USA flag  Ukraine flag  Russia Flag

  

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ІНСТИТУТ ФІНАНСІВ ТА ПРАВА»

вул. Гожулівська 6г, м. Полтава 36007, тел.: (067) 401-93-74, факс: (0532) 67-73-38, www.institutefl.org, ел. пошта: institute_fl@institutefl.org/span>

 

2.  Програма «Освіта Києва. 2011-2015 роки».

 

№, згідно заг. обсягу фін. ресурсів, необх. для реалізації Програми

% заг. обсягу фін. ресурсів, необх. для реалізації Програми

Тимч. КВК місцевих бюджетів (з перехідною таблицею до ФКВК бюджету)

ЗАВДАННЯ / захід №

Заг.обсяг фін. ресурсів, необх. для реалізації Програми, тис.грн.

Назва рішення КМР

Рішення КМР

2

16,472%

070000 

Освіта 

24 158 470

«Про затвердження Програми «Освіта Києва. 2011-2015 роки».

9. Рішення від 25.05.11 № 196/5583 

 

 

 

 

146 666 125

 

 

 

 

Другою за обсягом фінансових ресурсів, необхідних для реалізації, є двоетапна Програма «Освіта Києва на 2011-2015 роки», яка, на відміну від попередньої програми, у повному обсязі фінансується за рахунок коштів міського бюджету. 

 

Характерною особливістю цієї програми є те, що вона структурно розбита на дванадцять підпрограм, кожна з яких поділяється на декілька напрямів:

Підпрограма I. Здоров'я через освіту,

Підпрограма II. Дошкільна освіта,

Підпрограма III. Загальна середня освіта,

Підпрограма IV. Виховання та позашкільна освіта,

Підпрограма V. Професійно-технічна освіта,

Підпрограма VI. Вища освіта і наука (Напрям «Вища освіта і наука: регіональний аспект», напрям «Вищі заклади освіти комунальної форми власності»),

Підпрограма VII. Київський Університет Імені Бориса Грінченка,

Підпрограма VIII. Розвиток педагогічних кадрів,

Підпрограма IX. Управління освітою,

Підпрограма X. Моніторинг освітнього процесу та ефективності управління освітою,

Підпрограма XI. Інформаційно-освітнє середовище навчальних закладів столиці,

Підпрограма XII. Економіка освіти.

 

Також, на відміну від усіх інших міських програм, не лише для всієї програми визначено як мету, так і проблему, але і для кожної з дванадцяти підпрограм визначено як проблеми та наслідки, так і цілі та напрями. 

 

Програма, прийнята відповідно до законів України від 23 травня 1991 року № 1060-XII  «Про освіту», від 11 липня 2001 року № 2628-III «Про дошкільну освіту», від 13 травня 1999 року № 651-XIV «Про загальну середню освіту», від 10 лютого 1998 року № 103/98-ВР «Про професійно-технічну освіту», від 22 червня 2000 року  № 1841-III «Про позашкільну освіту» та від 17 січня 2002 року № 2984-III  «Про вищу освіту», не посилається на жодну з державних цільових програм у сфері освіти (освітні програми є піднапрямом соціально-економічних програм з кодом 8), серед яких є:

Державна цільова соціальна програма "Шкільний автобус" на період до 2015 року, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 16.01.2003 № 31 (обліковий код: 030032488)

Державна  цільова  науково-технічна та соціальна  програма  "Наука в університетах" на 2008 – 2012 роки (на 2008 – 2017 роки), затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 19.09.2007 № 1155, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 23.09.2009 № 1000 (обліковий код: 0224072488)

 

Державна цільова соціальна програма розвитку позашкільної освіти на період до 2014 року, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 785 (обліковий код: 0286102480)

Державна цільова програма впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій "Сто відсотків"  на період до 2015 року, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 494 (обліковий код: 0294112483)

Державна цільова програма розвитку професійно-технічної освіти на 2011 – 2015 роки, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 495 (обліковий код: 0295112480)

Державна цільова соціальна програма підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти на період до 2015 року, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 561 (обліковий код: 0296112480), 

Державна цільова програма розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 629 (обліковий код: 0297112480).

 

Ресурсне забезпечення міської цільової програми "Освіта Києва. 2011 - 2015 рр." поділяє заплановані бюджетні ресурси на кошти загального фонду (94,66%) та кошти спеціального фонду (5,34%) міського бюджету.  Розмір запланованих асигнувань зі спеціального фонду у грошовому вимірі (1 291 млн. грн.) майже співпадає з власними надходженнями навчальних закладів (1 296,0 млн. грн.) для загального обсягу фінансових ресурсів.  Таким чином, міська цільова програма не врахувала можливість субвенцій, оскільки відповідно до частини 2а пункту 1 статті 89 Бюджетного кодексу України, «до видатків, що здійснюються з районних бюджетів та бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення та враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, належать видатки, що здійснюються з районних бюджетів та бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення та враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, відносяться видатки на дошкільну освіту, загальну середню освіту, навчальні заклади для громадян, які потребують соціальної допомоги та реабілітації, інші державні освітні програми, вищу освіту та позашкільну освіту».

 

Типовий перелік бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Освіта» затверджено наказом Міністерства фінансів України № 258/519.  Крім результативних показників заходів, програма містить результативні показники навчальних закладів освіти м. Києва.  З огляду на бюджетне фінансування, обидві групи показників відповідають програмно-цільовому методу. 

 

 

Бюджетні запити, відповідно до п. 9 частини першої статті 2 Бюджетного кодексу України від 8 липня 2010 року № 2456-VI: Форми 2012-1, 2012-2, 2012-3.

 

  

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ІНСТИТУТ ФІНАНСІВ ТА ПРАВА»

Любич Андрій Васильович

вул. Шевченка 27, оф. 36, м. Полтава 36011, 

тел.(067) 401-93-74, факс(053267-73-38, 

www.institutefl.org

ел. пошта: institute_fl@institutefl.org

 

 

 

 

 

© ГО “Інститут фінансів та права”                 ПІДТРИМАТИ, ЗРОБИТИ ВНЕСОК.

 

  Oncnd` b Onkr`be Oncnd` sqr`mnbhr| hmtnplep Oncnd` b Jhebe Opncmng oncnd{ hmtnplepi