USA flag  Ukraine flag  Russia Flag

  

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ІНСТИТУТ ФІНАНСІВ ТА ПРАВА»

вул. Гожулівська 6г, м. Полтава 36007, тел.: (067) 401-93-74, факс: (0532) 67-73-38, www.institutefl.org, ел. пошта: institute_fl@institutefl.org/span>

 

7.   Міська цільова програма «Здоров'я киян» на 2012-2016 роки».

 

 

№, згідно заг. обсягу фін. ресурсів, необх. для реалізації Програми

% заг. обсягу фін. ресурсів, необх. для реалізації Програми

Тимч. КВК місцевих бюджетів (з перехідною таблицею до ФКВК бюджету)

ЗАВДАННЯ / захід №

Заг.обсяг фін. ресурсів, необх. для реалізації Програми, тис.грн.

Назва рішення КМР

Рішення КМР

7

5,130%

080000 

Охорона здоров'я 

7524248

«Про затвердження Міської цільової програми «Здоров'я киян» на 2012-2016 роки».

3.Рішення від 15.03.12 № 208/7545 

 

 

 

 

146666125

 

 

 

Лише сьомою за обсягом запланованих фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, у вибірці регіональних цільових програм є міська цільова програма «Здоров'я киян» на 2012-2016 роки, затверджена рішенням КМР від 15.03.12 № 208/7545, яка розроблена з урахуванням заходів одразу семи державних програм:

 - Загальнодержавної програми розвитку первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини на період до 2011 року (обліковий код: 0284101477), затвердженої Законом України від 22.01.2010 № 1841-VI,

 - Загальнодержавної програми боротьби з онкологічними захворюваннями на період до 2016 року (обліковий код: 0285091477), затвердженої Законом України від 23.12.2009 № 1794-VI, 

 - Державної цільової соціальної програми зменшення шкідливого впливу тютюну на здоров'я населення на період до 2012 року (обліковий код: 0271092477), затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 03.09.2009 № 940,

 - Державної цільової програми «Цукровий діабет» на 2009 - 2013 роки» (обліковий код: 0268092477), затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2009 року N 877,

- Державної цільової соціальної програми «Трансплантація» на період до 2012 року" (обліковий код: 0253082477), затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 2008 року N 894,

- Державної цільової соціальної програми «Молодь України» на 2009 - 2015 роки" (обліковий код: 0258092460), затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 28.01.2009 N 41,

- Державної програми «Репродуктивне здоров'я нації» на період до 2015 року" (обліковий код: 029062477), затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2006 N 1849.

 

Проте питома вага програми у міському бюджеті є ще більшою, оскільки на 99,98% фінансування програми заплановане саме за рахунок коштів міського бюджету.

 

Напроти значної кількості заходів, щодо яких встановлено очікувані результати, джерелами фінансування визначено «без фінансування».   А бюджетне фінансування передбачене для:

 - розвитку матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я,

 - інформаційного забезпечення сфери охорони здоров'я та його розвитку,

 - формування здорового способу життя,

 - зменшення поширеності інфекційних хвороб,

 - репродуктивного здоров'я,

 - охорони дитинства,

 - розвитку швидкої медичної допомоги,

 - служби медицини катастроф та первинної санітарної допомоги,

 - спеціалізованої медичної допомоги (боротьби з онкологічними захворюваннями, боротьби з хворобами крові, кровотворної та лімфоїдної тканин, профілактики та лікування серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань, нефрології і замісної ниркової терапії, ендокринних захворювань, діагностики та лікування розсіяного склерозу),

 - високоспеціалізованої медичної допомоги (розвитку трансплантології, впровадженню інших сучасних технологій, розвитку донорства крові та її компонентів),

 - профілактики та лікування соціально значимих захворювань,

 - догляду та підтримки,        

 

Бюджетні програми складаються для надання таких організаційно-структурних видів допомоги, як:
 - первинної медико-санітарної допомоги (відповідно до ст. 3 Закону України від 19 листопада 1992 року № 2801-XII  «
Основи законодавства України про охорону здоров'я» – «медико-санітарна допомога  -  комплекс  спеціальних  заходів, спрямованих на сприяння поліпшенню здоров'я, підвищення санітарної культури, запобігання  захворюванням  та  інвалідності,  на  ранню діагностику,  допомогу  особам  з гострими і хронічними захворюваннями та реабілітацію хворих та інвалідів»), у т.ч. екстреної медичної допомоги (швидкої медичної допомоги).
 - вторинної медичної допомоги (відповідно до ч. 2 ст. 35 Закону України від 19 листопада 1992 року № 2801-XII – «спеціалізована (вторинна)  лікувально-профілактична допомога подається лікарями, які мають відповідну  спеціалізацію  і  можуть забезпечити  більш  кваліфіковане  консультування,    діагностику, профілактику і лікування, ніж лікарі загальної практики»), що може бути стаціонарною;
 - третинної медичної допомоги (відповідно до ч. 3 ст. 35 Закону України від 19 листопада 1992 року № 2801-XII – «високоспеціалізована (третинна) лікувально-профілактична допомога подається лікарем  або  групою  лікарів, які  мають відповідну  підготовку  у  галузі  складних для  діагностики і лікування захворювань, у  разі  лікування  хвороб,  що  потребують спеціальних методів  діагностики  та  лікування, а також  з  метою встановлення діагнозу і проведення лікування захворювань, що рідко зустрічаються»).  Тобто, це медична допомога, що потребує надання високоспеціалізованих діагностичних та лікувальних медичних послуг з використанням високотехнологічного обладнання.

Типовий перелік бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Охорона здоров'я» затверджено Наказом Міністерства фінансів України №  283/437.     

 

Бюджетні запити, відповідно до п. 9 частини першої статті 2 Бюджетного кодексу України від 8 липня 2010 року № 2456-VI: Форми 2012-1, 2012-2, 2012-3.

 

 

 

  

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ІНСТИТУТ ФІНАНСІВ ТА ПРАВА»

Любич Андрій Васильович

вул. Шевченка 27, оф. 36, м. Полтава 36011, 

тел.(067) 401-93-74, факс(053267-73-38, 

www.institutefl.org

ел. пошта: institute_fl@institutefl.org

 

© ГО “Інститут фінансів та права”                 ПІДТРИМАТИ, ЗРОБИТИ ВНЕСОК.

 

  Oncnd` b Onkr`be Oncnd` sqr`mnbhr| hmtnplep Oncnd` b Jhebe Opncmng oncnd{ hmtnplepi