Ukraine flag   Flag_of_the_United_Nations

  

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ІНСТИТУТ ФІНАНСІВ ТА ПРАВА»

вул. Шевченка 27, оф. 36, м. Полтава 36011, тел.: (067) 401-93-74, факс: (0532) 67-73-38, www.institutefl.org, ел. пошта: institute_fl@institutefl.org

         Інформація щодо зборів акціонерів:

                                                                            

 

Пропонуємо показники поточної курсової вартості цінних паперів, включених до біржових списків Української біржі:

 

1) Акції, включені до кошику індексу Української біржі:

Алчевський металургійний      Авдіївський коксохімічний        Азовсталь, ПАТ                     Райффайзен Банк                    Центренерго, ВАТ

комбінат, ВАТ                         завод, ПАТ                                                                            Аваль, ПАТ

                                                                                          

 

Донбасенерго, ПАТ                 Єнакієвський металургійний  Мотор Січ, ВАТ                        Концерн Стирол, ПАТ            Стахановський вагонобудівний завод, ВАТ

                                                завод, ПАТ

                                                                                           

 

Укрнафта, ПАТ                        Укрсоцбанк, ПАТ                    Укртелеком, ВАТ                    Ясинівський коксохімічний            Західенерго, ПАТ

завод, ПАТ

                                                                                          

 

Витяг із Закону України від 17 вересня 2008 року N 514-VI “Про акціонерні товариства”:

Стаття 24. Особливості обігу цінних паперів акціонерних товариств
     1. Акції публічного акціонерного товариства можуть купуватися та продаватися на фондовій біржі.
     Публічне акціонерне  товариство  зобов'язане пройти процедуру включення акцій до біржового списку хоча б однієї фондової біржі.
{  Частина перша статті 24 в редакції Закону N 2994-VI ( 2994-17 ) від 03.02.2011 }
     2. Акції  приватного  акціонерного   товариства   не   можуть купуватися  та/або  продаватися  на  фондовій  біржі,  за винятком продажу шляхом проведення на біржі аукціону.
     3. Акціонерне товариство  не  має  права  приймати  в заставу власні цінні папери.
     4. Правочини щодо акцій вчиняються в письмовій формі.

 

2) Облігації підприємств:

Укртелеком, опі серія J             Укртелеком, опі серія K        Укртелеком, опі серія L            Глобинський м'ясокомбінат, опі серія A                    

                                                                    

 

 

3) Облігації місцевих позик

Бориспільська міська рада,           Верховна Рада Автономної           Верховна Рада Автономної             Верховна Рада Автономної                   Донецька міська Рада, омп серія C

омп серія А                                         Республіки Крим, омп серія А       Республіки Крим, омп серія B         Республіки Крим, омп серія C

                                                                                           

 

 Львівська міська рада,                     Львівська міська рада, омп серія B

  омп серія А

                       

 

 

4) Облігації внутрішньої державної позики України

ОВДП, погашення 13.06.2012       ОВДП, погашення 19.12.2012      ОВДП, погашення 13.07.2011         ОВДП, погашення 13.07.2016                   ОВДП, погашення 26.10.2011

                                                                                          

 

 

5) ПДВ-облігації

ПДВ ОВДП,                                           ПДВ ОВДП,                                        ПДВ ОВДП,                                         ПДВ ОВДП,

погашення 27.07.2015                      погашення 21.08.2015                  погашення 24.08.2015                   погашення 25.08.2015

                                                                   

 

Статус цінних паперів у біржовому списку врегульовується рішенням ДКЦПФР № 1542  вiд 19.12.2006 р. Про затвердження Положення про функціонування фондових біржта Правилами відповідної біржі.

 

Код за ЄДРПОУ

Назва підприємства – організатора торгівлі

Територія (область)

Номер ліцензії ДКЦПФР

14281095

Закрите акцiонерне товариство "Українська фондова бiржа"

м. Київ

АВ362056

20064500

Відкрите акціонерне товариство "Київська МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА"

м. Київ

АВ456877

21672206

Приватне акціонерне товариство "Фондова біржа ПФТС"

м. Київ

АВ456950

22877057

Приватне акціонерне товариство "Українська міжбанківська валютна біржа"

м. Київ

АБ113473

23425110

Закрите акціонерне товариство "Фондова біржа "ІННЕКС"

м. Київ

АВ189661

25535920

Закрите акціонерне товариство "Придніпровська фондова біржа"

Дніпропетровська

АБ113421

30554892

Закрите акціонерне товариство "Українська Мiжнародна Фондова Бiржа"

м. Київ

АВ456878

33718227

Відкрите акціонерне товариство "Фондова біржа "Перспектива"

Дніпропетровська

АВ393984

35524548

Відкрите акціонерне товариство "Східно-Європейська фондова біржа"

м. Київ

АВ456949

36184092

Відкрите акціонерне товариство "Українська біржа"

м. Київ

АВ440440

Джерело: www.smida.gov.ua

 

© ГО “Інститут фінансів та права”                 ПІДТРИМАТИ, ЗРОБИТИ ВНЕСОК.

  Oncnd` b Onkr`be Oncnd` sqr`mnbhr| hmtnplep Oncnd` b Jhebe Opncmng oncnd{ hmtnplep