USA flag  Ukraine flag  Russia Flag

 

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ІНСТИТУТ ФІНАНСІВ ТА ПРАВА»

вул. Шевченка 27, оф. 36, м. Полтава 36039, Полтавська область, тел.: (067) 401-93-74, факс: (0532) 67-73-38, www.institutefl.org, ел. пошта: institute_fl@institutefl.org

 Розпорядження голови Полтавської облдержадміністрації від 14.04.2011 №158 «Про порядок розробки, проходження експертизи, фінансування та моніторингу виконання регіональних цільових (комплексних) програм».

 

 

№ п/ п

Назва програми

На який період прий- нята

Сесії, дата прийняття

Контроль за виконанням програми

Відповідальні за реалізацію програми

фінансуватимуться за рахунок коштів Полтавського обласного бюджету у 2014-му році

Будівництво, транспорт, зв’язок

40.

Регіональна цільова Програма створення та впровадження містобудівного кадастру Полтавської області на 2013-2017 роки:

 

http://oblrada.pl.ua/ses/6/16/4.pdf.

2013- 2017 рр.

 

 

 

 

XVI сесія обласної ради VI скликання від 23.05.2013 р.

Постійні комісії обласної ради: 

 

з питань будівництва, транспорту та зв‘язку; 

 

з питань бюджету та управління майном

Управління містобудування та архітектури облдержадміністрації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інформація про фінансування та результати виконання регіональних програм за 2013 рік

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

п/п

 

 

Назва обласної програми

Планові обсяги фінансування, тис. грн.

Фактичні обсяги фінансування, тис. грн.

 

 

 

Стан виконання (показники ефективності)

 

Усього

 

Державний бюджет

Місцевий бюджет

Інші  джерела фінансування

 

Усього

 

Державний бюджет

Місцевий бюджет

Інші  джерела фінансування

 

обласний бюджет

 

районний бюджет

 

місцевий бюджет

 

обласний бюджет

 

районний бюджет

 

місцевий бюджет

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Промисловість, будівництво та розвиток інфраструктури

20

Регіональна цільова Програма створення та впровадження містобудівного кадастру Полтавської області на 2013-2017 роки

 

Рішення 16 сесії обласної ради VI скликання від 23.05.2015

 

Управління містобудування та архітектури облдержадміністрації

 

 

 

 

 

 

 

100

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

100

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

-

Управлінням містобудування та архітектури надавалися пропозиції від 23.08.2013 01- 11/265 щодо внесення змін до обласного бюджету в частині виділення коштів на розроблення технічного завдання на створення геоінформаційної системи та геопорталу                        містобудівного кадастру. У 2013 році кошти на виконання програми не виділялися.

 

Стан фінансування не фінансувалася

 

 

 

Регіональні інспекції державного архітектурно-будівельного контролю є територіальними підрозділами Державної архітектурно-будівельної інспекції України  - центрального органу виконавчої влади, діяльність якого координується через Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, відповідно до Положення, затвердженого Указом Президента України від 08.04.2011 № 439/2011.  ДАБІУ статею 3 Закону України від 14.10.1994 № 208/94-ВР уповноважена розглядати справи про правопорушення у сфері містобудівної діяльності, також реєструє декларації про початок виконання підготовчих робіт (ст. 35 Закону України від 17 лютого 2011 року N 3038-VI), видає дозволи на  виконання  будівельних  робіт та здійснює Державний архітектурно-будівельний контроль (ст. 41).

 

Створення та ведення  містобудівних  кадастрів  населених пунктів передбачено абзацом статті 2 Закону України від 16 листопада 1992 року N 2780-XII «Про основи містобудування».  Визначення містобудівного кадастру зроблене у статті 22 Закону  України 17 лютого 2011 року N 3038-VI «Про  регулювання містобудівної діяльності»: «державна система зберігання і використання геопросторових даних про територію, адміністративно-територіальні одиниці, екологічні, інженерно-геологічні умови, інформаційних ресурсів будівельних норм, державних стандартів і правил для задоволення інформаційних потреб у плануванні територій та будівництві, формування галузевої складової державних геоінформаційних ресурсів», що «ведеться з урахуванням даних державного земельного кадастру на державному рівні, на рівні Автономної Республіки Крим, обласному та районному рівнях, рівні обласних центрів та міст обласного (республіканського Автономної Республіки Крим) значення».

 

Відповідно до зазначеної статті Закону, Кабінет Міністрів України затвердив Постанову КМУ від 25 травня 2011 р. N 559 «Про містобудівний кадастр», що замінила Постанову КМУ від 25 березня 1993 р.  N 224.  Для формування  та  ведення  містобудівного  кадастру єдиною є картографічна  основа  Державного  земельного  кадастру, згідно ч. 6 статті 8 Закону України від 7 липня 2011 року N 3613-VI «Про Державний земельний кадастр»

 

Містобудівний  кадастр  ведеться  уповноваженими органами містобудування  та  архітектури,  визначеними  статтею  13  Закону України  від 20.05.1999 № 687-XIV «Про  архітектурну  діяльність», які можуть утворювати  для  цього  служби  містобудівного  кадастру.  Постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 р. N 559 затверджено типове положення про Службу містобудівного кадастру.

 

Містобудівні кадастри регулюються відповідно до статті 22 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» (Закон N 3038-VI),   постанов Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 N 559 «Про містобудівний кадастр» (Постанова N559) та від 25.05.2011 N 556 «Про Порядок обміну інформацією між містобудівним та державним земельним кадастрами» (Постанова N 556), наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01.09.2011 N 170 «Про затвердження Порядку проведення містобудівного моніторингу» (Порядок N 170).

 

У зв'язку з набранням чинності Законом України від 07.07.2011 № 3613-VI «Про Державний земельний кадастр» та Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. № 1051, державну реєстрацію земельних ділянок ведуть регіональні підрозділи Державного агентства з земельних ресурсів України, яке є центральним органом виконавчої влади, що діє на підставі Указу Президента України від 8 квітня 2011 року N 445, і відповідно до схеми організації та взаємодії центральних органів виконавчої влади, затвердженої Указом Президента України від 9 грудня 2010 року № 1085/2010 (в редакції від 19.12.2011 р.), діяльність агентства спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра аграрної політики та продовольства України.  Отже, співпрацюючи з землевпорядними організаціями різних форм власності, що надають послуги відповідно до законодавства України про землеустрій, однією з яких є Державне підприємство "Центр державного земельного кадастру" (http://www.dzk.gov.ua), структурний підрозділ Державного агентства з земельних ресурсів України надає замовникам витяги з державного земельного кадастру, які можна перевірити на публічній кадастровій карті України (http://map.dazru.gov.ua/kadastrova-karta). 

 

Земельні ділянки адміністративно-територіальних одиниць стоять з поліпшеннями (будівлями, спорудами та передавальними пристроями), визначеними відповідно до п. 2 Національного стандарту № 2 “Оцінка нерухомого майна”, затвердженому Постановою Кабінету Міністрів України № 1442 від 28 жовтня 2004 року, а технічну інвентаризацію поліпшень, незалежно від форми власності, було передбачено законопроектом України від 05.07.2012 № 10286 “Про технічну інвентаризацію об’єктів нерухомого майна”, який 31.07.2012 року було направлено на підпис Президенту України, і ним заветовано (залишається чинною Інструкція про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна, затверджена Наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України N 127 від 24.05.2001 року).

 

Відповідно до п. 1 статті 19 Земельного кодексу України, землі України за основним цільовим призначенням поділяються на категорії, визначені статтями 22-64, 66-77 Земельного кодексу України від 25 жовтня 2001 року N 2768-III Так чи інакше, підрозділи Державної реєстраційної служби України, яка є центральним органом виконавчої влади, що діє на підставі Указу Президента України від 6 квітня 2011 року N 401/2011, діяльність якої спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра юстиції України, ведуть Державний реєстр речових прав на нерухоме майно, дані до якого вносяться на підставі витягів з державного земельного кадастру (Державне агентство з земельних ресурсів України та Державна реєстрація служба України взаємодіють, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №118 від 22.02.2012 р. «Про інформаційну взаємодію органу, що здійснює ведення Державного земельного кадастру, та органу державної реєстрації прав»).  Свідоцтва про право власності на нерухоме майно видаються підрозділами Державної реєстраційної служби, відповідно до статті 18 Закону України від 1 липня 2004 року № 1952-IV «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

 

Для обліку поліпшень може бути потрібен ще і будівельний паспорт забудови земельної ділянки, передбачений статтею 27 Закону України від 17 лютого 2011 року N 3038-VI «Про регулювання містобудівної діяльності» Тобто цільових призначень, визначених у документах, відповідно до Земельного кодексу України, для суб’єктів містобудування, що також регулюються ДБН 360-92** «Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень», може виявитися недостатньо.

 

Крім цільового призначення, визначеного Земельним кодексом України, мають значення економіко-планувальні зони (ДСТУ-Н Б Б. 1-12:2011 «Настанова про склад та зміст плану зонування території (зонінг)»), що встановлюються рішеннями органів місцевого самоврядування, і використовуються для розрахунку земельного податку та плати за землю.  У місті Києві 741 економіко-планувальна зона визначена у Додатку 2 дорішення Київської міської ради від 26 липня 2007 р. N 43/1877.

Для будівництва, відповідно до цільового призначення (землі житлової та громадської забудови (ст. 38-39 ЗКУ), земельні ділянки для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і гаражного будівництва (ст. 40 ЗКУ), може бути потрібна й інша містобудівна документація (ДБН Б.1.1-13:2012 «Склад та зміст містобудівної документації на державному та регіональному рівнях»,    ДБН Б. 1.1-5:2007 Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) Порядок розроблення містобудівної документації затвердженоНаказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 16.11.2011 року № 290 У містобудівній документації,  затверджені текстові та графічні матеріали з питань регулювання планування, забудови та іншого використання територій, розробляється з урахуванням даних державного земельного кадастру), що визначає концептуальні вирішення планування та використання території України:

 - генеральна схема планування території України (реалізується у два етапи розрахована  на  два  етапи (2001-2010 та 2011-2020) відповідно до закону України № 3059-14 від 07.02.2002 р. «Про Генеральну схему планування території України», показники проведення моніторингу якої визначено постановою КМУ від 29.08.2002 № 1291),

 - генеральний  план  населеного  пункту (відповідно до статті 17 Закону України від 17 лютого 2011 року N 3038-VI «Про регулювання містобудівної діяльності», для довгострокової стратегії планування та забудови території населеного пункту у Києві створена комунальна організація «Інститут Генерального плану м. Києва»),

 - детальний план території (відповідно до статті 19 Закону України від 17 лютого 2011 року N 3038-VI «Про регулювання містобудівної діяльності», уточнює положення генерального плану населеного пункту та визначає планувальну організацію і розвиток частини території (ДБН Б.1.1-14:2012, чинний з 1 жовтня 2012 року)).

 

Зміст генерального плану визначений положеннями ДБН 1-3-97 «Система мiстобудiвної документацiї склад, змiст, порядок розроблення, погодження та затвердження генеральних планiв мiських населених пунктів», що введені в дію з 1 грудня 1997 р.

 

Оскільки містобудівна діяльність і діяльність з об'єктами архітектури є комплексною діяльністю, Верховною Радою України 30 червня 2010 року було прийнято за основу законопроект Містобудівного кодексу України № 6400, який, у випадку прийняття, почне діяти замість декількох чинних законів, зокрема:

 - Закону України № 687-XIV від 20 травня 1999 року «Про архітектурну діяльність»,

 - Закону України № 1699-III вiд 20 квітня 2000 року «Про планування і забудову територій» (скасовано Законом України від 17.02.2011 р. № 3038-VI) та Постанови Кабінету Міністрів України від 22.02.2008 р. №79 «Про затвердження Порядку складення плану земельно-господарського устрою території населеного пункту»,

 - Закону України № 2780-XII від 16 листопада 1992 року «Про основи містобудування»,

 - Закону України № 1704-VI вiд 05 листопада 2009 року «Про будівельні норми” (див. Правила визначення вартості будівництва ДБН Д.1.1-1-2000, затверджений Наказом Міністерства економіки України № 921 від 26.07.2010 р. «Про затвердження порядку визначення предмету закупівлі», та лист щодо поширення Правил на підрядний, господарський та змішаний способи здійснення будівництва)),

 - Закону України № 208/94-ВР 14 жовтня 1994 року «Про відповідальність підприємств, їх об'єднань, установ та організацій за правопорушення у сфері містобудування».

 - Закону України № 525-V від 22 грудня 2006 року «Про комплексну реконструкцію кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду» та Постанови Кабінету Міністрів України №79 від 22.02.2008 р. «Про затвердження Порядку складення плану земельно-господарського устрою території населеного пункту».

 

У випадку прийняття запропонованої редакції Містобудівного кодексу, відносини у сфері планування і забудови територій також регулюватимуться:

Конституцією України,

Цивільним кодексом України,

Господарським кодексом України,

законом України № 3059-14 від 07.02.2002 р. «Про Генеральну схему планування території України»,

Законом України № 962-IV від 19 червня 2003 року «Про охорону земель» та

Законом України № 963-IVвід 19 червня 2003 року «Про державний контроль за використанням та охороною земель».

 

Відповідальність підприємств, їх об'єднань, установ та організацій за правопорушення у сфері містобудування визначена Законом України № 208/94-ВР від 14 жовтня 1994 року.

 

РЕЗЮМЕ: Мінрегіонбуд та ДАБІК, мабуть, надалі застосовуватимуть Закон України 17 лютого 2011 року N 3038-VI "Про планування містобудівної діяльності" та вести містобудівний кадастр для проектування зерносховищ, овочесховищ та картоплесховищ у сільськіх місцевостях. Цей закон, мабуть, краще було б назвати, наприклад, "Про планування та забудову територій".

 

 

 

 

 

  

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ІНСТИТУТ ФІНАНСІВ ТА ПРАВА»

Любич Андрій Васильович

вул. Шевченка 27, оф. 36, м. Полтава 36039, Полтавська область 

тел.(067) 401-93-74, факс(053267-73-38, 

www.institutefl.org

ел. пошта: institute_fl@institutefl.org

 

 

 

 

© ГО “Інститут фінансів та права”                 ПІДТРИМАТИ, ЗРОБИТИ ВНЕСОК.

 

  Oncnd` b Onkr`be Oncnd` sqr`mnbhr| hmtnplep Oncnd` b Jhebe Opncmng oncnd{ hmtnplepi