USA flag  Ukraine flag  Russia Flag

  

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ІНСТИТУТ ФІНАНСІВ ТА ПРАВА»

вул. Гожулівська 6г, м. Полтава 36007, тел.: (067) 401-93-74, факс: (0532) 67-73-38, www.institutefl.org, ел. пошта: institute_fl@institutefl.org/span>

 

3.  Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Києва на 2010-2014 роки.

 

 

№, згідно заг. обсягу фін. ресурсів, необх. для реалізації Програми

% заг. обсягу фін. ресурсів, необх. для реалізації Програми

Тимч. КВК місцевих бюджетів (з перехідною таблицею до ФКВК бюджету)

ЗАВДАННЯ / захід №

Заг.обсяг фін. ресурсів, необх. для реалізації Програми, тис.грн.

Назва рішення КМР

Рішення КМР

3

16,374%

080000 

Житлово-комунальне господарство

24015655

 

«Про затвердження Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Києва на 2010-2014 роки»

3. Рішення від 16.09.10 № 12/4824 

 

 

Програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Києва на 2010-2014 роки є третьою за загальним обсягом фінансових ресурсів, необхідних для реалізації.

 

У міській програмі є посилання на Загальнодержавну програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2009-2014 роки (обліковий код 072041158), затверджену Законом України від 24 червня 2004 року № 1869-IV  (зміни внесено Законом України від 11 червня 2009 року № 1511-VI).  Загальнодержавна програма виконується в межах декількох бюджетних програм, за рахунок яких у тому числі фінансуються й прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням  у сфері будівництва та розвитку житлово-комунального господарства, реалізація пілотних проектів у сфері житлово-комунального господарства та підготовка фахівців для житлово-комунального господарства.  Проте у тексті міської цільової програми відсутнє посилання на субвенції з державного бюджету. 

 

Текст програми не містить паспорта.  Але п. 2.2.1 Наказу Міністерства економіки України 04.12.2006  N 367 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо порядку розроблення регіональних цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання» визначив, що паспорт як «розділ  готується за формою згідно з додатком 1 до Методичних рекомендацій і  містить  у  стислому  вигляді  загальну характеристику програми (назва, рішення про розроблення, відомості про розробника та перелік співрозробників програми, відповідальний виконавець програми та інші співвиконавці, строк виконання, обсяги та джерела фінансування)».  Аналогічно п. 2.2.1 Рішення КМР від 29 жовтня 2009 року N 520/2589 продублювало, що паспорт програми є розділом, який «готується за формою згідно з додатком 1 до Порядку і містить у стислому вигляді загальну характеристику програми (назва, рішення про розроблення, відомості про розробника та перелік співрозробників програми, відповідальний виконавець програми та інші співвиконавці, строк виконання, обсяги та джерела фінансування)».

 

У додатку 3 до рішення КМР від 16.09.10 № 12/4824, прогнозний обсяг фінансового забезпечення в одній таблиці поділив завдання та заходи Програми як сфері житлового господарства, так і у сфері комунального господарства.  Попри те, що фінансування повинне бути бюджетним, у таблиці додатку 3 не зазначені ані розпорядники коштів (виконавці заходів), ані результативні показники за програмно-цільовим методом.  Одночасно, додаток 1 містить стандартну таблицю завдань, заходів, відповідальних виконавців та строків без зазначення запланованих значень результативних показників.  Формат додатку 1 продубльовано у додатку 2.  Замість результативних показників у рекомендованому форматі наказу МФУ №15 від 14.01.2011 року, додаток 4 містить основні очікувані результати виконання Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Києва на 2010 - 2014 роки.

 

Нормативно-правовий акт: 

Закон України від 21.10.2010 № 2624-VI «Про особливості передачі в оренду чи концесію об'єктів у сферах теплопостачання, водопостачання та водовідведення, що перебувають у комунальній власності».

Загальнодержавна програма розвитку та реформування житлово-комунального господарства на 2010-2014-й роки.

 

Бюджетні запити, відповідно до п. 9 частини першої статті 2 Бюджетного кодексу України від 8 липня 2010 року № 2456-VI: Форми 2012-1, 2012-2, 2012-3.

 

  

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ІНСТИТУТ ФІНАНСІВ ТА ПРАВА»

Любич Андрій Васильович

вул. Шевченка 27, оф. 36, м. Полтава 36011, 

тел.(067) 401-93-74, факс(053267-73-38, 

www.institutefl.org

ел. пошта: institute_fl@institutefl.org

 

 

 

 

 

 

© ГО “Інститут фінансів та права”                 ПІДТРИМАТИ, ЗРОБИТИ ВНЕСОК.

 

  Oncnd` b Onkr`be Oncnd` sqr`mnbhr| hmtnplep Oncnd` b Jhebe Opncmng oncnd{ hmtnplepi