USA flag  Ukraine flag  Russia Flag

 

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ІНСТИТУТ ФІНАНСІВ ТА ПРАВА»

вул. Шевченка 27, оф. 36, м. Полтава 36039, Полтавська область, тел.: (067) 401-93-74, факс: (0532) 67-73-38, www.institutefl.org, ел. пошта: institute_fl@institutefl.org

 

  Розпорядження голови Полтавської облдержадміністрації від 14.04.2011 №158 «Про порядок розробки, проходження експертизи, фінансування та моніторингу виконання регіональних цільових (комплексних) програм».

 

 

 

№ п/ п

Назва програми

На який період прий- нята

Сесії, дата прийняття

Контроль за виконанням програми

Відповідальні за реалізацію програми

фінансуватимуться за рахунок коштів Полтавського обласного бюджету у 2014-му році

Охорона здоров’я

8.

Обласна Програма відзначення кращих медичних працівників на 2011-2015 роки: http://oblrada.pl.ua/ses/6/5/10.pdf.

 

 

2011- 2015 рр.

V сесія обласної ради VI скл. від 1506.2011р. XX сесія обласної ради VI скликання від 25.12.2013 р.

Постійна комісія з питань охорони здоров’я

Департамент охорони здоров’я обласної державної адміністрації

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2000 р. № 1845 “Про затвердження Типового положення про управління охорони здоров'я обласної, Севастопольської міської державної адміністрації та Головне управління охорони здоров'я Київської міської державної адміністрації”

Так.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інформація про фінансування та результати виконання регіональних програм за 2013 рік

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

п/п

 

 

Назва обласної програми

Планові обсяги фінансування, тис. грн.

Фактичні обсяги фінансування, тис. грн.

 

 

 

Стан виконання (показники ефективності)

 

Усього

 

Державний бюджет

Місцевий бюджет

Інші  джерела фінансування

 

Усього

 

Державний бюджет

Місцевий бюджет

Інші  джерела фінансування

 

обласний бюджет

 

районний бюджет

 

місцевий бюджет

 

обласний бюджет

 

районний бюджет

 

місцевий бюджет

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

43.

Обласна Програма відзначення кращих медичних працівників на 2011-2015 роки

 

Рішення 5 сесії обласної ради VI скликання від 15.06.2011

 

Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації

 

 

 

 

 

 

 

 

16,4

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

16,4

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

13,6

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

13,6

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

-

Відповідно до рішення обласної ради 88 від 07.06.2013 премію ім.М.В.Скліфосовського отримали 5 лауреатів в номінаціях: Кращий лікар- хірург”, Кращий лікар загальної практики сімейної медицини”,

Кращий вузькопрофільний фахівець галузі охорони здоровя”, Кращий керівник закладу    охорони    здоровя”,

Краща медична сестра”.

Премія у номінації Кращий санітарний лікар не була присуджена.

 

Стан фінансування 82,9%

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року № 1298 “Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери”.

ЄДИНА ТАРИФНА СІТКА
розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей
бюджетної сфери

Тарифні розряди

Тарифні коефіцієнти, що запроваджуються

I етап - з 01.09.2005 р.

II етап

III етап - з 01.11.2008 р.

1

1

1

1

2

1,03

1,06

1,09

3

1,06            

1,12        

1,18

4

1,09            

1,18       

1,27

5

1,12            

1,24       

1,36

6

1,15            

1,3        

1,45

7

1,18

1,37       

1,54

8

1,22

1,47

1,64

9

1,31

1,57

1,73

10

1,4

1,66

1,82

11

1,5

1,78

1,97

12

1,61

1,92

2,12

13

1,72            

2,07       

2,27

14

1,84            

2,21        

2,42

15

1,97            

2,35        

2,58

16

2,11

2,5

2,79

17

2,26            

2,66        

3

18

2,37

2,83

3,21

19

2,49                    

3,01

3,42

20

2,61

3,25       

3,64

21

2,74            

3,41       

3,85

22

2,88

3,5

4,06

23

3,02

3,71

4,27

24

3,17

3,8

4,36

25

3,35

3,93

4,51

                                                                                     
Перелік лікарських посад у закладах охорони здоров'я визначено у наказі МОЗ України від 28.10.2002 № 385.

 

Згідно статті 14 Закону України від 19 листопада 1992 року N 2801-XII “Основи законодавства України про охорону здоров'я”, “Міністерства, відомства та інші центральні  органи  державної виконавчої влади в межах своєї компетенції розробляють програми  і прогнози в  галузі  охорони  здоров'я,  визначають  єдині  науково обгрунтовані державні стандарти,  критерії  та  вимоги,  що  мають сприяти охороні здоров'я населення, формують і розміщують державні замовлення   з    метою    матеріально-технічного    забезпечення галузі, здійснюють   державний   контроль   і   нагляд  та  іншу виконавчо-розпорядчу діяльність в галузі охорони здоров'я”.

 

Згідно пункту б частини 2 статті 90 Бюджетного кодексу України від 8 липня 2010 року № 2456, державне замовлення застосовується  на  оплату  послуг  з  підготовки фахівців, наукових  та  науково-педагогічних  кадрів у вищій освіті, у тому числі у медичній.

 

Заклади охорони здоров'я державної і комунальної форм власності, що виконують бюджетні програми, мають штатні розписи, що базуються на обсягах та структурі медичної допомоги.  Що стосується підприємств державної власності, то штатний розпис установ охорони здоров‘я, які є виконавцями  бюджетної програми, затверджується уповноваженими особами.  Стосовно закладів комунальної власності, штатний розпис установ, що є виконавцями  бюджетної програми, затверджується регіональним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я.  Нормативно-правовими актами встановлено мінімальний розмір оплати праці працівників відповідального виконавця бюджетної програми.  Оплата праці працівників відповідального виконавця бюджетної програми формується з наступних складових:

 - постійної, яка визначається на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів оплати праці працівників закладів охорони здоров‘я з урахуванням підвищень, надбавок і доплат обов‘язкового характеру;

 - змінної, яка враховує обсяги та якість виконаної роботи на основі критеріїв, розроблених та затверджених центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я.

Частка заробітної плати в загальному обсязі фінансування закладу охорони здоров’я визначається  договором про виконання бюджетної програми.  Моніторинг процесів реформування системи охорони здоров’я та в оцінка їх результатів здійснюватиметься центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я з використанням системи індикаторів.

Додаток 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298 розробив схему тарифних розрядів посад керівних, наукових, науково-педагогічних, педагогічних працівників, професіоналів, фахівців та інших працівників бюджетних установ, закладів та організацій, за єдиною Єдиною тарифною сіткою в розрізі за освітою, наукою, тощо.

 

Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з медичної практики затверджені спільним Наказом № 38/63 від 16.02.2001 р. Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва та Міністерства охорони здоров'я України, який містить багато посилань на чинні закони.

 

Окремим стратегічним   напрямом    подолання    бідності    є запровадження страхових принципів соціального захисту працівників, що убереже їх від ризику потрапити до категорії бідних.  Добровільне соціальне страхування як спосіб захисту особи від втрат доходу.  Потрібно створювати систему добровільного медичного страхування, що сприятиме підвищенню якості медичного обслуговування населення та  забезпеченню  гарантованого рівня  надання  безоплатної  кваліфікованої  медичної  допомоги  у визначеному законодавством обсязі.

 

 

Згідно пункту б частини 2 статті 90 Бюджетного кодексу України від 8 липня 2010 року № 2456, державне замовлення застосовується  на  оплату  послуг  з  підготовки фахівців, наукових  та  науково-педагогічних  кадрів у вищій освіті, у тому числі у медичній.

На первинному рівні — оплата за кількість осіб, які мешкають у межах певної території; на вторинному, третинному — залежно від обсягів, структури і якості наданої медичної допомоги (закупівля обладнання й інших матеріально-технічних засобів здійснюватиметься у тому числі й за рахунок цільових бюджетних програм); повсюдне впровадження клінічних протоколів; розроблення системи індикаторів якості роботи медичних закладів, створення незалежних центрів оцінювання якості медичних послуг; зміна системи оплати праці медичних працівників за рахунок виділення двох складників: постійного (на основі єдиної тарифної сітки) та змінного — залежно від обсягу і якості наданої медичної допомоги.

Але такий підхід повинен передбачати зміну організаційно-правової форми існування комунальних і державних лікувально-профілактичних установ, оскільки бюджетні установи оцінюються за результатами виконання кошторису за загальним фондом (субрахунок № 431) та за спеціальним фондом (субрахунок № 432), яким відкриваються рахунки розділу 91 плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів, затверджений наказом Державного казначейства України від 28.11.2000 р. 

 

План рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ та Порядок застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ були затверджені наказом Міністерства фінансів України від 10 грудня 1999 р. N 114.

Указом Президента України від 19.09.2007 р. № 895/2007  “Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 19 вересня 2007 року “Про заходи щодо подолання демографічної кризи та розвитку трудоресурсного потенціалу України” було введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 19.09.2007 р.”, пункт 5.4 якого передбачав, що Міністерство охорони здоров’я повинне було “розробити протягом 2008 року нормативно-правові акти щодо визначення державних соціальних нормативів у сфері охорони здоров'я та методики визначення вартості медичних послуг, граничної межі вартості такого виду послуг.

 

Пропонована методика містить визначення вартості медичних послуг та формування вартості медичних послуг:

- прямих витрат на оплату праці у вигляді основної та додаткової заробітної плати та інших заохочувальних та компенсаційних виплат лікарів та допоміжного медичного персоналу.

- прямих матеріальних витрат у вигляді вартості медикаментів, разового інструментарію, продуктів харчування, продуктів харчування.

- інших прямих витрат у вигляді відрахувань на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, амортизаційних витрат, плати за оренду об'єктів.

- складу непрямих (загальновиробничних) витрат, що складаються з витрат на управління структурних підрозділів, утримання, експлуатації, ремонту, страхування та оренди основних засобів та інших  необоротних активів, амортизаційних відрахувань на основні засоби,

 - адміністративних витрат, що включаються пропорційно фонду оплати праці основного персоналу і складаються з утримання апарату управління, амортизаційних відрахувань на основні засоби, утримання основних засобів, винагород за професійні послуги.  

 

 

Розрахунок показника обсягу видатків на охорону здоров'я міститься у Постанові КМУ від 5 вересня 2001 р. N 1195.  В якості змінних у ньому містяться наступні нормативи:

 - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на  охорону  здоров'я  для  бюджету  Автономної Республіки Крим та обласного бюджету;

 -  загальний   показник  обсягу  видатків  на  охорону здоров'я  для  усіх  місцевих  бюджетів  на  планований  бюджетний період;

 -  - загальний показник обсягу видатків місцевих бюджетів на охорону здоров'я згідно з вимогами Закону України  "Про  статус гірських населених пунктів в Україні",  визначений за окремим розрахунком;

 - частка видатків бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів у загальному обсязі видатків на  охорону здоров'я  усіх місцевих бюджетів. Цей коефіцієнт становить 0,354 і відповідає показникові,  визначеному як відношення сумарних витрат на охорону здоров'я бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів до загального  обсягу  видатків  на  цю  мету  за  даними зведення   місцевих  бюджетів.  У  розрахунках  цього  коефіцієнта враховано розмежування видатків  між  рівнями  бюджетів  згідно  з главою 14 Бюджетного кодексу України;

 -  коефіцієнт  рівня   застосування   впливу  вікової структури населення;

 -  коефіцієнт  відносної  вартості  витрат на  надання медичних  послуг  залежно  від  статевої  та   вікової   структури населення адміністративно-територіальної  одиниці,  обчислений  за офіційними  рекомендаціями  ВООЗ  на  основі  таких  еквівалентних одиниць  надання  медичної допомоги одній особі залежно від віку і статі;

 - чисельність наявного населення України за станом на 1 січня року, що передує планованому;

 -  чисельність  наявного населення Автономної Республіки Крим  та  відповідної  області  станом на 1 січня року, що передує планованому;

 - загальний обсяг цільових видатків на лікування хворих на  цукровий  та  нецукровий  діабет, , що визначається за  окремим  розрахунком; 

 - відповідні коефіцієнти.

 

Статтею 11 Закону України від 5 жовтня 2000 року № 2017-III “Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії” встановлено державні соціальні нормативи у сфері охорони здоров'я.    “До державних соціальних нормативів у сфері  охорони  здоров'я включаються:

  перелік та   обсяг   гарантованого  рівня  медичної  допомоги громадянам у державних і комунальних закладах охорони здоров'я;

  нормативи надання  медичної  допомоги,  що  включають   обсяг діагностичних, лікувальних та профілактичних процедур;

  показники якості надання медичної допомоги;

  нормативи пільгового забезпечення окремих категорій населення лікарськими засобами та іншими спеціальними засобами;

  нормативи забезпечення стаціонарною медичною допомогою;

  нормативи забезпечення медикаментами державних і  комунальних закладів охорони здоров'я;

  нормативи санаторно-курортного забезпечення;

  нормативи забезпечення  харчуванням у державних і комунальних закладах охорони здоров'я”.

 

 

Бюджетні запити, відповідно до п. 9 частини першої статті 2 Бюджетного кодексу України від 8 липня 2010 року № 2456-VI: Форми 2012-1, 2012-2, 2012-3.

 

Наказ Міністерства фінансів України №  283/437 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Охорона здоров'я».

Головне управління охорони здоров'я Полтавської обласної державної адміністрації (http://uoz.poltava.ua/det_info.html)

Список закладів ОЗ

Найменування установи, організації, закладу

Реквізити уповноваженої сторони для укладання договору

 

МІСЦЕВИЙ БЮДЖЕТ

 

1

Полтавська обласна клінічна лікарня ім. М.В.Скліфосовського


м.Полтава, вул.Шевченко, 23 
р/р 35416001001147
код ЄДРПОУ 01999106
УДК в Полтавській області
МФО 831019
Скалянський Євген Володимирович
50-07-54

2

Полтавська обласна клінічна лікарня відновного лікування з центрами планування сім’ї та медичної генетики

м.Полтава
вул.Шевченко, 10
р/р 35414001001105
код ЄДРПОУ 01999112
УДК в Полтавській області
МФО 831019
Вакуленко Євген Михайлович
7-25-04

3

Полтавська обласна клінічна психіатрична лікарня ім.О.Ф.Мальцева

Денеко Максим Олексійович
м.Полтава
 вул. Медична, 1
36006
р/р 35414001001161
код ЄДРПОУ 01999075
УДК в Полтавській області
МФО 831019
52-72-82

4

Полтавський обласний шкірно-венерологічний диспансер

м. Полтава
вул. Енгельса, 12
р/р 35419001001144
код ЄДРПОУ 02008968
УДК в Полтавській області
МФО 831019
Каменєв Володимир Іванович
Тел./факс: (05322) 7-06-72

5

Полтавський обласний клінічний онкологічний диспансер

м. Полтава
вул. Володарсь­кого, 7а
р/р 35413001001140
код ЄДРПОУ 02008951
УДК в Полтавській області
МФО 831019
Лукашенко Володимир Миколайович

тел. (0532)50-29-60

6

Полтавський обласний наркологічний диспансер

м.Полтава вул.Сковороди,35
р/р 35418001001134
код ЄДРПОУ 01984151
УДК в Полтавській області
МФО 831019
Мацицький Ігор Анатолійович

7-35-05

7

Полтавський обласний протитуберкульозний диспансер

36011 м.Полтава, вул.Володарського,7
р/р 35411003001139
код ЄДРПОУ 01204408
УДК в Полтавській області
МФО 831019
Печериця Володимир Георгійович

2-58-53

8

Полтавський обласний санаторій для дітей з порушенням опорно-рухового апарату

36011 м.Полтава, вул.Садова,26
р/р 35410004001139
код ЄДРПОУ 01204408
УДК в Полтавській області
МФО 831019
Бойко Віктор Володимирович

7-35-83

9

Обласний клінічний кардіологічний диспансер

36039 м.Полтава, вул.Макаренко,1а
р/р 35415001001148
код ЄДРПОУ 01204360
УДК в Полтавській області
МФО 831019
Шкляренко Михайло Петрович

7-23-08

10

Полтавський обласний клінічний госпіталь для інвалідів війни

36011 м.Полтава, вул.Володарського,5
р/р 35418001001134
код ЄДРПОУ 01984151
УДК в Полтавській області
МФО 831019
Голубєв Сергій Миколайович

7-28-06

11

Полтавська обласна клінічна інфекційна лікарня

36011 м.Полтава, пр.Першотравневий,22
р/р 35418001001145
код ЄДРПОУ 01999661
УДК в Полтавській області
МФО 831019
Войтенко Лідія Леонідівна

2-49-95

12

Полтавський обласний психоневрологічний диспансер

36014 м.Полтава, вул.Зигіна,3
р/р 35418001001134
код ЄДРПОУ 01984151
УДК в Полтавській області
МФО 831019
Закладний Віталій Петрович

2-14-20

13

Дитячий ревматологічний санаторій „Ліщинівка”

Полтавська обл. Кобеляцький р-н, с.Білики, вул.Марченка,1
39220
р/р 35414004001748
код ЄДРПОУ 01999135
РВДК у Кобеляцькому районі
Калюжний Василь Васильович

9-42-80

14

Лубенський обласний госпіталь інвалідів Вітчизняної війни

37500 м.Лубни вул.К.Лібкнехта,18
р/р 35417001001663
код ЄДРПОУ 13962367
МРВДК у Лубенському районі
Кравецький Віктор Миколайович

31-46

15

Лубенський дитячий протитуберкульозний обласний санаторій

м.Лубни, вул.Гомона,19/2
р/р 35416002001663
код ЄДРПОУ 13962367
МРВДК у Лубенському районі
Завізіон Інна Євгенівна

21-12

16

Лубенський обласний наркологічний диспансер

м.Лубни вул. Миру,1    37500
р/р 35417001001663
код ЄДРПОУ 13962367
МРВДК у Лубенському районі
Смагін Антон Олегович

11-21

17

Лубенський  обласний протитуберкульозний диспансер

м.Лубни вул.Пушкіна,21
р/р 35417001001663
код ЄДРПОУ 13962367
МРВДК у Лубенському районі
Гребенюк Марина Павлівна

24-66

18

Веприцька туберкульозна обласна лікарня

Гадяцький р-н с.Веприк
р/р 35419001001586
код ЄДРПОУ 25913368
РВДК у Гадяцькому районі
Узнадзєв Володимир Олександрович

59-3-27

19

Велико сорочинський обласний кістково-туберкульозний санаторій

Миргородський р-н с.Великі Сорочинці, вул. Карла Маркса,55
р/р 35417001001964
код ЄДРПОУ 02008253
РВДК у Миргородському районі
Супрунець  Валентина Іванівна

31-5-79

20

Кременчуцький обласний наркодиспансер

м.Кременчук
вул.Ціолковського,76
р/р 35418004001722
код ЄДРПОУ 01204207
Кременчуцький МРДК
Пащенко Володимир Вікторович

5-14-03

21

Кременчуцький обласний онкологічний диспансер

м.Кременчук
вул.40-річчя Жовтня,60/1
р/р 35418004001722
код ЄДРПОУ 01204207
Кременчуцький МРДК
Севідов Володимир Васильович

77-12-75

22

Обласна психлікарня „Снітино”

37512 Лубенський р-н
С.Снітино
р/р 35414003001460
код ЄДРПОУ 01999081
МРВДК у Лубенському районі
Сухопар Лариса Іванівна

9-76-57

23

Кременчуцький обласний протитуберкульозний диспансер

м.Кременчук
вул.Бутиріна,14
р/р 35418001002230
код ЄДРПОУ 01999603
Кременчуцький МРДК
Жеріхін Валерій Петрович

3-71-16

24

Кременчуцький обласний шкірвендиспансер

м.Кременчук
вул.1950-річчя б.34
р/р 35418004001722
код ЄДРПОУ 01204207
Кременчуцький МРДК
Федько Ірина Семенівна

3-20-13

25

Лубенський  обласний шкірвендиспансер

м.Лубни
вул.Радянська,161
р/р 35417001001663
код ЄДРПОУ 13962367
МРВДК у Лубенському районі
Маковський Генадій Васильович

5-54-27

26

Кременчуцький психоневрологічний диспансер

м.Кременчук
вул.Калініна,12
р/р 35414004001696
код ЄДРПОУ 0124176
Кременчуцький МРДК
Щеплєцова Лариса Володимирівна

6-23-18

27

Кременчуцький госпіталь ІВВв

м.Кременчук
вул.Жовтнева,23-1
р/р 35413001001980
код ЄДРПОУ 04543507
Кременчуцький МРДК
Литвиненко Микола Миколайович

2-43-47

28

Опішнянська тублікарня

Зінківський р-н
Полтавської обл.
смт Опішня, вул.Леніна,57
р/р 35417001001890
код ЄДРПОУ 01999098
РВДК у Зінківському районі
Уграновська Лариса Антонівна

4-21-85

29

Обласна тублікарня

Полтавська обл.
Полтавський р-н
с.Копили
р/р 35411003001139
код ЄДРПОУ 01204408
УДК в Полтавській області
МФО 831019
Іващенко Людмила Сергіївна

9-32-43

30

Варварівська тублікарня Карлівський район

Карлівський р-н
с.Варварівка
вул.Чапаєва,14
р/р 35418001001156
код ЄДРПОУ 02008218
РВДК у Карлівському районі
Волошина Лідія Миколаївна

9-31-50

31

Гадяцький тубсанаторій

Полтавська обл.
м.Гадяч
р/р 35419004001550
код ЄДРПОУ 08250877
РВДК у Гадяцькому районі
Лавров Микола Йонович

2-35-75

32

Кременчуцький обласний психоневрологічний дитячий санаторій „Славутич”

м.Кременчук
вул. Ів.Приходько,110
р/р 35410003001732
код ЄДРПОУ 05506611
Кременчуцький МРДК
Король Світлана Василівна

6-02-33

33

Кременчуцький спеціалізований будинок дитини

м.Кременчук
вул.Бетонна,3
р/р 35414003001738
код ЄДРПОУ 05506626
Кременчуцький МРДК
Пересунько Лідія Василівна

77-15-23

34

Обласний Центр профілактики та боротьби зі СНІДом

м.Полтава
пр. Госпітальний,5
р/р 35416001001136
код ЄДРПОУ 31248968
УДК в Полтавській області
МФО 831019
Коршенко Володимир Олександрович

56-21-25

35

Обласний центр медико-соціальної експертизи

м.Полтава
вул. Комсомольська,43
р/р 35413001001139
код ЄДРПОУ 01204408
УДК в Полтавській області
МФО 831019
Жабо Тетяна Максимівна

56-35-85

36

Обласний інформаційно-аналітичний центр

м.Полтава
вул.Шевченка,23
р/р 354180112000588
код ЄДРПОУ 02013107
УДК в Полтавській області
МФО 831019
Клименко Любов Миколаївна

2-88-42

37

Обласний центр „Здоров’я”

м.Полтава
вул. Шведська,52
р/р 35414001001150
код ЄДРПОУ 01204348
УДК в Полтавській області
МФО 831019
Дурдикулієва Ніна Іванівна

56-50-55

38

Обласна станція переливання крові

м.Полтава
вул. Шевченка,23
р/р 35417002001134
код ЄДРПОУ 01984151
УДК в Полтавській області
МФО 831019
Рудіков Володимир Валентинович

7-46-94

39

Кременчуцька станція переливання крові

м.Кременчук
вул.Бутиріна,8
р/р 35419001001995
код ЄДРПОУ 05492427
Кременчуцький МРДК
Бурова Ніна Михайлівна

3-71-12

40

Лубенська станція переливання крові

м.Лубни
вул.Лісна,23
р/р 35415003001663
код ЄДРПОУ 13962367
РВДК у Лубенському районі

5-20-44

41

Обласний лікарсько-фізкультурний диспансер

м.Полтава
вул.Шевченка,23
р/р 35416003001134
код ЄДРПОУ 01984151
УДК в Полтавській області
МФО 831019
Шейко Петро Андрійович

7-37-68

42

Кременчуцький лікарсько -фізкультурний диспансер

м.Кременчук
вул.60-років Жовтня,26/41
р/р 35412001001936
код ЄДРПОУ 01204220
УДК в Полтавській області
МФО 831019
Сербін Анатолій Олексійович

77-96-73

43

Обласна стоматологічна поліклініка

м.Полтава
вул.Комсомольська, 50
р/р 35412001001141
код ЄДРПОУ 01999164
УДК в Полтавській області
МФО 831019
Пилипенко Олексій Степанович

7-20-70

44

Обласне бюро судмедекспертизи

м.Полтава
вул.Енгельса,27-а
р/р 35415001001137
код ЄДРПОУ 05506595
УДК в Полтавській області
МФО 831019
Воронін Сергій Михайлович

56-97-45

45

Обласне патологоанатомічне бюро

м.Полтава вул.Шевченка,23
р/р 35412003001150
код ЄДРПОУ 01204348
УДК в Полтавській області
МФО 831019
Перцева Оксана Іванівна

2-79-62

46

Об”єднане автогосподарство УОЗ

36039 м.Полтава, вул.Коцюбинського,7
р/р 35410001001187
код ЄДРПОУ 22548359
УДК в Полтавській області
МФО 831019
Руденко Володимир Павлович

2-96-26

47

Полтавська обласна база спеціального медичного постачання

36024 м.Полтава
вул..Чапаєва,4
р/р 35412001001260
код ЄДРПОУ 00182053
УДК в Полтавській області
МФО 831019
Бондаренко Віталій Омелянович

2-59-92

48

1-а міська клінічна лікарня

36038  м. Полтава, вул. Енгельса, 27-а
Олійник Олександр Григорович

7-36-62

49

Обласне бюро судмедекспертизи

м.Полтава
вул.Енгельса,27-а
р/р 35415001001137
код ЄДРПОУ 05506595
УДК в Полтавській області
МФО 831019
Воронін Сергій Михайлович

56-97-45

50

2-а міська клінічна лікарня

36003, м. Полтава, вул. Монастирська,7-а
Іщейкін Євген Володимирович

7-41-10

51

3-а міська клінічна поліклініка

м.Полтава, пров.Рибальський,10-в
Шишкова Тетяна Іванівна

18-16-64

52

4-а міська клінічна лікарня

36021, м.Полтава, вул.. Залізна,17
Куроєдов Леонід Федорович

58-39-71

53

5-а міська клінічна лікарня

м.Полтава
вул.Духова,6
Томенко Вячеслав Васильович

2-25-74

54

Міський клінічний пологовий будинок

36038, м. Полтава, вул.Енгельса,27-в
Удовицька Наталія Олегівна

2-59-69

55

Дитяча міська клінічна лікарня

м.Полтава, пров.Рибальський,10-а
Пономаренко Людмила Михайлівна

7-41-77

56

Станція швидкої медичної допомоги

м.Полтава
вул.Володарського,6
Лавренко Олександр Степанович

7-50-00

57

Міська клінічна дитяча стоматологічна поліклініка

м.Полтава
Вул.110-річчя Полтави
Сєлькіна Ганна Борисівна

7-37-08

58

Комсомольська центральна міська лікарня

39800 м.Комсомольськ
вул. Миру,10
Дубина Микола Іванович

2-18-89

59

Стоматологічна поліклініка

39800 м.Комсомольськ
вул.Миру,10б
Шкурко Володимир Олександрович

2-16-77

60

Станція швидкої медичної допомоги

39800 м.Комсомольськ
вул.Строна,2а
Третяков Олександр Миколайович

2-21-85

61

1-а міська лікарня

39617, Полтавська обл. м. Кременчук, вул. 40 років Жовтня,60/1

77-35-68

62

2-а міська лікарня

39608, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Манагарова, 7
Севастян Віктор Петрович

6-23-56

63

3-я міська лікарня

39602, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Павлова, 2
Будельова Антоніна Єгорівна

5-38-18

64

4-а міська лікарня

39622, Полтавська обл.. м. Кременчук, пр. 50-р.Жовтня,80
Войтенко Андрій Миколайович

75-05-65

65

5-а міська лікарня

39629, Полтавська обл., м. Кременчук, пров . Л.Толстого, 1а

77-25-73

66

Дитяча міська лікарня

39602, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Павлова,16
Попенко Юрій Михайлович

5-35-88

67

Пологовий будинок

39600, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Цюрупи,20/3
Прокопчук Ярослав Дмитрович

2-51-70

68

Стоматологічна поліклініка №1

39631 Полтавська обл.
м.Кременчук
вул.Київська,14
Єлецький Віктор Михайлович

77-09-80

69

Стоматологічна поліклініка №2

39610 Полтавська обл.
м.Кременчук
пр.50 років Жовтня,15/8
Щербина Людмила Миколаївна

4-22-04

70

Стоматологічна поліклініка №3

39605 Полтавська обл.
м.Кременчук
вул.Красіна,2
Буров Ігор Вікторович

3-41-38

71

Дитяча стоматологічна поліклініка

39602 Полтавська обл.
м.Кременчук
вул.60 років Жовтня 26/41
Ярина Галина Іванівна

77-97-10

72

Станція швидкої медичної допомоги

39600 Полтавська обл.
м.Кременчук
вул.Воровського,22
Дубницький Ігор Якович

2-03-15

73

Міський Центр „Здоров’я”

39605  Полтавська обл.
м.Кременчук
пр.Крупської,4
Ощепкова Неліна Миколаївна

3-51-83

74

МСЧ „КрАЗ”

39631  Полтавська обл.
м.Кременчук
проїзд Ярославський,1
Черняховський Сергій Іванович

77-29-72

75

В-Багачанська ЦРЛ

Полтавська обл.
смт. В.Багачка, 
вул. Леніна,21
Гавловський Леонід Олександрович

9-11-71

76

Гадяцька ЦРЛ

37300 м.Гадяч, вул.Лохвицька,1
Сизоненко Тамара Іванівна

2-14-86

77

Глобинська ЦРЛ

Полтавська обл.
м.Глобино,  
туп. Лікарняний,1
Трибрат Микола Федорович

21-2-36

78

Гребінківська ЦРЛ

Полтавська обл.
м. Гребінка
вул. Жовтнева,38
Кривошея Віктор Іванович

тел. 9-12-52

79

Диканьська ЦРЛ

38500 Полтавська обл..смт Диканька, вул.. Енгельса,42
Гірняк Євген Ярославович

9-11-82

80

Зіньківська ЦРЛ

Полтавська обл.
м. Зіньків,  вул. Червоноармійська,21
3-13-56

Діхтярь Олексій Петрович

81

Карлівська ЦРЛ

39500 Полтавська обл.. м.Карлівка, вул.. Радевича,2
Полтавський Микола Іванович

2-20-45

82

Кобеляцька ЦРЛ

М.Кобеляки вул.. Шевченка, 76/100
Супруненко Іван Іванович

3-11-68

83

Козельщинська ЦРЛ

Смт Козельщина вул.. Радянська,81
Береговий Леонід Олексійович

3-11-30

84

Котелевська ЦРЛ

Полтавська обл.
смт. Котельна, 
вул. Жовтнева,283
Міщенко Віктор Васильович

9-12-35

85

Кременчуцька ЦРЛ

м.Кременчук проспект Полтавський,40
39627
Петращук Онисій Васильович

5-37-28

86

Лохвицька ЦРЛ

37200 м.Лохвиця, вул..60 років Жовтня,4
Бурлей Віктор Васильович

3-12-60

87

Лубенська ЦРЛ

37503 м.Лубни, вул.. П”ятикопа,26
Корнієнко Павло Григорович

5-46-73

88

Машівська ЦРЛ

39400 вул.Леніна,112
смт Машівка
Краєвський Герман Михайлович

9-10-34

89

Миргородська ЦРЛ

37602 м.Миргород вул.Гоголя,172
Хавер Олександр Іванович

4-69-05

90

Н.Санжарська ЦРЛ

Нові Санжари вул.Шевченко,51/49
Гиря Ольга Василівна

3-17-50

91

Оржицька ЦРЛ

Полтавська обл.
м. Оржиця, вул. Леніна,3  
Пістун Світлана Анатоліївна

91-5-72

92

Пирятинська ЦРЛ

м.Пирятин вул..Визволення,54
Гаркавенко Олександр Михайлович

2-01-20

93

Полтавська ЦРЛ

м. Полтава, 
вул. Комсомольська, 58а
Ткаченко Василь Васильович

7-91-50

94

Решетилівська ЦРЛ

Смт Решетилівка, вул.. Крупської,76
Федько Олександр Петрович

2-15-04

95

Семенівська ЦРЛ

Полтавська обл.
смт. Семенівна, вул. Шевченка,78
Назаренко Анатолій Свиридович

91-0-33

96

Хорольська ЦРЛ

м.Хорол, вул.Комсомольська,11/1
Виноград Михайло Васильович

21-6-84

97

Чорнухинська ЦРЛ

Смт Чорнухи вул.. Мележика,14
Сколота Віктор Миколайович

5-10-39

98

Чутівська ЦРЛ

Полтавська обл.. смт Чутове, вул.. Жовтнева,23
Криворучко Юрій Миколайович

9-20-00

99

Шишацька ЦРЛ

Смт Шишаки, вул.. Легенди,50
Корячко Микола Григорович

9-14-32

 

Центри первинної медико-санітарної допомоги можуть стати новим типом установ, що будуть юридичними особами - бюджетними організаціями, що мають власний рахунок, право підписувати договори, автономність у кадрових та адміністративних питаннях. Поступово вони будуть перетворені у комунальні некомерційні підприємства.

Для створення центрів потрібно реорганізувати сільські лікарські амбулаторії, амбулаторні відділення сільських дільничих лікарень, частину поліклінічних відділень центральних районних лікарень та районних лікарень, поліклініки та поліклінічні відділення багато профільних дорослих та дитячих лікарень. 

У наказі МОЗ України від 23.02.2000 р. № 33 “Про штатні нормативи та типові штати закладів охорони здоров'я”, потужності лікарень вимірюються кількістю ліжок. 

Наказ містить 52 додатки, дія кожного з додатків поширюється на інший вид медичних закладів, і всі додатки разом утворюють мережу закладів. 

У разі скасування прив'язки штатних нормативів до характеристик потужності медичних закладів, багато положень наказу МОЗ України від 23.02.2000 р. № 33 потрібно буде змінювати.  Фонди оплати праці, доведені у бюджетних призначеннях на оплату праці, встановлюються згідно Постанови КМУ від 28.02.2002 р. № 228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до кошторисів бюджетних установ». 

В результаті перерозподілу фінансування на користь первинної медичної допомоги й профілактичної медицини лікарі первинної повинні перерозподіляти грошові кошти і отримати матеріальну зацікавленість.  Вторинна медична допомога надається переважно спеціалізованими багатопрофільними районними та міськими лікарнями.  У загальній чисельності всіх лікарень частка малопотужних лікарень до 50 ліжок становить  12%.  Для надання інтенсивної медичної допомоги пацієнтам близько 50% лікарень не мають умов.  Необґрунтовано госпіталізується від 30 до половини пацієнтів.

 

Удосконалення фінансування закладів охорони здоров'я можливе шляхом створення позабюджетних  механізмів залучення додаткових коштів,  у тому числі і шляхом створення лікарняних кас (спілок, фондів), діяльність яких повинна бути врегульована законодавчо.  Згідно п. 5 рішення Конституційного Суду України № 10-рп від 29 травня 2002 року, “джерелами таких  додаткових надходжень на фінансування галузі охорони здоров'я  в  цілому  можуть  бути  і  встановлені  законом офіційні  прямі  платежі населення за медичні послуги другорядного значення,  і відомчі асигнування на утримання медичних закладів, і надходження  від  проведення благодійних акцій і заходів,  і кошти міжнародних  програм  гуманітарної   допомоги,   і   пожертвування громадських,  релігійних  благодійних організацій та меценатів,  і страхові внески роботодавців у  системі  обов'язкового  державного медичного   страхування,   і  фінансування  компаній-організаторів добровільного медичного страхування,  і ресурси  нагромаджувальних програм територіальних громад, і державні медичні позики тощо”.

 

Конституційний Суд України у рішенні № 10-рп 2002 року вважає, що частина перша статті 49 Конституції України закріплює   право   кожного   на  медичне  страхування,  тобто  не обов'язкове,  а добровільне медичне страхування громадян.  “Стосовно державного   медичного   страхування,  то  його  запровадження  не суперечитиме конституційному припису “у  державних  і  комунальних закладах  охорони  здоров'я медична допомога надається безоплатно” лише у тому разі,  коли платниками обов'язкових страхових платежів (внесків) будуть організації, установи, підприємства,  інші господарюючі суб'єкти,  які займаються підприємницькою діяльністю, державні фонди тощо. Стягнення таких платежів (внесків) з громадян у  системі  державного  медичного  страхування  не   відповідатиме конституційному положенню, що тлумачиться, оскільки буде однією з

форм оплати за надання  їм  допомоги  у  державних  і  комунальних закладах охорони здоров'я”.

 

Рекомендації парламентських слухань на тему: "Шляхи реформування охорони здоров'я та медичне страхування в Україні" схвалені Постановою Верховної Ради України від 21 жовтня 2009 року N 1651-VI визнали, що “запровадження в Україні системи  обов'язкового  медичного  страхування є необхідним кроком задля поліпшення здоров'я та життя населення України”.  Рекомендації також визначили наступні проекти законів як першочергові:

 - про фінансування  охорони  здоров'я  та обов'язкове соціальне медичне страхування в Україні (реєстр. N 4744),

- про загальнообов'язкове  державне соціальне медичне страхування (реєстр. N  1040).

 

Додаток 3. Послуги у сфері охорони здоров'я, згідно Державного класифікатора продукції та послуг ДК 016-97

  

N. Послуги у сфері охорони здоров'я та з надання соціальної допомоги 

  

  

85 

Послуги у сфері охорони здоров'я та з надання соціальної допомоги 

  

  

85.1 

Послуги у сфері охорони здоров'я людини 

  

  

85.11 

Послуги лікувальних закладів 

  

  

85.11.1 

Послуги лікувальних закладів 

931a 

  

85.11.11 

Послуги хірургічних лікувальних закладів
Ця підкатегорія включає:
госпіталізацію у відділення загальної хірургії, дитячої, ортопедичної, пластичної, відновлювальної хірургії чи у відділення травматології
• госпіталізацію у відділення спеціалізованої хірургії (серцево-судинної, неврологічної, урологічної хірургії тощо)
• послуги з реанімації та постійного хірургічного нагляду (включно з анестезією і доглядом до- та післяопераційним) 

93110.1 

  

85.11.11.000 

Послуги хірургічних лікувальних закладів 

  

  

85.11.12 

Послуги терапевтичних лікувальних закладів
Ця підкатегорія включає:
• госпіталізацію у відділення загальної медицини чи неспеціалізованого обслуговування
• госпіталізацію у відділення педіатричної медицини, включно з постійним наглядом за недоношеними дітьми чи слабкими новонародженими (за винятком дитячої хірургії та хірургії вагітності)
• госпіталізацію у відділення серцево-судинної медицини, включно з реанімацією
• госпіталізацію у пневмологічні, онкологічні, ревматологічні, гепато-гастро-ентерологічні відділення тощо
• послуги з реанімації і постійного медичного нагляду, включно з неонатальним і педіатричним 

93110.2 

  

85.11.12.000 

Послуги терапевтичних лікувальних закладів 

  

  

85.11.13 

Послуги гінекологічних та акушерських лікувальних закладів
Ця підкатегорія включає:
• госпіталізацію у пологове відділення; догляд до і після пологів за новонародженим і матір'ю
Ця підкатегорія включає також:
• госпіталізацію для профілактики передчасних пологів
Ця підкатегорія не включає:
консультації з питань гінекології-акушерства без госпіталізації (85.12.12) 

93110.3 

  

85.11.13.000 

Послуги гінекологічних та акушерських лікувальних закладів 

  

  

85.11.14 

Послуги лікувальних закладів з відновлення здоров'я пацієнтів
Ця підкатегорія включає:
• госпіталізацію для функціонального відновлення здоров'я і переадаптації дорослих чи дітей
• госпіталізацію на період відпочинку, виздоровлювання, дотримання режиму харчування тощо дорослих чи дітей (включно з перебуванням у санаторії) 

93110.4 

  

85.11.14.100 

Послуги/ лікувальних закладів з відновлення здоров'я пацієнтів 

  

  

85.11.14.200 

- санаторіїв та інших оздоровчих закладів з відновлення здоров'я 

  

  

85.11.15 

Послуги психіатричних лікувальних закладів
Ця підкатегорія включає також:
• госпіталізацію у відділення дитячо-юнацької психіатрії 

93110.5 

  

85.11.15.000 

Послуги психіатричних лікувальних закладів 

  

  

85.11.16 

Послуги лікувальних закладів інших
Ця підкатегорія включає:
• послуги з термінової лікарняної допомоги
• послуги мобільних служб термінової лікарняної допомоги (мобільні операційні блоки)
• госпіталізацію в цілях реабілітації алкоголіків і лікування токсикоманів
• довготривалу госпіталізацію осіб, які втратили функціональну незалежність життєво важливих органів
Ця підкатегорія не включає:
• послуги будинків здоров'я (85.14.15) 

93110.6 

  

85.11.16.100 

Послуги лікувальних закладів термінової допомоги 

  

  

85.11.16.200 

Послуги спеціалізованих лікувальних закладів інших 

  

  

85.11.16.201 

Послуги лікувальних закладів з лікування/ алкоголізму 

  

  

85.11.16.202 

- наркоманії (токсикоманії) 

  

  

85.11.16.203 

- нікотиноманії 

  

  

85.11.16.300 

Послуги лікувальних закладів з госпіталізації осіб, які втратили функціональну незалежність життєво важливих органів 

  

  

85.12 

Послуги з лікарської практики 

  

  

85.12.1 

Послуги з лікарської практики 

931b 

  

85.12.11 

Консультації та лікування лікарями загальної медичної практики
Ця підкатегорія включає:
консультації з загальної медицини
• лікування та обстеження в межах загальної медицини
• профілактичні та діагностичні медичні обстеження (контроль здоров'я учнів, контроль здоров'я працівників, звіти про результати планових оздоровчих заходів, обов'язкова вакцинація тощо)
Примітка. До консультацій відноситься проведення консультацій в окремому кабінеті чи в диспансері, візит до пацієнта додому чи надання консультацій лікарням 

93121 

  

85.12.11.000 

Консультації та лікування лікарями загальної медичної практики 

  

  

85.12.12 

Консультації та лікування лікарями-спеціалістами і хірургами-спеціалістами
Ця підкатегорія включає:
• консультування у сфері педіатрії
• консультування у сфері гінекології та акушерства
• консультування у сфері неврології та психіатрії
• консультування у сфері різних медичних спеціальностей (включно з стоматологією)
• консультування у сфері хірургії
• консультування у сфері охорони здоров'я матерів і дітей (нагляд за станом вагітності та новонародженими)
• консультування та лікування венеричних хвороб, проби на позитивну серологічну реакцію
• медичне лікування амбулаторне в клініках чи в межах госпіталізації вдома таке, як діаліз, хіміотерапія, інсулінотерапія, допоміжне дихання, амбулаторна променева терапія
• функціональні обстеження та інтерпретація медичних знімків та діаграм (рентгенографія, рентгеноскопія, ехографія, сканографія, ендоскопія, електрокардіограми та електроенцефалограми тощо) 

93122 

  

85.12.12.100 

Консультування лікарями-спеціалістами і хірургами-спеціалістами 

  

  

85.12.12.200 

Спеціальні види досліджень та процедури, які проводяться лікарями в поліклініках 

  

  

85.12.12.201 

Спеціальні види досліджень та процедури, які проводяться лікарями в поліклініках,/ терапевтичні 

  

  

85.12.12.202 

- гінекологічні 

  

  

85.12.12.203 

- отоларингологічні 

  

  

85.12.12.204 

- офтальмологічні 

  

  

85.12.12.205 

- урологічні 

  

  

85.12.12.300 

Операції, які проводяться лікарями в поліклініках 

  

  

85.12.12.301 

Операції, які проводяться лікарями в поліклініках,/ хірургічні (блокада новокаїнова, видалення врослого нігтя, розріз за гострого гнійного маститу тощо) 

  

  

85.12.12.302 

- гінекологічні (аспірація, ендометрія за малих термінів вагітності, гідротурбація тощо) 

  

  

85.12.12.303 

- очні (блокада новокаїнова параорбітальна, видалення атероми, видалення птеригіуму тощо) 

  

  

85.12.12.304 

- лорорганів (біопсія носа, глотки, пункція верхньощелепної пазухи, кристотомія тощо) 

  

  

85.12.12.305 

- урологічні (операція меатомії, електрокоагуляція поліпів уретри, малих папілом тощо) 

  

  

85.12.12.400 

Функціональна діагностика (серцево-судинної системи, дихання та обміну речовин, шлунково-кишкового тракту) 

  

  

85.12.12.500 

Дослідження та лікування радіоізотопними методами 

  

  

85.12.12.600 

Лікування/ сексопатологічних порушень 

  

  

85.12.12.700 

- венерологічних захворювань 

  

  

85.13 

Стоматологічні послуги 

  

  

85.13.1 

Стоматологічні послуги 

931c 

  

85.13.11 

Послуги спеціалістів-ортопедів 

93123.1 

  

85.13.11.100

Виготовлення ортопедичних стоматологічних протезів 

  

  

85.13.11.200 

Виготовлення та реставрація ортодонтичних апаратів та пристосувань 

  

  

85.13.11.300 

Послуги, які надаються населенню лабораторіями стоматологічної імплантології 

  

  

85.13.12 

Стоматологічні послуги інші
Ця підкатегорія включає:
• стоматологічну хірургію, щелепно-лицьову хірургію, пародонтологію та лікування карієсу
Ця підкатегорія не включає:
виготовлення зубних протезів техніками-зубопротезистами, що самі їх не вставляють (33.10.17)
• консультації та лікування лікарями-стоматологами (85.12.12) 

93123.2 

  

85.13.12.100 

Послуги лікаря-стоматолога гігієніста 

  

  

85.13.12.101 

Покриття поверхні зубів однієї щелепи лаком, що містить фтор 

  

  

85.13.12.102 

Лікування парадонтиту (парадонтозу) 

  

  

85.13.12.200 

Хірургічна стоматологія 

  

  

85.13.12.201 

Хірургічна стоматологія:/ знеболювання та хірургічне лікування зубів 

  

  

85.13.12.202 

- видалення зуба 

  

  

85.13.12.203 

- операція-резекція кореня зуба 

  

  

85.13.12.204 

- операція кортикотомія 

  

  

85.13.12.205 

- видалення доброякісних пухлин та пухлиноподібних утворень порожнини рота та щелепно-лицьової ділянки 

  

  

85.13.12.206 

- лікування невралгії трійчастого нерва 

  

  

85.13.12.207 

- операція - видалення вуздечки губи чи язика 

  

  

85.13.12.208 

- операція - резекція краю альвеолярного відростка - альвеолоктомія 

  

  

85.13.12.209 

- вправлення гострого вивиху нижньої щелепи 

  

  

85.13.12.210 

- хірургічне лікування інше 

  

  

85.13.12.300 

Послуги стоматологічні лікувальні 

  

  

85.13.12.301 

Первинний огляд хворого 

  

  

85.13.12.302 

Лікування зубів та слизової оболонки рота:/ карієсу 

  

  

85.13.12.303 

- пульпіту 

  

  

85.13.12.304 

- періодонтиту 

  

  

85.13.12.305 

Лікування періодонтиту з переліковуванням зуба та зняттям пломби і розпломбуванням каналів 

  

  

85.13.12.306 

Зняття над'ясневих та під'ясневих зубних відкладень 

  

  

85.13.12.307 

Видалення старої пломби з зуба 

  

  

85.13.12.308 

Лікування слизової оболонки порожнини рота 

  

  

85.13.12.309 

Лікування захворювань слизової оболонки і тканин пародонту методом вакуум-терапії 

  

  

85.14 

Послуги з охорони здоров'я людини інші 

  

  

85.14.1 

Послуги з охорони здоров'я людини інші 

931d 

  

85.14.11 

Послуги, які надаються акушерами
Ця підкатегорія включає також:
• послуги, що забезпечуються центрами охорони здоров'я матерів і дітей (без консультацій) 

93191.1 

  

85.14.11.000 

Послуги, які надаються акушерами 

  

  

85.14.12 

Послуги, які надаються середнім і молодшим медичним персоналом
Ця підкатегорія включає:
• послуги з ін'єкцій, перев'язування, здійснення туалету хворих тощо
• обслуговування вдома, особливо людей похилого віку 

93191.2 

  

85.14.12.100 

Процедури, які надаються середнім медичним персоналом/ у поліклініках (апітерапія, банки, ін'єкції тощо) 

  

  

85.14.12.200 

- та лаборантами в лікувальних закладах (банки, ін'єкції, перев'язування, збирання матеріалу на аналіз тощо) 

  

  

85.14.12.300 

Чергування медичного персоналу (медичної сестри, санітарки) біля постелі хворого вдома (денне, нічне, добове) 

  

  

85.14.12.400 

Послуги, які надаються середнім медичним персоналом, інші 

  

  

85.14.13 

Послуги, які надаються фізіотерапевтами, гомеопатами та іншими спеціалістами нетрадиційної медицини
Ця підкатегорія включає:
перенавчання з метою відновлення сенсорики (логопедія, ортопсія тощо)
• перенавчання з метою відновлення моторики і масаж (кінезіотерапія, працетерапія, фізіотерапія тощо)
• психотерапія і психоаналіз
Ця підкатегорія включає також:
консультування з питань гігієни і дієтики 

93191.3 

  

85.14.13.100 

Фізіотерапевтичне лікування 

  

  

85.14.13.101 

Фізіотерапевтичне лікування:/ огляд лікарем-фізіотерапевтом 

  

  

85.14.13.102 

- дарсонвалізація 

  

  

85.14.13.103 

- діатермокоагуляція 

  

  

85.14.13.104 

- електрофорез 

  

  

85.14.13.105 

- ультразвукова терапія 

  

  

85.14.13.106 

- лікування електричним полем УВЧ 

  

  

85.14.13.107 

- лікування лазером 

  

  

85.14.13.108 

- інше 

  

  

85.14.13.200 

Послуги масажистів та спеціалістів з лікувальної фізкультури 

  

  

85.14.13.201 

Гімнастика лікувальна/ індивідуальна 

  

  

85.14.13.202 

- групова 

  

  

85.14.13.203 

Масажі лікувальні 

  

  

85.14.13.300 

Послуги з лікування та усунення дефектів мови 

  

  

85.14.13.400 

Послуги з лікування з використанням голковколювання та інших методів рефлексотерапії 

  

  

85.14.13.500 

Психотерапія і психоаналіз 

  

  

85.14.13.600 

Гомеопатія 

  

  

85.14.13.700 

Послуги консультативні щодо здорового способу життя 

  

  

85.14.13.701 

Консультації з/ оптимального рухального режиму 

  

  

85.14.13.702 

- занять фізкультурою 

  

  

85.14.13.703 

- психогігієни 

  

  

85.14.13.704 

- раціонального режиму харчування та приготування їжі 

  

  

85.14.13.705 

- профілактики шкідливих звичок 

  

  

85.14.13.706 

- гігієни шлюбу, сім'ї та особистої гігієни 

  

  

85.14.13.707 

- розвантажувально-дієтичної терапії 

  

  

85.14.13.708 

Послуги довідково-інформаційних кабінетів, кабінетів індивідуального консультування 

  

  

85.14.14 

Послуги швидкої допомоги
Ця підкатегорія включає:
• перевезення хворих машинами швидкої допомоги, з/без реанімаційного обладнання, з/без супроводжувального медичного персоналу 

93192 

  

85.14.14.000 

Послуги швидкої допомоги 

  

  

85.14.15 

Послуги з лікування, які надаються не в лікарнях
Ця підкатегорія включає:
надання притулку з медичною допомогою без постійно працюючого лікаря 

93193 

  

85.14.15.000 

Послуги з лікування, які надаються не в лікарнях 

  

  

85.14.16 

Послуги медичних лабораторій
Ця підкатегорія включає також:
біологічні аналізи, що проводяться в лікарнях, якщо вони можуть бути відокремлені 

93199.1 

  

85.14.16.100 

Послуги клінічних лабораторій 

  

  

85.14.16.101 

Лабораторні аналізи, які проводяться в поліклініках:/ аналіз крові (морфологічні, фізико-хімічні, біохімічні та інші дослідження) 

  

  

85.14.16.102 

- дослідження сечі 

  

  

85.14.16.103 

- дослідження мокротиння 

  

  

85.14.16.104 

- дослідження виділень (гінекологічних, простати, сперми тощо) 

  

  

85.14.16.105 

- дослідження калу 

  

  

85.14.16.106 

- дослідження шлункового та дуоденального вмістимого 

  

  

85.14.16.107 

- дослідження серологічні (крові на реакцію на антиген, на токсоплазмоз тощо) 

  

  

85.14.16.108 

- коагулограма (гіпокоагулограма і гіперкоагулограма) 

  

  

85.14.16.200 

Послуги фармакологічних та бактеріологічних лабораторій 

  

  

85.14.16.201 

Дослідження бактеріологічні/ глибоких мікозів 

  

  

85.14.16.202 

- сечі, висівання мокротиння, мазків, жовчі тощо 

  

  

85.14.17 

Послуги, які надаються банками крові, сперми та органів для трансплантації
Ця підкатегорія включає:
• послуги банків сперми чи органів
• послуги зі збирання крові та органів
• послуги донорських пунктів грудного молока
Ця підкатегорія не включає:
• продукти, одержувані з крові (сироватки крові, тромбоцити, гама-глобуліни тощо)
Примітка. Постачання крові, молока, сперми та різних людських органів становить невід'ємну частину послуг банків органів. Ці "товари" можуть, однак, реєструватися на митницях; у такому разі їх вважають фармацевтичною продукцією 

93199.2 

  

85.14.17.000 

Послуги, які надаються банками крові, сперми та органів для трансплантації 

  

  

85.14.18 

Послуги з охорони здоров'я людини інші, н.в.і.у.
Ця підкатегорія включає:
• види допомоги, не зазначені в інших угрупованнях, які як правило надаються поза межами регламентованої медичної сфери (спеціалістами з акупунктури, мануальної терапії, знахарями, костоправами тощо) 

93199.3 

  

85.14.18.100 

Акупунктура 

  

  

85.14.18.200 

Апітерапія 

  

  

85.14.18.300 

Фітотерапія 

  

  

85.14.18.400 

Мануальна терапія 

  

  

85.20 

Ветеринарні послуги 

  

  

85.20.1 

Ветеринарні послуги 

932 

  

85.20.11 

Ветеринарні послуги для домашніх тварин
Ця підкатегорія включає також:
послуги швидкої допомоги для тварин 

93201 

  

85.20.11.100 

Огляд домашніх тварин у лікувальному закладі та видача ветеринарних довідок 

  

  

85.20.11.200 

Діагностичне дослідження домашніх тварин 

  

  

85.20.11.300 

Вакцинація домашніх тварин 

  

  

85.20.11.400 

Дегельмінтизація домашніх тварин 

  

  

85.20.11.500 

Лікування домашніх тварин/ вдома 

  

  

85.20.11.600 

- у стаціонарі 

  

  

85.20.11.700 

Проведення хірургічних операцій у домашніх тварин (кастрація, підрізання рогів та копит у худоби, ампутація вушних раковин та хвоста в собак тощо) 

  

  

85.20.11.800 

Послуги швидкої ветеринарної допомоги 

  

  

85.20.12 

Ветеринарні послуги інші
Ця підкатегорія включає також:
• ветеринарні послуги для зоопарків і цирків
• послуги з ветеринарної профілактики
Ця підкатегорія не включає:
• ветеринарний контроль (75.13.11) 

93209 

  

85.20.12.000 

Ветеринарні послуги інші 

  

  

85.3 

Послуги з соціальної допомоги 

  

  

85.31 

Послуги з соціальної допомоги із забезпеченням проживання 

  

  

85.31.1 

Послуги з соціальної допомоги із забезпеченням проживання 

933a 

  

85.31.11 

Послуги з соціальної допомоги закладів для людей похилого віку
Ця підкатегорія включає:
приймання і надання притулку людям похилого віку в будинках для пристарілих, пенсійних будинках, будинках-гуртожитках, будинках для тимчасового проживання чи експериментальних житлових приміщеннях
Ця підкатегорія включає також:
• приймання і надання притулку людям похилого віку сім'ями чи спеціальними сімейними пансіонами
Ця підкатегорія не включає:
• приймання в установах з медичним обслуговуванням (85.11.1, 85.14.15) 

93311.1 

  

85.31.11.000 

Послуги з соціальної допомоги закладів для людей похилого віку 

  

  

85.31.12 

Послуги з соціальної допомоги закладів для осіб з фізичними чи розумовими вадами
Ця підкатегорія включає:
• приймання, надання притулку і реадаптацію дорослих з фізичними вадами
• приймання, надання притулку і реадаптацію малолітніх з фізичними вадами 

93311.2 

  

85.31.12.100 

Послуги будинків для/ дітей-інвалідів 

  

  

85.31.12.200 

- інвалідів з дитинства 

  

  

85.31.12.300 

- інвалідів праці та війни 

  

  

85.31.13 

Послуги з соціальної допомоги закладів, що забезпечують житло дітям та молодим людям
Ця підкатегорія включає:
• приймання, надання притулку і перенавчання малолітніх, що підлягають захисту згідно з судовим рішенням, чи соціально незабезпечених
Ця підкатегорія включає також:
• послуги установ з судового захисту молоді
• приймання і надання притулку дітям у сім'ях чи сімейних дитячих садках
Ця підкатегорія не включає:
• приймання дітей для догляду на денний період співробітницями служб допомоги матерям (85.32.11)
• послуги, пов'язані з доглядом за дітьми (85.32.13)
• надання притулку і приймання на себе відповідальності за повнолітніх з метою їх соціальної реабілітації (85.31.14) 

93312.1 

  

85.31.13.100 

Послуги/ цілодобових ясел і дитячих садків для дітей, яких покинули батьки 

  

  

85.31.13.200 

- дитячих будинків та притулків для сиріт 

  

  

85.31.13.300 

- інтернатів та гуртожитків для сиріт 

  

  

85.31.13.400 

- з надання притулку дітям у сім'ях чи сімейних дитячих садках 

  

  

85.31.14 

Послуги з соціальної допомоги закладів для інших груп населення
Ця підкатегорія включає:
• приймання та надання притулку матерям-одиночкам
• приймання та надання притулку нужденним дорослим з метою їх соціальної реабілітації 

93312.2 

  

85.31.14.100 

Послуги, які надаються матерям-одиночкам та їх дітям 

  

  

85.31.14.200 

Послуги з надання притулку нужденним дорослим іншим 

  

  

85.31.15 

Спеціальні послуги з надання житла інші, н.в.і.у.
Ця підкатегорія включає:
• приймання, надання притулку і соціальної допомоги особам чи сім'ям без коштів чи притулку: бродягам, біженцям, після перебування у психлікарнях, наркологічних установах тощо
Ця підкатегорія не включає:
• надання притулку в гуртожитках робітничої молоді та робітників-іммігрантів (55.23.15) 

93319 

  

85.31.15.000 

Спеціальні послуги з надання житла інші, н.в.і.у. 

  

  

85.32 

Послуги з соціальної допомоги без забезпечення проживання 

  

  

85.32.1 

Послуги з соціальної допомоги без забезпечення проживання 

933b 

  

85.32.11 

Послуги з денного догляду за дітьми
Ця підкатегорія включає також:
• послуги співробітниць служб допомоги матерям
Ця підкатегорія не включає:
• приймання дітей на повний день сім'ями (85.31.13)
• послуги дитячих садків і початкових класів (80.10.11)
• послуги з денного догляду за дітьми-інвалідами (85.32.12) 

93321.1 

  

85.32.11.100 

Послуги/ дитячих ясел 

  

  

85.32.11.200 

- співробітниць служб допомоги матерям 

  

  

85.32.12 

Послуги з денного догляду за дітьми-інвалідами та інвалідами
Ця підкатегорія включає також:
• послуги секцій зайнятості для дорослих з фізичними вадами 

93321.2 

  

85.32.12.000 

Послуги з денного догляду за дітьми-інвалідами та інвалідами 

  

  

85.32.13 

Соціально-просвітницькі та консультативні послуги, пов'язані з дітьми
Ця підкатегорія включає:
• послуги установ з усиновлення
• захист дітей від насильства
• соціально-просвітницькі заходи у відкритих установах, призначені, головним чином, для дітей та юнацтва 

93322 

  

85.32.13.000 

Соціально-просвітницькі та консультативні послуги, пов'язані з дітьми 

  

  

85.32.14 

Благодійні послуги, які надаються спеціальними закладами з соціальної допомоги без забезпечення проживання
Ця підкатегорія включає:
• консультування, соціальне забезпечення чи клопотання з метою одержання соціальних виплат, соціальних пільг чи перенесення строків платежів
• консультування з питань ведення домашнього господарства, приймання на себе відповідальності за бюджет тощо 

93323 

  

85.32.14.000 

Благодійні послуги, які надаються спеціальними закладами з соціальної допомоги без забезпечення проживання 

  

  

85.32.15 

Послуги з професійної реабілітації
Ця підкатегорія включає:
• послуги з професійного перенавчання, переважно соціального характеру, безробітних чи інвалідів
• послуги центрів з працевлаштування, центрів професійної перепідготовки
Ця підкатегорія не включає:
• професійне навчання дорослих (80.42.10) 

93324 

  

85.32.15.000 

Послуги з професійної реабілітації 

  

  

85.32.16 

Послуги з надання соціальної допомоги без забезпечення проживання інші, н.в.і.у.
Ця підкатегорія включає:
• соціально-просвітницькі заходи у відкритих установах, призначені для юнаків, дорослих та сімей (включно з консультуванням з питань шлюбу і планування народжуваності)
• соціальну допомогу жертвам катастроф, біженцям чи емігрантам, включно з наданням тимчасового притулку
• координацію, активізацію та орієнтацію соціальних заходів адміністрацій (центрів соціального забезпечення, шкільних фондів тощо)
• загальне адміністративне управління органами соціального забезпечення чи благодійними органами, включно із збиранням коштів 

93329 

  

85.32.16.000 

Послуги з надання соціальної допомоги без забезпечення проживання інші, н.в.і.у. 

  

  

 

 

  

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ІНСТИТУТ ФІНАНСІВ ТА ПРАВА»

Любич Андрій Васильович

вул. Шевченка 27, оф. 36, м. Полтава 36039, Полтавська область, 

тел.(067) 401-93-74, факс(053267-73-38, 

www.institutefl.org

ел. пошта: institute_fl@institutefl.org

 

 

 

 

© ГО “Інститут фінансів та права”                 ПІДТРИМАТИ, ЗРОБИТИ ВНЕСОК.

 

  Oncnd` b Onkr`be Oncnd` sqr`mnbhr| hmtnplep Oncnd` b Jhebe Opncmng oncnd{ hmtnplepi