USA flag  Ukraine flag  Russia Flag

 

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ІНСТИТУТ ФІНАНСІВ ТА ПРАВА»

вул. Гожулівська 6г, м. Полтава 36007, тел.: (067) 401-93-74, факс: (0532) 67-73-38, www.institutefl.org, ел. пошта: institute_fl@institutefl.org/span>

 

5.  Регіональна програма підвищення енергоефективності на 2011-2015 роки для міста Києва. 

 

 

№, згідно заг. обсягу фін. ресурсів, необх. для реалізації Програми

% аг. обсягу фін. ресурсів, необх. для реалізації Програми

Тимч. КВК місцевих бюджетів (з перехідною таблицею до ФКВК бюджету)

ЗАВДАННЯ / захід №

Заг.обсяг фін. ресурсів, необх. для реалізації Програми, тис.грн.

Назва рішення КМР

Рішення КМР

5

7,765%

100000 

Житлово-комунальне господарство 

11 388 017

"Про затвердження "Регіональної програми підвищення енергоефективності на 2011-2015 роки для міста Києва".

15. Рішення від 27.10.11 № 387/6603 

 

 

 

 

146666125

 

 

 

П’ятою за загальним обсягом фінансових ресурсів, необхідних для реалізації, є регіональна програма підвищення енергоефективності на 2011-2015 роки для міста Києва, яка, як і попередня, є складовою частиною Державної цільової програми, а саме Державної цільової економічної програми енергоефективності на 2010 - 2015 рр., затвердженої Постановою КМУ від 01.03.2010 № 243 (обліковий код: 0283102111).  Замовником цієї державної цільової програми є Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра економічного розвитку і торгівлі України. 

 

Баланс споживання електроенергії

 

 

 

 

Статті балансу

Споживання електроенергії, млн. кВт·год.

Споживання електроенергії, тис. т у. п.

2009 рік

2010 рік

2009 рік

2010 рік

Споживання електричної енергії всього (брутто)

8789,792

9313,467

3085,22

3269,03

Корисний відпуск електроенергії (нетто), у тому числі:

7762,062

8260,089

2724,48

2899,29

 

8788,3097

9311,9055

3084,72

3268,46

Промисловість

1529,365

1599,027

536,82

561,24

у тому числі:

 

 

 

 

       Паливна

6,829

6,62

2,4

2,32

      Металургійна

4,827

4,827

1,69

1,69

      Хімічна і нафтохімічна

120,159

120,738

42,18

42,38

      Машинобудівна

428,195

439,781

150,3

154,36

     Будматеріали

94,29

99,69

33,1

34,99

     Харчова та переробна

209,308

231,005

73,47

81,08

      Інші підгалузі промисловості

665,757

696,366

233,68

244,42

Сільгоспспоживачі

13,995

12,333

4,91

4,33

Транспорт

398,914

394,116

140,02

138,33

Будівництво

199,562

204,956

70,05

71,94

Комунально-побутові споживачі

2121,366

2206,719

744,6

774,56

Інші непромислові споживачі

791,432

929,439

277,79

326,23

Населення

2707,428

2913,499

950,31

1022,64

Господарські потреби "Київенерго"

0,1647

0,1735

0,06

0,06

Технологічні витрати електроенергії при транспортуванні її електромережами 110 - 35 - 10 - 0,4 кВ "Київенерго"

1026,083

1051,643

360,16

369,13

 

Аналіз даних, наведених у таблиці, показує, що найбільші обсяги електричної енергії споживає населення.

 

В структурі електроенергобалансу України питома вага АЕС становить близько  » 50 %.  Існує можливість замкнення ядерного паливного циклу. 

 

Державна програма стверджує, що «коли заходи галузевої або регіональної програми не є складовою частиною відповідної державної програми, неможливо досягти значного зниження рівня енергоємності валового внутрішнього продукту та оптимізації структури енергетичного балансу держави».  Водночас, Державна програма зробила відповідальною за виконання деяких заходів Київську міську державну адміністрацію, у випадку, якщо джерелами фінансування програми є кошти місцевого бюджету, або інші джерела. 

 

Відповідно до статті 5 Закону України «Про державні цільові програми», державна експертиза проекту програми є однією із стадій її розроблення.  Частиною третьою статті 9 цього Закону передбачено, що проект державної цільової програми підлягає обов’язковій державній експертизі, що проводиться відповідно до закону.  Відповідно до пункту 32 Порядку розроблення та виконання державних цільових програм, затвердженого Постановою КМУ від 31 січня 2007 № 106, державний замовник програми організує проведення державної експертизи проекту програми на його відповідність.  Концепція Програми схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 19 листопада 2008 р. № 1446.

 

Таблиця.  Джерела фінансування Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2015 роки"

Джерела фінансування

У тому числі обсяг фінансування за роками, тис. гривень

2011 – 2015

 

 

 

 

2011 - 2015

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Державний бюджет

600 000

910 000

827 000

1 770 000

1 770 000

1 850 000

7 727 000

2,23%

Місцеві бюджети

1 800 000

2 000 000

2 300 000

2 650 000

2 950 000

3 300 000

15 000 000

4,33%

Інші джерела

6 780 000

27 940 000

40 580 000

62 880 000

86 410 000

98 720 000

323 310 000

93,43%

Усього

9 180 000

30 850 000

43 707 000

67 300 000

91 130 000

103 870 000

346 037 000

100,00%

 

На відміну від державної програми, регіональна цільова програма, що є складовою державної цільової, є однією з найскладніших за запланованою структурою фінансування енергозберігаючих заходів, які поділяються на заходи організаційного характеру, технічного характеру та структурного характеру:

Показники

У тому числі по роках, тис. грн.

2011 – 2015

2011 - 2015

Джерела фінансування

2011

2012

2013

2014

2015

 

 

Держбюджет

14 785

83 209

118 321

160 427

136 206

512 948

4,50%

бюджет м. Києва

282 701

466 473

495 740

583 216

533 556

2 361 686

20,74%

власні кошти

543 996

662 079

675 728

677 923

707 768

3 267 494

28,69%

субвенції з держбюджету

7 568

7 692

6 896

6 945

6 963

36 064

0,32%

кредити, гранти, позики тощо

841 395

991 771

1 085 028

1 133 601

1 152 599

5 204 394

45,70%

інші кошти

1 155

1 909

789

789

789

5 431

0,05%

Всього

1 691 600

2 213 133

2 382 502

2 562 901

2 537 881

11 388 017

100,00%

 

 

Можна зробити висновок, що обсяг запланованого фінансування з державного бюджету Київської міської програми становить такий відсоток від сукупних витрат з державного бюджету за профільною загальнодержавною програмою:

 

У тому числі за роками

 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Кошти державного бюджету регіональної цільової Програми /  кошти державного бюджету державної цільової Програми

0,00%

1,62%

10,06%

6,68%

9,06%

7,36%

Кошти субвенцій з державного бюджету регіональної цільової Програми /  кошти державного бюджету державної цільової Програми

0,00%

0,83%

0,93%

0,39%

0,39%

0,38%

Разом кошти державного бюджету та субвенцій з державного бюджету регіональної цільової Програми /  кошти державного бюджету державної цільової Програми

0,00%

2,46%

10,99%

7,07%

9,46%

7,74%

 

Позитивними рисами цієї регіональної програми є:

 1)  розрахунок економічного ефекту від впровадження кожного заходу (терміну окупності витрачених коштів, кількості зекономлених одиниць), що відповідає результативним показникам ефективності програмно-цільового методу,  у той час як інші регіональні програми або ж містять інші результативні показники, або ж не містять взагалі,

 2)  вдосконалення міжбюджетних відносин, оскільки кошти державного бюджету та субвенції з державного бюджету до міського бюджету у цій програмі обліковуються окремо (відповідно до законодавства України залучення коштів з державного бюджету повинно проводитись на засадах співфінансування),

 3)  визначення джерел фінансування окремо для кожного заходу. 

 

Дані щодо основних планових показників оцінки реалізації Програми

Показники

Одиниці виміру

У тому числі по роках

 

 

 

 

Разом

 

 

2011

2012

2013

2014

2015

 

Енергоємність

кг у. п./грн..

0,12

0,10

0,09

0,09

0,09

 

Витрати коштів на реалізацію заходів

тис. грн.

1 670 531,7

2 087 463,2

2 346 711,4

2 525 353,4

2 516 119,7

11 146 179

Економія паливно-енергетичних ресурсів

тис. т у. п.

249,174

281,130

285,517

301,585

311,739

1 429,15

Економічний ефект від впровадження заходів (у цінах 2011 р.), грошовий еквівалент

тис. грн.

688 981

907 631

923 510

985 865

1 020 272

4 526 259,0

 

 

На відміну від комплексної державної програми енергозбереження України, яка була прийнята для забезпечення економії традиційних паливно-енергетичних ресурсів за рахунок відповідно зменшення обсягу їх споживання та використання нетрадиційних і відновлюваних джерел енергії, як державна, так і регіональна (місцева) програма були прийняті для зниження рівня енергоємності валового внутрішнього продукту, оптимізації структури енергетичного балансу держави шляхом збільшення обсягу використання відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива, вторинних енергоресурсів.  Об’єктом енергозберігаючих заходів є:

 - деякі промислові підприємства приватної форми власності (в розрізі районів Києва), що виконуються за власні кошти таких підприємств,

 - житлове та комунальне господарства,

 - паливно-енергетичний комплекс міста Києва,

 - бюджетна сфера,

 - комунальний транспорт,

 - пілотні проекти, тощо.

 

Потенціал підвищення енергоефективності по секторах, тис. т у. п.

Сектори

Технічний потенціал

Економічний потенціал

Фінансовий потенціал

Споживання

Промисловість

113,72

90,97

68,23

568,58

Транспорт

45,96

40,39

27,85

139,27

Населення

1 282,26

1 121,98

961,70

3 205,65

Інші непромислові споживачі

84,75

73,45

56,50

565,02

Установи та організації держбюджету

73,56

56,58

37,72

188,60

Усього

1 600,24

1 383,37

1 152,00

4 667,12

Загальна економія, %

34,29

29,64

24,68

0

 

Міською програмою передбачені заходи для модернізації інфраструктури Києва у сфері водопостачання, водовідведення, виробництво електроенергії, трансформація та керування енергопостачанням, виробництво теплової енергії, передача та розподіл теплової енергії, газопостачання, промисловість та транспорт.

 

ДСТУ Б А.2.2-8:2010. Проектування. Розділ "Енергоефективність" у складі проектної документації об'єктів.

Розрахунки потужності запроектованих електроустановок повинні проводитися згідно ДБН В.2.5-23-2003 «Проектування електрообладнання об’єктів цивільного призначення».

 

Бюджетні запити, відповідно до п. 9 частини першої статті 2 Бюджетного кодексу України від 8 липня 2010 року № 2456-VI: Форми 2012-1, 2012-2, 2012-3.

 

  

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ІНСТИТУТ ФІНАНСІВ ТА ПРАВА»

Любич Андрій Васильович

вул. Шевченка 27, оф. 36, м. Полтава 36039, Полтавська область

тел.(067) 401-93-74, факс(053267-73-38, 

www.institutefl.org

ел. пошта: institute_fl@institutefl.org

 

 

 

 

 

 

© ГО “Інститут фінансів та права”                 ПІДТРИМАТИ, ЗРОБИТИ ВНЕСОК.

 

  Oncnd` b Onkr`be Oncnd` sqr`mnbhr| hmtnplep Oncnd` b Jhebe Opncmng oncnd{ hmtnplepi