USA flag  Ukraine flag  Russia Flag

  

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ІНСТИТУТ ФІНАНСІВ ТА ПРАВА»

вул. Гожулівська 6г, м. Полтава 36007, тел.: (067) 401-93-74, факс: (0532) 67-73-38, www.institutefl.org, ел. пошта: institute_fl@institutefl.orgrg

 

33. Міська цільова програма з технічного захисту інформації в місті Києві на 2012-2014 роки.

 

 

№, згідно заг. обсягу фін. ресурсів, необх. для реалізації Програми

% заг. обсягу фін. ресурсів, необх. для реалізації Програми

Тимч. КВК місцевих бюджетів (з перехідною таблицею до ФКВК бюджету)

ЗАВДАННЯ / захід №

Заг.обсяг фін. ресурсів, необх. для реалізації Програми, тис.грн.

Назва рішення КМР

Рішення КМР

33

0,025%

170000 

Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика 

36164

"Про затвердження Міської цільової програми з технічного захисту інформації в місті Києві на 2012-2014 роки".

16. Рішення від 10.11.11 № 601/6837 

 

 

 

 

146666125

 

 

 

Відповідно до Закону України від 05.07.1994 № 80/94-ВР «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», Указу Президента України від 27.09.99 N 1229/99 «Про Положення про технічний захист інформації в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 29.03.2006 N 373 "Правила забезпечення захисту інформації в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах", Державних стандартів України ДСТУ 3396.0-96 "Захист інформації. Технічний захист інформації. Основні положення", ДСТУ 3396.1-96 "Захист інформації. Технічний захист інформації. Порядок проведення робіт" та Державних будівельних норм України ДБН А.2.2-2-96 "Проектування. Технічний захист інформації. Загальні вимоги до організації проектування і проектної документації для будівництва", інших нормативних та нормативно-правових документів, Київрада прийняла Міську цільову програму з технічного захисту інформації в місті Києві на 2012-2014 роки.

 

Крім того є Закони України, що так чи інакше стосуються цієї Програми, зокрема «Про державну таємницю» вiд 21.01.1994 року №3855-XII, «Про інформацію» вiд 02.10.1992р. № 2657-XII, «Про електронні документи та електронний документообіг» від 22.05.2003 р. № 851-IV, «Про електронний цифровий підпис» 22.05.2003 р. № 852-IV.

 

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми

Виконання Програми

Усього витрат на виконання Програми

2012 рік

2013 рік

2014 рік

Обсяг ресурсів, усього (тис. грн.), у тому числі:

21527,4

7838,4

6798,4

36 164,2

Бюджет м. Києва

21527,4

7838,4

6798,4

36 164,2

Кошти інших джерел

0

0

0

0

Головним розпорядником коштів Міської цільової програми з технічного захисту інформації в місті Києві на 2012 - 2014 роки є апарат виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), яке і є її ініціатором.  А розробником Програми є Управління електронного урядування та захисту інформації апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).  

Для заходів програми визначено результативні показники продукту, ефективності та якості.

 

 

  

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ІНСТИТУТ ФІНАНСІВ ТА ПРАВА»

Любич Андрій Васильович

вул. Шевченка 27, оф. 36, м. Полтава 36011, 

тел.(067) 401-93-74, факс(053267-73-38, 

www.institutefl.org

ел. пошта: institute_fl@institutefl.org

 

 

 

 

 

© ГО “Інститут фінансів та права”                 ПІДТРИМАТИ, ЗРОБИТИ ВНЕСОК.

 

  Oncnd` b Onkr`be Oncnd` sqr`mnbhr| hmtnplep Oncnd` b Jhebe Opncmng oncnd{ hmtnplepi