USA flag  Ukraine flag  Russia Flag

  

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ІНСТИТУТ ФІНАНСІВ ТА ПРАВА»

вул. Гожулівська 6г, м. Полтава 36007, тел.: (067) 401-93-74, факс: (0532) 67-73-38, www.institutefl.org, ел. пошта: institute_fl@institutefl.org/span>

 

22. Програма використання та охорони земель міста Києва на 2011-2015 роки.

 

 

№, згідно заг. обсягу фін. ресурсів, необх. для реалізації Програми

% заг. обсягу фін. ресурсів, необх. для реалізації Програми

Тимч. КВК місцевих бюджетів (з перехідною таблицею до ФКВК бюджету)

ЗАВДАННЯ / захід №

Заг.обсяг фін. ресурсів, необх. для реалізації Програми, тис.грн.

Назва рішення КМР

Рішення КМР

22

0,138%

200000 

Охорона навколишнього природного середовища та ядерна безпека 

202350

«Про затвердження Програми використання та охорони земель міста Києва на 2011-2015 роки».

7. Рішення від 17.02.11 № 32/5419 

 

 

 

 

146666125

 

 

 

Плата за землю у числі податкових надходжень становить 26% від усіх доходів бюджету, запланованих на 2013-й рік.

 

Програма використання та охорони земель міста Києва на 2011-2015 роки прийнята, відповідно до статті 178 Земельного кодексу України, статей 16, 25, 44 Закону України від 22.05.2003 № 858-IV «Про землеустрій», з метою забезпечення планування використання та охорони земельних ресурсів в місті Києві протягом 2011-2015 років.  Вона замінила Програму використання та охорони земель міста Києва на 2006 - 2010 роки, і не є складовою державної програми.

 

Програма не відповідає формі, затвердженій Наказом Міністерства економіки України від 04.12.2006  №  367 «Методичні рекомендації щодо порядку розроблення регіональних цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання» та Рішенню Київської міської ради IV сесії VI скликання від 29 жовтня 2009 року N 520/2589 «Про Порядок розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм у місті Києві». 

 

У Програмі відсутні паспорт.  Не визначений ініціатор Програми.  Не відомо, чи Програма проходила експертизу.  Але визначена мета та завдання. 

 

Задекларована вартість двадцяти одного заходу становить 202 350 тис. гривень протягом п’яти років. Хоча всі чотири групи показників формально не розраховувалися, програма стверджує, що протягом 2011 - 2015 років від плати за використання землі, продажу земельних ділянок та відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва передбачено одержати коштів на суму 15 млрд. 323 млн. гривень. 

 

Повноваження міських рад у галузі земельних відносин визначено статтею 12 Земельного кодексу України:

     а) розпорядження землями територіальних громад;

     б) передача  земельних  ділянок   комунальної   власності   у власність громадян та юридичних осіб відповідно до цього Кодексу;

     в) надання   земельних   ділянок  у  користування  із  земель комунальної власності відповідно до цього Кодексу;

     г) вилучення  земельних   ділянок   із   земель   комунальної власності відповідно до цього Кодексу;

     ґ) викуп  земельних ділянок для суспільних потреб відповідних територіальних громад сіл, селищ, міст;

     д) організація землеустрою;

     е) координація   діяльності   місцевих   органів    земельних ресурсів;

     є) здійснення  контролю  за  використанням та охороною земель комунальної  власності,  додержанням  земельного  та  екологічного законодавства;

     ж) обмеження,  тимчасова  заборона  (зупинення)  використання земель громадянами і юридичними  особами  у  разі  порушення  ними вимог земельного законодавства;

     з) підготовка  висновків  щодо  вилучення (викупу) та надання земельних ділянок відповідно до цього Кодексу;

     и) встановлення та зміна меж  районів  у  містах  з  районним поділом;

     і) інформування  населення  щодо вилучення (викупу),  надання земельних ділянок;

     ї) внесення пропозицій до районної ради щодо  встановлення  і зміни меж сіл, селищ, міст;

     й) вирішення земельних спорів;

     к) вирішення   інших   питань  у  галузі  земельних  відносин відповідно до закону.

 

Відповідно до статті 11 ЗКУ, повноваження районних у містах рад у галузі земельних відносин визначаються міськими радами. Стаття 20 ЗКУ врегульовує встановлення та зміну цільового призначення земель органами місцевого  самоврядування.  Згідно статті 40 ЗКУ, громадянам України за рішенням органів виконавчої  влади  або органів  місцевого самоврядування можуть передаватися безоплатно у власність або надаватися в оренду земельні ділянки для будівництва та   обслуговування   жилого  будинку,  господарських  будівель  і гаражного будівництва в межах норм, визначених цим Кодексом.  Понад норму  безоплатної  передачі громадяни можуть набувати у власність земельні  ділянки  для  зазначених  потреб  за  цивільно-правовими угодами.  Відповідно до частини 1 статті 41 ЗКУ, житлово-будівельним  (житловим)  та  гаражно-будівельним кооперативам  за  рішенням  органів  виконавчої  влади або органів місцевого  самоврядування  земельні  ділянки   для   житлового і гаражного  будівництва  передаються  безоплатно  у  власність  або надаються в оренду у розмірі,  який встановлюється  відповідно  до затвердженої містобудівної документації.  Відповідно до ч. 2 статті 59 ЗКУ, громадянам та юридичним особам за рішенням органів виконавчої  влади  або  органів  місцевого  самоврядування  можуть безоплатно  передаватись  у  власність  замкнені  природні водойми (загальною площею до 3  гектарів).  Власники  на  своїх  земельних ділянках     можуть    у    встановленому    порядку  створювати рибогосподарські, протиерозійні та інші штучні водойми.  Відповідно до ч. 11 статті 128 ЗКУ, кошти,  отримані від продажу земельних ділянок державної або  комунальної власності, зараховуються органами державної влади або  органами  місцевого  самоврядування  відповідно до державного та/або місцевих бюджетів у порядку, визначеному законом.  Суб'єктами права власності на землю, згідно статті 80 ЗКУ, є територіальні громади, які реалізують це право безпосередньо або через  органи  місцевого  самоврядування.

 

Хоча Постанова КМУ від 29 серпня 2002 р. № 1291 «Про забезпечення реалізації Закону України «Про Генеральну схему планування території України» серед запланованих заходів передбачала протягом 2003-2004-го років розроблення проекту Закону України «Про Загальнодержавну програму використання та охорони земель», такий Закон, станом на 2013-й рік, прийнятий не був (законопроект № 3310 від 23.10.2008).  Натомість, були прийняті Закон України № 962-IV від 19 червня 2003 року “Про охорону земель” та Закон України № 963-IVвід 19 червня 2003 року “Про державний контроль за використанням та охороною земель".
 

 

Бюджетні запити, відповідно до п. 9 частини першої статті 2 Бюджетного кодексу України від 8 липня 2010 року № 2456-VI: Форми 2012-1, 2012-2, 2012-3.

 

 

 

  

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ІНСТИТУТ ФІНАНСІВ ТА ПРАВА»

Любич Андрій Васильович

вул. Шевченка 27, оф. 36, м. Полтава 36011, 

тел.(067) 401-93-74, факс(053267-73-38, 

www.institutefl.org

ел. пошта: institute_fl@institutefl.org

 

 

 

 

© ГО “Інститут фінансів та права”                 ПІДТРИМАТИ, ЗРОБИТИ ВНЕСОК.

 

  Oncnd` b Onkr`be Oncnd` sqr`mnbhr| hmtnplep Oncnd` b Jhebe Opncmng oncnd{ hmtnplepi