USA flag  Ukraine flag  Russia Flag

 

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ІНСТИТУТ ФІНАНСІВ ТА ПРАВА»

вул. Шевченка 27, оф. 36, м. Полтава 36039, Полтавська область, тел.: (067) 401-93-74, факс: (0532) 67-73-38, www.institutefl.org, ел. пошта: institute_fl@institutefl.org

Розпорядження голови Полтавської облдержадміністрації від 14.04.2011 №158 «Про порядок розробки, проходження експертизи, фінансування та моніторингу виконання регіональних цільових (комплексних) програм».

 

 

 

 

№ п/ п

Назва програми

На який період прий- нята

Сесії, дата прийняття

Контроль за виконанням програми

Відповідальні за реалізацію програми

фінансуватимуться за рахунок коштів Полтавського обласного бюджету у 2014-му році

Інші напрями

57.

Програма захисту прав споживачів у Полтавській області на 2014-2015 рік:

http://oblrada.pl.ua/ses/6/20s1/43.pdf

 

2014- 2015 рр.

XX сесія обласної ради VI скликання від 25.12.2013 р.

Постійна комісія обласної ради з питань промислової політики, підприємництва та інвестицій

Департамент економічного розвитку облдержадміністрації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Найважливішими питаннями торговельних відносин регіонів України залишаються:  

 

1) руху товарів (насьогодні, є чинними низка законів України, у т.ч. Закон України № 232 “Про транспорт”, Закон України № 1955 “Про транспортно-експедиторську діяльність”, Закон України № 1172 “Про транзит вантажів”.  Є чинною Постанова Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 2002 р. № 1569 ”Про затвердження Порядку справляння єдиного збору у пунктах пропуску через державний кордон”),  

 

2) митного законодавства (насьогодні, преференційна, пільгова та повна ставки мита в Україні визначаються у Додатку до Закону України від 31 травня 2007 року № 1109-V “Про митний тариф України”, а більшість митних питань врегульовуються Митним кодексом України від 13.03.2012 р. № 4495-VI),  

 

3) стандартів (до імпортованих товарів в Україні застосовується національний режим сертифікації, встановлений Законом України № 2408-III  від  17.05.2001 р. “Про стандартизацію”, Декретом Кабінету Міністрів України від 10.05.1993 р. № 46-93 “Про стандартизацію і сертифікацію”, встановлюється Порядок митного оформлення товарів, що ввозяться на митну територію України та підлягають обов'язковій сертифікації в Україні, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 14.05.200ф8 р. № 446.  Перелік продукції, що підлягає обов'язкової сертифікації в Україні, затверджено наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання і споживчої політики від 01.02.2005 р. № 28 “Про затвердження Переліку продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні”.    Тест Укрметртестстандарту керується державними стандартами України Системи сертифікації Укрсепро (ДСТУ 3413, ДСТУ 3417, ДСТУ 3498 і ін.) а також затвердженими правилами сертифікації окремих видів продукції),  

 

4) технічного регулювання (відповідно статті 13 Закону України від 01.12.2005 р. № 3164-IV “Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності” та статті 14 Закону України “Про захист прав споживачів” з метою недопущення ввезення на митну територію України продукції (товару), яка не відповідає вимогам технічних регламентів), Наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання і споживчої політики від 14 жовтня 2010 р. № 467 затверджено Перелік продукції, що підлягає оцінці відповідності вимогам технічних регламентів в Україні), Загалом, нормативно-правові акти у сфері технічного регулювання включають такі нормативно-правові акти:  Генеральна угода з тарифів і торгівлі від 15.04.1994 року.  Угода СОТ про технічні бар'єри у торгівлі (укр/рос) - Міжнародний документ від 15.04.1994 http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/981_008 [5].  Закон України від 01.12.2005 р. № 3164-ІV "Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності" - відповідно статті 13  

 

Закон України від 12.05.1991 № 1023-XII "Про захист прав споживачів" - стаття 14 - недопущення ввезення на митну територію України продукції (товару), яка не відповідає вимогам технічних регламентів.  

Закон України № 2408-ІІІ від 17.05.2001 р. "Про стандартизацію"  

Декрет Кабінету Міністрів України від 10.05.1993 р. № 46-93 "Про стандартизацію і сертифікацію"  

Указ Президента України від 13 липня 2005 р. № 1105/2005 "Про заходи щодо вдосконалення діяльності у сфері технічного регулювання та споживчої політики" Наказ Міністерства фінансів України від 24.05.2012  № 598 "Про затвердження форми рішення про коригування митної вартості товарів, Правил заповнення рішення про коригування митної вартості товарів та Переліку додаткових складових до ціни договору".  

Наказ Державного комітету України з питань технічного регулювання і споживчої політики від 01.02.2005 р. № 28 "Про затвердження Переліку продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні"  

Наказ Державного комітету України з питань технічного регулювання і споживчої політики від 14 жовтня 2010 р. № 467 - Перелік продукції, що підлягає оцінці відповідності вимогам технічних регламентів в Україні - http://www.customs.com.ua/php/document.php?ISN=51164 [6] (Наказ скасовано згідно з наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики  від 2 серпня 2011 року N 293).  

Наказ Державного комітету України з питань технічного регулювання і споживчої політики від 29.01.2007 № 6 "Про затвердження Переліку продукції, відповідність якої може бути підтверджена декларацією про відповідність"  

Постанова КМУ від 7 жовтня 2003 р. № 1585 "Про затвердження Технічного регламенту модулів оцінки відповідності та вимог щодо маркування національним знаком відповідності, які застосовуються в технічних регламентах"  

Наказ Держстандарту України від 20 травня 2002 року № 298 - Типове положення про технічний комітет стандартизації.  

Наказ Міністерства промислової політики України № 860 від 02.12.2009 року затвердив рішення колегії Міністерства промислової політики України від 24 листопада 2009 року з питання "Про виконання планів впровадження Технічних регламентів" (саме Міністерство   Закон України від 18.03.2004 р. № 1629-ІУ "Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу".  

Закон України № 113/98-ВР від 11.02.1998 "Про метрологію та метрологічну діяльність".  

 

5) оцінки відповідності (Закон України № 2406-ІІІ  від 17.05.2001 р. “Про підтвердження відповідності”, інформуючи споживача, що продукція зареєстрована в системі УкрСЕПРО, також є Наказ Державного комітету України з питань технічного регулювання і споживчої політики від 29.01.2007  № 6 “Про затвердження Переліку продукції, відповідність якої може бути підтверджена декларацією про відповідність”). Угода про взаємне визнання Україною та ЄС сертифікатів відповідності на промислову продукцію (Угода АСАА) — угода, яка, на думку Держспоживстандарту, повинна була бути укладена між Україною і ЄС в рамках розпочатого у лютому 2008 року переговорного процесу щодо Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.  На 1 жовтня 2005 р.  до Реєстру системи УкрСЕПРО внесено лише 921 сертифікат на системи управління якістю (ДСТУ ISO 9001 - 2001) та 21 - на системи екологічного управління (ДСТУ ISO 14001 -  97). У  цілому  за  поточний рік прогнозується приріст на рівні не вище  ніж  25  відсотків.   - 921 сертифікат на системи управління якістю (ДСТУ ISO 9001 - 2001),   - 21 сертифікат - на системи екологічного управління (ДСТУ ISO 14001 - 97).

 

Експерти у червні 2014-го року, що за українськими експортерами залишається право вирішувати в рамках якого режиму здійснювати експорт до ЄС: АПТР (Автономний преференційний торговий режим - почали діяти з 23 квітня 2014 р., буде діяти до ухвалення торгової частини Угоди про асоціацію Україна-ЄС) або GSP (Generalized System of Preferences - система генеральних тарифних преференцій Конференції ООН з торгівлі та розвитку (UNCTAD)).

 

Європейські ресурси:

http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/development/generalised-scheme-of-preferences/index_en.htm

[7] http://exporthelp.europa.eu/thdapp/index.htm [8]  European Committee for Standartization:  Европейская сертификация CE. Сертификация продукции, Международный Центр Сертификации и Качества.

Нормативно-правові акти:  

Конвенція про тимчасове ввезення (Дата підписання: 26.06.1990, Дата приєднання України: 24.03.2004,

Дата набуття чинності:   22.09.2004) - ( Про приєднання України до Конвенції див. Закон N 1661-IV ( 1661-15 ) від 24.03.2004 ) Закон України від 22.12.1998 № 330-XIV "Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту" Закон України від 22.12.1998 № 331-XIV "Про захист національного товаровиробника від субсидованого імпорту" Закон України від 22.12.1998 № 332-XIV "Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну".

 

*****************

Реєстр акредитованих ООВ Станом на 24.09.2014 Назва           Кількість діючих атестатів про акредитацію      Кількість недіючих атестатів про акредитацію    Загальна кількість

Випробувальні лабораторії                420    173     593

Калібрувальні лабораторії                17     2       19

Органи з сертифікації продукції          102    23      125

Органи з сертифікації персоналу          6      1       7

Органи з інспектування                   30     50      80

Органи з сертифікації систем менеджмента 39     8       47

В цілому                                614     257     871

http://naau.org.ua/reyestr-akreditovanix-oov/

http://naau.org.ua/nacionalne-agentstvo-z-akreditaciyi-ukrayini/

У 2001 році було прийнято Закон України від 17.05.2001 № 2407-III “Про акредитацію органів з оцінки відповідності” (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2407-14 [3]), який визначив правові, організаційні та економічні засади акредитації органів з оцінки відповідності в Україні. "Ключовим елементом реформування системи технічного регулювання є приведення системи акредитації в Україні у відповідність з вимогами Європейської асоціації з акредитації та підписання Угоди про визнання між Національним агентством з акредитації України та Європейською асоціацією з акредитації".

*****************

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері технічного регулювання та захисту прав споживачів, постійно реорганізується.

 

Так, Державна служба технічного регулювання України (ЄДРПОУ 37480650) була ліквідована Указом Президента України від 6 квітня 2011 року № 3070/2011 "Питання оптимізації системи ЦОВВ". А 06.05.2011 відбуласа державна реєстрація новоутвореного ЦОВВ шляхом заснування юридичної особи -  Державної інспекції України з питань захисту прав споживачів (http://www.dsiu.gov.ua, ЄДРПОУ: 37641677)

 

Проте Постановою КМУ від 10.09.14 р. № 442 постановлено утворити

 

Державну службу України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, реорганізувавши шляхом перетворення Державну ветеринарну та фітосанітарну службу і приєднавши до Служби, що утворюється, Державну інспекцію з питань захисту прав споживачів і Державну санітарно-епідеміологічну службу та поклавши на Службу, що утворюється, функції з реалізації державної політики, які виконували органи, що припиняються (крім функцій з реалізації державної політики у сфері племінної справи у тваринництві, у сфері гігієни праці та функцій із здійснення дозиметричного контролю робочих місць і доз опромінення працівників), а також функції із здійснення державного контролю (нагляду) за дотриманням вимог щодо формування, встановлення та застосування державних регульованих цін; здійснення державного нагляду (контролю) у сфері туризму та курортів.

 

На цю ж службу постановлено покласти:

 -  функції із здійснення сертифікації насіння і садивного матеріалу,

 -  функції із захисту прав споживачів виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння.

 

*****************

Витяг з Програми реформ 2011-2014 "Заможне суспільство...":

Технічне регулювання

Поділ функції стандартизації, контролю відповідності й ринкового нагляду між різними органами з метою уникнення конфлікту інтересів.  Прийняття законів України:

 - “Про державний ринковий нагляд”,

 - “Про загальну безпечність продукції”,

 - “Про відповідальність за шкоду, завдану внаслідок дефекту в продукції”,

 - створення робочої групи за участю міжнародних експертів для підготовки пропозицій щодо реорганізації Держспоживстандарту та підготовки проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо удосконалення державного управління у сфері технічного регулювання та захисту прав споживачів - у тижневий термін після прийняття Законів України “Про державний ринковий нагляд”, “Про загальну безпеку продукції”, “Про відповідальність постачальника за дефектну продукцію”, “Про внесення змін до деяких законів України”;

 - підготовка проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо удосконалення державного управління у сфері технічного регулювання та захисту прав споживачів (щодо реорганізації Держспоживстандарту) - у місячний термін після прийняття законів України “Про державний ринковий нагляд”, “Про загальну безпеку продукції”, “Про відповідальність постачальника за дефектну продукцію”;

 - підготовка проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо удосконалення державного управління у сфері технічного регулювання та захисту прав споживачів (щодо реорганізації Держспоживстандарту) - у місячний термін після прийняття законів України “Про державний ринковий нагляд”, “Про загальну безпеку продукції”, “Про відповідальність постачальника за дефектну продукцію”;

  - подання до Мінекономіки проекту постанови Кабінету Міністрів України щодо удосконалення державного управління у сфері технічного регулювання та захисту прав споживачів (щодо реорганізації Держспоживстандарту).

 

*****************

В условиях полной стандартизации и сертификации, при использовании как внешних, так и внутренних каналов сбыта, каждый из участников рынка услуг должен принять решение о целесообразности использования коммерческого наименования (Глава 43 ГКУ) или торговой марки (Глава 44 ГКУ), узнаваемой как посредниками, так и конечными потребителями (внутренний и вьездной туризм).  Закон Украины № 3689-XII от 15 декабря 1993 года “Об охране прав на знаки для товаров и услуг” определяет порядок получения свидетельства на знаки, кроме промышленных знаков.  Продвижение собственной торговой марки может быть непосредственно связано с долгосрочной стратегией внутреннего и внешнего устойчивого роста собственного капитала, создающего богатство для акционеров.   

Право собственности на знак в Украине предоставляется на основании свидетельства.  Правила составления и подачи заявки на выдачу свидетельства Украины на знак для товаров и услуг утверждены приказом Государственного патентного ведомства Украины от 28 июля 1995 года № 116. 

Если создание (регистрация) торговой марки не проблематично, то ее продвижение может создать ситуацию, при которой фиксированные издержки будут слишком высоки для существующего номерного фонда, при отсутствии эффекта экономии масштаба. 

Альтернативой получению свидетельства собственной торговой марки может стать продвижение услуг через право интеллектуальной собственности на торговую марку как отечественную, так и имеющую международную регистрацию.  Пункт 2 статьи 493 Гражданского кодекса Украины устанавливает, что право интеллектуальной собственности на определенную торговую марку может пренадлежать одновременно нескольким физическим и (или) юридическим лицам.  Следует дополнительно изучить практические выгоды от получения свидетельства отечественной розничной торговой марки отраслевых объединений малых гостиниц, расположенных в различных областях Украины, и каким образом составляющие этой торговой марки могут превосходить требования, установленные ДСТУ 3957:2000, или ДСТУ ISO 9001-2001 (плюс ДСТУ 4269).

Возможна франшиза торговой марки, имеющей международную регистрацию или признанную в установленном законом порядке хорошо известной.

Согласно инструкции о применении Плана счетов бухгалтерского учета активов, капитала, обязательств и хозяйственных операций предприятий и организаций, утвержденного приказом Министерства финансов Украины от 30 ноября 1999 г. N 291, коммерческое наименование или торговая марка учитываются на субсчете № 123 субьекта хозяйственной деятельности:

 

Код синтетичного рахунку

Код субрахунку

 

 

 

Синтетичні рахунки

(рахунки першого порядку) 

Субрахунки

 (рахунки другого порядку) 

Сфера

застосування 

Код 

Назва 

Код 

Назва 

 

2  

Клас 1. Необоротні активи 

12 

Нематеріальні активи

121 

Права користування природними ресурсами 

Усі види діяльності 

122 

 Права користування майном 

123 

Права на комерційні позначення

 

 

  

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ІНСТИТУТ ФІНАНСІВ ТА ПРАВА»

Любич Андрій Васильович

вул. Шевченка 27, оф. 36, м. Полтава 36039, Полтавська область 

тел.(067) 401-93-74, факс(053267-73-38, 

www.institutefl.org

ел. пошта: institute_fl@institutefl.org

 

 

 

 

© ГО “Інститут фінансів та права”                 ПІДТРИМАТИ, ЗРОБИТИ ВНЕСОК.

 

  Oncnd` b Onkr`be Oncnd` sqr`mnbhr| hmtnplep Oncnd` b Jhebe Opncmng oncnd{ hmtnplepi