USA flag  Ukraine flag  Russia Flag

 

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ІНСТИТУТ ФІНАНСІВ ТА ПРАВА»

вул. Гожулівська 6г, м. Полтава 36007, тел.: (067) 401-93-74, факс: (0532) 67-73-38, www.institutefl.org, ел. пошта: institute_fl@institutefl.org

 

  Розпорядження голови Полтавської облдержадміністрації від 14.04.2011 №158 «Про порядок розробки, проходження експертизи, фінансування та моніторингу виконання регіональних цільових (комплексних) програм».

 

 

№ п/ п

Назва програми

На який період прий- нята

Сесії, дата прийняття

Контроль за виконанням програми

Відповідальні за реалізацію програми

фінансуватимуться за рахунок коштів Полтавського обласного бюджету у 2014-му році

Освіта

4.

Про затвердження Комплексної програми розвитку освітньої галузі Полтавської області на 2011-2015 роки: http://oblrada.pl.ua/ses/6/3/5.pdf.

 

2011- 2015 р.р.

3 сесія обласної ради V! скл. від 01.02.2011 р. Внесено зміни: VII сесія обласної ради VI скл. від 28.09.2011р. X    сесія обласної ради VI скликання від 29.02.2012 р. XI    сесія обласної ради VI скликання від 23.05.2012 р. XII    сесія обласної ради VI скликання від 29.08.2012 р. XIII    сесія обласної ради VI скликання від 14.11.2012 р. XIV    сесія обласної ради VI скликання від 21.12.2012 р. XVIII сесія обласної ради VI скликання від 9.10.2013 р.

XX сесія обласної ради VI скликання від 23.01.2014 р.

XXIII сесія обласної ради VI скликання від 27.06.2014 р.

Постійна комісія з питань освіти, науки, культури

Департамент освіти і науки обласної державної адміністрації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інформація про фінансування та результати виконання регіональних програм за 2013 рік

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

п/п

 

 

Назва обласної програми

Планові обсяги фінансування, тис. грн.

Фактичні обсяги фінансування, тис. грн.

 

 

 

Стан виконання (показники ефективності)

 

Усього

 

Державний бюджет

Місцевий бюджет

Інші  джерела фінансування

 

Усього

 

Державний бюджет

Місцевий бюджет

Інші  джерела фінансування

 

обласний бюджет

 

районний бюджет

 

місцевий бюджет

 

обласний бюджет

 

районний бюджет

 

місцевий бюджет

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Освіта

45.

Комплексна програма розвитку освітньої галузі Полтавської області на 2011-2015 роки

 

Рішення 3 сесії обласної ради VI скликання від 01.02.2011

 

Департамент освіти і науки облдержадміністрації

 

 

 

 

 

16725

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

16725

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

15617,8

 

 

 

 

 

-

 

 

 

15617,8

т.ч. кред. заборг. 8014,8)

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

-

Придбано           лабораторно- демонстраційне обладнання для

15 кабінетів з природничо- математичних дисциплін (фізики

5; хімії 10), 25 навчальних компютерних комплексів та 45 інтерактивних комплексів.

Також придбано 10 шкільних автобусів (на даний час автобуси не використовуються у звязку  із кредиторською  заборгованістю).

Забезпечено видання та розповсюдження      науково- методичної літератури, журналів

,,Постметодика та ,,Імідж сучасного педагога”, а також надано підтримку для роботи з обдарованими дітьми та молоддю.

 

Стан фінансування 93,4%

 

 

Програма, прийнята відповідно до законів України від 23 травня 1991 року № 1060-XII  «Про освіту», від 11 липня 2001 року № 2628-III «Про дошкільну освіту», від 13 травня 1999 року № 651-XIV «Про загальну середню освіту», від 10 лютого 1998 року № 103/98-ВР «Про професійно-технічну освіту», від 22 червня 2000 року  № 1841-III «Про позашкільну освіту» та закону України від 01.07.2014 № 1556-VII «Про вищу освіту», не посилається на жодну з державних цільових програм у сфері освіти (освітні програми є піднапрямом соціально-економічних програм з кодом 8), серед яких є:

Державна цільова соціальна програма "Шкільний автобус" на період до 2015 року, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 16.01.2003 № 31 (обліковий код: 030032488)

Державна  цільова  науково-технічна та соціальна  програма  "Наука в університетах" на 2008 – 2012 роки (на 2008 – 2017 роки), затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 19.09.2007 № 1155, затверджена постановою Кабінету Міністрів Українивід 23.09.2009 № 1000 (обліковий код: 0224072488)

 

Державна цільова соціальна програма розвитку позашкільної освіти на період до 2014 року, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 785 (обліковий код: 0286102480)

Державна цільова програма впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій "Сто відсотків"  на період до 2015 року, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 494 (обліковий код: 0294112483)

Державна цільова програма розвитку професійно-технічної освіти на 2011 – 2015 роки, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 495 (обліковий код: 0295112480)

Державна цільова соціальна програма підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти на період до 2015 року, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 561 (обліковий код: 0296112480), 

Державна цільова програма розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 629 (обліковий код: 0297112480).

 

Відповідно до частини 2а пункту 1 статті 89 Бюджетного кодексу України, «до видатків, що здійснюються з районних бюджетів та бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення та враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, належать видатки, що здійснюються з районних бюджетів та бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення та враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, відносяться видатки на дошкільну освітузагальну середню освіту, навчальні заклади для громадян, які потребують соціальної допомоги та реабілітації, інші державні освітні програми, вищу освіту та позашкільну освіту».

 

Бюджетні запити, відповідно до п. 9 частини першої статті 2 Бюджетного кодексу України від 8 липня 2010 року № 2456-VI: Форми 2012-1, 2012-2, 2012-3. 

 

Типовий перелік бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Освіта» затверджено наказом Міністерства фінансів України № 258/519.

 

ФІНАНСУВАННЯ ОСВІТИ КОШТОМ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ

 

Концепція альтернативної моделі фінансування освіти коштом державного бюджету може буде напрацьована лише в результаті проведення дослідження, оскільки правовідносини між розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, що є ліцензіатами розпорядника, лежать не лише у площині цінових та платіжно-кредитних відносин, але й у складній площині аналізу потреб, що регулюється великою кількістю нормативно-правових актів. 

 

Державне замовлення для пріоритетних потреб держави існує для різних галузей, однією з яких є освіта.  Розробка такої концепції потребуватиме внесення змін до великої кількості законів та підзаконних нормативно-правових актів і спочатку потребуватиме виокремлення освіти, у тому числі вищої освіти, серед інших галузей, що визначені у наказі МЕРТ від 31.10.2012 р. № 1205. 

 

Тим більше, що саме держзамовлення складається з великої кількості різноманітних квот, які потребують окремого дослідження.

 

Концептуально важливими є:

 -  відносини державної, комунальної та приватної форм власності вищих навчальних закладів усіх чотирьох рівнів акредитації, що є теперішніми та потенційними одержувачами бюджетних коштів,

 -   міжбюджетні відносини між бюджетом одного рівня (наприклад, Державним бюджетом та його головними розпорядниками) та бюджетами нижчих рівнів та їх розпорядниками, що здійснюють делеговані повноваження, 

 - комунікації між розпорядниками бюджетних коштів (вищими навчальними закладами) та підприємствами, установами, організаціями та громадянами державної та комунальної форм власності, що працевлаштовуватимуть розпорядників коштів,

 - нові регуляторні підходи до формування планів прийому студентів та аспірантів та питань автономії вищих навчальних закладів,

 -  координування правил для вищої та професійно-технічної освіти,

 -  ліцензування та рівнів акредитації розпорядників бюджетних коштів,

 

Альтернативою державному замовленню, яке передбачає державний контракт між замовником та виконавцями, є контрактне навчання, що передбачає оплату освітніх послуг безпосередньо студентами фахівців різних освітньо-кваліфікаційних рівнів, або їх спонсорів.  Такий напрям також може мати певні соціальні наслідки, що потребує додаткового дослідження. 

 

Альтернативні моделі фінансування освіти коштом Державного бюджету передбачатимуть нові інші процедури закупівель, що мають свої недоліки та переваги. 

 


Додаток 1.  Примірний перелік нормативно-правових актів (без урахування нормативно-правових актів місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування):

 

Стаття 53 Конституції України від 28 червня 1996 року № 254к/96-BP визначила, що держава забезпечує доступність  і  безоплатність … вищої і післядипломної  освіти,  різних  форм  навчання…».  «Громадяни  мають право безоплатно здобути вищу освіту в державних і комунальних навчальних закладах на конкурсній основі».  

 

Національна доктрина розвитку освіти, затверджена Указом Президента України від 17 квітня 2002 року № 347/2002.

 

Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, затверджена Указом Президента України від 25 червня 2013 року № 344/2013. 

 

Закон України № 1197 «Про здійснення державних закупівель».

 

Бюджетний кодекс України від 8 липня 2010 року № 2456-VI.

 

Закон України від 22 грудня 1995 року № 493/95-ВР «Про державне замовлення для задоволення пріоритетних державних потреб».

 

Закон України від 20.11.2012 р. № 5499-VI «Про формування та розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів».

Закон України  від 01.07.2014 № 1556-VII «Про вищу освіту». 

Господарський кодекс України (ст. 12,13).

Закон України від 10 лютого 1998 року № 103/98-ВР «Про професійно-технічну освіту».

 

Закон України від 13 травня 1999 року № 651-XIV «Про загальну середню освіту».

 

Закон України від 22 червня 2000 року  № 1841-III «Про позашкільну освіту».

 

Закон України від 11 липня 2001 року № 2628-III  «Про дошкільну освіту».

 

Указ Президента України від 17 лютого 2004 року № 199/2004 “Про заходи щодо вдосконалення системи вищої освіти України”.

 

Програма економічних реформ Президента України на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» складається з чотирьох розділів, два з яких охоплені освітньою та науково-технічною сфери.

 

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2004 р. N 1183 «Про затвердження Державної програми розвитку вищої освіти на 2005-2007 роки». 

Постанова Кабінету Міністрів України №1719 від 13 грудня 2006 року. 

Постанова Кабінету Міністрів України № 796 від 27.08.10 року «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності».

Постанова Кабінету Міністрів України від 22.06.2011 р.

Постанова Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2007 р. N 1019 «Про ліцензування діяльності з надання освітніх послуг».

Постанова Кабінету Міністрів України від 29 лютого 1996 року № 266 “Про Порядок формування та розміщення державних замовлень на поставку продукції для державних потреб і контролю за їх виконанням”.

Постанова Кабінету Міністрів України від 22.06.2011 № 673 «Про державне замовлення на закупівлю товарів, виконання робіт, надання послуг для державних потреб у 2011 році».

Постанова Кабінету Міністрів України від 22.06.2011  № 673 «Про державне замовлення на закупівлю товарів,  виконання робіт,  надання послуг для державних потреб у 2011  році»  набрала чинності з 01.07.2011 року.     

Постанова Кабінету Міністрів України від 19 грудня 2006 р. № 1757 «Про затвердження Положення про Міністерство освіти і науки України».

 

Наказ МЕРТ від 31.10.2012 № 1205.

 

Наказ Міністерства освіти і науки України від 05.11.2012 № 1244 «Про затвердження Умов прийому до вищих навчальних закладів України у 2013 році».

*************

ДЕРЖАВНІ ЦІЛЬОВІ ПРОГРАМИ

Державна цільова соціальна програма "Шкільний автобус" на період до 2015 року, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 16.01.2003 № 31 (обліковий код: 030032488)

 

Державна  цільова  науково-технічна та соціальна  програма  "Наука в університетах" на 2008 – 2012 роки (на 2008 – 2017 роки), затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 19.09.2007 № 1155, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 23.09.2009 № 1000 (обліковий код: 0224072488)

 

Державна цільова соціальна програма розвитку позашкільної освіти на період до 2014 року, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 785 (обліковий код: 0286102480)

 

Державна цільова програма впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій "Сто відсотків"  на період до 2015 року, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 494 (обліковий код: 0294112483)

 

Державна цільова програма розвитку професійно-технічної освіти на 2011 – 2015 роки, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 495 (обліковий код: 0295112480)

 

Державна цільова соціальна програма підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти на період до 2015 року, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 561 (обліковий код: 0296112480), 

 

Державна цільова програма розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 629 (обліковий код: 0297112480).

 

 

 

 

 

  

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ІНСТИТУТ ФІНАНСІВ ТА ПРАВА»

Любич Андрій Васильович

вул. Шевченка 27, оф. 36, м. Полтава 36039, Полтавська область 

тел.(067) 401-93-74, факс(053267-73-38, 

www.institutefl.org

ел. пошта: institute_fl@institutefl.org

 

 

 

 

© ГО “Інститут фінансів та права”                 ПІДТРИМАТИ, ЗРОБИТИ ВНЕСОК.

 

  Oncnd` b Onkr`be Oncnd` sqr`mnbhr| hmtnplep Oncnd` b Jhebe Opncmng oncnd{ hmtnplepi