USA flag  Ukraine flag  Russia Flag

  

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ІНСТИТУТ ФІНАНСІВ ТА ПРАВА»

вул. Гожулівська 6г, м. Полтава 36007, тел.: (067) 401-93-74, факс: (0532) 67-73-38, www.institutefl.org, ел. пошта: institute_fl@institutefl.org/span>

 

6.  Цільова програма «Питна вода міста Києва на 2011-2020 роки».

 

 

№, згідно заг. обсягу фін. ресурсів, необх. для реалізації Програми

% заг. обсягу фін. ресурсів, необх. для реалізації Програми

Тимч. КВК місцевих бюджетів (з перехідною таблицею до ФКВК бюджету)

ЗАВДАННЯ / захід №

Заг.обсяг фін. ресурсів, необх. для реалізації Програми, тис.грн.

Назва рішення КМР

Рішення КМР

6

5,337%

100209 

Заходи, пов'язані з поліпшенням питної води 

7 827 000

«Про затвердження цільової програми «Питна вода міста Києва на 2011-2020 роки»

9. Рішення від 04.11.10 №220/5032 

 

 

 

 

146666125

 

 

 

Цільова програма «Питна вода міста Києва на 2011-2020 роки», затверджена рішенням КМР від 04.11.10 р. 220/5032, прийнята відповідно до пункту 3 Закону України від 3 березня 2005 р. № 2455-IV «Про Загальнодержавну програму «Питна вода України» на 2006 - 2020 роки», замовлену Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, з огляду на її тривалість, є шостою за обсягом запланованих фінансових ресурсів, необхідних для її реалізації.  Регіональна програма також посилається на Загальнодержавну програму «Реформування житлово-комунального господарства України» (обліковий код: 072041158), затверджену Законом України від 24 червня 2004 року № 1869-IV (зміни внесено Законом України від 11 червня 2009 року № 1511-VI), замовлену тим же міністерством.

 

Детальну інформацію про водопостачання та водовідведення у місті Києві можна знайти у регіональній програмі підвищення енергоефективності на 2011-2015 роки для міста Києва, затвердженій Рішенням КМР від 27.10.11 № 387/6603: 

 

Таблиця.  Основні показники водопостачання та водовідведення (млн. куб. м)

 

2005

2006

2007

2008

2009

Спожито свіжої води

872

793

727

709

646

у тому числі:

 

 

 

 

 

Для виробництва

526

463

421

412

370

Для господарсько-питних потреб

346

330

306

297

276

Відведено (скинуто) зворотних вод

899

817

723

715

657

у тому числі:

 

 

 

 

 

Забруднених

437

420

366

366

0

нормативно-очищених

0

0

0

0

322

нормативно-чистих

462

397

357

349

335

Обсяг оборотної та послідовно (повторно) використаної води

501

462

491

473

477

Потужність очисних споруд

658

658

658

658

658

 

 

Водопостачання

 Для розрахунку перспективної водопотреби м. Києва доцільно наблизити до європейської норму водоспоживання і прийняти 235 л/чол.

 За таких умов потреба у воді не збільшиться і складе до 1243,6 тис. м3/макс. добу, забезпечується економія водних ресурсів та оптимальний гідравлічний режим в системі водопостачання.

 Продуктивність існуючих водозаборів та очисних споруд з поверхневих джерел власно для міста є достатньою.

  Для подачі води на правобережну частину приміської зони м. Києва необхідно провести реконструкцію Дніпровської очисної станції зі збільшенням її продуктивності до 1000 тис. м3/добу, побудувати водовід вздовж Великої кільцевої дороги (приблизно 120 км) з 8-ма насосними станціями підкачки з резервуарами чистої води, 2-ма установками знезараження та 2-ма станціями доочистки.

Водовідведення

 ПАТ "АК "Київводоканал"

 Централізований водопровід діє з 1872 року, 1070 км з 4117 км (або 26 %) водопровідних мереж столиці вичерпали свій термін експлуатації, повністю амортизовані, з яких 873 км (або 21 %) знаходяться в аварійному стані і потребують термінової заміни. Основні показники водопостачання та водовідведення представлено у табл. Д1.16.

 Пропускна спроможність очисних споруд є достатньою власне для міста, однак система водовідведення є вкрай нераціональною, екологічно небезпечною і зношеною. Головною ідеєю по організації водовідведення в м. Києві є розділення стічних вод правобережної та лівобережної частин міста.

 Централізований водопровід діє з 1872 року, 1070 км з 4117 км (або 26 %) водопровідних мереж столиці вичерпали свій термін експлуатації, повністю амортизовані, з яких 873 км (або 21 %) знаходяться в аварійному стані і потребують термінової заміни.

  Щорічно в місті відбувається до 20 тис. аварій каналізаційних мереж.

 

 

Згідно з прийнятими у документі ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» показниками якості води, питна вода, яка подається споживачам ВАТ «АК «Київводоканал», не відповідає встановленим вимогам по ряду показників.

 

Таблиця.  Запланований обсяг фінансування, тис. гривень. Рішення КМР від 04.11.10 №220/5032  «Про затвердження цільової програми «Питна вода міста Києва на 2011-2020 роки», у тис. грн.

Джерела фінансування

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Державний бюджет 

61 130

80 880

87 440

130 140

167 580

1 230 620

Міський бюджет 

156 130

198 920

212 290

259 180

274 630

1 385 840

Кошти підприємства (отриманих через спеціальну фінансову складову у тарифах на водопостачання)

26 630

38 280

73 160

116 080

107 890

843 000

Кошти інвесторів та кредитних організацій

124 770

164 720

210 830

211 960

232 460

1 432 440

Усього 

368 660

482 800

583 720

717 360

782 560

4 891 900

 

Таблиця.  Запланований обсяг фінансування, тис. гривень. Закон України від 3 березня 2005 року N 2455-IV «Про Загальнодержавну цільову програму "Питна вода України" на 2011-2020 роки» , у тис. грн.

 Джерела фінансування

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Державний бюджет

200700

238200

273500

312800

346400

326540

326540

326540

326540

326540

Інші джерела

349500

408100

460300

524000

570000

831100

831100

831100

831100

831100

Усього

550200

646300

733800

836800

916400

1157640

1157640

1157640

1157640

1157640

 

Таблиця. 

 

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Кошти державного бюджету регіональної цільової Програми /  кошти державного бюджету державної цільової Програми

30,46%

33,95%

31,97%

41,60%

48,38%

376,87%

Кошти субвенцій з державного бюджету регіональної цільової Програми /  кошти державного бюджету державної цільової Програми

?

?

?

?

?

?

 

Характерною особливістю програми є те, що текст програми та додатки до неї розроблені у відповідності до вимог Порядку розроблення державних цільових програм, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 N 106, у той час, як для регіональної програми було б доцільніше посилатися на методичні рекомендації щодо порядку розроблення регіональних цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання, затверджені наказом Міністерства економіки України від 04.12.2006 № 367.

 

Нормативно-правовий акт: 

Закон України від 21.10.2010 № 2624-VI «Про особливості передачі в оренду чи концесію об'єктів у сферах теплопостачання, водопостачання та водовідведення, що перебувають у комунальній власності».

Загальнодержавна програма розвитку та реформування житлово-комунального господарства на 2010-2014-й роки.

 

Бюджетні запити, відповідно до п. 9 частини першої статті 2 Бюджетного кодексу України від 8 липня 2010 року № 2456-VI: Форми 2012-1, 2012-2, 2012-3.

 

 

 

  

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ІНСТИТУТ ФІНАНСІВ ТА ПРАВА»

Любич Андрій Васильович

вул. Шевченка 27, оф. 36, м. Полтава 36011, 

тел.(067) 401-93-74, факс(053267-73-38, 

www.institutefl.org

ел. пошта: institute_fl@institutefl.org

 

 

 

 

 

© ГО “Інститут фінансів та права”                 ПІДТРИМАТИ, ЗРОБИТИ ВНЕСОК.

 

  Oncnd` b Onkr`be Oncnd` sqr`mnbhr| hmtnplep Oncnd` b Jhebe Opncmng oncnd{ hmtnplepi