USA flag  Ukraine flag  Russia Flag

  

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ІНСТИТУТ ФІНАНСІВ ТА ПРАВА»

вул. Гожулівська 6г, м. Полтава 36007, тел.: (067) 401-93-74, факс: (0532) 67-73-38, www.institutefl.org, ел. пошта: institute_fl@institutefl.orgrg

 

32. Міська цільова програма створення та впровадження Містобудівного кадастру міста Києва на 2013-2015.

 

№, згідно заг. обсягу фін. ресурсів, необх. для реалізації Програми

% заг. обсягу фін. ресурсів, необх. для реалізації Програми

Тимч. КВК місцевих бюджетів (з перехідною таблицею до ФКВК бюджету)

ЗАВДАННЯ / захід №

Заг.обсяг фін. ресурсів, необх. для реалізації Програми, тис.грн.

Назва рішення КМР

Рішення КМР

32

0,053%

010000 

Державне управління 

77430

«Про затвердження Міської цільової програми створення та впровадження Містобудівного кадастру міста Києва на 2013-2015».

10. Рішення від 20.09.12 № 70/8354 

 

 

 

 

146666125

 

 

 

Ініціатором, замовником та розробником Програми стало Головне управління (департамент) містобудування та архітектури КМДА, не визначивши для неї результативні показники за програмно-цільовим методом.  Одночасно з Департаментом КМДА у місті Києві діє Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю у місті Києві, що є територіальним підрозділом Державної архітектурно-будівельної інспекції України  - центрального органу виконавчої влади, діяльність якого координується через Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, відповідно до Положення, затвердженого Указом Президента України від 08.04.2011 № 439/2011.  ДАБІУ статею 3 Закону України від 14.10.1994 № 208/94-ВР уповноважена розглядати справи про правопорушення у сфері містобудівної діяльності, також реєструє декларації про початок виконання підготовчих робіт (ст. 35 Закону України від 17 лютого 2011 року N 3038-VI), видає дозволи на  виконання  будівельних  робіт та здійснює Державний архітектурно-будівельний контроль (ст. 41).

 
Створення та ведення  містобудівних  кадастрів  населених пунктів передбачено абзацом статті 2 Закону України від 16 листопада 1992 року N 2780-XII «Про основи містобудування».  Визначення містобудівного кадастру зроблене у статті 22 Закону  України 17 лютого 2011 року N 3038-VI «Про  регулювання містобудівної діяльності»: «державна система зберігання і використання геопросторових даних про територію, адміністративно-територіальні одиниці, екологічні, інженерно-геологічні умови, інформаційних ресурсів будівельних норм, державних стандартів і правил для задоволення інформаційних потреб у плануванні територій та будівництві, формування галузевої складової державних геоінформаційних ресурсів», що «ведеться з урахуванням даних державного земельного кадастру на державному рівні, на рівні Автономної Республіки Крим, обласному та районному рівнях, рівні обласних центрів та міст обласного (республіканського Автономної Республіки Крим) значення».
 
Відповідно до зазначеної статті Закону, Кабінет Міністрів України затвердив Постанову КМУ від 25 травня 2011 р. N 559 «Про містобудівний кадастр», що замінила Постанову КМУ від 25 березня 1993 р.  N 224.  Для формування  та  ведення  містобудівного  кадастру єдиною є картографічна  основа  Державного  земельного  кадастру, згідно ч. 6 статті 8 Закону України від 7 липня 2011 року N 3613-VI «Про Державний земельний кадастр».  
 
Містобудівний  кадастр  ведеться  уповноваженими органами містобудування  та  архітектури,  визначеними  статтею  13  Закону України  від 20.05.1999 № 687-XIV «Про  архітектурну  діяльність», які можуть утворювати  для  цього  служби  містобудівного  кадастру.  Постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 р. N 559 затверджено типове положення про Службу містобудівного кадастру.

 

Також відповідно до статті 22 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» (Закон N 3038-VI),   постанов Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 N 559 «Про містобудівний кадастр» (Постанова N 559) та від 25.05.2011 N 556 «Про Порядок обміну інформацією між містобудівним та державним земельним кадастрами» (Постанова N 556), наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01.09.2011 N 170 «Про затвердження Порядку проведення містобудівного моніторингу» (Порядок N 170), а також рішення Київської міської ради від 24.05.2012 N 588/7925 «Про Службу містобудівного кадастру» (Положення N 588/7925), враховуючи рішення Київської міської ради від 29.10.2009 N 520/2589 «Про Порядок розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм у місті Києві», Київська міська рада затвердила двоетапну (2013 – 2014, 2015) міську цільову програму створення та впровадження Містобудівного кадастру, яка на 100% повинна фінансуватися за рахунок міського бюджету:

 

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми

Виконання Програми

Усього витрат на виконання Програми

2013 рік

2014 рік

2015 рік

Обсяг ресурсів, усього (тис. грн.), у тому числі:

36316,0

23620,0

17494,0

73212,9

Бюджет м. Києва

36316,0

23620,0

17494,0

73212,9

Кошти інших джерел

0

0

0

0

 

У зв'язку з набранням чинності Законом України від 07.07.2011 № 3613-VI «Про Державний земельний кадастр» та Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. № 1051, державну реєстрацію земельних ділянок ведуть регіональні підрозділи Державного агентства з земельних ресурсів України, яке є центральним органом виконавчої влади, що діє на підставі Указу Президента України від 8 квітня 2011 року N 445, і відповідно до схеми організації та взаємодії центральних органів виконавчої влади, затвердженої Указом Президента України від 9 грудня 2010 року № 1085/2010 (в редакції від 19.12.2011 р.), діяльність агентства спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра аграрної політики та продовольства України.  Отже, співпрацюючи з землевпорядними організаціями різних форм власності, що надають послуги відповідно до законодавства України про землеустрій, однією з яких є Державне підприємство "Центр державного земельного кадастру" (http://www.dzk.gov.ua), структурний підрозділ Державного агентства з земельних ресурсів України надає замовникам витяги з державного земельного кадастру, які можна перевірити на публічній кадастровій карті України (http://map.dazru.gov.ua/kadastrova-karta). 

 

Але ж земельні ділянки міста Київ стоять з поліпшеннями (будівлями, спорудами та передавальними пристроями), визначеними відповідно до п. 2 Національного стандарту № 2 “Оцінка нерухомого майна”, затвердженому Постановою Кабінету Міністрів України № 1442 від 28 жовтня 2004 року, а технічну інвентаризацію поліпшень, незалежно від форми власності, було передбачено законопроектом України від 05.07.2012 № 10286 “Про технічну інвентаризацію об’єктів нерухомого майна”, який 31.07.2012 року було направлено на підпис Президенту України, і ним заветовано (залишається чинною Інструкція про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна, затверджена Наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України N 127 від 24.05.2001 року).

 

Відповідно до п. 1 статті 19 Земельного кодексу України, землі України за основним цільовим призначенням поділяються на категорії, визначені статтями 22-64, 66-77 Земельного кодексу України від 25 жовтня 2001 року N 2768-III.  Так чи інакше, підрозділи Державної реєстраційної служби України, яка є центральним органом виконавчої влади, що діє на підставі Указу Президента України від 6 квітня 2011 року N 401/2011, діяльність якої спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра юстиції України, ведуть Державний реєстр речових прав на нерухоме майно, дані до якого вносяться на підставі витягів з державного земельного кадастру (Державне агентство з земельних ресурсів України та Державна реєстрація служба України взаємодіють, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №118 від 22.02.2012 р. «Про інформаційну взаємодію органу, що здійснює ведення Державного земельного кадастру, та органу державної реєстрації прав»).  Свідоцтва про право власності на нерухоме майно видаються підрозділами Державної реєстраційної служби, відповідно до статті 18 Закону України від 1 липня 2004 року № 1952-IV «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

 

Для обліку поліпшень може бути потрібен ще і будівельний паспорт забудови земельної ділянки, передбачений статтею 27 Закону України від 17 лютого 2011 року N 3038-VI «Про регулювання містобудівної діяльності».  Тобто цільових призначень, визначених у документах, відповідно до Земельного кодексу України, для суб’єктів містобудування, що також регулюються ДБН 360-92** «Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень», може виявитися недостатньо.

 

Але якщо містобудівний кодекс ніколи не буде прийнято, потрібно розуміти, чим є містобудівний кадастр у контексті розвитку відносин права власності у країні?  Дані містобудівного кадастру Києва є на http://mkk.kga.gov.ua

 (див. Постанова КМУ N 556, що регулює у тому числі і взаємодію головного управління (департаменту) містобудування та архітектури КМДА та головного управління (департаменту) земельних ресурсів КМДА).  Крім цільового призначення, визначеного Земельним кодексом України, мають значення економіко-планувальні зони (ДСТУ-Н Б Б. 1-12:2011 «Настанова про склад та зміст плану зонування території (зонінг)»), що встановлюються рішеннями органів місцевого самоврядування, і використовуються для розрахунку земельного податку та плати за землю.  У місті Києві 741 економіко-планувальна зона визначена у Додатку 2 до рішення Київської міської ради від 26 липня 2007 р. N 43/1877.

Для будівництва, відповідно до цільового призначення (землі житлової та громадської забудови (ст. 38-39 ЗКУ), земельні ділянки для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і гаражного будівництва (ст. 40 ЗКУ), може бути потрібна й інша містобудівна документація (ДБН Б.1.1-13:2012 «Склад та зміст містобудівної документації на державному та регіональному рівнях»,    ДБН Б. 1.1-5:2007 Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони).  Порядок розроблення містобудівної документації затверджено Наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 16.11.2011 року № 290.  У містобудівній документації,  затверджені текстові та графічні матеріали з питань регулювання планування, забудови та іншого використання територій, розробляється з урахуванням даних державного земельного кадастру), що визначає концептуальні вирішення планування та використання території України:

 - генеральна схема планування території України (реалізується у два етапи розрахована  на  два  етапи (2001-2010 та 2011-2020) відповідно до закону України № 3059-14 від 07.02.2002 р. «Про Генеральну схему планування території України», показники проведення моніторингу якої визначено постановою КМУ від 29.08.2002 № 1291),

 - генеральний  план  населеного  пункту (відповідно до статті 17 Закону України від 17 лютого 2011 року N 3038-VI «Про регулювання містобудівної діяльності», для довгострокової стратегії планування та забудови території населеного пункту у Києві створена комунальна організація «Інститут Генерального плану м. Києва»),

 - детальний план території (відповідно до статті 19 Закону України від 17 лютого 2011 року N 3038-VI «Про регулювання містобудівної діяльності», уточнює положення генерального плану населеного пункту та визначає планувальну організацію і розвиток частини території (ДБН Б.1.1-14:2012, чинний з 1 жовтня 2012 року)).

 

КО «Центр містобудування та архітектури» (http://kievgenplan.grad.gov.ua/ua/) провело аналіз реалізації Генерального плану міста Києва до 2020 року (http://kga.gov.ua/generalnij-plan,  http://cityplan.in.ua).  Зміст генерального плану визначений положеннями ДБН 1-3-97 «Система мiстобудiвної документацiї склад, змiст, порядок розроблення, погодження та затвердження генеральних планiв мiських населених пунктів», що введені в дію з 1 грудня 1997 р.

 

Оскільки містобудівна діяльність і діяльність з об'єктами архітектури є комплексною діяльністю, Верховною Радою України 30 червня 2010 року було прийнято за основу законопроект Містобудівного кодексу України № 6400, який, у випадку прийняття, почне діяти замість декількох чинних законів, зокрема:

 - Закону України № 687-XIV від 20 травня 1999 року «Про архітектурну діяльність»,

 - Закону України № 1699-III вiд 20 квітня 2000 року «Про планування і забудову територій» (скасовано Законом України від 17.02.2011 р. № 3038-VI) та Постанови Кабінету Міністрів України від 22.02.2008 р. №79 «Про затвердження Порядку складення плану земельно-господарського устрою території населеного пункту»,

 - Закону України № 2780-XII від 16 листопада 1992 року «Про основи містобудування»,

 - Закону України № 1704-VI вiд 05 листопада 2009 року «Про будівельні норми” (див. Правила визначення вартості будівництва ДБН Д.1.1-1-2000, затверджений Наказом Міністерства економіки України № 921 від 26.07.2010 р. «Про затвердження порядку визначення предмету закупівлі», та лист щодо поширення Правил на підрядний, господарський та змішаний способи здійснення будівництва)),

 - Закону України № 208/94-ВР 14 жовтня 1994 року «Про відповідальність підприємств, їх об'єднань, установ та організацій за правопорушення у сфері містобудування».

 - Закону України № 525-V від 22 грудня 2006 року «Про комплексну реконструкцію кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду» та Постанови Кабінету Міністрів України №79 від 22.02.2008 р. «Про затвердження Порядку складення плану земельно-господарського устрою території населеного пункту».

 

У випадку прийняття запропонованої редакції Містобудівного кодексу, відносини у сфері планування і забудови територій також регулюватимуться:

Конституцією України,

Цивільним кодексом України,

Господарським кодексом України,

законом України № 3059-14 від 07.02.2002 р. «Про Генеральну схему планування території України»,

Законом України № 962-IV від 19 червня 2003 року «Про охорону земель» та

Законом України № 963-IVвід 19 червня 2003 року «Про державний контроль за використанням та охороною земель».

Постановою Кабінету Міністрів України від 20 грудня 1999 р. N 2328 «Про Порядок надання архітектурно-планувального завдання та технічних умов щодо інженерного забезпечення об'єкта архітектури і визначення розміру плати за їх видачу»

та іншими нормативно-правовими актами.

 

Відповідальність підприємств, їх об'єднань, установ та організацій за правопорушення у сфері містобудування визначена Законом України № 208/94-ВР від 14 жовтня 1994 року.

 

************

Відповідно до інформації, оприлюдненої інформаційним бюлетенем «Редукціон», Департамент містобудування та архітектури Київської міської державної адміністрації 13 вересня 2013 року за результатами конкурсних торгів уклав договір з ТОВ «Аерокосмічне агентство «Магеллан» (зі статутним капіталом 2,4 тис. грн. заснували Олександр Кощенко і Володимир Присяжний) на створення єдиної цифрової топографічної основи міста Києва вартістю 9,91 млн. грн.

 

Завантажити:     державну статистичну звітність з кількісного обліку земель (форми NN 6-зем, 6а-зем,6б-зем, 2-зем).

                         Державний класифікатор ДК 018:2000 “Державний класифікатор будівель та споруд”, затверджений Наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 17.08.2000 N 507.

 

  

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ІНСТИТУТ ФІНАНСІВ ТА ПРАВА»

Любич Андрій Васильович

вул. Шевченка 27, оф. 36, м. Полтава 36011, 

тел.(067) 401-93-74, факс(053267-73-38, 

www.institutefl.org

ел. пошта: institute_fl@institutefl.org

© ГО “Інститут фінансів та права”                 ПІДТРИМАТИ, ЗРОБИТИ ВНЕСОК.

  Oncnd` b Onkr`be Oncnd` sqr`mnbhr| hmtnplep Oncnd` b Jhebe Opncmng oncnd{ hmtnplepi