USA flag  Ukraine flag  Russia Flag

  

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ІНСТИТУТ ФІНАНСІВ ТА ПРАВА»

вул. Гожулівська 6г, м. Полтава 36007, тел.: (067) 401-93-74, факс: (0532) 67-73-38, www.institutefl.org, ел. пошта: institute_fl@institutefl.org/span>

 

4.  Програми будівництва (придбання) доступного житла у м. Києві на 2010-2017 роки.

 

 

№, згідно заг. обсягу фін. ресурсів, необх. для реалізації Програми

% заг. обсягу фін. ресурсів, необх. для реалізації Програми

Тимч. КВК місцевих бюджетів (з перехідною таблицею до ФКВК бюджету)

ЗАВДАННЯ / захід №

Заг.обсяг фін. ресурсів, необх. для реалізації Програми, тис.грн.

Назва рішення КМР

Рішення КМР

4

9,437%

150000 

Будівництво 

13 840 200

«Про затвердження Програми будівництва (придбання) доступного житла у м. Києві на 2010-2017 роки»

8. Рішення від 16.09.10 № 30/4842 

 

 

 

 

146666125

 

 

 

Програма будівництва (придбання) доступного житла у м. Києві на 2010-2017 роки є четвертою за загальним обсягом фінансових ресурсів, необхідних для реалізації. 

 

Пунктом 5 Порядку розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм у місті Києві, затвердженого Додатком до рішення Київської міської ради від 29 жовтня 2009 р. N 520/2589, визначено, що «існування проблеми на рівні міста, розв'язання якої потребує залучення бюджетних коштів, координації спільних дій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та Київської міської ради, підприємств, установ та організацій», є підставою для розроблення програми.  Наказ Міністерства економіки України 04.12.2006  N 367 також встановив, що «визначається проблема, на розв'язання  якої спрямовано програму».  Одначе, текст міської програми визначив лише мету і не визначив проблему. 

 

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних з бюджету міста Києва для реалізації Програми,  становить 1 247 800 тис. грн., або 9,02% від загального обсягу фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, тис. грн., а заплановані кошти державного бюджету становлять 2 904 300 тис. грн., або 20,98%.  Оскільки міська цільова програма посилається на державну цільову програму, затверджену Постановою Кабінету Міністрів України від 11.11.2009 року № 1249 (обліковий цільовий код: 0280092156), то, можливо, кошти державного бюджету повинні були заплановані як субвенція з державного бюджету.  Державним замовником цієї цільової програми, запланованої на 2010-2017-й роки, є Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.  Як відомо, звіт про результати виконання державної цільової програми, який є додатком 1 до Порядку обміну інформацією між виконавцями державних цільових програм та координації цієї роботи, затвердженого наказом Міністерства економіки України від 04.12.2009 №1367, передбачає звітування замовника державної цільової програми про джерела фінансування, зокрема, державний бюджет (у тому числі: загальний фонд, спеціальний фонд), місцевий бюджет, інші.

 

Таблиця.  Заплановане фінансування державної цільової програми, затв. Постановою КМУ від 11 листопада 2009 р. № 1249

Джерела фінансування

Обсяг фінансування, млн.. гривень

У тому числі за роками

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Державний бюджет

23 234,8

1028,15

1150,55

1967,3

2293,3

2987,6

3911,9

4520,1

5375,9

Місцеві бюджети

5442,8

   52

  258,3

477,9

559,3

732,8

963,8

1115,8

1329,7

Інші джерела

59822,15

   |53,85

2807,4

5399,7

6264,6

8103,4

10557,3

12178,4

14457,5

Усього

88499,75

   1087,2

4216,25

7844,9

9117,2

11823,8

15433

17814,3

21163,1

 

Таблиця.  Заплановане фінансування регіональної цільової Програми будівництва (придбання) доступного житла у м. Києві на 2010 - 2017 роки, затвердженої Рішенням КМР від 16.09.10 № 30/4842 

Джерела фінансування

Обсяг фінансування, млн.. гривень

У тому числі за роками

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Державний бюджет

2904,3 

196,0 

200,0 

247,2 

424,3 

444,2 

449,2 

454,2 

489,2 

Місцеві бюджети

1247,8 

99,0 

118,8 

130,0 

160,0 

170,0 

180,0 

190,0 

200,0 

Інші джерела (кошти населення)

9688,1 

688,3 

743,9 

880,2 

1363,3 

1433,2 

1468,2 

1503,1 

1607,9 

Усього

13840,2 

983,3 

1062,7 

1257,4 

1947,6 

2047,4 

2097,4 

2147,3 

2297,1 

 

Для того, щоб зрозуміти в якому обсязі відбувається фінансування державної цільової програми за рахунок місцевих бюджетів, потрібно аналізувати не паспорт державної цільової програми, розроблений відповідно до Додатку 1 до Порядку розроблення та виконання державних цільових програм, затвердженого Постановою КМУ від 31 січня 2007 р. № 106, а паспорт загальнодержавної бюджетної програми, затверджений Наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2002  N 1098 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 12.12.2011  N 1605), що містить розподіл видатків в розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

 

Код

Назва адміністративно- територіальної одиниці

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

 

 

 

 

26

Місто Київ

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

 

 

 

 

З точки зору міжбюджетних відносин залишається не зрозуміло:

 1) чи обліковуються двічі одні і ті ж кошти державного бюджету, що витрачаються згідно кошторисів державної та регіональних (міських) програм, що є складовою державної програми, 

 2) яким чином з точки зору міжбюджетних відносин у загальнодержавній цільовій програмі можуть плануватися витрати коштів місцевого бюджету (додаток 1 до Порядку обміну інформацією між виконавцями державних цільових програм та координації цієї роботи, затвердженого Наказом Міністерства економіки України № 1367).

 

Можна зробити висновок, що обсяг запланованого фінансування з державного бюджету Київської міської програми становить такий відсоток від сукупних витрат з державного бюджету за профільною загальнодержавною програмою:

 

У тому числі за роками

 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Кошти державного бюджету регіональної цільової Програми /  кошти державного бюджету державної цільової Програми

19%

17%

13%

19%

15%

11%

10%

9%

 

Що стосується результативних показників програмно-цільового методу, визначених у ч. 5 ст. 20 Бюджетного кодексу України від 8 липня 2010 року N 2456-VI, та рекомендованих Наказом МФУ № 15 від 14.01.11 року, то Програма будівництва (придбання) доступного житла у м. Києві на 2010-2017 роки їх не використовує.  Натомість, програма містить очікувані результати виконання, зокрема:

- забезпечити житлом 27 715 тис. сімей шляхом будівництва 1,732 млн. кв. метрів загальної площі (cередній розмір квартири становить 62,5 кв. м.), що становить 24,04% від кількості сімей, що стоять на черзі квартобліку, або 2,98% загального житлового фонду Києва (кв. м), або ж 4,49% від приватного/приватизованого житлового фонду Києва (кв. м);

- впровадити новий фінансово-інвестиційний механізм державної підтримки, спрямований на забезпечення максимальної ефективності використання державних коштів;

- створити умови для стабільної роботи підприємств будівельної галузі, збереження робочих місць.

 

Крім цієї Програми, Київрада 2010-го року затвердила Програму розвитку соціального житла у місті Києві на 2010-2015 роки, яка забезпечить житлом 1 450 сімей і коштуватиме міському бюджетові 183 075 тис. грн., або 50% від загального обсягу фінансових ресурсів, потрібних для реалізації заходів програми.  Упродовж 2006 - 2009 років у результаті поліпшення житлових умов та інвентаризації облікових справ черговиків квартирного обліку квартирна черга скоротилась на 29969 сімей або на 21 %. 

 

Нормативно-правовий акт: 

Загальнодержавна програма розвитку та реформування житлово-комунального господарства на 2010-2014-й роки.

 

Бюджетні запити, відповідно до п. 9 частини першої статті 2 Бюджетного кодексу України від 8 липня 2010 року № 2456-VI: Форми 2012-1, 2012-2, 2012-3.

 

 

 

  

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ІНСТИТУТ ФІНАНСІВ ТА ПРАВА»

Любич Андрій Васильович

вул. Шевченка 27, оф. 36, м. Полтава 36011, 

тел.(067) 401-93-74, факс(053267-73-38, 

www.institutefl.org

ел. пошта: institute_fl@institutefl.org

 

 

 

 

 

 

© ГО “Інститут фінансів та права”                 ПІДТРИМАТИ, ЗРОБИТИ ВНЕСОК.

 

  Oncnd` b Onkr`be Oncnd` sqr`mnbhr| hmtnplep Oncnd` b Jhebe Opncmng oncnd{ hmtnplepi