USA flag  Ukraine flag  Russia Flag

 

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ІНСТИТУТ ФІНАНСІВ ТА ПРАВА»

вул. Гожулівська 6г, м. Полтава 36007, тел.: (067) 401-93-74, факс: (0532) 67-73-38, www.institutefl.org, ел. пошта: institute_fl@institutefl.org;mso-ansi-language:UK'>.org

Розпорядження голови Полтавської облдержадміністрації від 14.04.2011 №158 «Про порядок розробки, проходження експертизи, фінансування та моніторингу виконання регіональних цільових (комплексних) програм».

 

№ п/ п

Назва програми

На який період прий- нята

Сесії, дата прийняття

Контроль за виконанням програми

Відповідальні за реалізацію програми

фінансуватимуться за рахунок коштів Полтавського обласного бюджету у 2014-му році

Екологія

23.

Регіональна цільова програма розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро в Полтавській області на період до 2021 року: http://oblrada.pl.ua/ses/6/16/6.pdf.

 

2013- 2021 рр.

XVI сесія обласної ради VI скликання від 23.05.2013 р.

Постійна комісія обласної ради з питань екології та раціонального природокористува ння

Полтавське обласне управління водних ресурсів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інформація про фінансування та результати виконання регіональних програм за 2013 рік

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

п/п

 

 

Назва обласної програми

Планові обсяги фінансування, тис. грн.

Фактичні обсяги фінансування, тис. грн.

 

 

 

Стан виконання (показники ефективності)

 

Усього

 

Державний бюджет

Місцевий бюджет

Інші  джерела фінансування

 

Усього

 

Державний бюджет

Місцевий бюджет

Інші  джерела фінансування

 

обласний бюджет

 

районний бюджет

 

місцевий бюджет

 

обласний бюджет

 

районний бюджет

 

місцевий бюджет

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Екологія

30.

Регіональна цільова програма розвитку водного господарства та екологічного  оздоровлення бассейну  річки Дніпро в Полтавській області на період до 2021 року

 

Рішення 16 сесії обласної ради VI скликання від 23.05.2013

 

Полтавське обласне управління водних ресурсів

 

 

 

 

 

 

111545

 

 

 

 

 

 

37612

 

 

 

 

 

 

5740

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

48600

 

 

 

 

 

 

19593

 

 

 

 

 

 

49582

 

 

 

 

 

 

21398

 

 

 

 

 

 

7663

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

4380

 

 

 

 

 

 

16141

Вирішені питання щодо:

- забезпечення експлуатації загальнодержавних                та міжгосподарських державних і внутрішньогосподарських меліоративних систем на площі 88 тис.         га, в             тому числі експлуатація державних фондів міжгосподарських меліоративних систем на площі 65,2 тис. га. (із них зрошувальних 31,6 тис. га, осушних 33,6 тис. га).

Проведено регулювання водно повітряного     режиму      на 9,63 тис. га або на 37% наявних систем двосторонньої дії та відведення надлишкових вод з 11 тис. га осушених угідь, що обслуговуються   системами односторонньої дії.

-     будівництва, реконструкції та утримання систем крапельного зрошення на площі 15 га;

-   проведено поточний ремонт шлюза-регулятора 1 на магістральному каналі р.Оржиця;

-            частково забезпечено централізованим                      питним водопостачанням 11 сільських населених       пунктів,                    які користуються привізною водою по Бондарівській, Запсільській та Дмитрівській сільських радах Кременчуцького району, які розташовані в зоні впливу ставка-випарника Кременчуць- кого нафтопереробного заводу, зокрема розроблено проектно- кошторисну документацію по будівництву водоводу до села Запсілля           Кременчуцького району.

-     розчистки та регулювання русел річок 8,6 км;

-   упорядкування прибережних захисних смуг водних об'єктів 1,3 тис. км;

-     частково розчищено русла річок Ворскла та Псел від заторів;

-     будівництва, реконструкції берегоукріплювальних споруд 0,24 км;

-  очистки водних об'єктів від мулу 15 тис. куб. м;

-   проведено паспортизацію 28

водних об'єктів;

-  визначено зони можливого затоплення повеневими водами річки Ворскла в межах села Білики Кобеляцького району 17 км;

-  будівництва та реконструкції систем водовідведення і каналізації           в          містах Комсомольськ,         Кременчук, Глобино          та          с.Білики Кобеляцького району;

-  влаштування водозахисних протиерозійних дамб протяжніс- тю 370 м та 4 водопропускні споруди;

-     консервація еродованої та техногенно-забрудненої ріллі шляхом заліснення на площі 428,5 га;

-  будівництво та реконструкції зливової каналізації в м.Лубни;

-  відтворення рибних та інших живих біоресурсів Кременчуць- кого та Дніпродзержинського водосховищ;

-  забезпечення       функціону- вання захисних гідротехнічних споруд     Кременчуцького   та Дніпродзержинського водосховищ;

-  видача посібників, бюлетенів природоохоронного  призначення.

 

Стан фінансування 44,5%

 

Державне агентство рибного господарства України (ЄДРПОУ: 37472282, http://darg.gov.ua/) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується через Міністра аграрної політики та продовольства України. Рибальство та обслуговування рибного господарства є окремими послугами, а не підгалузями тваринництва.

 

 

Закони України

 

  Водний Кодекс України від 6 червня 1995 року N 213/95-ВР – ст. 51.

 

  Закон України «Про аквакультуру» від 8 вересня 2012 року № 5293-VI (чинний з 01.07.2013) – ст. 8, 14

 

  Закон України «Про виключну (морську) економічну зону України» від 16 травня 1995 року № 162/95-ВР

 

  Закон України «Про приєднання України до Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення» від 14 травня 1999 року № 662-XIV

 

  Закон України «Про тваринний світ» від 13 грудня 2001 року № 2894

 

  Закон України «Про рибу, інші водні живі ресурси та харчову продукцію з них» від 6 лютого 2003 р. № 486-IV

 

  Закон України «Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів» від 8 липня 2011 р. № 3677.

 

 

Акти Кабінету Міністрів України

 

 

  Розпорядження Кабінету Міністрів України від 9 січня 2014 року № 12-р «Про передачу до сфери управління Державного агентства рибного господарства конфіскованого за рішенням суду автомобіля»

 

  Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності в галузі рибного господарства та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Держрибагентством України

 

  Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для провадження міжнародної діяльності у галузі рибного господарства

 

  Про підписання Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Турецької Республіки про співробітництво в галузі рибного господарства

 

  Про утворення територіальних органів Державного агентства рибного господарства

 

  Про затвердження Державної цільової економічної програми розвитку рибного господарства на 2012-2016 роки

 

  Про затвердження такс для заподіяної внаслідок незаконного добування (збирання) або знищення цінних видів водних біоресурсів

 

  Про підписання Угоди про співробітництво з метою розвитку партнерства в галузі рибальства між Кабінетом Міністрів України та Урядом Королівства Марокко.

 

 

  Про схвалення Концепції Державної цільової економічної програми розвитку рибного господарства на 2012-2016 роки.

 

  Про затвердження переліку платних адміністративних послуг, які надаються Державним агентством рибного господарства та капітанами морських рибних портів.

 

  Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності в галузі рибного господарства та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері безпеки мореплавства

 

  Про надання державному підприємству «Севастопольський морський рибний порт» у користування акваторії

 

  Про затвердження Порядку видачі дозволів на імпорт та експорт зразків видів дикої фауни і флори, сертифікатів на пересувні виставки, реекспорт та інтродукцію з моря зазначених зразків, які є об’єктами регулювання про міжнародну торгівлю видами...

 

  Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для проведення селекції у рибному господарстві

 

  Про створення системи моніторингу риболовних суден

 

  Про затвердження зразків форменого одягу і знаків розрізнення працівників рибного господарств

 

 

  Про підписання Угоди про співробітництво галузі рибальства та морського господарства між Урядом України та Урядом Ісламської Республіки Мавританія

 

  Про визначення єдиного органу з питань контролю за якістю та безпекою рибної продукції, що експортується

 

  Про заходи щодо збереження морських живих ресурсів Антарктики

 

  Про заходи щодо забезпечення виконання міжнародних зобов’язань України у зв’язку з її приєднанням до Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення

 

  Про затвердження переліку органів ліцензування

 

  Про технічний нагляд за суднами рибного господарства України, що не підлягають нагляду класифікаційного товариства

 

  Про затвердження Порядку і умов використання рибних та інших водних живих ресурсів виключної (морської) економічної зони України

 

  Про поліпшення організації медико-санітарного забезпечення плавскладу морського, річкового та рибопромислового флоту

 

 

  Про затвердження Порядку здійснення любительського і спортивного рибальства

 

  Про вдосконалення технічного, класифікаційного і судноплавного нагляду на морському і річковому транспорті

 

  Про затвердження Порядку справляння збору за спеціальне використання рибних та інших водних живих ресурсів і розмірів збору за спеціальне використання

 

  Про схвалення Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про взаєморозрахунки при поставках Російській Федерації рибопромислових суден

 

  Про надання Державному агентству рибного господарства права на видачу документів міжнародного зразка

 

  Про затвердження Тимчасового порядку ведення рибного господарства і здійснення рибальства

 

  Про перелік промислових ділянок рибогосподарських водних об’єктів (їх частин)

 

  Про затвердження Порядку ведення Державного суднового реєстру України і Суднової книги України

 

  Про технічний нагляд за суднами, які мають право плавання під прапором України.

 

 

АКТИ МІНАПК

 

 

Накази Мінагрополітики

 

  Наказ від 09.07.14 № 259 "Про затвердження плану заходів"

 

  Наказ від 14.02.14 №11 "Про затвердження методики визначення розміру плати за використання на умовах оренди частини рибогосподарського водного об'єкта, рибогосподарської технологічної водойми".

 

  Наказ від 16.12.13 №742 "Про затвердження Порядку розроблення паспорта рибогосподарської технологічної водойми"

 

  Наказ від 13.11. 13 № 665 "Про встановлення відомчих заохочувальних відзнак Державного агентства рибного господарства України"

 

  Наказ Мінагрополітики України "Про затвердження лімітів та прогнозів допустимого спеціального використання водних біоресурсів загальнодержавного значення на 2014 рік"

 

  Наказ Мінагрополітики України від 10.12.13 №726 "Про затвердження квот добування водних біоресурсів загальнодержавного значення у 2014 році"

 

  Наказ від 13.12.13. №737 "Про затвердження режимів рибальства у 2014 році"

 

  Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності, пов’язаної з промисловим виловом риби, крім внутрішніх водойм (ставків) господарств

 

 

 

*******************

Державне агентство водних ресурсів України (ЄДРПОУ: 37472104) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується через Міністра екології та природних ресурсів України.

 

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.09.2014 № 873-р «Про погодження реорганізації деяких територіальних органів Державного агентства водних ресурсів»

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 393 «Про затвердження Положення про Державне агентство водних ресурсів України».

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 02.07.2014 № 221 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 23 лютого 2011 р. № 137».

 

Розпорядження Кабінетом Міністрів України  від 21 листопада 2013 року № 975-р «Про затвердження плану заходів щодо розширення площ зрошуваних земель у південних областях та забезпечення їх ефективного використання на період до 2017 року»

Детальніше

 

Спільний наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України і Державного агентства водних ресурсів України від 11 грудня 2013 року № 732/192 "Про підготовку меліоративних систем, поливної техніки та дощувальних машин до роботи у 2014 році

 

Розпорядження Кабінету Міністрів України  від 28 серпня 2013 року 662-р «Про утворення територіальних органів Державного агентства водних ресурсів»

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 28 серпня 2013 року № 635 «Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 7 вересня 2011 р. № 937»

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 22.05.2013 № 360 «Про поліпшення екологічного стану Краснопавлівського водосховища у Харківській області та р. Сіверський Донець».

 

Розпорядження Кабінету Міністрів України  від 26 червня 2013 року № 460 «Про виділення коштів для здійснення у 2013 році природоохоронних заходів».

 

Розпорядження Кабінету Міністрів України  від 26 червня 2013 року № 443 "Про виділення коштів для здійснення у 2013 році природоохоронних заходів"

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 04.03.2013 № 133 «Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання боргових зобов’язань за кредитом, залученим державним підприємством “Львівська обласна дирекція з протипаводкового захисту” під державну гарантію».

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 29 травня 2013 року № 420 «Про затвердження Типового договору оренди водних об’єктів»

 

Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України від 18.03.2013 № 99 зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18 травня 2013 р. за № 775/23307 «Про затвердження Порядку розроблення паспорта водного об’єкта».

 

Наказ Мінприроди від 24.06.2014 № 198 «Про внесення змін до наказу Міністерства екології та природних ресурсів України від 02.06.2011 № 185»

 

Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України від 24.05.2013 № 219 "Про внесення змін до наказу Міністерства екології та природних ресурсів України від 02.06.2011 № 185" зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 24 травня 2013 року за № 812/23344

 

Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України від 28.05.2013 № 236 «Про затвердження Методики визначення розміру плати за надані в оренду водні об’єкти» зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17 червня 2013 р. за № 986/23518

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 6 лютого 2013 року від 06.02.2013 № 90 «Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для захисту від шкідливої дії вод сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь, комплексного протипаводкового захисту в басейні р. Тиса у Закарпатській області» , головним розробником якої є Держводагентство.

 

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2012 р. № 832-р «Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству фінансів на 2012 рік, та внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 березня 2012 р. № 177».

 

 

Постанова КМУ від 1 червня 2011 р. № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги»

 

ПОРЯДОК формування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення.

 

ПОРЯДОК формування тарифів на послуги з централізованого постачання холодної води, водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем).

 

Постанова КМУ від 17.02.2010 № 151 «Про затвердження Порядку проведення перерахунків розміру плати за надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення в разі ненадання їх або надання не в повному обсязі, зниження якості»

 

 

СНіП 2.04.01-85             Внутренний водопровод и канализация зданий. 

 

ГОСТ 2874-82**             Вода питьевая.

 

ДБН В.2.5-74:2013. Водопостачання. Основні положення проектування.

 

ДБН В.2.5-75:2013. Каналізація. Основні положення проектування.

 

Бюджетні запити, відповідно до п. 9 частини першої статті 2 Бюджетного кодексу України від 8 липня 2010 року № 2456-VI: Форми 2012-1, 2012-2, 2012-3.

 

Витяг із Закону України Закону України від 1 липня 2010 року  N 2404-VI «Про державно-приватне партнерство»:
     «… Стаття 4. Сфери застосування державно-приватного партнерства 
     1. Державно-приватне  партнерство  застосовується   в   таких сферах:      збір, очищення та розподілення води;  … (абзац  шостий  частини  першої  статті  4)».

 

 

  

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ІНСТИТУТ ФІНАНСІВ ТА ПРАВА»

Любич Андрій Васильович

вул. Шевченка 27, оф. 36, м. Полтава 36039, Полтавська область, 

тел.(067) 401-93-74, факс(053267-73-38, 

www.institutefl.org

ел. пошта: institute_fl@institutefl.org

 

 

 

 

© ГО “Інститут фінансів та права”                 ПІДТРИМАТИ, ЗРОБИТИ ВНЕСОК.

 

  Oncnd` b Onkr`be Oncnd` sqr`mnbhr| hmtnplep Oncnd` b Jhebe Opncmng oncnd{ hmtnplepi