USA flag  Ukraine flag  Russia Flag

  

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ІНСТИТУТ ФІНАНСІВ ТА ПРАВА»

вул. Гожулівська 6г, м. Полтава 36007, тел.: (067) 401-93-74, факс: (0532) 67-73-38, www.institutefl.org, ел. пошта: institute_fl@institutefl.org/span>

 

24. Міська цільова програма розвитку електронного урядування в місті Києві на 2012-2014 роки.

 

№, згідно заг. обсягу фін. ресурсів, необх. для реалізації Програми

% заг. обсягу фін. ресурсів, необх. для реалізації Програми

Тимч. КВК місцевих бюджетів (з перехідною таблицею до ФКВК бюджету)

ЗАВДАННЯ / захід №

Заг.обсяг фін. ресурсів, необх. для реалізації Програми, тис.грн.

Назва рішення КМР

Рішення КМР

24

0,107%

170000 

Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика 

157440

"Про затвердження Міської цільової програми розвитку електронного урядування в місті Києві на 2012-2014 роки".

17. Рішення від 10.11.11 № 602/6838 

 

 

 

 

146666125

 

 

 

Відповідно до Закону України від від 9 січня 2007 року № 537-V «Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007 - 2015 роки», Київська міська рада затвердила Міську цільову програму розвитку електронного урядування в місті Києві на 2012 - 2014 роки.  Триетапна Програма на 100% запланована фінансуватися за рахунок бюджету міста Києва.

 

Національна програма інформатизації, створення електронної інформаційної системи «Електронний Уряд», створення автоматизованої системи «Єдине вікно подання електронної звітності» з року в рік зявляється у Державному бюджеті України.  Зокрема, вона є Державному бюджеті України на 2012-й та на 2013-й роки, оскільки є затверджена Законом України від 04.02.1998 № 74/98-ВР, постановою Верховної Ради України від 13.07.1999 № 914-ХІV, Законом України від 13.09.2001 № 2684-ІІІ та Законом України від 01.06.2010 № 2289-VI.  Замовником програми на рівні центральних органів виконавчої влади діє Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України, діяльність якого координується через Міністра освіти і науки, молоді та спорту України.  Попри те, що Національна програма інформатизації була включена до переліку державних цільових програм, які діятимуть у 2012 та наступних роках та потребують внесення змін до них у Додатку  до розпорядження Кабінету Міністрів України  від 23 березня 2011 р. N 223-р, та у Програмі соціально-економічного розвитку України на 2012-й рік, заветованій Президентом України, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України не надало цій Програмі облікового коду цільової ні у додатку 1 до наказу Міністерства економіки України 20.05.2011 № 444, ні у додатку 1 до наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 27.03.2012  № 411, де міститься перелік державних цільових програм, що діють, яким присвоюються облікові коди.  Тож Національну програму інформатизації, створення електронної інформаційної системи «Електронний Уряд», створення автоматизованої системи «Єдине вікно подання електронної звітності», не можна вважати цільовою.

 

Так чи інакше, на підставі Закону України від 9 січня 2007 року № 537-V, який стверджує про необхідність:

 - «узгодженості загальнодержавних, галузевих, регіональних програм та бізнес-проектів у сфері розвитку і використання ІКТ»,

 - «підвищення ролі генерального державного замовника Національної програми інформатизації; вдосконалення механізму формування і виконання цієї програми, збільшення її фінансування з включенням до складу зазначеної програми всіх проектів інформатизації, які фінансуються за рахунок коштів Державного бюджету України»,

 - «включення основних питань з розвитку інформаційного суспільства в Україні до програм діяльності Кабінету Міністрів України, державних програм економічного і соціального розвитку України», Київська міська рада прийняла рішення про Міську цільову програму розвитку електронного урядування в місті Києві на 2012-2014 роки, яка на 100% фінансується за рахунок коштів міського бюджету, і не є складовою Національної програми інформатизації, створення електронної інформаційної системи «Електронний Уряд», створення автоматизованої системи «Єдине вікно подання електронної звітності», що не має облікового коду цільової.

 

Крім того, що Національна програма інформатизації, що фінансується за рахунок коштів Державного бюджету, не є цільовою, і регіональна програма не стала її складовою, завдання Національної програми інформатизації, що на 2006-2008 роки були визначені Постановою Верховної Ради України, від 04.11.2005 № 3075-IV. 

 

Міська програма складається з трьох напрямів:

1) cтворення та розвиток системи інформаційної інфраструктури електронного урядування в місті Києві,

2) cтворення та розвиток системи інформаційного забезпечення діяльності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування,

3) створення та розвиток системи інформаційного забезпечення потреб населення, підприємств, установ та організацій.

 

Відповідно до міської програми, створення нової інформаційно-аналітичної системи поділяється на такі етапи:

1) дослідно-конструкторські роботи - розробка технічного завдання, методики впровадження тощо;

2) роботи по розробці програмного-забезпечення - програмування; закупівля спецустаткування;

3) розгортання інформаційної системи та інсталяція програмного забезпечення.

 

На противагу міській цільовій програмі «Гаряча вода» у місті Києві» на 2011 - 2015 роки, яка у додатку N 1 включила затверджене технічне завдання на виконання робіт, міська цільова програма розвитку електронного урядування в місті Києві на 2012 - 2014 роки лише згадала необхідність розробку технічного завдання.

 

Подібно програмі зовнішнього освітлення міста Києва «Яскраве місто» до 2014 року, міська цільова програма розвитку електронного урядування в місті Києві на 2012 - 2014 роки включила до очікуваних результатів розроблення часткового технічного завдання на комплексну систему захисту інформації, розробку технічного завдання на створення інформаційної системи, використання інформаційних та телемедичних технологій в охороні здоров'я, розробку технічного завдання на «створення інформаційно-телекомунікаційної системи «Київ туристичний», розробку технічного завдання на створення комплексної інформаційно-аналітичної системи «Генеральний план міста Києва до 2025 року».

 

Не визначавши результативні показники затрат, програма визначила результативні показники продукту у кількості 6000 користувачів, а в показниках ефективності послалася на середні видатки.  

 

Бюджетні запити, відповідно до п. 9 частини першої статті 2 Бюджетного кодексу України від 8 липня 2010 року № 2456-VI: Форми 2012-1, 2012-2, 2012-3.

 

 

  

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ІНСТИТУТ ФІНАНСІВ ТА ПРАВА»

Любич Андрій Васильович

вул. Шевченка 27, оф. 36, м. Полтава 36011, 

тел.(067) 401-93-74, факс(053267-73-38, 

www.institutefl.org

ел. пошта: institute_fl@institutefl.org

 

 

 

 

© ГО “Інститут фінансів та права”                 ПІДТРИМАТИ, ЗРОБИТИ ВНЕСОК.

 

  Oncnd` b Onkr`be Oncnd` sqr`mnbhr| hmtnplep Oncnd` b Jhebe Opncmng oncnd{ hmtnplepi