USA flag  Ukraine flag  Russia Flag

  

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ІНСТИТУТ ФІНАНСІВ ТА ПРАВА»

вул. Гожулівська 6г, м. Полтава 36007, тел.: (067) 401-93-74, факс: (0532) 67-73-38, www.institutefl.org, ел. пошта: institute_fl@institutefl.org

 

21. Міська цільова програма на 2011-2015 роки «Київ інформаційний».

 

 

№, згідно заг. обсягу фін. ресурсів, необх. для реалізації Програми

% заг. обсягу фін. ресурсів, необх. для реалізації Програми

Тимч. КВК місцевих бюджетів (з перехідною таблицею до ФКВК бюджету)

ЗАВДАННЯ / захід №

Заг.обсяг фін. ресурсів, необх. для реалізації Програми, тис.грн.

Назва рішення КМР

Рішення КМР

21

0,192%

250402 

 

282 076

«Про затвердження Міської цільової програми на 2011-2015 роки «Київ інформаційний».

18. Рішення від 15.12.11 № 841/7077 

 

 

 

 

146666125

 

 

 

Співвиконавцями ініційованої та розробленої Головним управлінням (департаментом) преси та інформації КМДА двоетапної міської цільової програми «Київ інформаційний» є КП КМР «ТК "Київ», КП «Радіостанція «Голос Києва», КП «РГ «Вечірній Київ», КП «РГ «Хрещатик», КП «РГ «Українська столиця», ТОВ «РЖ «Київ», головні управління, управління, відділи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), громадські організації, підприємства, установи, організації різних форм власності, інформаційні агенції.

 

 

Джерела фінансування

Обсяг фінансування, тис. гривень

У тому числі за роками

2011

2012

2013

2014

2015

Державний бюджет

-

-

-

-

-

-

Місцевий бюджет

196037,8

49733,0

33160,9

35216,8

37792,0

40135,1

Власні надходження

86038,0

12992,0

16308,0

17545,0

18906,0

20287,0

Усього:

282075,8

62725,0

49468,9

52761,8

56698,0

60422,1

 

Як бачимо, джерелами фінансування близько 69% видатків програми повинен стати місцевий бюджет.

 

Програма складається з чотирьох розділів:

1)       електронні ЗМІ (телебачення та радіомовлення),

2)       друковані ЗМІ (періодичні видання - газети та журнали),

3)       видавнича справа,

4)       офіційний веб-портал Київської міської влади та вирішення питань організаційного характеру.

 

Заплановані результативні показники (затрат, продукту, ефективності та якості) відповідають чотирьом розділам Програми:

 1) забезпечення фінансової підтримки діяльності засобів масової інформації теле- та радіомовлення та виконання угод щодо інформування про діяльність місцевих органів влади засобами масової інформації теле- та радіомовлення,

 

Показники затрат вимірюються в одиницях, а не в гривнях:  одна радіостанція та одна телекомпанія, тридцять керівників та вісімдесят журналістів.  Але ж відповідно до визначення, зробленого у рішенні КМР № 520, «показники затрат (ресурсне забезпечення програми) визначають обсяги і структуру ресурсів, які забезпечують виконання програми».

 

Телепродукт та радіопродукт, що вимірюються у годинах, поділені на власний та інший.  Сюди ж також відносяться і доходи радіостанцій та телекомпаній, сума яких за п’ять років становить 58 292 тис. грн.  Знову ж таки, «показники продукту - це, зокрема, кількість користувачів товарами (роботами, послугами), виробленими в процесі виконання програми, які використовуються для оцінки досягнення цілей програми».  Яким чином години теле- та радіопродукту, також як і доходи станцій, відповідають цьому визначенню показників продукту, є незрозуміло.  Швидше за все, потрібно було б зазначити заплановану кількість слухачів та глядачів. 

 

Показники ефективності визначаються як співвідношення кількості вироблених товарів (виконаних робіт, наданих послуг) до їх вартості в грошовому або людському вимірі (витрати ресурсів на одиницю показника продукту).  І насправді Програма в якості показників визначає середні видатки на одиницю телепродукту і радіомовлення.  Фінансову окупність видатків можна розрахувати додатково.

 

Показники якості визначені як динаміка обсягу продукту (телепродукту, радіопродукту) та динаміка обсягу власного продукту (телепродукту, радіопродукту).  Відповідно до визначення, показники повинні відображати якість вироблених товарів (виконаних робіт, наданих послуг) і оцінювати їх за результатами досягнення ними своєї мети або виконання завдання.

 

 2) забезпечення фінансової підтримки періодичних видань та виконання угод щодо інформування про діяльність місцевих органів влади періодичними друкованими виданнями,

 

Показники затрат та продукту розраховано таким же чином і для електронних ЗМІ.  Знову ж таки, у показниках затрат визначено дві газети та один журнал, для редакційного персоналу та інших працівників, і не міститься жодних фінансових даних.  На відміну від показників електронних ЗМІ, показники продукту містять кількість користувачів, оскільки подають разовий та річний тираж газет та журналів, а не лише заплановані доходи.  Показники ефективності визначили середні видатки на одиницю тиражу, а показники якості визначили процентний приріст тиражу в порівнянні з попереднім періодом. 

 

 3) забезпечення підтримки місцевого книговидавництва,

 

Показники затрат не визначили обсяги і структуру ресурсів, які забезпечують виконання програми, а показали заплановану кількість угод з видавництвами.  Показники продукту визначили кількість та тираж книговидань, у тому числі брошур, таким чином, визначивши кількість користувачів.  Але, на відміну від попередніх двох розділів, заплановані доходи видавництв не показниками визначені.  То чи може бути, що видавництва знаходяться у приватній власності?  Показники ефективності встановили середні видатки на одне видання та на одиницю тиражу.  А показники якості визначили запланований процентний приріст видань та тиражу.

 

 4) забезпечення ефективної діяльності місцевих електронних засобів масової інформації, реалізація заходів та моніторингу у галузі "Засоби масової інформації", співпраці з інформаційними агенціями.

 

 Четвертий став єдиним розділом, який у запланованих показниках затрат визначив не лише кількість веб-порталів, але й обсяги видатків на проведення заходів.  Показники продукту, вказавши кількість відвідувань порталу за рік, кількість ЗМІ, що підлягають моніторингу та кількість заходів, дозволяють визначити кількість користувачів послугами.  Показники ефективності розрахували середньорічну кількість відвідувань порталу, вартість щоденного моніторингу, середні видатки на проведення одного заходу.  Але показники якості, встановивши 5%-й приріст у динаміці кількості відвідувань порталу, вступили у конфлікт з показниками продукту, відповідно до яких кількість відвідувань порталу протягом року повинна залишатися незмінною.

 

Бюджетні запити, відповідно до п. 9 частини першої статті 2 Бюджетного кодексу України від 8 липня 2010 року № 2456-VI: Форми 2012-1, 2012-2, 2012-3.

 

 

  

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ІНСТИТУТ ФІНАНСІВ ТА ПРАВА»

Любич Андрій Васильович

вул. Шевченка 27, оф. 36, м. Полтава 36011, 

тел.(067) 401-93-74, факс(053267-73-38, 

www.institutefl.org

ел. пошта: institute_fl@institutefl.org

 

 

© ГО “Інститут фінансів та права”                 ПІДТРИМАТИ, ЗРОБИТИ ВНЕСОК.

 

  Oncnd` b Onkr`be Oncnd` sqr`mnbhr| hmtnplep Oncnd` b Jhebe Opncmng oncnd{ hmtnplepi