деякі питання використання у 2012 році коштів для здійснення м.Києвом функцій столиці, державних капітальних видатків та коштів державного фонду регіонального розвитку» Розпоряждення  Голови Миколаївської обласної державної адміністрації від 31 липня 2012 № 245 "Про забезпечення виконання постанови Кабінету Міністрів України від 04 липня 2012 р. № 656 «Питання державного фонду регіонального розвитку»,

15) Одеська область.

Розпорядження голови Одеської обласної державної адміністрації  № 725/А-2013 "Про затвердження переліку інвестиційних програм (проектів) Одеської області, що фінансуються у 2013 році за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку".

16) Полтавська область.

 Розпорядження Голови Полтавської обласної державної адміністрації від 22.08.2012 № 376 "Про утворення регіональної комісії з оцінки та забезпечення проведення конкурсного відбору інвестиційних програм (проектів), що можуть реалізуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку".

17) Рівненська область.

Розпорядження голови Рівненської  обласної державної адміністрації від 31.07.2012  № 404 "Про обласну комісію з оцінки та конкурсного відбору інвестиційних програм (проектів), що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку".

18) Сумська область.

Розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації від 29.08.2012 № 349-ОД "Про регіональну комісію з оцінки та забезпечення проведення відбору інвестиційних програм (проектів), що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку".

 

Розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації від 06.05.2014 № 161-ОД. Розпорядження голови Сумської  обласної державної адміністрації від  13.06.2014 № 240-ОД «Про внесення змін до складу регіональної комісії з оцінки та забезпечення проведення відбору інвестиційних програм (проектів), що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку».

 

Розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації від 11.03.2013 № 79-ОД «Про внесення змін до складу регіональної комісії з оцінки та забезпечення проведення відбору інвестиційних програм (проектів), що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку».

19) Тернопільська область.

Розпорядження голови Тернопільської обласної державної адміністрації від 24 вересня 2012 року "Про затвердження Положення про регіональну комісію з оцінки та конкурсного відбору інвестиційних програм (проектів), що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку".

 

Розпорядження голови Тернопільської обласної державної адміністрації від 24 вересня 2012 року № 777-од "Про  перелік  об’єктів, видатки на які  у 2012  році будуть проводитися за  рахунок коштів бюджету розвитку обласного бюджету, державних капітальних видатків та державного фонду регіонального  розвитку". 

 

Розпорядження голови Тернопільської обласної державної адміністрації від 26 липня 2013 року № 330-од "Про  перелік  об’єктів, видатки на  які  у 2013 році будуть проводитися за  рахунок державних капітальних  видатків та коштів державного фонду регіонального розвитку".

20) Харківська область.

Розпорядження голови Харківської обласної державної адміністрації від 12 вересня 2012 року № 537.

Розпорядження голови Харківської обласної державної адміністрації № 365 від 21.07.2014 "Про внесення зміни до розпорядження голови обласної державної адміністрації від 12 вересня 2012 року № 537 та затвердження персонального складу регіональної комісії з оцінки та забезпечення проведення конкурсного відбору інвестиційних програм (проектів), що можуть реалізуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку".

21) Херсонська область.

Розпорядження голови Херсонської обласної державної адміністрації від 07 серпня 2012 року № 596 «Про обласну комісію з оцінки та конкурсного відбору інвестиційних програм (проектів), що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку». 

Розпорядження голови Херсонської обласної державної адміністрації від 02.10.2012 № 760 "Про внесення змін до розпорядження голови обласної державної адміністрації від 07 серпня 2012 року № 596".

Розпорядження голови Херсонської обласної державної адміністрації від 23 серпня 2012 року № 655 «Про організацію виконання в області розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 липня 2012 року № 551-р» / 01.11.2012 № 824 "Про внесення змін до розпорядження голови обласної державної адміністрації від 23 серпня 2012 року № 655".

22) Хмельницька область.

Розпорядження голови Хмельницької обласної державної адміністрації від 14.08.2012 № 222-2012-р "Про створення комісії з оцінки та забезпечення проведення конкурсного відбору інвестиційних програм (проектів), що можуть реалізуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку".

23) Черкаська область.

Розпорядження голови Черкаської обласної державної адміністрації від 30.08.2012 № 249 (із змінами від 12.04.2013 № 103, від 30.08.2013 № 277, від 07.08.2014 № 260).

Розпорядження голови Черкаської обласної державної адміністрації від 07.11.2014 №456 "Про внесення змін до складу регіональної комісії з оцінки та конкурсного відбору інвестиційних програм (проектів), що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку».

24) Чернівецька область.

Розпорядження голови Чернівецької обласної державної адміністрації від 158-р від 20.03.2013 "Про конкурсну комісію з оцінки та забезпечення проведення відбору інвестиційних програм (проектів), що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку".

25) Чернігівська область.

Розпорядження голови Чернігівської облдержадміністрації від 30 квітня  2013 року № 168 «Про затвердження переліку інвестиційних програм (проектів)"".

Розпорядження голови Чернігівської облдержадміністрації від 17 травня 2012 року № 178 ""Про визначення замовників на об’єкти, що фінансуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку"" (Додаток до розпорядження голови облдержадміністрації 17 травня 2012 року № 178 ""Перелік об’єктів і заходів, що фінансуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку"").

Розпорядження голови Чернігівської облдержадміністрації від 14 серпня  2012 року №  305 ""Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації від 17 травня 2012 року № 178"".

Розпорядження голови Чернігівської облдержадміністрації від 19 листопада 2012 року № 426.

26) Місто Київ.

Розпорядження Голови Київської міської державної адміністрації  29.08.2012 № 1512 "Про регіональну комісію з оцінки та забезпечення проведення конкурсного відбору інвестиційних програм (проектів), що можуть реалізуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку в м. Києві".

 27) Місто Севастополь.  

 

ІНШІ НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ

Постанова Кабінету Міністрів України від 23 травня 2007 р. № 751 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 13 серпня 2012 р. № 748) - ТИПОВА УГОДА щодо регіонального розвитку.

ФОРМА ЗВІТУ про виконання угоди щодо регіонального розвитку.

Постанова Кабінету Міністрів України від 04.07.2012 № 656 «Питання державного фонду регіонального розвитку».

Постанова Кабінету Міністрів України від 21.03.2012 № 312 «Про затвердження Порядку використання у 2012 році коштів державного фонду регіонального розвитку».

 

Наказ Міністерства фінансів України від 08.06.2012 № 697 «Про деякі питання укладення договорів про здійснення закупівель товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти за бюджетною програмою 3511460 "Державний фонд регіонального розвитку»» (ст. 24-1 БКУ).

Наказ МЕРТ від 07.08.2012 № 902 «Питання оцінки та відбору інвестиційних програм (проектів), що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку» (ст. 24-1 БКУ).

Постанова Кабінету Міністрів України від 21.07.2006 № 1001 «Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2015 року»;

Постанова Кабінету Міністрів від 08.2014 № 385 «Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року».   

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2012 р. № 892 «Деякі питання використання у 2012 році коштів для здійснення м. Києвом функцій столиці, державних капітальних видатків та коштів державного фонду регіонального розвитку».

 

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 травня 2013 р. № 508-р «Про затвердження переліку інвестиційних програм (проектів), що фінансуються у 2013 році за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку».

 

Наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 29.07.2002  N 224 «Методичні рекомендації щодо формування регіональних стратегій розвитку». 

 

 

 

  

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ІНСТИТУТ ФІНАНСІВ ТА ПРАВА»

Любич Андрій Васильович

вул. Шевченка 27, оф. 36, м. Полтава 36039Полтавська область

тел.(067) 401-93-74, факс(053267-73-38, 

www.institutefl.org

ел. пошта: institute_fl@institutefl.org

 

 

 

 

© ГО “Інститут фінансів та права”                 ПІДТРИМАТИ, ЗРОБИТИ ВНЕСОК.

 

  Oncnd` b Onkr`be Oncnd` sqr`mnbhr| hmtnplep Oncnd` b Jhebe Opncmng oncnd{ hmtnplepi