USA flag  Ukraine flag  Russia Flag

  

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ІНСТИТУТ ФІНАНСІВ ТА ПРАВА»

вул. Гожулівська 6г, м. Полтава 36007, тел.: (067) 401-93-74, факс: (0532) 67-73-38, www.institutefl.org, ел. пошта: institute_fl@institutefl.orgrg

 

35. Міська Програма оздоровлення та відпочинку дітей м. Києва на 2010-2013 роки.

 

 

№, згідно заг. обсягу фін. ресурсів, необх. для реалізації Програми

% заг. обсягу фін. ресурсів, необх. для реалізації Програми

Тимч. КВК місцевих бюджетів (з перехідною таблицею до ФКВК бюджету)

ЗАВДАННЯ / захід №

Заг.обсяг фін. ресурсів, необх. для реалізації Програми, тис.грн.

Назва рішення КМР

Рішення КМР

35

0,014%

080000 

Охорона здоров'я 

21048

«Про затвердження міської Програми оздоровлення та відпочинку дітей м. Києва на 2010-2013 роки»

3. Рішення від 15.07.10 № 1272/4710 

 

 

 

 

146666125

 

 

 

Відповідно до частини другої статті 25 Закону України від 4 вересня 2008 року N 375-VI «Про оздоровлення та відпочинок дітей», Київська міська рада затвердила Програму оздоровлення та відпочинку дітей м.  Києва.  На відміну від Програми «Будівництво дитячих та спортивних майданчиків у місті Києві на 2009-2012 рр. були визначені як проблема, так і мета, але так саме не визначені ані паспорт програми, ані ініціатор, ані розробник.

 

Програма також посилається на Сімейний кодекс України, Закон України від 4 вересня 2008 року N 375-VI «Про оздоровлення та відпочинок дітей», п. 1.3 Загальнодержавної програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини на період до 2016 року», затвердженої Законом України від 5 березня 2009 року N 1065-VI, що передбачає до 2016 року забезпечити оздоровленням не менш як 70 відсотків дітей шкільного віку, Закон України «Про охорону дитинства», Закон України 22 червня 2000 року N 1841-III «Про позашкільну освіту», постанову Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку направлення дітей до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку за рахунок коштів державного бюджету» та розпорядження Кабінету Міністрів України «Питання затвердження Державного соціального стандарту оздоровлення та відпочинку».

 

Розрахунок ресурсів, необхідних для реалізації Програми, обмежився видатками київського міського бюджету в розрізі розпорядників:

3 093,0

 тис. грн. по районних у м. Києві державних адміністраціях

17 954,9

по міських розпорядниках бюджетних коштів -

6 954,6

по Головному управлінню освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

6 414,4

Головному управлінню у справах сім'ї та молоді виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

1 160,0

 Головному управлінню по фізичній культурі та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) -

2 575,9

Головному управлінню соціального захисту населення виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) -

850,0

 Службі у справах дітей виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) -

21 047,9

Усього передбачено видатків за рахунок бюджету міста Києва

 

Наступні напрями Програмки були затверджені до виконання:

1. Забезпечення повноцінного та змістовного оздоровлення та відпочинку дітей міста Києва,

2. Організаційна робота щодо створення умов для оздоровлення та відпочинку дітей, 

3. Організаційно-методичне та кадрове забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, 

4. Медичне забезпечення в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку, 

5. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення, 

6. Інформаційне забезпечення. 

 

До речі, оздоровлення та відпочинок дітей не віднесено до видів державної допомоги.  Так, стаття 3 Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» («Відомості Верховної Ради (ВВР), 1993, N 5, ст.21) виділяє такі види державних допомог сім'ям з дітьми:
1) допомога у зв'язку з вагітністю та пологами;
2) допомога при народженні дитини; { Пункт 2 частини першої статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законом N 107-VI (107-17) від 28.12.2007 }
2-1) допомога при усиновленні дитини; { Частину першу статті 3 доповнено пунктом 2-1 згідно із Законом N 573-VI ( 573-17 ) від 23.09.2008 }
3) допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;
4) допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування;
5) допомога на дітей одиноким матерям; ( Частину першу статті 3 доповнено пунктом 5 згідно із Законом N 49-IV ( 49-15 ) від 04.07.2002 - набирає чинності з 1 січня 2003 року )

 

Рекомендовані заплановані значення результативних показників затрат, продукту, ефективності та якості для заходів програми не визначені.  Проте є прогнозовані результати виконання Програми.

 

 

  

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ІНСТИТУТ ФІНАНСІВ ТА ПРАВА»

Любич Андрій Васильович

вул. Шевченка 27, оф. 36, м. Полтава 36011, 

тел.(067) 401-93-74, факс(053267-73-38, 

www.institutefl.org

ел. пошта: institute_fl@institutefl.org

 

 

 

 

© ГО “Інститут фінансів та права”                 ПІДТРИМАТИ, ЗРОБИТИ ВНЕСОК.

 

 MyCounter - qw8rwhj h qr`rhqrhj` Oncnd` b Onkr`be Oncnd` sqr`mnbhr| hmtnplep Oncnd` b Jhebe Opncmng oncnd{ hmtnplepi