USA flag  Ukraine flag  Russia Flag

 

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ІНСТИТУТ ФІНАНСІВ ТА ПРАВА»

вул. Гожулівська 6г, м. Полтава 36007, тел.: (067) 401-93-74, факс: (0532) 67-73-38, www.institutefl.org, ел. пошта: institute_fl@institutefl.org

Розпорядження голови Полтавської облдержадміністрації від 14.04.2011 №158 «Про порядок розробки, проходження експертизи, фінансування та моніторингу виконання регіональних цільових (комплексних) програм».

 

 

 

№ п/ п

Назва програми

На який період прий- нята

Сесії, дата прийняття

Контроль за виконанням програми

Відповідальні за реалізацію програми

фінансуватимуться за рахунок коштів Полтавського обласного бюджету у 2014-му році

Енергозбереження

41.

Обласна Програма створення демонстраційних об'єктів високої енергоефективності на 2010-2015 роки:

 

http://www.oblrada.pl.ua/ses/23/04/00.pdf.

2010- 2015 рр.

 

 

 

23 сесія обласної ради V скл. від 02.12.2009 р.

Постійна комісія з питань промислової політики, підприємництва та інвестицій

Департамент з питань нафтогазового комплексу, промисловості, екології та природних ресурсів облдержадміністрації!'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інформація про фінансування та результати виконання регіональних програм за 2013 рік

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

п/п

 

 

Назва обласної програми

Планові обсяги фінансування, тис. грн.

Фактичні обсяги фінансування, тис. грн.

 

 

 

Стан виконання (показники ефективності)

 

Усього

 

Державний бюджет

Місцевий бюджет

Інші  джерела фінансування

 

Усього

 

Державний бюджет

Місцевий бюджет

Інші  джерела фінансування

 

обласний бюджет

 

районний бюджет

 

місцевий бюджет

 

обласний бюджет

 

районний бюджет

 

місцевий бюджет

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Промисловість, будівництво та розвиток інфраструктури

17.

Обласна Програма створення демонстраційних об'єктів високої енергоефективності на 2010-2015 роки

 

Рішення 23 сесії обласної ради V скликання від 02.12.2009

 

Департамент з питань нафтогазового  комплексу, промисловості, екології та природних ресурсів облдержадміністрації

 

 

 

 

 

 

582,9

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

582,9

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

79.6

ред.

заборг.)

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

79.6

ред.

заборг.)

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

-

У 2012 році повністю виконані роботи по одному з 3-х обєктів, що увійшли до Програми, а саме по Полтавському обласному інституту                       післядипломної педагогічної освіти.

 

Стримуючим           фактором втілення         енергоефективних заходів на інших 2-х обєктах є відсутність значних фінансових ресурсів обласного бюджету, необхідних для їх впровадження.

 

З метою вирішення даного питання,                    17.12.2013         в облдержадміністрації           була проведена нарада, за підсумками якої робочою групою здійснено енергетичне обстеження обєктів. Предметом такого обстеження став поділ обєктів на окремі черги (корпуси, приміщення) для поетапного їх фінансування та виконання енергозберігаючих заходів.

 

Так, на обєкті ,,Горбанівський геріатричний пансіонат ветеранів війни та праці”, в якості першої черги обрано житловий блок 1 (опалювальна площа 3,7 тис.кв.м) та корпус 9 (дитяче відділення) і блок 4 головного корпусу (неврологічне відділення та відділення інвалідів війни) обєкту ,,Обласна психіатрична клінічна                                  лікарня

ім.О.Ф.Мальцева”.

 

Стан фінансування 13,6%

 

 

Державна цільова економічна програма енергоефективності на 2010 - 2015 рр. затверджена Постановою КМУ від 01.03.2010 № 243 (обліковий код: 0283102111).  Замовником цієї державної цільової програми є Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра економічного розвитку і торгівлі України. 

 

Баланс споживання електроенергії

 

 

 

 

Статті балансу

Споживання електроенергії, млн. кВт·год.

Споживання електроенергії, тис. т у. п.

2009 рік

2010 рік

2009 рік

2010 рік

Споживання електричної енергії всього (брутто)

8789,792

9313,467

3085,22

3269,03

Корисний відпуск електроенергії (нетто), у тому числі:

7762,062

8260,089

2724,48

2899,29

 

8788,3097

9311,9055

3084,72

3268,46

Промисловість

1529,365

1599,027

536,82

561,24

у тому числі:

 

 

 

 

       Паливна

6,829

6,62

2,4

2,32

      Металургійна

4,827

4,827

1,69

1,69

      Хімічна і нафтохімічна

120,159

120,738

42,18

42,38

      Машинобудівна

428,195

439,781

150,3

154,36

     Будматеріали

94,29

99,69

33,1

34,99

     Харчова та переробна

209,308

231,005

73,47

81,08

      Інші підгалузі промисловості

665,757

696,366

233,68

244,42

Сільгоспспоживачі

13,995

12,333

4,91

4,33

Транспорт

398,914

394,116

140,02

138,33

Будівництво

199,562

204,956

70,05

71,94

Комунально-побутові споживачі

2121,366

2206,719

744,6

774,56

Інші непромислові споживачі

791,432

929,439

277,79

326,23

Населення

2707,428

2913,499

950,31

1022,64

Господарські потреби "Київенерго"

0,1647

0,1735

0,06

0,06

Технологічні витрати електроенергії при транспортуванні її електромережами 110 - 35 - 10 - 0,4 кВ "Київенерго"

1026,083

1051,643

360,16

369,13

 

Аналіз даних, наведених у таблиці, показує, що найбільші обсяги електричної енергії споживає населення.

 

В структурі електроенергобалансу України питома вага АЕС становить близько  » 50 %.  Існує можливість замкнення ядерного паливного циклу. 

 

Державна програма стверджує, що «коли заходи галузевої або регіональної програми не є складовою частиною відповідної державної програми, неможливо досягти значного зниження рівня енергоємності валового внутрішнього продукту та оптимізації структури енергетичного балансу держави».  Водночас, Державна програма зробила відповідальною за виконання деяких заходів обласні державні адміністрації, у випадку, якщо джерелами фінансування програми є кошти місцевих бюджетів, або інші джерела. 

 

Відповідно до статті 5 Закону України «Про державні цільові програми», державна експертиза проекту програми є однією із стадій її розроблення.  Частиною третьою статті 9 цього Закону передбачено, що проект державної цільової програми підлягає обов’язковій державній експертизі, що проводиться відповідно до закону.  Відповідно до пункту 32 Порядку розроблення та виконання державних цільових програм, затвердженого Постановою КМУ від 31 січня 2007 № 106, державний замовник програми організує проведення державної експертизи проекту програми на його відповідність.  Концепція Програми схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 19 листопада 2008 р. № 1446.

 

Таблиця.  Джерела фінансування Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2015 роки"

Джерела фінансування

У тому числі обсяг фінансування за роками, тис. гривень

2011 – 2015

 

 

 

 

2011 - 2015

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Державний бюджет

600 000

910 000

827 000

1 770 000

1 770 000

1 850 000

7 727 000

2,23%

Місцеві бюджети

1 800 000

2 000 000

2 300 000

2 650 000

2 950 000

3 300 000

15 000 000

4,33%

Інші джерела

6 780 000

27 940 000

40 580 000

62 880 000

86 410 000

98 720 000

323 310 000

93,43%

Усього

9 180 000

30 850 000

43 707 000

67 300 000

91 130 000

103 870 000

346 037 000

100,00%

 

На відміну від комплексної державної програми енергозбереження України, яка була прийнята для забезпечення економії традиційних паливно-енергетичних ресурсів за рахунок відповідно зменшення обсягу їх споживання та використання нетрадиційних і відновлюваних джерел енергії, державна програма була прийнята для зниження рівня енергоємності валового внутрішнього продукту, оптимізації структури енергетичного балансу держави шляхом збільшення обсягу використання відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива, вторинних енергоресурсів.  Об’єктом енергозберігаючих заходів є:

 - деякі промислові підприємства приватної форми власності, що виконуються за власні кошти таких підприємств,

 - житлове та комунальне господарства,

 - паливно-енергетичний комплекс,

 - бюджетна сфера,

 - комунальний транспорт,

 - пілотні проекти, тощо.

 

Потенціал підвищення енергоефективності по секторах, тис. т у. п.

Сектори

Технічний потенціал

Економічний потенціал

Фінансовий потенціал

Споживання

Промисловість

113,72

90,97

68,23

568,58

Транспорт

45,96

40,39

27,85

139,27

Населення

1 282,26

1 121,98

961,70

3 205,65

Інші непромислові споживачі

84,75

73,45

56,50

565,02

Установи та організації держбюджету

73,56

56,58

37,72

188,60

Усього

1 600,24

1 383,37

1 152,00

4 667,12

Загальна економія, %

34,29

29,64

24,68

0

 

Потенціал програми - модернізація інфраструктури у сфері водопостачання, водовідведення, виробництво електроенергії, трансформація та керування енергопостачанням, виробництво теплової енергії, передача та розподіл теплової енергії, газопостачання, промисловість та транспорт.

 

 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ:

 

Законодавчі акти України з енергозбереження включають:

 - Закон України від 01.07.1994 р. № 74/97-BPПро енергозбереження”:

енергозбереження"- діяльність (організаційна, наукова, практична, інформаційна), яка спрямована на раціональне використання та економне витрачання первинної та перетвореної енергії і природних енергетичних ресурсів в національному господарстві і яка реалізується з використанням технічних, економічних та правових методів”.

 - Закон України від 5 квітня 2005 року N 2509-IV “Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу”;

 - Закон України 16 березня 2007 року N 760-V “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання заходів з енергозбереження”;

 - Закон України Про внесення змін до деяких законів України щодо відновлюваних джерел енергії”.

 

Підзаконні нормативно-правові акти:

Указ Президента України від 10 вересня 2014 року № 715/2014 «Про затвердження Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг».

 

Указ Президента України від 27.08.2014 № 694/2014 «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг».

 

 

 

Постанова Кабінету Міністрів України  від 1 червня 2011 р. № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги».

Порядок розрахунку роздрібного тарифу на електричну енергію.

 

Постанова КМУ від 15 липня 1997р. N786 Про порядок нормування питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів у суспільному виробництві”, 

Постанова Кабінету Міністрів України від 06.03.2013 №230 «Про затвердження розміру плати за проведення державної експертизи з енергозбереження».

Постанова КМУ від 2 вересня 1993р. N699 Про заходи щодо ефективного використання газу та інших паливно-енергетичних ресурсів в народному господарстві”,

Постанова КМУ від 15 липня 1998р. N1094 Про державну експертизу з енергозбереження,

Постанова КМУ від 22 жовтня 2008р. N935 Про організацію державного контролю за ефективним (раціональним) використанням паливно-енергетичних ресурсів”,

Постанова КМУ від 8 грудня 2006р. N1687 Про затвердження Порядку пооб'єктового припинення (обмеження) газопостачання споживачам, крім населення”,

Постанова КМУ від 3 квітня 2006р. N412 Питання Національного агентства України з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів”,

Постанова КМУ від 29 червня 2000 р. N 1039 Питання Державної інспекції з енергозбереження”.

Постанова Кабінету Міністрів України від 16.02.2011 №108 "Про затвердження Технічного регламенту енергетичного маркування побутових пральних машин“

Постанова Кабінету Міністрів України від 16.02.2011 №107 "Про затвердження Технічного регламенту енергетичного маркування побутових холодильників, морозильників та їх комбінацій“

Постанова Кабінету Міністрів України від 30.07.2010 №682 "Про внесення змін до переліку та обсягів енергозберігаючих матеріалів, обладнання, устаткування та комплектуючих, що звільняються від ввізного мита та операції з увезення яких на митну територію України звільняються від обкладення податком на додану вартість“

Постанова Кабінету Міністрів України від 01.03.2010 №243 "Про затвердження Державної цільової економічної програми енергоефективності на 2010-2015 роки“

Постанова Кабінету Міністрів України від 06.01.2010 №5 "Про затвердження Технічного регламенту енергетичного маркування електрообладнання побутового призначення“

Постанова Кабінету Міністрів України від 2.09.93 №699 "Про заходи щодо ефективного використання газу та інших паливно-енергетичних ресурсів в народному господарстві“

Постанова Кабінету Міністрів України від 15.07.97 №786 "Про порядок нормування питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів у суспільному виробництві“

Постанова Кабінету Міністрів України від 15.07.98 №1094 "Про державну експертизу з енергозбереження“

Постанова Кабінету Міністрів України від 29.06.00 №1039 "Питання Державної інспекції з енергозбереження“

Постанова Кабінету Міністрів України від 3.04.06 №412 "Питання Національного агентства з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів“

Постанова Кабінету Міністрів України від 09.04.08 № 325 "Про внесення змін до переліків центральних органів виконавчої влади, на які покладаються функції технічного регулювання у визначених сферах діяльності та розроблення технічних регламентів“

Постанова Кабінету Міністрів України від 10.09.08 № 804 "Про доповнення пункту 3 Положення про Державну інспекцію з енергозбереження“

Постанова Кабінету Міністрів України від 14.05.08 № 444 "Питання ввезення на митну територію України енергозберігаючих матеріалів, обладнання, устаткування та комплектуючих“

Постанова Кабінету Міністрів України від 19.02.09 № 126 "Про особливості приєднання до електричних мереж об'єктів електроенергетики, що виробляють електричну енергію з використанням альтернативних джерел“

Постанова Кабінету Міністрів України від 22.10.08 № 935 "Про організацію державного контролю за ефективним (раціональним) використанням паливно-енергетичних ресурсів“

Постанова Кабінету Міністрів України від 26.03.08 р. № 249 "Про затвердження Порядку використання у 2008 році коштів, передбачених у державному бюджеті для державної підтримки заходів з енергозбереження“

Постанова Кабінету Міністрів України від 8.07.09 №705 "Деякі питання подальшого розвитку вітроенергетики“

Постанова Кабінету Міністрів України від 18.11.09 №1214 "Про затвердження порядку використання у 2009 році коштів, передбачених у державному бюджеті для державної підтримки заходів з енергозбереження через механізм здешевлення кредитів“

Постанова Кабінету Міністрів України від 2.12.09 №1282 "Про внесення змін до Порядку використання у 2009 році коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів з виконання Комплексної програми будівництва вітрових електростанцій"

 

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.10.08 № 1334-р "Про схвалення пріоритетних напрямів діяльності у сфері енергоефективності та енергозбереження на 2008-2009 роки“

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.10.08 № 1337-р "Про здійснення заходів щодо скорочення споживання електричної енергії бюджетними установами“

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.12.08 № 1567-р "Про програми підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів“

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.02.09 № 217-р "Питання організації виробництва та використання біогазу"

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.02.09 № 190-р "Про затвердження плану невідкладних заходів на I квартал 2009 р. з активізації українсько-японського співробітництва з питань енергоефективності, модернізації промислового сектору економіки та розвитку інфраструктури“

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 19.02.09 №256-р "Про першочергові заходи щодо скорочення обсягів споживання природного газу у період до 2010 року"

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 8.04.09 № 384-р "Про затвердження плану заходів щодо реалізації у 2009 році пріоритетних напрямів діяльності у сфері енергоефективності та енергозбереження“

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 28.04.09 № 466-р "Про заходи щодо зменшення обсягів споживання енергетичних ресурсів у бюджетній сфері“

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 20.05.09 № 609-р "Питання встановлення теплових насосів“

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 19.11.08 № 1446-р "Про схвалення Концепції Державної цільової економічної програми енергоефективності на 2010-2015 роки“

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 19.08.09 № 1152-р "про затвердження плану заходів з налагодження співпраці України та Японії з питань енергоефективності“

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.08.09 № 1005-р "Про підписання рамкової угоди між Урядом України та Північною екологічною фінансовою корпорацією“

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 25.11.09 № 1425-р "Про затвердження плану заходів, спрямованих на формування в суспільстві свідомого ставлення до необхідності підвищення енергоефективності, на 2010-2011 роки" Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.06.10 №1230-р «Про проведення Міжнародного інвестиційного бізнес-форуму з питань енергоефективності та альтернативної енергетики»

 

Наказ НАЕР від 30.03.07 № 56 "Про затвердження Порядку організації конкурсного відбору експертних установ та здійснення кваліфікації когенераційної установки“

Наказ НАЕР від 17.04.07 № 59 "Про затвердження Порядку погодження НАЕР інноваційних та інвестиційних проектів впровадження енергозберігаючих технологій та технологій з виробництва альтернативних джерел палива, які реалізуються суб'єктами господарювання в рамках пільгового кредитування“

Наказ НАЕР від 31.07.07 № 115 "Про затвердження переліку об'єктів, для прийняття в експлуатацію яких до складу робочих та державних приймальних комісій включаються представники Державної інспекції з енергозбереження

Наказ НАЕР від 14.01.08 № 2 "Про затвердження Переліку нової енергоємної техніки, технологій та енергоємних матеріалів, на документацію яких видаються експертні висновки державної експертизи з енергозбереження“

Наказ НАЕР від 01.04.08 № 49 "Про затвердження Порядку включення до Державного реєстру підприємств, установ, організацій, які займаються розробкою, впровадженням та використанням енергозберігаючих заходів та енергоефективних проектів”

Наказ НАЕР від 27.05.08 №84 "Про затвердження індексу до Розрахунку цін на платні послуги, які надаються державною інспекцією з енергозбереження“

Наказ НАЕР від 11.11.2008 № 162 "Про затвердження Порядку конкурсного відбору заходів з енергозбереження для їх фінансової підтримки за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою "Державна підтримка заходів з енергозбереження через механізм здешевлення кредитів“

Наказ НАЕР від 24.02.09 №18 "Про затвердження Порядку розрахунку та витрачання доходу, отриманого суб'єктами господарювання з виробництва електричної та/або теплової енергії, в частині здобутого шляхом впровадження за рахунок залучених інвестицій енергозберігаючих (енергоефективних)заходів та енергоефективних проектів сумарного скорочення витрат паливно-енергетичних ресурсів“

Наказ НАЕР від 09.06.2010 №66 «Про економічні санкції за перетікання реактивної потужності»

Наказ НАЕР від 19.11.2010 № 136-10 "Про затвердження Стандартів надання Національним агентством України з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів адміністративних послуг“

Наказ НАЕР від 24.09.2010р. № 114 «Порядок виконання НДДКР»

 

Наказ Державного комітету України з енергозбереження N101 від 14.11.97 Щодо проведення паспортизації енергоспоживаючих об'єктів,

Наказ N19 від 05.03.2001 Про затвердження Розрахунку цін на платні послуги, які надаються Державною інспекцією з енергозбереження”,

Наказ N77 від 19.07.2001 Про затвердження Механізму пооб'єктного припинення та відновлення газопостачання Державною інспекцією з енергозбереження споживачам природного газу, крім населення”,

Наказ N60 від 10.08.98 Про затвердження Переліку платних послуг, які надаються підприємствам та організаціям Державною інспекцією з енергозбереження”,

Наказ N84 27.05.2008 Про затвердження індексу до Розрахунку цін на платні послуги, які надаються Державною інспекцією з енергозбереження”,

Наказ N64 від 04.08.2000 Про затвердження Порядку проведення перевірок ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів на підприємствах, в установах та організаціях та усунення фактів їх неефективного використання”,

Наказ N89 від 10.11.98 Про затвердження та введення в дію Порядку видачі, оформлення, реєстрації "Енергетичного паспорта підприємства" та оплати послуг при його впровадженні”,

Наказ N27 від 09.04.99 Про затвердження Положення про порядок організації енергетичних обстежень”,

Наказ N112 Про затвердження Основних положень з нормування питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів у суспільному виробництві”, 

Наказ N15 від 09.03.99 Про затвердження Інструкції про порядок передачі документації та здійснення державної експертизи з енергозбереження на виконання п.4 постанови Кабінету Міністрів від 15 липня 1998 р. N 1094,

Наказ Про затвердження Механізму пооб'єктного припинення та відновлення газопостачання Державною інспекцією з енергозбереження споживачам природного газу, крім населення”,

Наказ Про затвердження Переліку платних послуг, які надаються Державною інспекцією з енергозбереження.

 

Галузевий класифікатор енергозберігаючих товарів затверджено Наказом Національного агентства України з питань забезпечення ефективного

використання енергетичних ресурсів від 10.12.10 р. № 159.  У класифікаторі використовуються розділи, групи, класи, категорії, підкатегорії та типи Державного класифікатора продукції та послуг та коди УКТ ЗЕД.

 

Державний класифікатор продукції та послуг, затверджений і введений в дію Наказом Держстандарту України (насьогодні – Державна служба технічного регулювання України) від 30 грудня 1997 р. № 822, поділяє продукцію добувної промисловості на:

 - матеріали енергетичні (підсекція СА) - вугілля кам'яне, вугілля буре та торф, сировина вуглеводнева та пов'язані з нею послуги, руди уранові та торієві,     

 - матеріали неергетичні (підсекція СВ) - руди металеві, продукція добувної промисловості інша.

 

 

Загальні положення про порядок нормування питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів у суспільному виробництві, затверджені Постановою Кабінету Міністрів України від 15 липня 1997 р. №786;

ДСТУ Б А.2.2-8:2010. Проектування. Розділ "Енергоефективність" у складі проектної документації об'єктів.

Розрахунки потужності запроектованих електроустановок повинні проводитися згідно ДБН В.2.5-23-2003 «Проектування електрообладнання об’єктів цивільного призначення».  

ДСТУ 2339-94 Енергозбереження. Основні положення;

ДСТУ 2155-93 Енергозбереження. Методи визначення економічної ефективності заходів по енергозбереженню;

ДСТУ 2420-94 Енергоощадність. Терміни та визначення;

ДСТУ 1.5 : 2003 Правила побудови,викладення,оформлення та вимоги до змісту нормативних документів.

СНіП 3.05.06-85              Электротехнические устройства.

 

Бюджетна класифікація, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 27 грудня 2001 р. N 604, містить коди 41034900 - субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на заходи з енергозбереження, у тому числі:

      - оснащення інженерних вводів багатоквартирних житлових будинків засобами обліку споживання води і теплової енергії,

      - ремонт і реконструкцію теплових мереж та котелень,

      - будівництво газопроводів і

      - газифікацію населених пунктів.

Тимчасова класифікація видатків та кредитування місцевих бюджетів (з перехідною таблицею до нової  функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) містить бюджетний код 

        - 180107 (код нової функціональної класифікації, що відповідає даному коду - 0473) - фінансування енергозберігаючих заходів. 

        - 250339 (код нової функціональної класифікації, що відповідає даному коду - 0180).

 

 

 

  

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ІНСТИТУТ ФІНАНСІВ ТА ПРАВА»

Любич Андрій Васильович

вул. Шевченка 27, оф. 36, м. Полтава 36011, 

тел.(067) 401-93-74, факс(053267-73-38, 

www.institutefl.org

ел. пошта: institute_fl@institutefl.org

 

 

 

 

© ГО “Інститут фінансів та права”                 ПІДТРИМАТИ, ЗРОБИТИ ВНЕСОК.

 

  Oncnd` b Onkr`be Oncnd` sqr`mnbhr| hmtnplep Oncnd` b Jhebe Opncmng oncnd{ hmtnplepi